Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Księga kolektora papieskiego Piotra syna Stefana 1373-1375.

Księga kolektora papieskiego Piotra syna Stefana 1373-1375.

35.00 zł
Kraków 1994
nakładem Polskiej Akademii Umiejętności
Monumenta Poloniae Vaticana
ISBN / ISSN  83-902528-8-0
Księga kolektora papieskiego Piotra syna Stefana 1373-1375 / wydał, wstępem i indeksem opatrzył Stanisław Szczur; Polska Akademia Umiejętności. Kraków 1994, nakładem Polskiej Akademii Umiejętności. 29 cm, s. XLV, [1], 146. Monumenta Poloniae Vaticana; t. 9. Akta Kamery Apostolskiej; vol. 3. Wariant tytułu : Liber receptorum et expensarum Petri Stephani 1373-1375.
strony internetowe Bydgoszcz