Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Szuman Henryk – Die Bureaukratie in Posen und die fünfte Theilung Polens.

Szuman Henryk
Die Bureaukratie in Posen und die fünfte Theilung Polens.

85.00 zł
Berlin 1848
Gedruckt beiden Gebr. Unger
Szuman Henryk – Die Bureaukratie in Posen und die fünfte Theilung Polens / von H. S. Berlin 1848, Gedruckt beiden Gebr. Unger. 18,5 cm, s. [2], 45. Druk publicystyczno-historyczny napisany przez wybitnego działacza narodowego i społecznego w Wielkopolsce, Henryka Szumana (1822-1910), aktywnego uczestnika wydarzeń w latach 1846-1848. Rdzawe plamki na kartach. Proweniencja [1] Biblioteka Kórnicka (pieczęć, dublet). [2] Ze zbiorów Ludwika Gocla.
strony internetowe Bydgoszcz