Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Perizonius Jacobus – Rerum per Europam maxime gestarum ab ineunte saeculo sextodecimo usque ad Caroli V. mortem, etc. commentarii historici.

Perizonius Jacobus
Rerum per Europam maxime gestarum ab ineunte saeculo sextodecimo usque ad Caroli V. mortem, etc. commentarii historici.

1 300.00 zł
Lugduni Batavorum 1716
apud J. Van der Linden
Perizonius Jacobus – Rerum per Europam maxime gestarum ab ineunte saeculo sextodecimo usque ad Caroli V. mortem, etc. commentarii historici. Editio secunda. Lugduni Batavorum 1716, apud J. Van der Linden. 8°, k. [19], s. 671, [1], k. [52], frontyspis (miedzioryt) ; oprawa z epoki : pergamin. Dzieło niderlandzkiego polihistora Jakobusa Perizoniusa (1651-1715), znawcy dziejów powszechnych i historii jemu współczesnej. W oferowanym dziele obszernie opisał wydarzenia w Europie w 1 poł XVI w., do śmierci cesarza Karola V Habsburga (1558), liczne wzmianki o Polsce, Jagiellonach i regionie środkowo-wsch. Europy, w którym Rzeczpospolita miała swoje interesy, o Turcji, reformacji i jej skutkach w poszczególnych krajach, co dla autora jako protestanta było szczególnie ważne. Skasowana pieczęć, inna obca, stan bardzo dobry, ładny, wielowątkowy frontyspis z wyobrażeniami najważniejszych wydarzeń epoki i portretami osób, które odegrały w opisanym czasie istotną rolę.
strony internetowe Bydgoszcz