Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Ludyga-Laskowski Jan Józef - Materjały do historji powstań G. Śląskich. T. 1.

Ludyga-Laskowski Jan Józef
Materjały do historji powstań G. Śląskich. T. 1

130.00 zł
Katowice 1925
Księgarnia Polska
Materiały do historii powstań G. Śląskich
Ludyga-Laskowski Jan Józef - Materjały do historji powstań G. Śląskich. T. 1, 1919-1920. Katowice 1925, Księgarnia Polska. 24 cm, s. XV, [1], 262, k. tabl. złożone [2] z ilustracją i mapką, ilustracje całostronicowe i w tekście oraz mapki w paginacji ; oprawa : płótno. Materiały do historii powstań G. Śląskich ; t. 1. Więcej tomów nie ukazało się. Autor (1894-1956) - uczestnik II i III powstania śląskiego, pochodził z patriotycznej rodziny śląskiej, żołnierz Armii Polskiej we Francji, adiutant gen. Hallera, jeden ze współtwórców planu przygotowań II powstania śląskiego. Brak jednej karty (s. 167-8), poza tym egz. bardzo dobrze zachowany, na końcu wszyto 14 czystych kart do sporządzania notatek. Prow. : Jan Kleczka (pieczęć).
strony internetowe Bydgoszcz