Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Książki ETNOGRAFIA

Alméras Henri d' – Małżeństwo u różnych narodów.

25.00 zł
Warszawa, Kraków 1904
nakład Gebethnera i Wolffa; G. Gebethner i Sp.
Biblioteka Tygodnika Illustrowanego
Alméras Henri d' – Małżeństwo u różnych narodów / Henryk d'Alméras; przekład Maryi Rodysowej. Warszawa, Kraków 1904, nakład Gebethnera i Wolffa, G. Gebethner i Sp. 18 cm, s. 157,... [więcej]

Bachmann Alfred – Dach w słowiańskiem budownictwie ludowem.

100.00 zł
Lwów 1929
Towarzystwo Naukowe
Bachmann Alfred – Dach w słowiańskiem budownictwie ludowem. Lwów 1929, Towarzystwo Naukowe. 24 cm, s. [2], 205, [1], ilustracje; oprawa z epoki. Praca poświęcona przede wszystkim dachom w... [więcej]

Bystroń Jan Stanisław - Pieśni ludu polskiego.

70.00 zł
Kraków 1924
Księgarnia Geograficzna Orbis
Bibljoteczka Geograficzna „Orbis”
Bystroń Jan Stanisław - Pieśni ludu polskiego. Kraków 1924, Księgarnia Geograficzna Orbis. 16 cm, s. 154, [2]. Bibljoteczka Geograficzna „Orbis”; serja III, t. 3. „Cechą podstawową... [więcej]

Bystroń Jan Stanisław – Zwyczaje żniwiarskie w Polsce.

160.00 zł
Kraków 1916
Akademia Umiejętności
Bystroń Jan Stanisław – Zwyczaje żniwiarskie w Polsce. Kraków 1916, Akademia Umiejętności. 21 cm, s. XI, [1], 293, [2]; oprawa z epoki: półpłótno. Praca powstała w oparciu o bogaty... [więcej]

Czekanowski Jan. W głąb lasów Aruwimi.

40.00 zł
Wrocław 1958
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Prace Etnologiczne
Czekanowski Jan - W głąb lasów Aruwimi : dziennik wyprawy do Afryki Środkowej. Wyd. 1. Wrocław 1958, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. 25 cm, s. 461, ilustracje. Zachowane lico obwoluty. Prace... [więcej]

Ficowski Jerzy – Cyganie na polskich drogach.

45.00 zł
Kraków 1965
Wydawnictwo Literackie
Ficowski Jerzy – Cyganie na polskich drogach. Wyd. 2 poprawione i rozszerzone. Kraków 1965, Wydawnictwo Literackie. 25 cm, s. 389, [2], ilustracje, oprawa płótno. Dedykacja na przedniej... [więcej]

Gajek Józef – Kogut w wierzeniach ludowych.

100.00 zł
Lwów 1934
Towarzystwo Naukowe
Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie
Gajek Józef – Kogut w wierzeniach ludowych. Lwów 1934, Towarzystwo Naukowe. 25 cm, s. [2], 172, k. tabl. [1] z ilustracją. Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Dział 2, t. 13, z. 2.... [więcej]

Gawełek Franciszek – Bibliografia ludoznawstwa polskiego.

60.00 zł
Warszawa 1977
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Gawełek Franciszek – Bibliografia ludoznawstwa polskiego. Warszawa 1977, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 25 cm, s. XLII, 328, [2], oprawa półplastik (okleina skrzydełek oprawy: płótno).... [więcej]

Janusz Bohdan - Karaici w Polsce.

70.00 zł
Kraków 1927
Księgarnia Geograficzna „Orbis”
Polska, Ziemia i Człowiek. Biblioteczka Geograficzna „Orbis”
Janusz Bohdan - Karaici w Polsce. Kraków 1927, Księgarnia Geograficzna „Orbis”. 16 cm, s. 113, [1], k. tabl. 6 z ilustracjami, ilustracje w tekście. Polska, Ziemia i Człowiek. Biblioteczka... [więcej]

Klinger Witold – Doroczne święta ludowe a tradycje grecko-rzymskie.

60.00 zł
Kraków 1931
Gebethner i Wolff
Biblioteka „Ludu Słowiańskiego”
Klinger Witold – Doroczne święta ludowe a tradycje grecko-rzymskie. Kraków 1931, Gebethner i Wolff. 24 cm, s. IV, 109, [2]. Biblioteka „Ludu Słowiańskiego”; nr 2. M. in. rozdziały o... [więcej]

Kolberg Oskar - Kompozycje wokalno-instrumentalne.

50.00 zł
Wrocław, Poznań 1990
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze; Redakcja Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga
Dzieła Wszystkie / Oskar Kolberg
ISBN / ISSN  83-00-00074-7
Kolberg Oskar - Kompozycje wokalno-instrumentalne. [Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrała i opracowała Danuta Idaszak]. Wrocław, Poznań 1990, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,... [więcej]

Kolberg Oskar - Sandomierskie.

30.00 zł
Kraków, Warszawa 1962
Polskie Wydawnictwo Muzyczne; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
Dzieła Wszystkie / Oskar Kolberg
Kolberg Oskar - Sandomierskie. Kraków, Warszawa 1962, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 21 cm, s. [6], 283, [5], k. tabl. [2] z ilustracjami barwnymi, ilustracje i... [więcej]

Kolberg Oskar – Korespondencja Oskara Kolberga. Cz. 1-3.

100.00 zł
Warszawa, Kraków 1965-1969
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza; Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Dzieła Wszystkie / Oskar Kolberg
Kolberg Oskar – Korespondencja Oskara Kolberga. Cz. 1: (1837-1876). Cz. 2: (1877-1882). Cz. 3: (1883-1890). [Zebrała i opracowała Maria Turczynowiczowa; opracowanie komentarzy i redakcja tomu... [więcej]

Kolberg Oskar – Litwa.

48.00 zł
Warszawa, Kraków 1966
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza; Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Dzieła Wszystkie / Oskar Kolberg
Kolberg Oskar – Litwa. Warszawa, [Kraków], 1966, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne. 21 cm, s. XXVI, 561, k. tabl. [6] z faksymiliami, oprawa płótno, obwoluta.... [więcej]

Kolberg Oskar – Pieśni i melodie ludowe w opracowaniu fortepianowym. Cz. 1.

40.00 zł
Kraków, Warszawa 1986
Polskie Wydawnictwo Muzyczne; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
Dzieła Wszystkie / Oskar Kolberg
ISBN / ISSN  83-00-00073-9
Kolberg Oskar – Pieśni i melodie ludowe w opracowaniu fortepianowym. Cz. 1. Z druków i rękopisów opracował Aleksander Pawlak; redaktor Danuta Pawlakowa. Wyd. 1. Kraków, [Warszawa] 1986,... [więcej]

Kolberg Oskar – Studia, rozprawy i artykuły.

40.00 zł
Warszawa, Kraków 1971
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza; Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Dzieła Wszystkie / Oskar Kolberg
Kolberg Oskar – Studia, rozprawy i artykuły. [Z rękopisów i ze źródeł drukowanych opracowały i tom zredagowały Elżbieta Miller, Agata Skrukwa]. Warszawa, [Kraków 1971], Ludowa... [więcej]

Krzyżanowski Julian - Paralele.

60.00 zł
Warszawa 1977
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Krzyżanowski Julian - Paralele : studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru. Wyd. 2 rozszerzone. Warszawa 1977, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 21 cm, s. 974, [1], s. tabl. [64] z... [więcej]

Lilientalowa Regina – Dziecko żydowskie. Ciszewski Stanisław – Żeńska twarz.

70.00 zł
Kraków 1927
Polska Akademia Umiejętności
Lilientalowa Regina – Dziecko żydowskie. Kraków 1927, Polska Akademia Umiejętności. 24 cm, s. 97, k. tabl. 3 z ilustracjami. [adl.] Ciszewski Stanisław – Żeńska twarz. Kraków 1927,... [więcej]

Łuczyński Witold - Małżeństwo i jego dzieje.

150.00 zł
Lwów, Warszawa 1903
B. Połoniecki; E. Wende i Sp.
Łuczyński Witold - Małżeństwo i jego dzieje / Witołd Schreiber. Lwów; Warszawa 1903, B. Połoniecki; E. Wende i Sp. 25 cm, s. VIII, 206, k. tabl. [1] z ilustracją, ilustracje w tekście;... [więcej]

Malinowski Bronisław, Masson Elsie - Historia pewnego małżeństwa.

40.00 zł
Warszawa 2012
Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza
ISBN / ISSN  978-83-7758-214-5
Malinowski Bronisław, Masson Elsie - Historia pewnego małżeństwa : listy Bronisława Malinowskiego i Elsie Masson / pod redakcją Heleny Wayne; przełożyła Anna Zielińska-Elliott. Wyd. 1.... [więcej]

Meyer Hans Bernhard - Danzig.

85.00 zł
Weimar po 1936
Verlag Böhlau
Deutsche Volkskunst
Meyer H[ans] B[ernhard] - Danzig / Text & Bildersammlung von ... Mit 202 Bildern. Weimar [po 1936], Verlag Böhlau. 25 cm, s. 45, [3], s. tabl. [88] z ilustracjami; oprawa wydawnicza: karton.... [więcej]

Moszyński Kazimierz - Obrzędy, wiara i powieści ludu z okolic Brzeżan.

50.00 zł
Kraków 1913
Akademia Umiejętności
Moszyński Kazimierz - Obrzędy, wiara i powieści ludu z okolic Brzeżan. Kraków 1913, Akademia Umiejętności. 24 cm, s. 49. Osobne odbicie z: Materyały Antropologiczno-Archeologiczne Akademii... [więcej]

Pigoń Stanisław - Zarys nowszej literatury ludowej.

30.00 zł
Kraków 1946
Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Pigoń Stanisław - Zarys nowszej literatury ludowej : (przed rokiem 1920). Kraków [1946], Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 17 cm, s. 238, oprawa półpłótno, introligatorska... [więcej]

Płońska-Nagaba Małgorzata - Sztuka huculska.

28.00 zł
Świnoujście
Muzeum Rybołówstwa Morskiego
Płońska-Nagaba Małgorzata - Sztuka huculska : katalog wystawy ze zbiorów Ewy Załęskiej-Szczepka i Andrzeja Szczepki. [Opracowanie tekstu, zdjęcia ..., tłumaczenie na język niemiecki Lidia... [więcej]

Stelmachowska Bożena – „Podkoziołek” w obrzędowości zapustnej Polski Zachodniej.

100.00 zł
Poznań 1933
Instytut Zachodnio-Słowiański
Stelmachowska Bożena – „Podkoziołek” w obrzędowości zapustnej Polski Zachodniej. Poznań 1933, Instytut Zachodnio-Słowiański. 25 cm, s. VIII, [4], 176, [1], k. tabl. 15 z ilustracjami.... [więcej]

Szkulmowska Wanda, Obiała Andrzej - Ziemia rodzinna to Kujawy. Cz. 1-2.

60.00 zł
Bydgoszcz 2006
Wojewódzki Ośrodek Kultury
ISBN / ISSN  83-89990-37-7
Szkulmowska Wanda, Obiała Andrzej - Ziemia rodzinna to Kujawy. Cz. 1. Słowo. Cz. 2. Obraz. Bydgoszcz 2006, Wojewódzki Ośrodek Kultury. 20 cm, s. 151, ilustracje barwne, okładka kartonowa, 2... [więcej]

Szramek Emil – O zbiorach pieśni ludowych na Górnym Śląsku.

38.07 zł
Bytom 1914
Konstanty Prus
[Szramek Emil] Ludomir – O zbiorach pieśni ludowych na Górnym Śląsku. Napisał... Bytom 1914, Konstanty Prus. 20 cm, s. 18, okładka ochronna, zachowane lica oryginalnej okładki. Prywatna... [więcej]

Wróblewska Violetta. Ludowa bajka nowelistyczna.

58.00 zł
Toruń 2007
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  978-83-231-2166-4
Wróblewska Violetta - Ludowa bajka nowelistyczna : (źródła - wątki - konwencje). Toruń 2007, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 24 cm, s. 400, [1]. [więcej]

Życie i prace Jana Karłowicza (1836-1903).

120.00 zł
Warszawa 1904
skład główny w redakcji „Wisły”
Życie i prace Jana Karłowicza (1836-1903) : książka zbiorowa wydana staraniem i nakładem redakcji „Wisły”. Warszawa 1904, skład główny w redakcji „Wisły”. 24 cm, s. [4], 379, V,... [więcej]
strony internetowe Bydgoszcz