Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

JĘZYKOZNAWSTWO polskie

Bandtkie Jerzy Samuel – Wiadomości o języku polskim w Śląsku i o polskich Ślązakach (1821).

20.00 zł
Wrocław 1945
skład główny w księgarniach „Czytelnika”
Bandtkie Jerzy Samuel – Wiadomości o języku polskim w Śląsku i o polskich Ślązakach (1821) / z pierwodruku wydał, przedmową i przypisami opatrzył Bolesław Olszewicz. Wrocław 1945,... [więcej]

Bąk Piotr – Gramatyka języka polskiego.

25.00 zł
Warszawa 1984
Wiedza Powszechna
Biblioteka Miłośników Języka
ISBN / ISSN  83-214-0265-8
Bąk Piotr – Gramatyka języka polskiego : zarys popularny. Wyd. 4 poprawione. Warszawa 1984, Wiedza Powszechna. 20 cm, s. 508. Biblioteka Miłośników Języka. [więcej]

Bieńkowski Wiesław – Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764-1855.

20.00 zł
Olsztyn 1983
Pojezierze
Biografie / Pojezierze
ISBN / ISSN  83-7002-111-5
Bieńkowski Wiesław – Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764-1855 : w służbie umiłowanego języka. Wyd. 2, rozszerzone i poprawione. Olsztyn 1983, Pojezierze. 21 cm, s. 238, [2], ilustracje,... [więcej]

Boleski Andrzej – Słownictwo Juliusza Słowackiego.

25.00 zł
Łódź, Wrocław 1956
Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Prace Wydziału I - Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Boleski Andrzej – Słownictwo Juliusza Słowackiego : (1825-1849). Wyd. 1. Łódź, Wrocław 1956, Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 25 cm, s. 246. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Prace... [więcej]

Doroszewski Witold – Kryteria poprawności językowej.

17.00 zł
Warszawa 1950
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Doroszewski Witold – Kryteria poprawności językowej. Warszawa 1950, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. 20 cm, s. 123. Podkreślenia i zaznaczenia tekstu flamastrem i ołówkiem na ok. 20... [więcej]

Doroszewski Witold – O kulturę słowa. T. 3.

28.00 zł
Warszawa 1979
Państwowy Instytut Wydawniczy
ISBN / ISSN  83-06-00078-1
Doroszewski Witold – O kulturę słowa : poradnik językowy. T. 3. Przedmową poprzedził Mieczysław Szymczak; [tekst i indeks opracowała Magdalena Foland]. Wyd. 1. Warszawa 1979, Państwowy... [więcej]

Doroszewski Witold – Podstawy gramatyki polskiej. Cz. 1.

30.00 zł
Warszawa 1963
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Doroszewski Witold – Podstawy gramatyki polskiej. Cz. 1. Wyd. 2. Warszawa 1963, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 25 cm, s. 318, [2], ilustracje, oprawa płótno. Naddarcie karty przedtytułowej i... [więcej]

Doroszewski Witold – Wśród słów, wrażeń i myśli.

28.00 zł
Warszawa 1966
Państwowy Instytut Wydawniczy
Doroszewski Witold – Wśród słów, wrażeń i myśli : refleksje o języku polskim. Wyd. 1. Warszawa 1966, Państwowy Instytut Wydawniczy. 21 cm, s. 476. Okładka lekko zakurzona z bladymi... [więcej]

Dubisz Stanisław – Między dawnymi a nowymi laty.

18.00 zł
Warszawa 1988
Książka i Wiedza
ISBN / ISSN  83-05-11628-X
Dubisz Stanisław – Między dawnymi a nowymi laty : eseje o języku. Wyd. 1. Warszawa 1988, Książka i Wiedza. 19 cm, s. 295. [więcej]

Glosy i drobne teksty polskie do 1550 roku.

20.00 zł
Warszawa, Poznań 1977
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Zabytki Języka i Literatury Polskiej
Glosy i drobne teksty polskie do 1550 roku : z inkunabułów Biblioteki Kapitulnej i Seminaryjnej w Gnieźnie. Zebrał i wydał Julian Wojtkowski; objaśnienia językowe i indeks glos Zdzisława... [więcej]

Gruszecka-Nitschowa Aniela – Całe życie nad przyrodą mowy polskiej.

20.00 zł
Kraków 1977
Wydawnictwo Literackie
Gruszecka-Nitschowa Aniela – Całe życie nad przyrodą mowy polskiej : Kazimierz Nitsch i jego prace. Wyd. 1. Kraków 1977, Wydawnictwo Literackie. 20 cm, s. 288, s. tabl. [9] z ilustracjami, k.... [więcej]

Jaworski Michał – Metodyka nauki o języku polskim.

18.00 zł
Warszawa 1979
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-01565-9
Jaworski Michał – Metodyka nauki o języku polskim. Wyd. 2. Warszawa 1979, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. 259, [2], ilustracje, oprawa płótno. Oprawa lekko zakurzona, z jasnymi... [więcej]

Język polski : poprawność, piękno, ochrona.

25.00 zł
Bydgoszcz 1969
Państwowe Wydawnictwo Naukowe Oddział Poznań
Prace Popularnonaukowe Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego
Język polski : poprawność, piękno, ochrona / [redaktor naukowy tomu Stanisław Urbańczyk]. Wyd. 1. Bydgoszcz 1969, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział Poznań. 24 cm, s. 216. Bydgoskie... [więcej]

Klemensiewicz Zenon – Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego.

20.00 zł
Warszawa 1981
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-03548-X
Klemensiewicz Zenon – Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego. Wyd. 10. Warszawa 1981, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. 152, [1], ilustracje. Miejscami małe, blade plamy na... [więcej]

Klemensiewicz Zenon – Składnia, stylistyka, pedagogika językowa.

60.00 zł
Warszawa 1982
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Biblioteka Filologii Polskiej
ISBN / ISSN  83-01-02877-7
Klemensiewicz Zenon – Składnia, stylistyka, pedagogika językowa / wybór prac pod redakcją Anny Kałkowskiej; [bibliografię zestawiły Krystyna Pisarkowa i Anna Kałkowska]. Warszawa 1982,... [więcej]

Kobylińska Józefa – Rozwój form dopełniacza liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego w języku polskim.

20.00 zł
Wrocław, Warszawa, Kraków 1968
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Prace Komisji Językoznawstwa
Kobylińska Józefa – Rozwój form dopełniacza liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego w języku polskim. Wrocław, Warszawa, Kraków 1968, Zakład Narodowy im. Ossolińskich -... [więcej]

Krupianka Aleksandra – Czasowniki z przedrostkami przestrzennymi w polszczyźnie XVIII wieku.

20.00 zł
Warszawa, Poznań, Toruń 1979
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu
Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu
ISBN / ISSN  83-01-02030-X
Krupianka Aleksandra – Czasowniki z przedrostkami przestrzennymi w polszczyźnie XVIII wieku. Wyd. 1. Warszawa, Poznań, Toruń 1979, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu. 24 cm,... [więcej]

Künstler-Langner Danuta – Anioł w poezji baroku.

42.00 zł
Toruń 2007
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  978-83-231-2124-4
Künstler-Langner Danuta – Anioł w poezji baroku : dzieje postaci w kulturze dawnej Europy. Wyd. 1. Toruń 2007, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 24 cm, s. 223, [8], k.... [więcej]

Kuraszkiewicz Władysław – Polski język literacki.

70.00 zł
Warszawa, Poznań 1986
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-06587-7
Kuraszkiewicz Władysław – Polski język literacki : studia nad historią i strukturą / [wybór i opracowanie Wojciech Ryszard Rzepka, Bogdan Walczak]. Warszawa, Poznań 1986, Państwowe... [więcej]

Lehr-Spławiński Tadeusz – Język polski.

25.00 zł
Warszawa 1947
Wydawnictwo S. Arcta
Biblioteka Wiedzy o Polsce
Lehr-Spławiński Tadeusz – Język polski : pochodzenie, powstanie, rozwój. Warszawa 1947, Wydawnictwo S. Arcta. 22 cm, s. 487, k. tabl. [2] złożone z mapami. Biblioteka Wiedzy o Polsce; t. 2.... [więcej]

Lubaszewski Wiesław – Struktura morfemowa polskiego czasownika.

20.00 zł
Wrocław 1982
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Prace Instytutu Języka Polskiego
ISBN / ISSN  83-04-01214-6
Lubaszewski Wiesław – Struktura morfemowa polskiego czasownika : (próba opisu generatywnego). Wrocław 1982, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s. 124, ilustracje. Polska... [więcej]

Ludzie Oświecenia o języku i stylu. T. 1-3.

200.00 zł
Warszawa 1957-1958
Państwowy Instytut Wydawniczy
Ludzie Oświecenia o języku i stylu. T. 1-3 / opracowały Zofia Florczak i Lucylla Pszczołowska; pod redakcją Marii Renaty Mayenowej. Wyd. 1. Warszawa 1957-1958, Państwowy Instytut Wydawniczy.... [więcej]

Mały atlas gwar polskich. T.4, cz. 1-2.

60.00 zł
Wrocław, Warszawa, Kraków 1961
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Mały atlas gwar polskich. T. 4, cz. 1: Mapy 151-200 i 2 mapy pomocnicze; cz. 2: Wstęp do tomu 4; wykazy i komentarze do map 151-200 / opracowany przez Pracownię Atlasu i Słownika Gwar Polskich... [więcej]

Murzynowski Stanisław – Historyja żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze oraz Ortografija polska.

17.00 zł
Olsztyn 1974
Wydawnictwo Pojezierze
Literatura Warmii i Mazur w Dawnych Wiekach
Murzynowski Stanisław – Historyja żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze oraz Ortografija polska / opracowali Janusz Małłek i Franciszek Pepłowski. [Olsztyn] 1974, Wydawnictwo... [więcej]

Nitsch Kazimierz – Pisma pomorzoznawcze.

80.00 zł
Wrocław, Kraków 1954
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Kazimierz Nitsch - Wybór Pism Polonistycznych
Nitsch Kazimierz – Pisma pomorzoznawcze. Wrocław, Kraków 1954, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 25 cm, s. 438, k. tabl. 5 z mapami (w tym 4 barwne). Towarzystwo Miłośników... [więcej]

O języku poetyckim Jana Kochanowskiego.

25.00 zł
Kraków 1984
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
O języku poetyckim Jana Kochanowskiego : wybór artykułów z "Języka Polskiego" / [wybrał i opracował Marian Kucała]. Kraków 1984, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. 24 cm, s. 216.... [więcej]

Odrodzenie w Polsce. T. 3: Historia języka. Cz. 2.

50.00 zł
Warszawa 1962
Państwowy Instytut Wydawniczy
Odrodzenie w Polsce : materiały sesji naukowej PAN, 25-30 października 1953 roku. T. 3: Historia języka. Cz. 2 / pod redakcją Marii Renaty Mayenowej i Zenona Klemensiewicza; [przewodniczący... [więcej]

Orłoś Teresa Zofia – Zapożyczenia polskie w słowniku Jungmanna.

20.00 zł
Wrocław, Warszawa, Kraków 1967
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Prace Komisji Słowianoznawstwa
Orłoś Teresa Zofia – Zapożyczenia polskie w słowniku Jungmanna. Wrocław, Warszawa, Kraków 1967, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 25 cm, s. 126, [1]. Polska Akademia Nauk,... [więcej]

Pochodzenie polskiego języka literackiego.

40.00 zł
Wrocław 1956
Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Studia Staropolskie
Pochodzenie polskiego języka literackiego / [redaktor naukowy Kazimierz Budzyk]. Wyd. 1. Wrocław 1956, Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 25 cm, s. 471, [1], oprawa płótno. Polska... [więcej]

Polszczyzna regionalna Pomorza. 1.

25.00 zł
Wejherowo 1986
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
Polszczyzna regionalna Pomorza : (zbiór studiów). 1 / pod redakcją Kwiryny Handke; [komitet redakcyjny; Mieczysław Basaj et al.]. Wejherowo 1986, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki... [więcej]

Przyłubska Ewa, Przyłubski Feliks – Język polski na co dzień.

18.00 zł
Warszawa 1984
Wiedza Powszechna
Biblioteka Miłośników Języka
ISBN / ISSN  83-214-0330-1
Przyłubska Ewa, Przyłubski Feliks – Język polski na co dzień. Wyd. 10. Warszawa 1984, Wiedza Powszechna. 21 cm, s. 375, ilustracje. Biblioteka Miłośników Języka. [więcej]

Rittel Teodozja – Kategoria osoby w polskim zdaniu.

30.00 zł
Warszawa, Kraków 1985
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Krakowie
ISBN / ISSN  83-01-06240-1
Rittel Teodozja – Kategoria osoby w polskim zdaniu. Wyd. 1. Warszawa, Kraków 1985, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Krakowie. 20 cm, s. 320, k. tabl. [1] złożona. [więcej]

Rospond Stanisław – Słownik nazwisk śląskich. Cz. 2.

60.00 zł
Wrocław 1973
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Rospond Stanisław – Słownik nazwisk śląskich. Cz. 2: G-K. Wrocław 1973, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s. XXVI, 473, [1], k. tabl. [2] złożone, oprawa płótno.... [więcej]

Salmonowicz Stanisław – Obrońcy i miłośnicy języka polskiego w Toruniu XVI-XVIII w.

20.00 zł
Toruń 1979
Książnica Miejska im. M. Kopernika
Prace Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu
Salmonowicz Stanisław – Obrońcy i miłośnicy języka polskiego w Toruniu XVI-XVIII w. Toruń 1979, Książnica Miejska im. M. Kopernika. 24 cm, s. 26, [2], s. tabl. [1], 15 z ilustracjami, k.... [więcej]

Saloni Zygmunt, Marek Świdziński – Składnia współczesnego języka polskiego.

32.00 zł
Warszawa 1985
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-05629-0
Saloni Zygmunt, Marek Świdziński – Składnia współczesnego języka polskiego. Wyd. 2 zmienione. Warszawa 1985, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. 287, [1], ilustracje. [więcej]

Skubulanka Teresa – Historyczna stylistyka języka polskiego.

35.00 zł
Wrocław 1984
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Vademecum Polonisty
ISBN / ISSN  83-04-01362-2
Skubulanka Teresa – Historyczna stylistyka języka polskiego : przekroje. Wrocław 1984, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s. 505, [3], oprawa płótno, obwoluta. Vademecum... [więcej]

Słownik polskich form homonimicznych.

40.00 zł
Wrocław 1984
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
ISBN / ISSN  83-04-01839-X
Słownik polskich form homonimicznych / opracowali: Teresa Branicka [et al.]; pod redakcją Danuty Buttler. Wrocław 1984, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s. 417, [1].... [więcej]

Słownik polszczyzny XVI wieku.

40.00 zł
Wrocław 1978
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 11: Kos - kyryje / [redaktor tomu Marian Borecki; hasła opracowali: Joanna Birczyńska et al., doradcy naukowi: Zygmunt Abrahamowicz et al.]. Wrocław 1978,... [więcej]

Stieber Zdzisław – Rozwój fonologiczny języka polskiego.

18.00 zł
Warszawa 1962
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Stieber Zdzisław – Rozwój fonologiczny języka polskiego. Wyd. 3. Warszawa 1962, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. 90, [1]. [więcej]

Studia nad współczesną polszczyzną.

47.00 zł
Toruń 2007
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  978-83-231-2134-3
Studia nad współczesną polszczyzną : gramatyka, semantyka, pragmatyka / pod red. Adama Dobaczewskiego. Wyd. 1. Toruń 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 23 cm, s. 316. [więcej]

Stylistyka teoretyczna w Polsce.

28.00 zł
Warszawa, Łódź 1946
Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”
Z Zagadnień Poetyki
Stylistyka teoretyczna w Polsce / pod redakcją Kazimierza Budzyka. [Warszawa, Łódź] 1946, Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”, Oddział w Łodzi. 22 cm, s. 406, [2]. Z Zagadnień Poetyki.... [więcej]

Szober Stanisław - Wybór pism.

40.00 zł
Warszawa 1959
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Szober Stanisław - Wybór pism. [Wyboru dokonał i opracował oraz zebrał bibliografię Bronisław Wieczorkiewicz]. Warszawa 1959, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 25 cm, s. 456, k. tabl. [1] z... [więcej]

Szober Stanisław – Gramatyka języka polskiego.

25.00 zł
Warszawa 1959
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Szober Stanisław – Gramatyka języka polskiego / opracował Witold Doroszewski. Wyd. 5. Warszawa 1959, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. XVI, 389, [1], ilustracje, oprawa płótno. Podpis. [więcej]

Tokarski Jan – Słownictwo.

20.00 zł
Warszawa 1971
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Tokarski Jan – Słownictwo : (teoria wyrazu). Wyd. 1. Warszawa 1971, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. 21 cm, s. 210, [2], ilustracja. [więcej]

Treder Jerzy – Toponimia byłego powiatu puckiego.

60.00 zł
Gdańsk, Wrocław 1977
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Pomorskie Monografie Toponomastyczne
Treder Jerzy – Toponimia byłego powiatu puckiego. Gdańsk, Wrocław 1977, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s. 309, [2], mapy. Gdańskie Towarzystwo Naukowe; Wydział I... [więcej]

Volckmar Mikołaj – Gdy na folwark jadą, albo wyborny zbiorek rozmówek Mikołaja Volckmara.

10.00 zł
Gdańsk, Pelplin 1999 [właściwie 2000]
Polska Akademia Nauk, Biblioteka Gdańska; Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”
ISBN / ISSN  83-907079-3-4
Volckmar Mikołaj – Gdy na folwark jadą, albo wyborny zbiorek rozmówek Mikołaja Volckmara / wstęp i opracowanie Maria Babnis. Gdańsk, Pelplin 1999 [właściwie 2000], Polska Akademia Nauk,... [więcej]

W służbie nauce i szkole.

50.00 zł
Warszawa 1970
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
W służbie nauce i szkole : księga pamiątkowa poświęcona profesorowi doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi / [komitet redakcyjny księgi: Wiesław Krencik et al.]. Wyd. 1. Warszawa 1970,... [więcej]

Wasylewski Stanisław – Na końcu języka.

60.00 zł
Poznań 1930
Wydawnictwo Polskie <R. Wegner>
Wasylewski Stanisław – Na końcu języka. Poznań [1930], Wydawnictwo Polskie . 19 cm, s. [8], 200, oprawa introligatorska z epoki: płótno. Minimalny (3x5 mm) ubytek płóciennej okleiny na... [więcej]

Wieczorkiewicz Bronisław, Sinielnikoff Roxana – Elementy gramatyki historycznej języka polskiego z ćwiczeniami.

25.00 zł
Warszawa 1959
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Wieczorkiewicz Bronisław, Sinielnikoff Roxana – Elementy gramatyki historycznej języka polskiego z ćwiczeniami. Wyd. 1. Warszawa 1959, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. 21 cm, s. 303,... [więcej]

Wóycicki Kazimierz – Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego.

28.00 zł
Warszawa 1960
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wóycicki Kazimierz – Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego. Wyd. 1. Warszawa 1960, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. 279, k. tabl. [1] z nutami i wykresem. Zarysowanie... [więcej]

Wydra Wiesław – Polskie dekalogi średniowieczne.

40.00 zł
Warszawa 1973
Instytut Wydawniczy Pax
Silva Medii et Recentioris
Wydra Wiesław – Polskie dekalogi średniowieczne. Warszawa 1973, Instytut Wydawniczy Pax. 21 cm, s. [4], 360, [1], ilustracje na tablicach w paginacji. Silva Medii et Recentioris; 2. [więcej]

Z dziejów powstawania języków narodowych i literackich.

25.00 zł
Warszawa 1956
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Z dziejów powstawania języków narodowych i literackich : materiały metodologiczne konferencji szkoleniowej Polskiej Akademii Nauk, Zakopane marzec 1955 / [redaktor Zdzisław Stieber]. Warszawa... [więcej]

Życie i prace Jana Karłowicza (1836-1903).

120.00 zł
Warszawa 1904
skład główny w redakcji „Wisły”
Życie i prace Jana Karłowicza (1836-1903) : książka zbiorowa wydana staraniem i nakładem redakcji „Wisły”. Warszawa 1904, skład główny w redakcji „Wisły”. 24 cm, s. [4], 379, V,... [więcej]
strony internetowe Bydgoszcz