Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł
Rejestracja Konta

Mickiewicz Maria (1868-1952) - 4 listy do nieznanych adresatów.

Mickiewicz Maria (1868-1952)
4 listy do nieznanych adresatów.

750.00 zł
1915 i 1917
Mickiewicz Maria (1868-1952), córka Władysława Mickiewicza i kontynuatorka jego dzieła, działaczka emigracyjna. 4 listy do nieznanych adresatów, 3 z nich dat. 1915 i 1917, wszystkie w jęz. francuskim, pismo odręczne. Listy wnuczki Adama Mickiewicza, ukazujące jej aktywność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. [1] Bifolium 17,5 cm, tekst jednostronny, w którym autorka podała adres Ignacego Jana Paderewskiego w Londynie. [2] Bifolium 15,5 cm, dat. 16.8.1915, tekst na 2 s., autorka poleca [Stanisława] Posnera - (1868-1930, działacza PPS, w czasie I wojny światowej zaangażowanego na rzecz niepodległości Polski) - dobrze zorientowanego w sprawach polskich, wymienia również Bolesława Motza (1865-1935) - współorganizatora Komitetu Wolnej Polski w Paryżu, publicystę. [3] 27 cm, dat. Paryż 23.06.1917, tekst dwustronny, stwierdza, iż porównywanie sytuacji prawnej i historycznej Alzacji i Lotaryngii, jako źródła konfliktów między Francją i Niemcami, nie ma odniesienia wobec Polski, Litwy i Ukrainy, ponieważ ich związek był dobrowolny i trwał pięć wieków, cytuje wypowiedzi Aleksandra Hercena i Julesa Micheleta w sprawach narodowościowych. [4] Bifolium 17 cm, dat. 28.06. 1917, tekst na 3 s., nawiązuje do wielowiekowej historii Polski i Litwy, staje w obronie prawa do odzyskania niepodległości przez Polskę. Ślady złożeń, stan bardzo dobry.
strony internetowe Bydgoszcz