Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

HISTORIA POLSKI archeologia

Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych.

40.00 zł
Toruń 2008
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  978-83-231-2234-0
Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych. Pod redakcją Wojciecha Chudziaka. Wyd. 1. Toruń 2008, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu... [więcej]

Jażdżewski Konrad – Gdańsk wczesnośredniowieczny w świetle wykopalisk.

15.00 zł
Gdynia 1961
Wydawnictwo Morskie
Popularnonaukowa Biblioteka Archeologiczna / Polskie Towarzystwo Archeologiczne
Jażdżewski Konrad – Gdańsk wczesnośredniowieczny w świetle wykopalisk. Wyd. 2, z uwzględnieniem najnowszych wyników badań. Wyd. 1. Gdynia 1961, Wydawnictwo Morskie. 21 cm, s. 59, [2],... [więcej]

Kostrzewski Józef – Kultura prapolska.

60.00 zł
Poznań 1949
Instytut Zachodni
Kostrzewski Józef – Kultura prapolska. Wyd. 2. Poznań 1949, Instytut Zachodni. 22 cm, s. 615, ilustracje, mapy, plany, oprawa introligatorska z epoki : płótno. Brak 1 karty na początku... [więcej]

Łomiński Leon – Matka Boża w katakumbach.

60.00 zł
Łódź 1931
nakładem autora
Łomiński Leon – Matka Boża w katakumbach : studjum archeologiczne wydane w XV-to wiekową rocznicę ogłoszenia dogmatu o boskim macierzyństwie Marji w Efezie (431-1931). Łodź 1931,... [więcej]

Nawrolski Tadeusz – Elbląg w XIII-XVIII wieku.

5.00 zł
Elbląg 1987
Muzeum w Elblągu
Nawrolski Tadeusz – Elbląg w XIII-XVIII wieku : kultura materialna w wykopaliskach archeologicznych : przewodnik po wystawie. Elbląg 1987, Muzeum w Elblągu. 23 cm, s. 26, [1], ilustracje,... [więcej]

Osadnictwo i architektura w rejonie Łekna we wczesnym średniowieczu.

45.00 zł
Poznań 1995
Wydawnictwo Abos
Seria Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Studia i Materiały do Dziejów Pałuk
ISBN / ISSN  83-85337-12-1
Osadnictwo i architektura w rejonie Łekna we wczesnym średniowieczu. Pod redakcją Andrzeja Marka Wyrwy. Poznań 1995, Wydawnictwo Abos. 24 cm, s. 373, s. tabl. [2] z ilustracjami barwnymi, k.... [więcej]

Pomorania Antiqua. [T. 1].

60.00 zł
Gdynia 1965
Wydawnictwo Morskie
Pomerania Antiqua / Muzeum Archeologiczne w Gdańsku; [komitet redakcyjny: Witold Hensel et al.; redaktor tomu: Leon Jan Łuka]. Gdynia 1965, Wydawnictwo Morskie. 24 cm, s. 315, k. tabl. [7]... [więcej]

Pomorania Antiqua. T. 2.

75.00 zł
Gdynia 1968
Wydawnictwo Morskie
Pomorania Antiqua. T. 2 / Muzeum Archeologiczne w Gdańsku; [komitet redakcyjny: Witold Hensel et al.; redaktor tomu: Leon Jan Łuka]. Gdynia 1968, Wydawnictwo Morskie. 24 cm, s. 478, ilustracje,... [więcej]

Prace Komisji Historii, 13.

25.00 zł
Warszawa, Poznań 1978
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe; Prace Wydziału Nauk Humanistycznych
Prace Komisji Historii, 13. [Redaktor naukowy Zdzisław Grot]. Wyd. 1. Warszawa, Poznań 1978, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Oddział w Poznaniu. 24 cm, s. 158, [1], ilustracje w tekście.... [więcej]

Pradzieje Pomorza Środkowego.

25.00 zł
Poznań 1975
Wydawnictwo Poznańskie
Biblioteka Słupska
Pradzieje Pomorza Środkowego. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Sikory. Wyd. 1. Poznań 1975, Wydawnictwo Poznańskie. 20 cm, s. 178, [1], ilustracje, mapy. Polskie Towarzystwo Historyczne,... [więcej]

Prahistoryczny gród w Biskupinie.

38.00 zł
Warszawa 1991
Wydawnictwo Naukowe PWN
Biblioteka PMA / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
ISBN / ISSN  83-01-10130-X
Prahistoryczny gród w Biskupinie : problematyka osiedli obronnych na początku epoki żelaza. Pod redakcją Jana Jaskanisa; [komitet redakcyjny: Jan Jaskanis, Teresa Węgrzynowicz, Danuta... [więcej]

Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu. R. 36 (1930).

120.00 zł
Toruń 1930
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Toruń, Towarzystwo Naukowe. R. 36 (1930). 24 cm. Około 470 stron tekstu + 13 kart tabl. z ilustracjami i mapami ( w tym 4 złożone). Lekkie... [więcej]

Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu. R. 37 (1931).

25.00 zł
Toruń 1931
nakładem Towarzystwa Naukowego
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Cichoszewska Helena – Cmentarzysko w Poczerninie. Toruń 1931, nakładem Towarzystwa Naukowego. 24 cm, s. 47, [4], k. tabl. 16 z ilustracjami. Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu; R. 37 (1931). [więcej]

Siwiak Wojciech – Życie codzienne mieszkańców Bydgoszczy od XIV do XVIII wieku.

75.00 zł
Bydgoszcz 2015
Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Anna Siwiak, Wojciech Siwiak
Bydgoska Biblioteka Archeologiczna
ISBN / ISSN  978-83-941326-0-6
Siwiak Wojciech – Życie codzienne mieszkańców Bydgoszczy od XIV do XVIII wieku : (w świetle wybranych źródeł kultury materialnej). [Tłumaczenie na język niemiecki Zbigniew Klain].... [więcej]

Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej.

40.00 zł
Toruń 1999
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  83-231-1085-9
Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. [Redakcja naukowa Wojciech Chudziak, Alina Sosnowska]. Wyd. 1. Toruń 1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 24 cm, s.... [więcej]
strony internetowe Bydgoszcz