Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Stankiewicz Jerzy – Zabytki budownictwa i architektury na Żuławach.

Stankiewicz Jerzy
Zabytki budownictwa i architektury na Żuławach.

25.00 zł
Gdańsk 1958
Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Stankiewicz Jerzy – Zabytki budownictwa i architektury na Żuławach : (na marginesie przeprowadzonej w latach 1955-1956 lustracji zabytków). Gdańsk 1958, Gdańskie Towarzystwo Naukowe. 24 cm, s. 34, s. tabl. [42] z ilustracjami i mapami. Odbitka z „Rocznika Gdańskiego”, t. 15/16, 1956/1957. Z księgozbioru Jerzego Frycza (podpis).
strony internetowe Bydgoszcz