Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Klebanowska Barbara – Znaczenia lokatywne polskich przyimków właściwych.

Klebanowska Barbara
Znaczenia lokatywne polskich przyimków właściwych.

20.00 zł
Wrocław 1971
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Prace Językoznawcze
Klebanowska Barbara – Znaczenia lokatywne polskich przyimków właściwych. Wrocław 1971, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s. 112. Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Prace Językoznawcze; 64.
strony internetowe Bydgoszcz