Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

LITERATUROZNAWSTWO polskie

Aleksander Fredro.

20.00 zł
Warszawa 1965
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Biblioteka „Polonistyki”
Aleksander Fredro. Opracował Tadeusz Sivert, przy współpracy Ewy Heise. Wyd. 2. Warszawa 1965, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. 21 cm, s. 307, [1], ilustracje. Biblioteka... [więcej]

Andruczyk Krystyna, Fiećko Dorota – Szkolny słownik gatunków literackich.

18.00 zł
Białystok 2005
Printex
Szkolny Słownik
ISBN / ISSN  83-86025-33-6
Andruczyk Krystyna, Fiećko Dorota – Szkolny słownik gatunków literackich : ogólna charakterystyka gatunków i odmian literackich, omówienie lektur programowych z zakresu gimnazjum i szkoły... [więcej]

Baatsch Henri-Alexis - Roman polonais.

250.00 zł
Paris 1978
Pierre Bordas et Fils
Baatsch Henri-Alexis - Roman polonais. Illustrations de Henri-Alexis Baatsch et de Piotr Kowalski. [Paris] 1978, Pierre Bordas et Fils. 22 cm, s. 61, [7], ilustracje ; teka wydawnicza : karton,... [więcej]

Balast serdeczny.

38.00 zł
Londyn 1946
Orbis
Biblioteka Londyńska
Balast serdeczny. Londyn 1946, Orbis. 22 cm, s. 80, k. tabl. [3] z ilustracjami, ilustracje w tekście. Biblioteka Londyńska. [więcej]

Bandurski Władysław - Polska a Rosya w pieśni największych wieszczów narodu.

50.00 zł
Kraków 1916
Centralne Biuro Wydawnictw N.K.N.
Bandurski Władysław - Polska a Rosya w pieśni największych wieszczów narodu. Kraków 1916, Centralne Biuro Wydawnictw N.K.N. 20 cm, s. 47. Odczyt wygłoszony w Wiedniu w 1915 r. przez biskupa... [więcej]

Bar Adam – Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących. T. 1-3.

100.00 zł
Warszawa 1980
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Prace Bibljoteczne Krakowskiego Koła Związku Bibljotekarzy Polskich
Bar Adam – Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących / opracował Adam Bar przy współudziale Wł[adysława] Tad[eusza] Wisłockiego i Tad[eusza]... [więcej]

Bartelski Lesław Marian – Polscy pisarze współcześni : informator 1944-1974.

15.00 zł
Warszawa 1977
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Bartelski Lesław M[arian] – Polscy pisarze współcześni : informator 1944-1974. Opracował... Wydanie nowe, poszerzone. Warszawa 1977, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 20 cm, s. 428, [1],... [więcej]

Bełza Władysław - Szkice, wspomnienia, obrazki.

70.00 zł
Warszawa 1901
Gebethner i Wolff
Bełza Władysław - Szkice, wspomnienia, obrazki / skreślił ... Warszawa 1901, Gebethner i Wolff. 18 cm, s. [8], 212; oprawa z epoki: półpłótno z naklejonym licem okładki wydniczej. Znaczna... [więcej]

Bereza Henryk – Bieg rzeczy.

18.00 zł
Warszawa 1982
Czytelnik
ISBN / ISSN  83-07-00610-4
Bereza Henryk – Bieg rzeczy : szkice literackie. Wyd. 1. Warszawa 1982, Czytelnik. 20 cm, s. 249, [1], okładka kartonowa, obwoluta. [więcej]

Bibliografia dramatu polskiego 1765-1964. T. 1-3.

200.00 zł
Warszawa 1972
Państwowy Instytut Wydawniczy
Bibliografia dramatu polskiego 1765-1964. T. 1-2: Bibliografia dramatu polskiego 1765-1939 / Ludwik Simon; opracowali i zredagowali Ewa Heise i Tadeusz Sivert. T. 3: Bibliografia dramatu polskiego... [więcej]

Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut". Vol. 1-16.

600.00 zł
Warszawa 1963-1982
Państwowy Instytut Wydawniczy
ISBN / ISSN  83-06-00104-4
Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut". Praca zainicjowana przez Kazimierza Budzyka, redaktora naczelnego do 1963 r.; komitet redakcyjny: Ewa Korzeniewska [et al.]. T. 1-5, 6, cz. 1-2, t.... [więcej]

Bieńkowski Tadeusz - Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450-1750).

25.00 zł
Wrocław 1976
Zakłąd Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Studia Staropolskie
Bieńkowski Tadeusz - Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450-1750) : główne problemy i kierunki recepcji. Wrocław 1976, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s.... [więcej]

Bizior Magdalena. Od egzotyki do mistycznej całości.

38.00 zł
Toruń 2006
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego Towarzystwa Naukowego w Toruniu
ISBN / ISSN  0208-497X
Bizior[-Dombrowska] Magdalena - Od egzotyki do mistycznej całości : przemiany wizji zła w twórczości Juliusza Słowackiego. Wyd. 1. Toruń 2006, Towarzystwo Naukowe. 24 cm, s. 263, [1]. Prace... [więcej]

Boleski Andrzej - Słownictwo Juliusza Słowackiego.

25.00 zł
Łódź, Wrocław 1956
Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Prace Wydziału I - Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Boleski Andrzej - Słownictwo Juliusza Słowackiego : (1825-1849). Wyd. 1. Łódź, Wrocław 1956, Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 25 cm, s. 246. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Prace... [więcej]

Brückner Aleksander – Literatura polska.

150.00 zł
Warszawa 1931
Trzaska, Evert i Michalski
Brückner Aleksander – Literatura polska : początki - rozwój - czasy ostatnie. Z 368 ilustracjami w tekście. Warszawa [1931], Trzaska, Evert i Michalski. 27 cm, s. [2], 364, k. tabl. [12] z... [więcej]

Budzyk Kazimierz – Przełom renesansowy w literaturze polskiej drugiej połowy XV i pierwszej połowy XVI wieku.

8.00 zł
Warszawa 1953
Państwowy Instytut Wydawniczy
Z prac przygotowawczych Sesji Naukowej Odrodzenia Polskiej Akademii Nauk
Budzyk Kazimierz – Przełom renesansowy w literaturze polskiej drugiej połowy XV i pierwszej połowy XVI wieku. Wyd. 1. Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy. 19 cm, s. 230, [1]. Z prac... [więcej]

Chadzinikolau Nikos – Literatura nowogrecka 1453-1983.

15.00 zł
Warszawa, Poznań 1985
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-06959-7
Chadzinikolau Nikos – Literatura nowogrecka 1453-1983. Wyd. 1. Warszawa, Poznań 1985, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu. 24 cm, s. 335, [1], ilustracje, oprawa płótno,... [więcej]

Charakterystyki literackie pisarzów polskich. 1-17.

140.00 zł
Złoczów, Lwów 1896-1923
Wilhelm Zukerkandel.
Charakterystyki literackie pisarzów polskich. 1-17. Złoczów, Lwów [1896-1923], Wilhelm Zukerkandel. 14 cm, s. 92; 159; 115; 72; 53; 106; 76; 82; 95; 96; 135; 159; 51; 186; 151, [1]; 96; 83,... [więcej]
 

Chłędowski Adam Tomasz. Spis dzieł polskich opuszczonych lub źle oznaczonych w Bentkowskiego Historyi literatury polskiéy.

15.00 zł
Warszawa 1982
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Chłędowski Adam Tomasz - Spis dzieł polskich opuszczonych lub źle oznaczonych w Bentkowskiego Historyi literatury polskiéy. Warszawa 1982, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 19 cm, s. 176,... [więcej]

Chmielowski Piotr - Pisma krytycznoliterackie. T. 1.

36.00 zł
Warszawa 1961
Państwowy Instytut Wydawniczy
Biblioteka Studiów Literackich
Chmielowski Piotr - Pisma krytycznoliterackie. T. 1. Opracował Henryk Markiewicz. Warszawa 1961, Państwowy Instytut Wydawniczy. 22 cm, s. 585, [2], k. tabl. [1] z portretem, oprawa płótno.... [więcej]

Chociszewski Józef - Piśmiennictwo polskie oraz życiorysy naszych znakomitszych pisarzy.

120.00 zł
Poznań 1912
Karol Kozłowski
Chociszewski Józef - Piśmiennictwo polskie oraz życiorysy naszych znakomitszych pisarzy. Ułożył...; uzupełniła Helena Rzepecka. Wyd. 4. Poznań 1912, nakładem Karola Kozłowskiego. 19 cm,... [więcej]

Conrad żywy.

100.00 zł
Londyn 1857
B. Świderski
Conrad żywy : książka zbiorowa wydana staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Londyn 1957, B. Świderski. 22 cm, s. 300, [4], k. tabl. [2] z ilustracjami (w tym rozkładana), s. tabl.... [więcej]

Czachowska Jadwiga, Loth Roman – Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty.

30.00 zł
Wrocław 1977
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Vademecum Polonisty
Czachowska Jadwiga, Loth Roman – Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty. Wrocław 1977, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s. 324, s. tabl. [24] z ilustracjami, oprawa... [więcej]

Czachowski Kazimierz - Pod piórem.

28.00 zł
Kraków 1947
Wydawnictwo Księgarni Stefana Kamińskiego
Czachowski Kazimierz - Pod piórem. Kraków 1947, Wydawnictwo Księgarni Stefana Kamińskiego. 21 cm, s. 212. [więcej]

Czachowski Kazimierz – Henryk Sienkiewicz.

30.00 zł
Kraków 1931
Gebethner i Wolff
Czachowski Kazimierz – Henryk Sienkiewicz : obraz twórczości. Ułożył, poprzedził wstępem oraz uzupełnił życiorysem, bibljografią i przypisami... Warszawa 1931, nakład Gebethnera i... [więcej]

Czachowski Kazimierz. Obraz współczesnej literatury polskiej 1884-1933. T. 1-3.

90.00 zł
Warszawa 1986
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Czachowski Kazimierz - Obraz współczesnej literatury polskiej 1884-1933. T. 1. Naturalizm i neoromantyzm. T. 2. Neoromantyzm i psychologizm. T. 3. Ekspresjonizm i neorealizm. Warszawa 1986,... [więcej]

Dabert Dobrochna - Zbuntowane wiersze.

30.00 zł
Poznań 1998
Wydawnictwo WiS
ISBN / ISSN  83-87346-55-1
Dabert Dobrochna - Zbuntowane wiersze : o języku poezji stanu wojennego. Wyd. 1. Poznań 1998, Wydawnictwo WiS. 21 cm, s. 278, s. tabl. [18] z ilustracjami. W aneksie wybór wierszy o stanie... [więcej]

Dialog w literaturze.

23.00 zł
Warszawa 1978
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Dialog w literaturze. Pod redakcją Eugeniusza Czaplejewicza i Edwarda Kasperskiego. Wyd. 1. Warszawa 1978, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 19 cm, s. 317, [2]. Małe naddarcie okładki i karty... [więcej]

Dihm Jan – Niemcewicz jako polityk i publicysta w czasie sejmu czteroletniego.

75.00 zł
Kraków 1928
z zasiłku Wydziału Nauki Min. WRiOP
Prace Historyczno-Literackie
Dihm Jan – Niemcewicz jako polityk i publicysta w czasie sejmu czteroletniego. Kraków 1928, z zasiłku Wydziału Nauki Min. WRiOP. 24 cm, s. [6], 160. Prace Historyczno-Literackie; nr 29.... [więcej]

Dobrzycki Stanisław - Z historii literatury polskiej.

25.00 zł
Warszawa 1986
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Biblioteka Filologii Polskiej
ISBN / ISSN  83-01-06040-9
Dobrzycki Stanisław - Z historii literatury polskiej. Wybór i opracowanie Jacek Kolbuszewski. Wyd. 1. Warszawa 1986, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 20 cm, s. 518, [1], k. tabl. [1] z portretem,... [więcej]

Dramat i teatr pozytywistyczny. 1.

25.00 zł
Wrocław 1992
Wydawnictwo "Wiedza o Kulturze"
Dramat w Teatrze, Teatr w Dramacie
ISBN / ISSN  83-7044-025-8
Dramat i teatr pozytywistyczny. 1. [Redaktor naukowy Dobrochna Ratajczak]. Wrocław 1992, Wydawnictwo "Wiedza o Kulturze". 24 cm, s. 272, ilustracje. Dramat w Teatrze, Teatr w Dramacie : studia,... [więcej]
 

Dwór mający w sobie osoby i mózgi rozmaite.

12.69 zł
Poznań 1991
Wydawnictwo Nakom
Z Prac Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN / ISSN  83-85060-12-X
Dwór mający w sobie osoby i mózgi rozmaite : studia z dziejów literatury i kultury. Pod red. Barbary Sienkiewicz i Barbary Judkowiak. Poznań 1991, Wydawnictwo Nakom. 20 cm, s. 282, k. tabl.... [więcej]

Dziedzictwo literackie powstania styczniowego.

50.00 zł
Warszawa 1964
Państwowy Instytut Wydawniczy
Dziedzictwo literackie powstania styczniowego. Praca zbiorowa Katedry Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego pod redakcją J[ana] Z[ygmunta Jakubowskiego, J[aniny]... [więcej]

Feldman Wilhelm. Współczesna literatura polska 1864-1918. T. 1-2.

48.00 zł
Kraków, Wrocław 1985
Wydawnictwo Literackie
Biblioteka Studiów Literackich
ISBN / ISSN  83-08-01276-0
Feldman Wilhelm - Współczesna literatura polska 1864-1918. [T.] 1-2. Wstęp napisała Teresa Walas. Opracowanie tekstu Maria Rydlowa. Kraków, Wrocław 1985, Wydawnictwo Literackie. 21 cm, s.... [więcej]

Fik Ignacy - Rodowód społeczny literatury polskiej.

20.00 zł
Kraków 1946
Spółdzielnia Księgarska Czytelnik
Biblioteka Uniwersytetów Robotniczych
Fik Ignacy - Rodowód społeczny literatury polskiej. Wyd. 2. Kraków 1946, Spółdzielnia Księgarska Czytelnik. 20 cm, s. [4], 119, [1]. Biblioteka Uniwersytetów Robotniczych; t. 7. Zamazany... [więcej]

Filozoficzne inspiracje literatury. Seria 2.

30.00 zł
Toruń 2006
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  83-922006-1-6
Filozoficzne inspiracje literatury. Seria 2. Pod red. Marzenny Cyzman i Katarzyny Szostakowskiej. Wyd. 1. Toruń 2006, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja... [więcej]

Frycie Stanisław. Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. T. 1.

30.00 zł
Warszawa 1988
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
ISBN / ISSN  83-02-00877-X
Frycie Stanisław - Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970 : zarys monograficzny, materiały. T. 1. Proza. Wyd. 3. Warszawa 1988, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 21 cm, s. 511,... [więcej]

Genologia polska.

30.00 zł
Warszawa 1983
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-04171-4
Genologia polska : Wybór tekstów. Wybór, opracowanie i wstęp Ewa Miodońska-Brookes, Adam Kulawik, Marian Tatara. Wyd. 1. Warszawa 1983, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 20 cm, s. 545, [1]. [więcej]

Geszwind Jakub - Kłamstwo Przybyszewskiego i kłamstwa o Przybyszewskim.

50.00 zł
Lwów 1928
nakładem autora
Geszwind Jakub - Kłamstwo Przybyszewskiego i kłamstwa o Przybyszewskim : z powodu artykułu Boya-Żeleńskiego / napisał J. Geszwind. Lwów 1928, nakładem autora. 23 cm, s. 34, [2]. Autor... [więcej]

Gomolicki Leon - Mickiewicz wśród Rosjan.

25.00 zł
Warszawa 1950
Książka i Wiedza
Gomolicki Leon - Mickiewicz wśród Rosjan. Warszawa 1950, Książka i Wiedza. 21 cm, s. 162, [2], s. tabl. [12] z ilustracjami, k. tabl. [1] z portretem, oprawa płótno, wydawnicza. [więcej]

Grabowska Maria - Rozmaitości romantyczne.

23.00 zł
Warszawa 1978
Państwowy Instytut Wydawniczy
Grabowska Maria - Rozmaitości romantyczne.Wyd. 1. Warszawa 1978, Państwowy Instytut Wydawniczy. 20 cm, s. 252, oprawa plastik, obwoluta. Obwoluta lekko postrzępiona, górne obcięcie bloku lekko... [więcej]

Granice i pogranicza.

25.00 zł
Warszawa 1983
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
ISBN / ISSN  83-02-00874-5
Granice i pogranicza : próby podziału literatury polskiej na okresy : antologia / [wybór i opracowanie] Janusz Kapuścik, Wojciech J[erzy] Podgórski. Wyd. 1. Warszawa 1983, Wydawnictwa Szkolne... [więcej]

Grzymała-Siedlecki Adam - O twórczości Wyspiańskiego.

30.00 zł
Kraków 1970
Wydawnictwo Literackie
Biblioteka Studiów Literackich
Grzymała-Siedlecki Adam - O twórczości Wyspiańskiego. Wyboru dokonała i posłowiem opatrzyła Aniela Łempicka. Wyd. 1. Kraków 1970, Wydawnictwo Literackie. 21 cm, s. 420, [3], oprawa... [więcej]

Grzymała-Siedlecki Adam – Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim.

30.00 zł
Kraków 1961
Wydawnictwo Literackie
Grzymała-Siedlecki Adam – Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim. Kraków 1961, Wydawnictwo Literackie. 21 cm, s. 354, [2], k. tabl. [1] z portretem, oprawa płótno. Brak obwoluty. Oprawa... [więcej]

Hahn Wiktor – Literatura dramatyczna w Polsce XVI wieku.

48.00 zł
Lwów 1906
Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej
Archiwum Naukowe
Hahn Wiktor – Literatura dramatyczna w Polsce XVI wieku. Napisał... Lwów 1906, Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej. 26 cm, s. [4], 133. Archiwum Naukowe; dział 1, t. 3, z. 3. [więcej]

Hernas Czesław – Literatura baroku.

17.00 zł
Warszawa 1995
Wydawnictwo Naukowe PWN
Dzieje Literatury Polskiej
ISBN / ISSN  83-01-07680-1
Hernas Czesław – Literatura baroku. Wyd. 3. Warszawa 1995, Wydawnictwo Naukowe PWN. 20 cm, s. 332, [1]. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; Dzieje Literatury Polskiej. [więcej]

Hierowski Zdzisław - 25 lat literatury na Śląsku 1920-1945.

25.00 zł
Katowice, Wrocław 1947
Instytut Śląski
Pamiętnik Instytutu Śląskiego
Hierowski Zdzisław - 25 lat literatury na Śląsku 1920-1945. Katowice, Wrocław 1947, Instytut Śląski. 22 cm, s. 208. Wydawnictwa Instytutu Śląskiego; Pamiętnik Instytutu Śląskiego; seria... [więcej]

Hoesick Ferdynand – Wenus i Amor w feljetonach literackich.

40.00 zł
Warszawa 1926
nakładem Księgarni F. Hoesicka
Hoesick Ferdynand – Wenus i Amor w feljetonach literackich. Warszawa 1926, nakładem Księgarni F. Hoesicka. 19 cm, s. VIII, 356 [właściwie 334], oprawa introligatorska: półpłótno ze... [więcej]

Hutnikiewicz Artur. Żeromski.

35.00 zł
Warszawa 1987
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-07442-6
Hutnikiewicz Artur - Żeromski. Wyd. 1. Warszawa 1987, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 25 cm, s. 457, [2], k. tabl. [16] z ilustracjami, oprawa plastik, obwoluta. [więcej]

Innowiercy, odszczepieńcy, herezje.

30.00 zł
Poznań 1996
Abedik
Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Poznańskie Studia Polonistyczne; Seria Literacka
ISBN / ISSN  83-906651-1-5, 1233-8680
Innowiercy, odszczepieńcy, herezje. [Zespół redakcyjny Barbara Judkowiak, Elżbieta Nowicka, Barbara Sienkiewicz]. Poznań 1996, Abedik. 20 cm, s. 361, ilustracje. Prace Instytutu Filologii... [więcej]

Jagoda Zenon – O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa 1816-1846.

15.00 zł
Kraków 1971
Wydawnictwo Literackie
Monografie Historycznoliterackie
Jagoda Zenon – O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa 1816-1846. Wyd. 1. Kraków 1971, Wydawnictwo Literackie. 20 cm, s. 374, [1]. Monografie Historycznoliterackie. [więcej]

Jakubowski Jan Zygmunt – Trwałe przymierza.

25.00 zł
Warszawa 1988
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Biblioteka Filologii Polskiej
ISBN / ISSN  83-01-08391-3
Jakubowski Jan Zygmunt – Trwałe przymierza. Wybór i opracowanie Jadwiga Jakubowska. Wyd. 1. Warszawa 1988, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 21 cm, s. 584, k. tabl. [1] z portretem autora,... [więcej]

Jarosiński Zbigniew – Literatura i nowe społeczeństwo.

18.00 zł
Warszawa 1983
Czytelnik
ISBN / ISSN  83-07-00816-6
Jarosiński Zbigniew – Literatura i nowe społeczeństwo : idee lewicy literackiej dwudziestolecia międzywojennego. Wyd. 1. Warszawa 1983, Czytelnik. 20 cm, s. 258, [2], okładka kartonowa,... [więcej]

Jastrun Mieczysław - Między słowem a milczeniem.

28.00 zł
Warszawa 1979
Czytelnik
Jastrun Mieczysław - Między słowem a milczeniem. Wyd. 1. Warszawa 1979, Czytelnik. 20 cm, s. 559, [3], okładka kartonowa, obwoluta. [więcej]

Jastrun Mieczysław - Walka o słowo.

18.00 zł
Warszawa 1973
Czytelnik
Jastrun Mieczysław - Walka o słowo. Wyd. 1. Warszawa 1973, Czytelnik. 20 cm, s. 191, [3], brak obwoluty. [więcej]

Jaworski Stanisław - Między awangardą a nadrealizmem.

18.00 zł
Kraków 1976
Wydawnictwo Literackie
Jaworski Stanisław - Między awangardą a nadrealizmem : główne kierunki przemian poezji polskiej w latach trzydziestych na tle europejskim. Wyd. 1. Kraków 1976, Wydawnictwo Literackie. 20 cm,... [więcej]

Jucewicz Jerzy Adalbert - Andrzej Bursa - jego czas i miejsce.

14.00 zł
Bydgoszcz 1994
Instytut Wydawniczy Świadectwo
ISBN / ISSN  83-85860-26-6
Jucewicz Jerzy Adalbert - Andrzej Bursa - jego czas i miejsce. Bydgoszcz 1994, Instytut Wydawniczy Świadectwo. 20 cm, s. [4], VII, [3], 89, [1], k. tabl. [9] z ilustracjami. [więcej]

Juliusz Słowacki 1809-1849.

120.00 zł
London 1951
The Polish Research Centre
Juliusz Słowacki 1809-1849 : księga zbiorowa w stulecie zgonu. London 1951, The Polish Research Centre. 25 cm, s. 448, ilustracje, oprawa płótno. W przedmowie podani redaktorzy: Władysław... [więcej]

Juliusz Słowacki w stopięćdziesięciolecie urodzin.

45.00 zł
Warszawa 1959
Państwowy Instytut Wydawniczy
Juliusz Słowacki w stopięćdziesięciolecie urodzin : materiały i szkice. [Redaktorzy: Marian Bizan, Zofia Lewinówna]. Wyd. 1. Warszawa 1959, Państwowy Instytut Wydawniczy. 24 cm, s. 465, [3],... [więcej]

Juszyński Hieronim – Dykcyonarz poetow polskich. T. 1-2.

100.00 zł
Warszawa 1980
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Juszyński Hieronim – Dykcyonarz poetow polskich. T. 1-2 / przez Hieronyma Juszyńskiego. Warszawa 1980, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 20 cm, s. [44], 325, [13]; [10], 466, [17]; oprawy... [więcej]

Kawyn Stefan. Cyganeria warszawska.

60.00 zł
Warszawa 1938
Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego - Instytutu Popierania Nauki
Kawyn Stefan - Cyganeria warszawska : z dziejów obyczajowości literackiej. Warszawa 1938, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego - Instytutu Popierania Nauki. 24 cm, s. 117. Monografia barwnej grupy... [więcej]

Kisielewska Julia – Z Konarskich Zofja Bukowiecka.

70.00 zł
Warszawa 1923
Wydawnictwo Koła P. M. S. imienia Zofii Bukowieckiej
Kisielewska Julia – Z Konarskich Zofja Bukowiecka : życie i prace Warszawa 1923, b. wyd. 23 cm, s. 72, portret; oprawa z epoki: półpłótno ze złoconym tytułem na grzbiecie. Wydawnictwo... [więcej]

Kisielewski Jan August – Życie dramatu.

80.00 zł
Lwów, Warszawa 1907
nakładem Towarzystwa Wydawniczego, H. Altenberg, E. Wende i Sp.
Kisielewski Jan August – Życie dramatu. Lwów, Warszawa 1907, nakładem Towarzystwa Wydawniczego, H. Altenberg, E. Wende i Sp. 19 cm, s. [4], 436, oprawa introligatorska: karton. Ekslibris,... [więcej]

Kleczkowski Antoni - Złożenie zwłok Adama Mickiewicza na Wawelu dnia 4go lipca 1890 roku.

60.00 zł
Kraków 1890
Drukarnia Związkowa
[Kleczkowski Antoni] - Złożenie zwłok Adama Mickiewicza na Wawelu dnia 4go lipca 1890 roku : książka pamiątkowa. Z 22 ilustracyami. Kraków 1890, Drukarnia Związkowa. 19 cm, s. 143, [1],... [więcej]

Kleiner Juliusz – Juljusz Słowacki. T. 1-4 [w 5 vol.].

300.00 zł
Warszawa 1919-1927
Gebethner i Wolff
Kleiner Juliusz – Juljusz Słowacki : dzieje twórczości. T. 1, Twórczość młodzieńcza. T. 2, Od Balladyny do Lilli Wenedy. T. 3, Okres Beniowskiego. T. 4 cz. 1-2, Poeta - mistyk. Warszawa... [więcej]

Kleiner Juliusz – Mickiewicz. T. 1-2 [w 3 vol.].

150.00 zł
Lublin 1948
Towarzystwo Naukowe K. U. L.
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (seria)
Kleiner Juliusz – Mickiewicz. T. 1: Dzieje Gustawa. Wyd. 2. T. 2, cz. 1-2: Dzieje Konrada. Lublin 1948, Towarzystwo Naukowe K. U. L. 25 cm, s. [1], VIII, 584, k. tabl. [20] z ilustracjami; s.... [więcej]

Kleiner Juliusz – O Krasickim i o Fredrze.

14.00 zł
Wrocław 1956
Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Kleiner Juliusz – O Krasickim i o Fredrze : dziesięć rozpraw. Wyd. 1. Wrocław 1956, Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 22 cm, s. 210, [1], k. tabl. [3] z portretami. Niewielki ubytek... [więcej]

Klimowicz Mieczysław - Oświecenie.

25.00 zł
Warszawa 1975
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Historia Literatury Polskiej
Klimowicz Mieczysław - Oświecenie. Wyd. 2. Warszawa 1975, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. 548, ilustracje, oprawa płótno, obwoluta. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk;... [więcej]

Klimowicz Mieczysław – Oświecenie.

40.00 zł
Warszawa 2002
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wielka Historia Literatury Polskiej
ISBN / ISSN  83-01-12279-X
Klimowicz Mieczysław – Oświecenie. Wyd. 8. Warszawa 2002, Wydawnictwo Naukowe PWN. 24 cm, s. 606, [1], s. tabl. [16] z ilustracjami barwnymi, ilustracje w tekście, okładka kartonowa,... [więcej]

Kołaczkowski Stefan - Pisma wybrane. T. 1-2.

70.00 zł
Warszawa 1968
Państwowy Instytut Wydawniczy
Biblioteka Studiów Literackich
Kołaczkowski Stefan - Pisma wybrane. T. 1: Portrety i zarysy literackie. T. 2: Wyspiański, Kasprowicz, przeglądy. Opracował Stanisław Pigoń. Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy. 21... [więcej]

Korbut Gabriel. Wstęp do literatury polskiej.

30.00 zł
Warszawa 1924
Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego
Korbut Gabriel - Wstęp do literatury polskiej : (zarys metodyki badania literatury). Warszawa 1924, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego Instytutu Popierania Polskiej Twórczości Naukowej. 24 cm, s.... [więcej]

Korzeniewska Ewa – Maria Dąbrowska.

18.00 zł
Warszawa 1971
Czytelnik
Korzeniewska Ewa – Maria Dąbrowska : kronika życia. Wyd. 1. Warszawa 1971, Czytelnik. 20 cm, s. 382, [5], k. tabl. [12] z ilustracjami. Małe ubytki i przetarcia obwoluty. [więcej]

Kosman Marceli – Henryka Sienkiewicza wizja Polski wspaniałej.

30.00 zł
Poznań 1999
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-87704-15-6
Kosman Marceli – Henryka Sienkiewicza wizja Polski wspaniałej : studia i szkice. Poznań 1999, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo... [więcej]

Kowalczykowa Alina - Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939.

28.00 zł
Warszawa 1981
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
ISBN / ISSN  83-205-3226-4
Kowalczykowa Alina - Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939. Wyd. 2, rozszerzone. Warszawa 1981, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 19 cm, s. 395, [1]. [więcej]

Kranicki Krzysztof – Poezja doświadczania sacrum.

20.00 zł
Sopot 2014
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ISBN / ISSN  978-81-7865-158-1
Kranicki Krzysztof – Poezja doświadczania sacrum : wokół twórczości poetyckiej Janusza S. Pasierba. Sopot [2014], Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 23 cm, s. 249. [więcej]

Kridl Manfred – Literatura polska wieku XIX. Cz. 1.

20.00 zł
Warszawa 1933
Wydawnictwo M. Arcta
Kridl Manfred – Literatura polska wieku XIX. Cz. 1 : Od trzeciego rozbioru do powstania listopadowego. Wydanie skrócone. Warszawa 1933, Wydawnictwo M. Arcta. 23 cm, s. 221, [2], ilustracje. Lico... [więcej]

Krótkie formy dramatyczne.

40.00 zł
Toruń 2007
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Z Problematyki Literatury i Sztuki Młodej Polski
ISBN / ISSN  978-83-231-2144-2
Krótkie formy dramatyczne. Pod redakcją Hanny Ratusznej i Radosława Siomy. Wyd. 1. Toruń 2007, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 24 cm, s. 273. Z Problematyki Literatury i... [więcej]

Kryda Barbara - Szkolna i literacka działalność Franciszka Bohomolca.

28.00 zł
Wrocław 1979
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Studia z Okresu Oświecenia
ISBN / ISSN  83-04-00361-9
Kryda Barbara - Szkolna i literacka działalność Franciszka Bohomolca : u źródeł polskiego klasycyzmu XVIII w. Wrocław 1979, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 21 cm, s. 298,... [więcej]

Krzewińska Anna – Początki utopii w literaturze staropolskiej.

17.00 zł
Toruń 1994
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  83-231-0585-5
Krzewińska Anna – Początki utopii w literaturze staropolskiej. Wyd. 1. Toruń 1994, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 23 cm, s. 114, [1], s. tabl. [4] z ilustracjami. Rozprawy. [więcej]

Krzyżanowski Julian - Paralele.

60.00 zł
Warszawa 1977
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Krzyżanowski Julian - Paralele : studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru. Wyd. 2 rozszerzone. Warszawa 1977, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 21 cm, s. 974, [1], s. tabl. [64] z... [więcej]

Krzyżanowski Julian - W świecie romantycznym.

35.00 zł
Kraków 1961
Wydawnictwo Literackie
Biblioteka Studiów Literackich
Krzyżanowski Julian - W świecie romantycznym. Kraków 1961, Wydawnictwo Literackie. 21 cm, s. 371, [3], oprawa płótno. Biblioteka Studiów Literackich. Górne obcięcie bloku zakurzone. [więcej]

Krzyżanowski Julian – Dzieje literatury polskiej.

35.00 zł
Warszawa 1972
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Krzyżanowski Julian – Dzieje literatury polskiej : od początków do czasów najnowszych. [Bibliografię oraz indeks opracowała Zofia Świdwińska-Krzyżanowska]. Warszawa 1972, Państwowe... [więcej]

Krzyżanowski Julian – Romans polski wieku XVI.

75.00 zł
Lublin 1934
skład główny Dom Książki Polskiej
Prace Komisji Filologicznej / Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie
Krzyżanowski Julian – Romans polski wieku XVI. Lublin 1934, skład główny Dom Książki Polskiej. 25 cm, s. [8], 283, [1], s. tabl. [27] z ilustracjami, ilustracje w tekście. Towarzystwo... [więcej]

Księga pamiątkowa ku czci Konrada Górskiego.

40.00 zł
Toruń, Poznań 1967
Towarzystwo Naukowe w Toruniu; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu
Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Księga pamiątkowa ku czci Konrada Górskiego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wyd. 1. Toruń, Poznań 1967, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu. 24... [więcej]

Księga pamiątkowa ku uczczeniu setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego. T. 1-3.

1 200.00 zł
Lwów 1909
Komitet Obchodu Setnej Rocznicy Urodzin Juliusza Słowackiego
Księga pamiątkowa ku uczczeniu setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego. T. 1-3. Lwów 1909, Komitet Obchodu Setnej Rocznicy Urodzin Juliusza Słowackiego. 25 cm, s. [591]; [942]; [498] -... [więcej]

Księga pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. T. 1-2.

400.00 zł
Warszawa 1899
Bronisław Natanson
Księga pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. T. 1-2. Warszawa [1899], Bronisław Natanson. 29,5 cm, s. [4], 371, k. tabl. [10] z ilustracjami, ilustracje i nuty w... [więcej]

Kucharski Eugeniusz. Między teorią a historią literatury.

36.00 zł
Warszawa 1986
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Biblioteka Filologii Polskiej
ISBN / ISSN  83-01-06363-7
Kucharski Eugeniusz - Między teorią a historią literatury. Wybór i opracowanie Artur Hutnikiewicz. Wyd. 1. Warszawa 1986, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 21 cm, s. 673, k. tabl. [1] z... [więcej]

Kulczycka-Saloni Janina - O "Faraonie".

20.00 zł
Wrocław 1955
Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Studia Historycznoliterackie
Kulczycka-Saloni Janina - O "Faraonie" : szkice. Wyd. 1. Wrocław 1955, Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 24 cm, s. 172, s. tabl. [12] z ilustracjami, k. tabl. [1] z... [więcej]

Kuncewiczowa Maria – Fantasia alla polacca.

17.00 zł
Warszawa 1982
Czytelnik
Kuncewiczowa Maria – Fantasia alla polacca. Wyd. 2. Warszawa 1982, Czytelnik. 20 cm, s. 169, [2], s. tabl. [16] z ilustracjami, okładka kartonowa, obwoluta. Esej o Stanisławie Przybyszewskim. [więcej]

Lechicka Jadwiga – Józef Wybicki.

36.00 zł
Toruń, Łódź 1962
Towarzystwo Naukowe w Toruniu; Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Lechicka Jadwiga – Józef Wybicki : życie i twórczość. Wyd. 1. Toruń, Łódź 1962, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Oddział w Łodzi. 24 cm, s. 229, [3], k.... [więcej]

Lewandowski Wacław. ...Strofy dla mew i mgieł...

20.00 zł
Toruń 2005
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Archiwum Emigracji
ISBN / ISSN  83-231-1818-3
Lewandowski Wacław - ...Strofy dla mew i mgieł... : z dziejów literatury drugiej emigracji (i jej relacji komunikacyjnych). Toruń 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 24 cm, s.... [więcej]

Lewański Julian - Studia nad dramatem polskiego odrodzenia.

28.00 zł
Wrocław 1956
Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Studia Staropolskie
Lewański Julian - Studia nad dramatem polskiego odrodzenia. Wrocław 1956, Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 25 cm, s. 309, [2], ilustracje, oprawa płótno. Polska... [więcej]

Lichański Jakub Zdzisław – Aleksander Fredro "Śluby panieńskie".

2.00 zł
Warszawa 1990
Dom Wydawniczy Jota
Przewodnik po Lekturach
Lichański Jakub Z[dzisław] – Aleksander Fredro "Śluby panieńskie". Opracował... Warszawa 1990, Dom Wydawniczy Jota. 14 cm, s. 38, [2]. Przewodnik po Lekturach; 6. Tytuł okładkowy. [więcej]

Lichański Jakub Zdzisław – Wtajemniczenia i refleksje.

8.00 zł
Łódź 1986
Wydawnictwo Łódzkie
ISBN / ISSN  83-218-0441-1
Lichański Jakub Zdzisław – Wtajemniczenia i refleksje : szkic monograficzny o Janie Parandowskim. Wyd. 1. Łódź 1986, Wydawnictwo Łódzkie. 20 cm, s. 141, [2], portret. [więcej]

Literatura polska 1918-1975. T. 1 + Dokumentacja bibliograficzna 1918-1944 do tomów 1 i 2.

80.00 zł
Warszawa 1991
Wiedza Powszechna
Z Prac Instytutu Badań Literackich PAN
ISBN / ISSN  83-214-0750-1
Literatura polska 1918-1975. T. 1: 1918-1932. [Autorzy: Alina Brodzka et al.]. Wyd. 2. Warszawa 1991, Wiedza Powszechna. 24 cm, s. 791, oprawa plastik, obwoluta. Z Prac Instytutu Badań Literackich... [więcej]

Literatura polska XX wieku. T. 1-2.

80.00 zł
Warszawa 2000
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN / ISSN  83-01-13027-X
Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 1-2. Redaktorzy naukowi : Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam. Wyd. 1 poprawione. Warszawa 2000, Wydawnictwo Naukowe PWN. 27 cm, s. XIV, [2],... [więcej]

Literatura polska. T. 1: Od średniowiecza do oświecenia.

40.00 zł
Warszawa 1988
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-07621-6
Literatura polska. T. 1: Od średniowiecza do oświecenia. [Autorzy:] Zdzisław Libera, Jadwiga Pietrusiewiczowa, Jadwiga Rytel. Wyd. 1. Warszawa 1988, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s.... [więcej]

Literatura staropolska i jej związki europejskie.

40.00 zł
Wrocław, Warszawa 1973
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Oddział w Warszawie
Literatura staropolska i jej związki europejskie : prace poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Warszawie w roku 1973. Pod redakcją Janusza Pelca. Wrocław, Warszawa 1973,... [więcej]

Łukasiewicz Jacek - Mieczysława Jastruna spotkania w czasie.

28.00 zł
Warszawa 1982
Czytelnik
ISBN / ISSN  83-07-00391-1
Łukasiewicz Jacek - Mieczysława Jastruna spotkania w czasie. Wyd. 1. Warszawa 1982, Czytelnik. 20 cm, s. 475, [1], okładka kartonowa, obwoluta. [więcej]

Markiewicz Henryk - W kręgu Żeromskiego.

20.00 zł
Warszawa 1977
Państwowy Instytut Wydawniczy
Markiewicz Henryk - W kręgu Żeromskiego : rozprawy i szkice historycznoliterackie. Wyd. 1. Warszawa 1977, Państwowy Instytut Wydawniczy. 20 cm, s. 248, [1], oprawa plastik, obwoluta. [więcej]

Materiały do historyi Towarzystwa Filomatów. T. 1-3.

180.00 zł
Kraków 1920-1934
Polska Akademii Umiejętności
Archiwum Filomatów
Materiały do historyi Towarzystwa Filomatów. T. 1-3 / wydali Stanisław Szpotański i Stanisława Pietraszkiewiczówna. Kraków 1920-1934, nakładem Polskiej Akademii Umiejętności. 24 cm, s.... [więcej]

Materyały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich. T. 1-2.

90.00 zł
Warszawa 1978
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Materyały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich / zebrał Teodor Wierzbowski. T. 1: 1398-1600. T. 2: 1526-1830. Warszawa 1978, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 28... [więcej]

Matuszewski Ryszard - Powroty i pożegnania.

28.00 zł
Warszawa 1987
Czytelnik
ISBN / ISSN  83-07-01332-1
Matuszewski Ryszard - Powroty i pożegnania. Wyd. 1. Warszawa 1987, Czytelnik. 20 cm, s. 442, [2]. [więcej]

Melkowski Stefan – Rówieśnicy i bracia starsi.

23.00 zł
Warszawa 1980
Czytelnik
Melkowski Stefan – Rówieśnicy i bracia starsi. Wyd. 1. Warszawa 1980, Czytelnik. 20 cm, s. 355, [1], okładka kartonowa, obwoluta. [więcej]

Mencwel Andrzej – Spoiwa.

20.00 zł
Warszawa 1983
Czytelnik
ISBN / ISSN  83-07-00567-1
Mencwel Andrzej – Spoiwa : refleksje krytyczne. Wyd. 1. Warszawa 1983, Czytelnik. 20 cm, s. 279, [1], okładka kartonowa, obwoluta. [więcej]

Michałowska Teresa - Średniowiecze.

48.00 zł
Warszawa 2000
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wielka Historia Literatury Polskiej
ISBN / ISSN  83-01-12851-8
Michałowska Teresa - Średniowiecze. Wyd. 6. Warszawa 2000, Wydawnictwo Naukowe PWN. 24 cm, s. 907, [1], s. tabl. [16] z ilustracjami barwnymi, ilustracje w tekście, okładka kartonowa, obwoluta.... [więcej]

Mikołajczak Aleksander Wojciech – Studia Sarbieviana.

14.00 zł
Gniezno 1998
„Tum” Gnieźnieńska Firma Wydawnicza
Bibliotheca Symbolarum Philologorum Posnaniensium
ISBN / ISSN  83-906922-8-7
Mikołajczak Aleksander Wojciech – Studia Sarbieviana. Gniezno 1998, „Tum” Gnieźnieńska Firma Wydawnicza. 21 cm, s. 159. Bibliotheca Symbolarum Philologorum Posnaniensium; t. 1. Maciej... [więcej]

Mikulski Tadeusz - Rzeczy staropolskie.

45.00 zł
Wrocław 1964
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Studia Staropolskie
Mikulski Tadeusz - Rzeczy staropolskie. Słowem wstępnym poprzedził Wiktor Weintraub; [opracowały Danuta Maniewska i Zofia Mikulska, przy współudziale Tadeusza Witczaka. Wyd. 1. Wrocław 1964,... [więcej]

Miller Marek – Uczta grudniowa 1840 r., czyli dwóch na słońcach swych przeciwnych Bogów.

25.00 zł
Warszawa 2007
Studio Marka Łebkowskiego
ISBN / ISSN  978-83-912785-8-1
Miller Marek – Uczta grudniowa 1840 r., czyli dwóch na słońcach swych przeciwnych Bogów. Warszawa [cop. 2007], Studio Marka Łebkowskiego. 24 cm, s. 125, [2], ilustracje, okładka kartonowa.... [więcej]

Natanson Wojciech - Stanisław Wyspiański.

25.00 zł
Poznań 1965
Wydawnictwo Poznańskie
Natanson Wojciech - Stanisław Wyspiański : próba nowego spojrzenia. Wyd. 1. Poznań 1965, Wydawnictwo Poznańskie. 21 cm, s. 243, [2], s. tabl. [23] z ilustracjami, k. tabl. [1] z portretem. [więcej]

Nowacka Teresa – Dwudziestolecie międzywojenne.

8.00 zł
Warszawa 1996
Wydawnictwo Pomocy Szkolnych Verbum
Streszczenia, Problematyka : Lektury Szkoły Średniej
ISBN / ISSN  83-901608-6-2
Nowacka Teresa – Dwudziestolecie międzywojenne. Wyd. 2 poprawione. Warszawa 1996, Wydawnictwo Pomocy Szkolnych Verbum. 20 cm, s. 221, [3]. Streszczenia, Problematyka : Lektury Szkoły Średniej. [więcej]

Nowak Zbigniew – Jan Dantyszek.

25.00 zł
Wrocław, Gdańsk 1982
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Oddział w Gdańsku
Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Gdańska
ISBN / ISSN  83-04-01062-3
Nowak Zbigniew – Jan Dantyszek : portret renesansowego humanisty. Wyd. 1. Wrocław, Gdańsk 1982, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Oddział w Gdańsku. 19 cm, s. 312, [1], s.... [więcej]

Nowak-Dłużewski Juliusz. Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce.

30.00 zł
Warszawa 1969
Instytut Wydawniczy Pax
Nowak-Dłużewski Juliusz - Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce : pierwsi królowie elekcyjni. Wyd. 1. Warszawa 1969, Instytut Wydawniczy Pax. 24 cm, s. 251, k. tabl. [10] z ilustracjami,... [więcej]

Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży.

48.00 zł
Warszawa 1984
Wiedza Powszechna
ISBN / ISSN  83-214-0305-0
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży : pisarze, książki, serie, ilustratorzy, nagrody, przegląd bibliograficzny. [Redaktorzy naukowi: Krystyna Kuliczkowska, Barbara Tylicka;... [więcej]

Nycek Jan Bolesław – Ludzie i książki.

30.00 zł
Płock 1983
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Płocku
Nycek Jan Bolesław – Ludzie i książki : słownik biograficzny ludzi książki i pióra województwa płockiego. Wyd. 1. Płock 1983, Wojewódzka Biblioteka Publiczna. 24 cm, s. XX, [2], 320,... [więcej]

Nyczek Tadeusz. Powiedz tylko słowo.

40.00 zł
London 1985
Polonia
Wokół Literatury
ISBN / ISSN  0-902352-38-5
Nyczek Tadeusz - Powiedz tylko słowo : szkice literackie wokół "Pokolenia 68". London 1985, Polonia. 21 cm, s. [2], 148, [1]. Wokół Literatury; 4. [więcej]

O języku poetyckim Jana Kochanowskiego.

25.00 zł
Kraków 1984
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
O języku poetyckim Jana Kochanowskiego : wybór artykułów z "Języka Polskiego". [Wybrał i opracował Marian Kucała]. Kraków 1984, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. 24 cm, s. 216.... [więcej]

Obiezierska Helena – Sztuka powieściopisarska Józefa Weyssenhoffa.

18.00 zł
Bydgoszcz, Poznań 1965
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu
Prace Wydziału Nauk Humanistycznych / Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
Obiezierska Helena – Sztuka powieściopisarska Józefa Weyssenhoffa. Wyd. 1. Bydgoszcz, Poznań 1965, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu. 24 cm, s. 64, [1]. Bydgoskie Towarzystwo... [więcej]

Obremski Krzysztof. Panegiryczna sztuka postaciowania: August II Mocny.

38.00 zł
Toruń 2003
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  83-231-1543-5
Obremski Krzysztof - Panegiryczna sztuka postaciowania: August II Mocny : ( J. K. Rubinkowski, Promienie cnót królewskich...). Wyd. 1. Toruń 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.... [więcej]

Od Arystotelesa do Goethego.

50.00 zł
Warszawa 1989
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
O Dramacie
ISBN / ISSN  83-01-09272-6
Od Arystotelesa do Goethego : poetyki, manifesty, komentarze. [Redaktorzy: Barbara Gomulicka, Zenobia Mieczkowska, Janina Zondek]. Wyd. 1. Warszawa 1989, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s.... [więcej]

Od teorii literatury do ontologii świata.

50.00 zł
Toruń 2003
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  83-231-1611-3
Od teorii literatury do ontologii świata. Pod redakcją Jerzego Perzanowskiego i Andrzeja Pietruszczaka. Wyd. 1. Toruń 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 24 cm, s. 404, k. tabl.... [więcej]

Ortwin Ostap - O Wyspiańskim i dramacie.

35.00 zł
Warszawa 1969
Państwowy Instytut Wydawniczy
Biblioteka Studiów Literackich. Pisma Krytyczne Ostapa Ortwina
Ortwin Ostap - O Wyspiańskim i dramacie. Opracowała i szkicem biograficznym poprzedziła Jadwiga Czachowska. Wyd. 1. Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy. 21 cm, s. 476, k. tabl. [1] z... [więcej]

Papée Stefan – Walka Sienkiewicza o Ziemie Zachodnie.

18.00 zł
Poznań 1947
Instytut Zachodni
Papée Stefan – Walka Sienkiewicza o Ziemie Zachodnie. Poznań 1947, Instytut Zachodni. 17 cm, s. 86. Numery inwentarzowe, egzemplarz nierozcięty. [więcej]

Pelc Janusz - Jan Kochanowski.

48.00 zł
Warszawa 1987
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-01196-3
Pelc Janusz - Jan Kochanowski : szczyt renesansu w literaturze polskiej. Wyd. 2. Warszawa 1987, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. 591, [1], s. tabl. [32], k. tabl. [1] z ilustracjami. [więcej]

Pigoń Stanisław - Zarys nowszej literatury ludowej.

30.00 zł
Kraków 1946
Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Pigoń Stanisław - Zarys nowszej literatury ludowej : (przed rokiem 1920). Kraków [1946], Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 17 cm, s. 238, oprawa półpłótno, introligatorska... [więcej]

Piszczkowski Mieczysław – Ignacy Krasicki.

50.00 zł
Kraków 1969
Wydawnictwo Literackie
Piszczkowski Mieczysław – Ignacy Krasicki : monografia literacka. Wyd. 1. Kraków 1969, Wydawnictwo Literackie. 21 cm, s. 544, [4], k. tabl. [18] z ilustracjami, oprawa płótno, obwoluta.... [więcej]

Poezja i astronomia.

75.00 zł
Toruń 2006
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  83-231-1920-1
Poezja i astronomia. Pod redakcją Bogdana Burdzieja i Grażyny Halkiewicz-Sojak. Wyd. 1. Toruń 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 24 cm, s. 666, [4], ilustracje [w tym barwne]. [więcej]

Pollak Roman - Wśród literatów staropolskich.

36.00 zł
Warszawa 1966
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Pollak Roman - Wśród literatów staropolskich. Wyd. 1. Warszawa 1966, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 20 cm, s. 662, k. tabl. [16] z ilustracjami, oprawa płótno, obwoluta. Drobne naddarcia i... [więcej]

Polonistyczne drogi.

34.00 zł
Toruń 2008
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  978-83-231-2189-3
Polonistyczne drogi : księga jubileuszowa poświecona profesorowi Władysławowi Sawryckiemu w 70. rocznicę urodzin. Pod redakcją Macieja Wróblewskiego. Toruń 2008, Wydawnictwo Naukowe... [więcej]

Polska fraszka mieszczańska.

75.00 zł
Kraków 1948
Polska Akademia Umiejętności
Biblioteka Pisarzów Polskich
Polska fraszka mieszczańska : minucje sowiźrzalskie. Pierwsze wydanie zbiorowe z podobiznami 8 drzeworytów opracował Karol Badecki. Kraków 1948, Polska Akademia Umiejętności. 21 cm, s.... [więcej]

Problemy literatury polskiej okresu oświecenia. Seria 2 + mapy.

50.00 zł
Wrocław 1977
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Problemy literatury polskiej okresu oświecenia. Seria 2. Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Golińskiego. Wrocław 1977, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s. 346, [1],... [więcej]

Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Seria 1-3.

95.00 zł
Wrocław 1980-1984
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
ISBN / ISSN  83-04-00183-7
Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Seria 1-3. Pod redakcją Edmunda Jankowskiego i Janiny Kulczyckiej-Saloni; przy współudziale Michała Kabaty i Ewy Pieńkowskiej-Rohozińskiej.... [więcej]

Problemy polskiego romantyzmu. Seria 3.

35.00 zł
Wrocław 1981
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
ISBN / ISSN  83-04-00745-2
Problemy polskiego romantyzmu. Seria 3. Praca zbiorowa pod redakcją Marii Żmigrodzkiej. Wrocław 1981, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s. 400, [1]. [więcej]

Pruszyński Mieczysław – Mojżesz i Ksawery.

20.00 zł
Warszawa 1999
Twój Styl
ISBN / ISSN  83-7163-154-5
Pruszyński Mieczysław – Mojżesz i Ksawery. Warszawa 1999, Twój Styl. 21 cm, s. 153, [2], s. tabl. [12] z ilustracjami, oprawa karton. Mojżesz Pomeranz, Ksawery Pruszyński. [więcej]

Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej.

30.00 zł
Wrocław 1984
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Studia Staropolskie
ISBN / ISSN  83-04-01719-9, 0081-6949
Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej. Pod redakcją Barbary Otwinowskiej i Janusza Pelca. Wrocław 1984, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s. 343,... [więcej]

Ratuszna Hanna. Wieczność w człowieku.

26.00 zł
Toruń 2005
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego; Towarzystwo Naukowe w Toruniu
ISBN / ISSN  0208-497X
Ratuszna Hanna - Wieczność w człowieku : o młodopolskiej świadomości śmierci w twórczości Stanisława Przybyszewskiego. Wyd. 1. Toruń 2005, Towarzystwo Naukowe. 24 cm, s. 170, [1]. Prace... [więcej]

Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu. R. 36 (1930).

120.00 zł
Toruń 1930
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Toruń, Towarzystwo Naukowe. R. 36 (1930). 24 cm. Około 470 stron tekstu + 13 kart tabl. z ilustracjami i mapami ( w tym 4 złożone). Lekkie... [więcej]

Rolle Antoni Józef – Wybór pism. T. 1-3.

120.00 zł
Kraków 1966
Wydawnictwo Literackie
Rolle Antoni Józef – Wybór pism. T. 1. Gawędy historyczne. T. 2. Gawędy historyczne. T. 3. Sylwetki literackie / Dr Antoni J. (Rolle); wyboru tekstu i ilustracji dokonał, wstępem... [więcej]

Rudnicki Bogdan - Marek Hłasko.

18.00 zł
Warszawa 1983
Państwowy Instytut Wydawniczy
Portrety Współczesnych Pisarzy Polskich
ISBN / ISSN  83-06-00899-5
Rudnicki Bogdan - Marek Hłasko. Wyd. 1. Warszawa 1983, Państwowy Instytut Wydawniczy. 18 cm, s. 217, [2], k. tabl. [1] z portretem. Portrety Współczesnych Pisarzy Polskich. [więcej]

Rutkowski Krzysztof – Ani było, ani jest.

18.00 zł
Warszawa 1984
Czytelnik
ISBN / ISSN  83-07-00821-2
Rutkowski Krzysztof – Ani było, ani jest : szkice literackie. Wyd. 1. Warszawa 1984, Czytelnik. 20 cm, s. 223, [2],oprawa płótno, obwoluta. [więcej]

Ryll Ludomira, Wilgat Janina - Polska literatura w przekładach.

40.00 zł
Warszawa 1972
Agencja Autorska
Ryll Ludomira, Wilgat Janina - Polska literatura w przekładach : bibliografia 1945-1970. Słowo wstępne Michał Rusinek. Warszawa 1972, Agencja Autorska. 24 cm, s. 369, [1], oprawa płótno. Brak... [więcej]

Rytm twórczego życia.

30.00 zł
Gdańsk 2013
Fundacja Terytoria Książki
ISBN / ISSN  978-83-7908-003-8
Rytm twórczego życia : jubileuszowe rozmowy o literaturze / Iwona Smolka oraz Żaneta Nalewajk i redakcja kwartalnika „Tekstualia”. Wyd. 1. Gdańsk 2013, Fundacja Terytoria Książki. 22 cm,... [więcej]

Rzepecki Jan – Ueber die bis jetzt unbekannt gebliebenen Gedichte von Zbigniew Morsztyn.

60.00 zł
Posen 1884
im Selbstverlage des Verfassers
Rzepecki Jan – Ueber die bis jetzt unbekannt gebliebenen Gedichte von Zbigniew Morsztyn : Inaugural-Dissertation welche mit Genehmigung der philosophischen Facultät der Kgl. Universität Breslau... [więcej]

Sandauer Artur - Zebrane pisma krytyczne. T. 1-3.

90.00 zł
Warszawa 1981
Państwowy Instytut Wydawniczy
ISBN / ISSN  83-06-00236-9
Sandauer Artur - Zebrane pisma krytyczne. T. 1: Studia o literaturze współczesnej. T. 2: Studia historyczne i teoretyczne. T. 3: Pomniejsze pisma krytyczne i publicystyka literacka. Wyd. 1.... [więcej]

Sapiński Stanisław – Badania źródłowe nad Kazaniami niedzielnymi i świątecznymi Skargi.

40.00 zł
Kraków 1924
skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa
Prace Historyczno-Literackie
Sapiński Stanisław – Badania źródłowe nad Kazaniami niedzielnymi i świątecznymi Skargi. Napisał... Kraków 1924, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa. 23 cm, s. X, 335. Prace... [więcej]

Sawicki Stefan - Początki syntezy historycznoliterackiej w Polsce.

36.00 zł
Warszawa 1969
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Sawicki Stefan - Początki syntezy historycznoliterackiej w Polsce : o sposobach syntetycznego ujmowania literatury w 1 połowie w. XIX. Wyd. 1. Warszawa 1969, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 25... [więcej]

Siedlecki Franciszek. Pisma.

30.00 zł
Warszawa 1989
Państwowy Instytut Wydawniczy
Biblioteka Studiów Literackich
ISBN / ISSN  83-06-01462-6
Siedlecki Franciszek - Pisma. Zebrali i opracowali Maria Renata Mayenowa i Stefan Żółkiewski. Wyd. 1. Warszawa 1989, Państwowy Instytut Wydawniczy. 21 cm, s. 707, oprawa płótno. Biblioteka... [więcej]

Siemieński Lucjan – Portrety literackie. T. 3.

80.00 zł
Poznań 1868
nakładem księgarni J. K. Żupańskiego
Siemieński Lucjan – Portrety literackie / przez Lucyana Siemieńskiego. T. 3: Zawiera : Żywot Stanisława Trembeckiego, Franciszka Wężyka, Andrzeja Edwarda Koźmiana, Konstantego... [więcej]

Sinko Tadeusz - Antyk w literaturze polskiej.

40.00 zł
Warszawa 1988
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-07265
Sinko Tadeusz - Antyk w literaturze polskiej : prace komparatystyczne. Wybór i opracowanie Tadeusz Bieńkowski; wstęp Stanisław Stabryła. Warszawa 1988, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 21 cm,... [więcej]

Sinko Tadeusz. Mickiewicz i antyk.

40.00 zł
Wrocław, Kraków 1957
Ossolineum
Z Prac Komisji Naukowej Obchodu Roku Mickiewiczowskiego
Sinko Tadeusz - Mickiewicz i antyk. Wrocław, Kraków 1957, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 25 cm, s. [4], 539. Z Prac Komisji Naukowej Obchodu Roku Mickiewiczowskiego. [więcej]

Skarbowski Jerzy – Literatura-muzyka : zbliżenia i dialogi.

25.00 zł
Warszawa 1981
Czytelnik
ISBN / ISSN  83-07-00360-1
Skarbowski Jerzy – Literatura-muzyka : zbliżenia i dialogi. Wyd. 1. Warszawa 1981, Czytelnik. 20 cm, s. 310, [2], okładka kartonowa, obwoluta. [więcej]

Skręt Rościsław - Historiografia literatury polskiej w XIX stuleciu.

30.00 zł
Wrocław 1986
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Prace Habilitacyjne - Polska Akademia Nauk, Instytut Historii
ISBN / ISSN  83-04-02218-4
Skręt Rościsław - Historiografia literatury polskiej w XIX stuleciu. Wrocław 1986, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s. 227, [1]. Polska Akademia Nauk, Instytut Historii.... [więcej]
 

Sławiński Janusz. Próby teoretycznoliterackie.

15.00 zł
Kraków 2000
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej
ISBN / ISSN  83-7052-754-X
Sławiński Janusz - Próby teoretycznoliterackie. Kraków 2000, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas. 20 cm, s. 290, [1]. Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli... [więcej]

Słownik pisarzy polskich.

28.00 zł
Kraków 2004
Wydawnictwo Zielona Sowa
ISBN / ISSN  83-7389-123-4
Słownik pisarzy polskich. Pod re. Arkadiusza Latuska. Kraków [cop. 2004], Wydawnictwo Zielona Sowa. 21 cm, s. 720, okładka kartonowa. Autorzy : Elwira Buszewicz et al. [więcej]

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1-4 + seria 2 : t. 1-3.

250.00 zł
Warszawa 1963-1980
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut”
ISBN / ISSN  83-01-00190-9
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1-4 / opracował zespół pod redakcją Ewy Korzeniewskiej; [zespół autorski: Zofia Biłek et al.]. Seria 2, t. 1-3 / opracował zespół pod... [więcej]

Sobolewska Anna - Polska proza psychologiczna (1945-1950).

18.00 zł
Wrocław 1979
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej
ISBN / ISSN  83-04-00314-7
Sobolewska Anna - Polska proza psychologiczna (1945-1950). Wrocław 1979, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s. 137, [1]. Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich. Z... [więcej]

Stanisław Tarnowski 1837-1917.

18.00 zł
Kraków 1999
Polska Akademia Umiejętności
W Służbie Nauki
ISBN / ISSN  83-86956-59-3
Stanisław Tarnowski 1837-1917 : materiały z posiedzenia naukowego PAU w dniu 14 listopada 1997 r. [Redaktor tomu: Rita Majkowska]. Kraków 1999, Polska Akademia Umiejętności. 24 cm, s. 69, [4],... [więcej]

Stanuch Stanisław - Andrzej Bursa.

16.00 zł
Warszawa 1984
Państwowy Instytut Wydawniczy
Portrety Współczesnych Pisarzy Polskich
ISBN / ISSN  83-06-01100-7
Stanuch Stanisław - Andrzej Bursa. Wyd. 1. Warszawa 1984, Państwowy Instytut Wydawniczy. 18 cm, s. 192, [3], k. tabl. [1] z portretem. Portrety Współczesnych Pisarzy Polskich. Prywatna... [więcej]

Starnawski Jerzy - Dzieje wiedzy o literaturze polskiej (do końca wieku XVIII).

40.00 zł
Wrocław, Gdańsk 1984
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
ISBN / ISSN  83-04-01608-7
Starnawski Jerzy - Dzieje wiedzy o literaturze polskiej (do końca wieku XVIII). Wrocław, Gdańsk 1984, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Oddział w Gdańsku. 24 cm, s. 420, [3],... [więcej]

Stoff Andrzej. "Zagłoba sum!"

48.00 zł
Toruń 2006
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  83-231-1996-1
Stoff Andrzej - "Zagłoba sum!" : studium postaci literackiej. Toruń 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 24 cm, s. 400, [1]. [więcej]

Strowski Fortunat. Obraz literatury francuskiej w XIX wieku. T. 1-2.

45.00 zł
Warszawa 1914
Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów
Strowski Fortunat - Obraz literatury francuskiej w XIX wieku. T. 1-2. (Z przedmową autora do wydania polskiego). Przekład Maryi Rakowskiej. Słowo wstępne Jana Lorentowicza. [Warszawa 1914],... [więcej]

Stylistyka teoretyczna w Polsce.

28.00 zł
Warszawa, Łódź 1946
Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”
Z Zagadnień Poetyki
Stylistyka teoretyczna w Polsce / pod redakcją Kazimierza Budzyka. [Warszawa, Łódź] 1946, Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”, Oddział w Łodzi. 22 cm, s. 406, [2]. Z Zagadnień Poetyki.... [więcej]

Swedish-Polish literary contacts.

40.00 zł
Stockholm 1979
Almqvist och Wiksell International
Konferenser / Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
ISBN / ISSN  91-7402-090-0
Swedish-Polish literary contacts / editor by Nils Ake Nilsson; contributors Z[enon] Ciesielski [et al.]. Stockholm 1979, Almqvist och Wiksell International. 22 cm, s. [4], 156, ilustracje.... [więcej]

Szczepański Jan Józef – Kadencja.

40.00 zł
Paris 1988
Libella
Historia i Teraźniejszość
ISBN / ISSN  2-90332-07-X
Szczepański Jan Józef – Kadencja. Paris 1988, Libella. 21 cm, s. 237. Historia i Teraźniejszość; 15. [więcej]

Szewc Piotr – Syn kapłana.

14.00 zł
Warszawa 2001
Wydawnictwo Sic!
ISBN / ISSN  83-86056-92-4
Szewc Piotr – Syn kapłana. Wyd. 1. Warszawa [cop. 2001], Wydawnictwo Sic! 20 cm, s. 86, [1], ilustracje. Wspomnienia o Julianie Stryjkowskim. [więcej]
 

Szkice z historii i teorii literatury.

14.00 zł
Poznań. Bydgoszcz 1971
Państwowe Wydawnictwo Naukowe Oddział w Poznaniu
Prace Wydziału Nauk Humanistycznych Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego
Szkice z historii i teorii literatury. Redaktor naukowy Jerzy Konieczny. Poznań, Bydgoszcz 1971, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Oddział w Poznaniu. 24 cm, s. 126, [1]. Bydgoskie Towarzystwo... [więcej]

Szymański Wiesław Paweł – Neosymbolizm.

30.00 zł
Kraków 1973
Wydawnictwo Literackie
Szymański Wiesław Paweł – Neosymbolizm : o awangardowej poezji polskiej w latach trzydziestych. Wyd. 1. Kraków 1973, Wydawnictwo Literackie. 19 cm, s. 385, [2]. [więcej]

Śliziński Jerzy – Tadeusz Kościuszko w literaturze narodów Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

20.00 zł
Warszawa 1981
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
ISBN / ISSN  83-11-06635-3
Śliziński Jerzy – Tadeusz Kościuszko w literaturze narodów Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Warszawa 1981, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. 19 cm, s. 283, [1],... [więcej]

Światy przedstawione.

75.00 zł
Toruń 2006
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  83-231-2035-8
Światy przedstawione : prace z historii i teorii literatury ofiarowane profesorowi Jerzemu Speinie.. Pod redakcją Marii Kalinowskiej [et al.]. Wyd. 1. Toruń 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu... [więcej]

Święch Jerzy – Literatura polska w latach II wojny światowej.

39.00 zł
Warszawa 1999
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wielka Historia Literatury Polskiej
ISBN / ISSN  83-01-12904-2
Święch Jerzy – Literatura polska w latach II wojny światowej. Wyd. 4, poprawione. Warszawa 1999, Wydawnictwo Naukowe PWN. 24 cm, s. 583, [1], s. tabl. [8] z ilustracjami barwnymi, ilustracje... [więcej]

Tarnowski Stanisław. O literaturze polskiej XIX wieku.

30.00 zł
Warszawa 1977
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Biblioteka Filologii Polskiej
Tarnowski Stanisław - O literaturze polskiej XIX wieku. Wybór i opracowanie Henryk Markiewicz. Wyd. 1. Warszawa 1977, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 21 cm, s. 904, [1], k. tabl. [1] z portretem... [więcej]

Teatr i dramat polskiej emigracji 1939-1989.

25.00 zł
Poznań 1994
Wydawnictwo Acarus
ISBN / ISSN  83-85340-68-8
Teatr i dramat polskiej emigracji 1939-1989. Praca zbiorowa pod redakcją Izoldy Kiec, Dobrochny Ratajczakowej, Jacka Wachowskiego. Wyd. 1. Poznań 1994, Wydawnictwo Acarus. 24 cm, s. 291, s. tabl.... [więcej]

The tradition of Polish ideals.

60.00 zł
London 1981
Orbis Books
ISBN / ISSN  0901149-18-7
The tradition of Polish ideals : essays in history and literature. Edited by W[ładysław] J[ózef] Stankiewicz. London 1981, Orbis Books. 21 cm, s. 288, s. tabl. [16] z ilustracjami. Polskie... [więcej]

Toć jest dziwne a nowe.

30.00 zł
Warszawa 1987
Państwowy Instytut Wydawniczy
ISBN / ISSN  83-06-00805-7
Toć jest dziwne a nowe : antologia literatury polskiego średniowiecza. Opracowała Antonina Jelicz. Wyd. 1. Warszawa 1987, Państwowy Instytut Wydawniczy. 25 cm, s. 389, [1], k. tabl. [52] z... [więcej]

Trylogia Henryka Sienkiewicza.

40.00 zł
Warszawa 1962
Państwowy Instytut Wydawniczy
Trylogia Henryka Sienkiewicza : studia, szkice, polemiki. Wyboru dokonał i opracował Tomasz Jodełka; [mapy do Trylogii opracował Tadeusz Nowak]. Wyd. 1. Warszawa 1962, Państwowy Instytut... [więcej]

Trznadel Jacek - Płomień obdarzony rozumem.

25.00 zł
Warszawa 1978
Czytelnik
Trznadel Jacek - Płomień obdarzony rozumem : poezja w poezji i poza poezją : eseje. Wayd. 1. Warszawa 1978, Czytelnik. 20 cm, s. 394, [1], okładka kartonowa, obwoluta. Otarcia obwoluty. [więcej]

Trznadel Jacek - Twórczość Leśmiana.

30.00 zł
Warszawa 1964
Państwowy Instytut Wydawniczy
Historia i Teoria Literatury
Trznadel Jacek - Twórczość Leśmiana : (próba przekroju). Wyd. 1. Warszawa 1964, Państwowy Instytut Wydawniczy. 22 cm, s. 374, [3]. Historia i Teoria Literatury : Studia. Historia Literatury;... [więcej]

Ważyk Adam - Amfion.

15.00 zł
Warszawa 1983
Czytelnik
ISBN / ISSN  83-07-00829-8
Ważyk Adam - Amfion : rozważania nad wierszem polskim. Wyd. 1. Warszawa 1983, Czytelnik. 20 cm, s. 213, [2]. Podpis. [więcej]

Winczakiewicz Jan. Z szuflady emigranta.

22.00 zł
Toruń 2001
Biblioteka Uniwersytecka; Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Archiwum Emigracji, Seria „Literacka”
ISBN / ISSN  83-231-1313-0
Winczakiewicz Jan - Z szuflady emigranta. Toruń 2001, Biblioteka Uniwersytecka. 22 cm, s. 167, [2]. Archiwum Emigracji, Seria "Literacka". [więcej]

Winklowa Barbara. Tadeusz Żeleński (Boy) : twórczość i życie.

60.00 zł
Warszawa 1967
Państwowy Instytut Wydawniczy
Winklowa Barbara - Tadeusz Żeleński (Boy) : twórczość i życie. Wyd. 1. Warszawa 1967, Państwowy Instytut Wydawniczy. 24 cm, s. 794, [1], k. tabl. [13] z ilustracjami, oprawa płótno.... [więcej]

Wiszniewski Michał - Historya literatury polskiej. T. 8.

140.00 zł
Kraków 1851
Drukarnia Uniwersytecka
Wiszniewski Michał - Historya literatury polskiej. T. 8. Kraków 1851, w Drukarni Uniwersyteckiej. 21 cm, s. [4], IV, 503, [1], k. tabl. [1] z faksymile ; oprawa z epoki : półpłótno z... [więcej]

Witkowski Leon – Poeci nowołacińscy Torunia.

12.00 zł
Toruń, Łódź 1958
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Witkowski Leon – Poeci nowołacińscy Torunia. Toruń, Łódź 1958, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. 44. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału... [więcej]

Witkowski Michał – Świat teatralny młodego Mickiewicza.

20.00 zł
Warszawa 1971
Państwowy Instytut Wydawniczy
Witkowski Michał – Świat teatralny młodego Mickiewicza. Wyd. 1. Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy. 21 cm, s. 348, [3], k. tabl. [8] z ilustracjami, oprawa płótno, obwoluta.... [więcej]

Wóycicki Kazimierz – Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego.

28.00 zł
Warszawa 1960
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wóycicki Kazimierz – Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego. Wyd. 1. Warszawa 1960, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. 279, k. tabl. [1] z nutami i wykresem. Zarysowanie... [więcej]

Wróblewska Violetta – Ludowa bajka nowelistyczna.

58.00 zł
Toruń 2007
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  978-83-231-2166-4
Wróblewska Violetta – Ludowa bajka nowelistyczna : (źródła - wątki - konwencje). Toruń 2007, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 24 cm, s. 400, [1]. [więcej]

Wspomnienia o K. I. Gałczyńskim.

40.00 zł
Warszawa 1961
Czytelnik
Wspomnienia o K. I. Gałczyńskim. Przedmowa i redakcja Anny Kamieńskiej i Jana Śpiewaka. Wyd. 1. Warszawa 1961, Czytelnik. 21 cm, s. 616, [2], s. tabl. [62] z ilustracjami, k. tabl. [1] z... [więcej]

Wydra Wiesław – Polskie dekalogi średniowieczne.

40.00 zł
Warszawa 1973
Instytut Wydawniczy Pax
Silva Medii et Recentioris
Wydra Wiesław – Polskie dekalogi średniowieczne. Warszawa 1973, Instytut Wydawniczy Pax. 21 cm, s. [4], 360, [1], ilustracje na tablicach w paginacji. Silva Medii et Recentioris; 2. [więcej]

Wyka Kazimierz - Młoda Polska. T. 1-2.

36.00 zł
Kraków 1987
Wydawnictwo Literackie
Z Pism Kazimierza Wyki
ISBN / ISSN  83-08-01527-1
Wyka Kazimierz - Młoda Polska. T. 1: Modernizm polski. T. 2: Szkice z problematyki epoki. Wyd. 2. Kraków 1987, Wydawnictwo Literackie. 20 cm, s. 375, [1]; 386, [1]. Z Pism Kazimierza Wyki.... [więcej]

Wyka Kazimierz - Modernizm polski.

30.00 zł
Kraków 1959
Wydawnictwo Literackie
Biblioteka Studiów Literackich
Wyka Kazimierz - Modernizm polski. Kraków 1959, Wydawnictwo Literackie. 22 cm, s. XIII, [1], 338, [2], oprawa płótno. Biblioteka Studiów Literackich. Podpis. [więcej]

Wyka Kazimierz. Wędrując po tematach. T. 1-3.

75.00 zł
Kraków 1971
Wydawnictwo Literackie
Wyka Kazimierz - Wędrując po tematach. [T.] 1: Czasy. [T.] 2: Puścizna. [T.] 3: Muzy. Kraków 1971, Wydawnictwo Literackie. 20 cm, s. 344, [4]; 439, [4]; 569, [3]; oprawy płótno. Brak obwolut. [więcej]

Wyspiański Stanisław – Dzieła zebrane. T. 16, vol. 2.

30.00 zł
Kraków 1982
Wydawnictwo Literackie
Dzieła Zebrane / Stanisław Wyspiański
ISBN / ISSN  83-08-00628-0
Stokowa Maria – Kalendarz życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego : 1 marca 1890 - ostatnie dni marca 1898 / opracowała ... Kraków 1982, Wydawnictwo Literackie. 20 cm, s. XVI, [2],... [więcej]

Wzory prozy wedle rodzajów i kształtów chronologicznie z literatury zebrane. Stopień 3.

60.00 zł
Poznań 1874
Jan Konstanty Żupański
Wzory prozy wedle rodzajów i kształtów chronologicznie z literatury zebrane / przez Jana Rymarkiewicza. Stopień 3. Wyd. 2. Poznań 1874, Jan Konstanty Żupański. 23 cm, s. XV, [1], 562, 191.... [więcej]

Z problematyki krótkich form narracyjnych : nowela młodopolska.

22.00 zł
Toruń 2006
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  83-231-1917-1
Z problematyki krótkich form narracyjnych : nowela młodopolska. Studia pod redakcją Hanny Ratusznej. Wyd. 1. Toruń 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 21 cm, s. 190. [więcej]

Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 1-3.

100.00 zł
Warszawa 1965
Państwowy Instytut Wydawniczy
Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Z problemów literatury polskiej XX wieku : księga zbiorowa. T. 1: Młoda Polska. T. 2: Literatura międzywojenna. T. 3: Literatura Polski Ludowej. Komitet redakcyjny: Stefan Żółkiewski, Henryk... [więcej]

Z teorii dzieła literackiego.

36.00 zł
Toruń 2003
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  83-231-1587-7

Z warsztatu edytora dzieł romantyków.

35.00 zł
Toruń 2008
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Problemy Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich
ISBN / ISSN  978-83-231-2256-2
Z warsztatu edytora dzieł romantyków. Pod redakcją Magdaleny Bizior-Dombrowskiej, Marcina Lutomierskiego. Wyd. 1. Toruń 2008, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 22 cm, s.... [więcej]

Zabłocki Stefan - Od prerenesansu do oświecenia.

28.00 zł
Warszawa 1976
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Zabłocki Stefan - Od prerenesansu do oświecenia : z dziejów inspiracji klasycznych w literaturze polskiej. Wyd. 1. Warszawa 1976, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 21 cm, s. 271, [2], oprawa... [więcej]

Zakrzewski Bogdan – „Palen dla cara”.

24.00 zł
Wrocław 1979
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
ISBN / ISSN  83-04-00196-9
Zakrzewski Bogdan – „Palen dla cara” : o polskiej poezji patriotycznej i rewolucyjnej XIX wieku. Wrocław 1979, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 20 cm, s. 227, [1], s. tabl.... [więcej]
 

Zakrzewski Bogdan. "Gdy naród do boju..." Gustawa Ehrenberga.

10.00 zł
Wrocław 1979
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
ISBN / ISSN  83-04-00434-8
Zakrzewski Bogdan - "Gdy naród do boju..." Gustawa Ehrenberga. Wrocław 1979, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 23 cm, s. 41, [2], k. tabl. [6] z ilustracjami. [więcej]

Zawodziński Karol Wiktor - Opowieści o powieści.

30.00 zł
Kraków 1963
Wydawnictwo Literackie
Biblioteka Studiów Literackich; Z pism K. W. Zawodzińskiego
Zawodziński Karol Wiktor - Opowieści o powieści. Opracował Czesław Zgorzelski. Kraków 1963, Wydawnictwo Literackie. 21 cm, s. 397, [3], oprawa płótno. Biblioteka Studiów Literackich; Z... [więcej]

Zawodziński Karol Wiktor - Wśród poetów.

30.00 zł
Kraków 1964
Wydawnictwo Literackie
Biblioteka Studiów Literackich. Z Pism K. W. Zawodzińskiego
Zawodziński Karol Wiktor - Wśród poetów. Opracowała Wanda Achremowiczowa; wstęp Jerzego Kwiatkowskiego. Kraków 1964, Wydawnictwo Literackie. 21 cm, s. XV, [1], 432, [1], k. tabl. [1] z... [więcej]

Zgorzelski Czesław - Liryka w pełni romantyczna.

23.00 zł
Warszawa 1981
Państwowy Instytut Wydawniczy
ISBN / ISSN  83-06-00386-6
Zgorzelski Czesław - Liryka w pełni romantyczna : studia i szkice o wierszach Słowackiego.Wyd. 1. Warszawa 1981, Państwowy Instytut Wydawniczy. 20 cm, s. 263, [1]. [więcej]

Zielińska Marta - Mickiewicz i naśladowcy.

20.00 zł
Warszawa 1984
Państwowy Instytut Wydawniczy
Historia i Teoria Literatury
ISBN / ISSN  83-06-00995-9
Zielińska Marta - Mickiewicz i naśladowcy : studium o zjawisku epigonizmu w systemie literatury romantycznej. Wyd. 1. Warszawa 1984, Państwowy Instytut Wydawniczy. 20 cm, s. 247, [1]. Polska... [więcej]

Znamirowska Janina – Liryka powstania listopadowego.

60.00 zł
Warszawa 1930
z zasiłku Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
Studia z Zakresu Historii Literatury Polskiej
Znamirowska Janina – Liryka powstania listopadowego. Warszawa 1930, z zasiłku Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 24 cm, s. [8], 222, [6]. Studia z Zakresu Historii... [więcej]

Żeromski : z dziejów recepcji twórczości 1895-1964.

30.00 zł
Warszawa 1975
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Żeromski : z dziejów recepcji twórczości 1895-1964. Wybór tekstów i wstęp Zdzisław Jerzy Adamczyk. Wyd. 1. Warszawa 1975, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 21 cm, s. 460, [1], oprawa... [więcej]

Żmigrodzka Maria - Orzeszkowa.

38.00 zł
Warszawa 1965
Państwowy Instytut Wydawniczy
Historia i Teoria Literatury
Żmigrodzka Maria - Orzeszkowa : młodość pozytywizmu. Wyd. 1. Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy. 22 cm, s. 499, [2]. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Historia i... [więcej]

Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. T. 1.

35.00 zł
Toruń 2001
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prace Historycznoliterackie - Pracownia Badań Emigracji, Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  83-231-1368-8
Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. [T.] 1. Pod red. Janusza Kryszaka i Rafała Moczkodana. Toruń 2001, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 24 cm, s. 256. Pracownia Badań... [więcej]
strony internetowe Bydgoszcz