Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Zaufal Władysław - Zarys historji wojennej 3-go pułku artylerji ciężkiej im. króla Stefana Batorego.

Zaufal Władysław
Zarys historji wojennej 3-go pułku artylerji ciężkiej im. króla Stefana Batorego.

40.00 zł
Warszawa 1930
Wojskowe Biuro Historyczne
Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich 1918-1920
Zaufal Władysław - Zarys historji wojennej 3-go pułku artylerji ciężkiej im. króla Stefana Batorego / opracował ... Warszawa 1930, [Wojskowe Biuro Historyczne]. 24 cm, s. 46, mapka. Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich 1918-1920. Seria 1 ; nr 142. Jednostkę powołano do życia w 1921 r., historia wojenna dotycząca dywizjonów i baterii, które weszły w skład pułku. Stan dobry.
strony internetowe Bydgoszcz