Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Książki KULTUROZNAWSTWO

Balast serdeczny.

38.00 zł
Londyn 1946
Orbis
Biblioteka Londyńska
Balast serdeczny. Londyn 1946, Orbis. 22 cm, s. 80, k. tabl. [3] z ilustracjami, ilustracje w tekście. Biblioteka Londyńska. [więcej]

Bieńkowska Barbara. Kopernik i heliocentryzm w polskiej kulturze umysłowej do końca XVIII wieku.

50.00 zł
Wrocław 1971
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Studia Copernicana
Bieńkowska Barbara - Kopernik i heliocentryzm w polskiej kulturze umysłowej do końca XVIII wieku. Wrocław 1971, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s. 293, [2], k. tabl.... [więcej]

Bieńkowski Tadeusz - Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450-1750).

25.00 zł
Wrocław 1976
Zakłąd Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Studia Staropolskie
Bieńkowski Tadeusz - Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450-1750) : główne problemy i kierunki recepcji. Wrocław 1976, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s.... [więcej]

Birket-Smith Kaj - Ścieżki kultury.

40.00 zł
Warszawa 1974
Wiedza Powszechna
Birket-Smith Kaj - Ścieżki kultury. Z angielskiego tłumaczyli Krystyna Evert-Vaedtke i Tadeusz Evert; redakcja naukowa, przedmowa i bibliografia Zofia Sokolewicz. Wyd. 1. Warszawa 1974, Wiedza... [więcej]

Brandstäter Franz August - Danziger Sagenbuch.

200.00 zł
Danzig 1883
Th. Bertling
Gedanensia: Beiträge zur Geschichte Danzigs
Brandstäter F[ranz] A[ugust] - Danziger Sagenbuch : Sagen von der Stadt und ihren Umgebungen : in vollständiger Sammlung von ... Mit 5 Illustrationen nach Originalzeichnungen von H. Laasner. 2.... [więcej]

Brückner Aleksander - Dzieje kultury polskiej. T. 1-3.

120.00 zł
Warszawa 1958
Książka i Wiedza
Brückner Aleksander - Dzieje kultury polskiej. T. 1: Od czasów przedhistorycznych do r. 1506. T. 2: Polska u szczytu potęgi. T. 3: Czasy nowsze do roku 1795. Wyd. 3. Warszawa 1958, Książka i... [więcej]

Buck Peter Henry. Wikingowie Pacyfiku.

40.00 zł
Warszawa 1983
Państwowy Instytut Wydawniczy
Rodowody Cywilizacji
ISBN / ISSN  83-06-00644-5
Buck Peter H[enry] - Wikingowie Pacyfiku. Przełożyli Mirosława i Aleksander Posern-Zielińscy; posłowiem opatrzył Aleksander Posern-Zieliński. Wyd. 1. Warszawa 1983, Państwowy Instytut... [więcej]

Chojnacki Władysław – Szkice z dziejów polskiej kultury na Mazurach i Warmii.

40.00 zł
Olsztyn 1983
Wydawnictwo Pojezierze
ISBN / ISSN  83-7002-152-2
Chojnacki Władysław – Szkice z dziejów polskiej kultury na Mazurach i Warmii. Wyd. 1. Olsztyn 1983, Wydawnictwo Pojezierze. 24 cm, s. 238, [2], k. tabl. [1] złożona, z tabelą, portret w... [więcej]

Connor Steven – Kulturowa historia brzuchomówstwa.

59.00 zł
Kraków 2009
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
ISBN / ISSN  97883-242-1377-1
Connor Steven – Kulturowa historia brzuchomówstwa. [Przekład Magdalena Buchta et al.]. Kraków [cop. 2009], Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas. 25 cm, s. 439, s. tabl.... [więcej]

Corpus epistularum Ioannis Dantisci. Part 5, vol. 1.

25.00 zł
Warsaw, Cracow 2007
Polish Academy of Arts and Sciences
ISBN / ISSN  978-83-60183-68-7
Corpus epistularum Ioannis Dantisci. Part 5: Respublica litteraria in action. Vol. 1: Letters, speeches, poems, inscriptions / ed. Anna Skolimowska. Warsaw, Cracow 2007, Polish Academy of Arts and... [więcej]

Curtis Vesta Sarkhosh – Mity perskie.

13.00 zł
Warszawa 2000
Prószyński i S-ka
Mity Świata
ISBN / ISSN  83-7255-096-4
Curtis Vesta Sarkhosh – Mity perskie. Przełożył Jan Daniel Artymowski. Wyd. 1. Warszawa 2000, Prószyński i S-ka. 23 cm, s. 94, [1], ilustracje, mapa. Mity Świata. Ślad zgięcia narożnika... [więcej]

Czubryński Antoni – Mit kruszwicki.

100.00 zł
Kraków 1915
nakł. autora
Czubryński Antoni – Mit kruszwicki : badanie wiaroznawcze. Kraków 1915, nakł. autora. 25 cm, s. [2], 253, [2], ilustracje; oprawa z epoki: półpłótno. „W opracowaniu podania kruszwickiego... [więcej]
 

Dwór mający w sobie osoby i mózgi rozmaite.

12.69 zł
Poznań 1991
Wydawnictwo Nakom
Z Prac Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN / ISSN  83-85060-12-X
Dwór mający w sobie osoby i mózgi rozmaite : studia z dziejów literatury i kultury. Pod red. Barbary Sienkiewicz i Barbary Judkowiak. Poznań 1991, Wydawnictwo Nakom. 20 cm, s. 282, k. tabl.... [więcej]

Fik Marta. Kultura polska po Jałcie.

40.00 zł
London 1989
Polonia
Najnowsza Historia Polski
ISBN / ISSN  0-902352-83-0
Fik Marta - Kultura polska po Jałcie : kronika lat 1944-1981. London 1989, Polonia. 22 cm, s. XIX, 12-835. Najnowsza Historia Polski; 11. Lekkie sfałdowanie górnej części początkowych kart,... [więcej]

Fouquet Pierre, Borde Martine de - Podwójny agent.

23.00 zł
Łódź 1990
Wydawnictwo Łódzkie
Człowiek i Jego Cywilizacja
ISBN / ISSN  83-218-0872-7
Fouquet Pierre, Borde Martine de – Podwójny agent. Przełożył Stanisław Gogolewski.Wyd. 1. Łódź 1990, Wydawnictwo Łódzkie. 20 cm, s. 345, [2]. Człowiek i Jego Cywilizacja. Alkohol i... [więcej]

Friedberg Marian – Kultura polska a niemiecka. T. 1-2.

70.00 zł
Poznań 1946
Wydawnictwo Instytutu Zachodniego
Prace Instytutu Zachodniego
Friedberg Marian – Kultura polska a niemiecka : elementy rodzime a wpływy niemieckie w ustroju i kulturze Polski średniowiecznej. T. 1-2. Poznań 1946, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego. 22 cm,... [więcej]

Gadki toruńskie czyli zagadki weselne z przełomu XVII i XVIII wieku.

15.00 zł
Toruń 1980
Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela
Gadki toruńskie czyli zagadki weselne z przełomu XVII i XVIII wieku / wyboru dokonał i wstępem opatrzył Stanisław Salmonowicz. Toruń 1980, Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela. 23 cm, s.... [więcej]

Geschichte der Mädchen- und Frauenbildung. Bd. 1-2.

140.00 zł
Frankfurt, New York 1996
Campus Verlag
ISBN / ISSN  3-593-35412-8
Geschichte der Mädchen- und Frauenbildung. Bd. 1: Vom Mittelalter bis zur Aufklärung. Bd. 2: Vom Vormärz bis zur Gegenwart. Herausgegeben Elke Kleinau, Claudia Opitz. Frankfurt, New York 1996,... [więcej]

Gould Stephen Jay - Skały wieków.

18.00 zł
Poznań 2002
Zysk i S-ka Wydawnictwo
ISBN / ISSN  83-7298-089-6
Gould Stephen Jay - Skały wieków : nauka i religia w pełni życia. Przekład Jacek Bieroń. Wyd. 1. Poznań [cop. 2002], Zysk i S-ka Wydawnictwo. 20 cm, s. 162, [1]. [więcej]

Grant Michael. Mity rzymskie.

35.00 zł
Warszawa 1978
Państwowy Instytut Wydawniczy
Rodowody Cywilizacji
Grant Michael - Mity rzymskie. Przełożył Zygmunt Kubiak. Wyd. 1. Warszawa 1978, Państwowy Instytut Wydawniczy. 24 cm, s. 289, k. tabl. [26] z ilustracjami, mapami i planem [w tym 4 barwne],... [więcej]

Handbuch der schweizerischen Volkskultur. Bd. 1-3.

195.00 zł
Zürich 1992
Offizin
ISBN / ISSN  3-907495-36-5
Handbuch der schweizerischen Volkskultur : [Leben zwischen Tradition und Moderne : ein Panorama des schweizerischen Alltags]. Herausgegeben von Paul Hugger. Bd. 1-3. Zürich [cop. 1992], Offizin.... [więcej]

Haussig Hans-Wilhelm - Historia kultury bizantyńskiej.

40.00 zł
Warszawa 1969
Państwowy Instytut Wydawniczy
Rodowody Cywilizacji
Haussig Hans-Wilhelm - Historia kultury bizantyńskiej. Przełożył Tadeusz Zabłudowski. Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy. 25 cm, s. 492, s. tabl. [24] z ilustracjami, k. tabl. [2]... [więcej]

Hirschberg Haim Zeev – Jüdische und christliche Lehren im vor- und frühislamischen Arabien.

45.00 zł
Kraków 1939
Polska Akademia Umiejętności
Prace Komisji Orientalistycznej / Polska Akademia Umiejętności
Hirschberg Haim Zeev – Jüdische und christliche Lehren im vor- und frühislamischen Arabien : ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Islams = Żydowskie i chrześcijańskie nauki w Arabii... [więcej]

Kałużyński Stanisław – Tradycje i legendy ludów tureckich.

18.00 zł
Warszawa 1986
Iskry
ISBN / ISSN  83-207-0520-7
Kałużyński Stanisław – Tradycje i legendy ludów tureckich. Wyd. 1. Warszawa 1986, Iskry. 21 cm, s. 205, [1], s. tabl. [16] z ilustracjami, okładka kartonowa. Drobny ubytek narożnika... [więcej]
 

Kapełuś Magdalena. Ludy starożytnej Anatolii.

15.00 zł
Warszawa 2008
New Media Concept
Mitologie Świata
ISBN / ISSN  978-83-89840-24-0
Kapełuś Magdalena - Ludy starożytnej Anatolii. Autor tekstów... Warszawa [cop. 2008], New Media Concept. 24 cm, s. 143, [1], ilustracje barwne, okładka kartonowa. Mitologie Świata, t. 22. Na... [więcej]

Komorowska Jadwiga - Świąteczne zwyczaje domowe w wielkim mieście.

35.00 zł
Warszawa 1984
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-04023-8
Komorowska Jadwiga - Świąteczne zwyczaje domowe w wielkim mieście : studium na przykładzie Warszawy. Wyd. 1. Warszawa 1984, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 20 cm, s. 583, [4], s. tabl. [24] z... [więcej]

Kot Wiesław - Ilustrowane dzieje kultury i nauki polskiej.

25.00 zł
Warszawa 1998
Świat Książki
ISBN / ISSN  83-7227-101-1
Kot Wiesław - Ilustrowane dzieje kultury i nauki polskiej. [Warszawa cop. 1998], Świat Książki. 31 cm, s. 127, ilustracje [w tym barwne], okładka kartonowa. [więcej]

Kultura staropolska - kultura europejska.

58.00 zł
Warszawa 1997
Wydawnictwo Naukowe Semper
ISBN / ISSN  83-86951-24-9
Kultura staropolska - kultura europejska : prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Komitet redakcyjny: Stanisław Bylina [et al.]. Warszawa [cop. 1997],... [więcej]

Kultura w Polsce niepodległej.

60.00 zł
Warszawa 1917
Wydawnictwo M. Arcta
Kultura w Polsce niepodległej : wyjątki z dzieł historyków polskich / zebrała i ułożyła Helena Witkowska. Warszawa 1917 [cenz.], Wydawnictwo M. Arcta. 20 cm, s. [4], 77, [1], 114, 80,... [więcej]

Landau Józef – Księgi bytu. Rozdział 2.

18.00 zł
Warszawa 1921
nakładem autora, skład w Księgarni Społecznej „ Książka”
Landau Józef – Księgi bytu. Rozdział 2: Na progu poznania / Józef Krajewski. Warszawa 1921, nakładem autora, skład w Księgarni Społecznej „ Książka”. 23 cm, s. 46. Małe ubytki lica... [więcej]

Le Musée National Polonais de Rapperswil.

60.00 zł
Cracovie 1909
Édition du Musée National
Le Musée National Polonais de Rapperswil. Cracovie 1909, Édition du Musée National. 19 cm, s. [2], 116, [1], ilustracje. [więcej]

Lechicka Jadwiga – Z zagadnień Oświecenia na Pomorzu.

40.00 zł
Toruń, Łódź 1957
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Lechicka Jadwiga – Z zagadnień Oświecenia na Pomorzu. Wyd. 1. Toruń, Łódź 1957, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 25 cm, s. 204. Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu; R. 60, z. 1.... [więcej]

Lewin Isaac - Z historii i tradycji.

20.00 zł
Warszawa 1983
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-01976-X
Lewin Isaac - Z historii i tradycji : szkice z dziejów kultury żydowskiej / Izaak Lewin; [wprowadzenie Maurycy Horn]. Wyd. 1. Warszawa 1983, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 20 cm, s. 240, [1].... [więcej]

Ludzie, kontakty, kultura XVI-XVIII w.

40.00 zł
Warszawa 1997
Wydawnictwo Naukowe Semper
ISBN / ISSN  83-86951-31-1
Ludzie, kontakty, kultura XVI-XVIII w. : prace ofiarowane profesor Marii Boguckiej. Pod redakcją Jerzego Koweckiego i Janusza Tazbira. Warszawa [cop. 1997], Wydawnictwo Naukowe Semper. 24 cm, s.... [więcej]

Mała encyklopedia kultury świata antycznego. T. 1-2.

60.00 zł
Warszawa 1958-1961
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Encyclopaedia Maeandrea
Mała encyklopedia kultury świata antycznego. T. 1-2. [Komitet redakcyjny: Kazimierz Kumaniecki, Kazimierz Michałowski, Lidia Winniczuk; redaktor 1 tomu: Gabriela Pianko; redaktor 2 tomu:... [więcej]

Małek Eliza, Wawrzyńczyk Jan – Mały słownik terminologiczny literatury, folkloru i kultury staroruskiej.

25.00 zł
Łódź 1995
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN / ISSN  83-7016-810-8
Małek Eliza, Wawrzyńczyk Jan – Mały słownik terminologiczny literatury, folkloru i kultury staroruskiej. Wyd. 2 poprawione i uzupełnione. Łódź 1995, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.... [więcej]

Między barokiem a oświeceniem.

30.00 zł
Olsztyn 2002
Towarzystwo Naukowe; Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
ISBN / ISSN  0585-3893
Między barokiem a oświeceniem : sarmacki konterfekt. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka. Wyd. 1. Olsztyn 2002, Towarzystwo Naukowe, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha... [więcej]
 

Moliński Bogdan. Historia, osobowość, sztuka.

16.00 zł
Warszawa 1966
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Moliński Bogdan - Historia, osobowość, sztuka : refleksje nad antropologią kultury. Wyd. 1. Warszawa 1966, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 20 cm, s. 257, [1], k. tabl. [4] z ilustracjami. [więcej]

Narodziny i rozwój nowoczesnej kultury polskiej. [Vol. 1-2].

10.00 zł
Toruń 1974
Polskie Towarzystwo Historyczne
XI Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Toruniu, Sekcja II : Referaty i Komunikaty
Narodziny i rozwój nowoczesnej kultury polskiej. [Vol. 1]. Pod redakcją Jerzego Wojtowicza. [Vol. 2:] (Uzupełnienia). Toruń 1974, Polskie Towarzystwo Historyczne. 24 cm, s. [4], 65; [2], 20. XI... [więcej]

Nowe drogi w studiach i praktyce anglistycznej.

36.00 zł
Toruń 2005
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  83-231-1851-5
Nowe drogi w studiach i praktyce anglistycznej : pokłosie kursów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 2003/2004. Pod redakcją Mirosławy Buchholtz [et al.]. Wyd. 1.... [więcej]

Olszewska-Dyoniziak Barbara – Człowiek, kultura, osobowość.

20.00 zł
Wrocław 2003
Alta 2
ISBN / ISSN  83-86882-99-9
Olszewska-Dyoniziak Barbara – Człowiek, kultura, osobowość : wstęp do klasycznej antropologii kulturowej. Wrocław 2003, Alta 2. 21 cm, s. 272. Obcięcie bloku lekko zakurzone. [więcej]

Opałek Mieczysław. Gdy Alkar kochał Eminę.

80.00 zł
Lwów 1924
Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Opałek Mieczysław - Gdy Alkar kochał Eminę : obrazki z epoki biedermeierowskiej. Lwów 1924, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 23 cm, s. 207, [1], ilustracje. "Opowieść o... [więcej]

Polska w świecie.

60.00 zł
Warszawa 1972
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Polska w świecie : szkice z dziejów kultury polskiej / [komitet redakcyjny: Jerzy Dowiat et al.]. Warszawa 1972, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 25 cm, s. 411, [1], k. tabl. [1] z portretem,... [więcej]
 

Popko Maciej. Mitologia hetyckiej Anatolii.

12.00 zł
Warszawa 1987
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Mitologie Świata
ISBN / ISSN  83-221-0103-1
Popko Maciej - Mitologia hetyckiej Anatolii. Wyd. 3. Warszawa 1987, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 16 cm, s. 204, [2], ilustracje. Mitologie Świata. [więcej]

Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej.

30.00 zł
Wrocław 1984
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Studia Staropolskie
ISBN / ISSN  83-04-01719-9, 0081-6949
Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej. Pod redakcją Barbary Otwinowskiej i Janusza Pelca. Wrocław 1984, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s. 343,... [więcej]

Ptaśnik Jan – Kultura wieków średnich.

48.00 zł
Warszawa 1959
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Ptaśnik Jan – Kultura wieków średnich : życie religijne i społeczne. [Wstęp i Posłowie - Brygida Kürbisówna]. Wyd. 2. Warszawa 1959, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 20 cm, s. 458, [1],... [więcej]

Ptaśnik Jan – Kultura włoska wieków średnich w Polsce.

40.00 zł
Warszawa 1959
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Ptaśnik Jan – Kultura włoska wieków średnich w Polsce. [Posłowie - Brygida Kürbisówna]. Wyd. 2. Warszawa 1959, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 20 cm, s. 331, [1], ilustracje, oprawa... [więcej]

Reid Howard – W poszukiwaniu nieśmiertelnych.

18.00 zł
Warszawa 2002
Państwowy Instytut Wydawniczy
ISBN / ISSN  83-06-02881-3
Reid Howard – W poszukiwaniu nieśmiertelnych : mumie, śmierć i wiara w życie pozagrobowe. Przełożyła Joanna Aksamit. Wyd. 1. Warszawa 2002, Państwowy Instytut Wydawniczy. 21 cm, s. 263,... [więcej]

Scheck Denis – Leksykon amerykańskiej popkultury.

18.00 zł
Kraków 1997
Wydawnictwo Baran i Suszczyński
ISBN / ISSN  83-85845-72-0
Scheck Denis – Leksykon amerykańskiej popkultury. Przełożył Ryszard Wojnakowski; kontekstem opatrzył Bogdan Baran. Wyd. 1. Kraków 1997, Wydawnictwo Baran i Suszczyński. 20 cm, s. 287. [więcej]

Sikorski Marek – Smoki i smokobójstwo.

20.00 zł
Stradunia 2015
Sativa Studio
ISBN / ISSN  978-83939333-1-0
Sikorski Marek – Smoki i smokobójstwo. Wyd. 1. Stradunia 2015, Sativa Studio. 21 cm, s. 68, [2]. Dedykacja autora. [więcej]

Słownik kultury polskiej.

50.00 zł
Kraków 2012
Wydawnictwo Kluszczyński
ISBN / ISSN  978-83-7447-114-5
Słownik kultury polskiej. Słowo wstępne Andrzej Nowak; [autorzy esejów: Tadeusz Chrzanowski et al.; autorzy: Janusz Antos et al.]. Kraków 2012, Wydawnictwo Kluszczyński. 28 cm, s. 751, [1],... [więcej]

Słupecki Leszek Paweł - Wojownicy i wilkołaki.

20.00 zł
Warszawa 1994
Wydawnictwo Alfa
Labirynty i Osobliwości
ISBN / ISSN  83-7001-819-X
Słupecki Leszek Paweł - Wojownicy i wilkołaki. Wyd. 2 poprawione i rozszerzone. Warszawa 1994, Wydawnictwo Alfa. 20 cm, s. 276, [3], ilustracje. Labirynty i Osobliwości. [więcej]

Steffon Jeffrey J. - Satanizm jako ucieczka w absurd.

15.00 zł
Kraków 2001
Wydawnictwo WAM
ISBN / ISSN  83-7097-839-8
Steffon Jeffrey J. - Satanizm jako ucieczka w absurd. Przekład Stanisława i Jerzy Demscy. Wyd. 2. Kraków 2001, Wydawnictwo WAM. 20 cm, s. 181, [1]. [więcej]

Straty kultury polskiej 1939-1944.

200.00 zł
Glasgow 1945
Książnica Polska
Straty kultury polskiej 1939-1944 : praca zbiorowa pod redakcją Adama Ordęgi i Tymona Terleckiego. Glasgow 1945, Książnica Polska. 21 cm, s. 570; 560; oprawa wydawnicza: płótno ze... [więcej]

Strzelczyk Jerzy - Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy.

40.00 zł
Warszawa 1987
Państwowy Instytut Wydawniczy
Rodowody Cywilizacji
ISBN / ISSN  83-06-01344-1
Strzelczyk Jerzy - Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy. Wyd. 1. Warszawa 1987, Państwowy Instytut Wydawniczy. 24 cm, s. 515, s. tabl. [32] z ilustracjami [w tym 8 barwnych], mapy w... [więcej]

Suchodolski Bogdan - Dzieje kultury polskiej.

60.00 zł
Warszawa 1986
Wydawnictwo Interpress
ISBN / ISSN  83-223-1856-1
Suchodolski Bogdan - Dzieje kultury polskiej. Wyd. 2 zmienione i rozszerzone. Warszawa 1986, Wydawnictwo Interpress. 32 cm, s. 398, [1], s. tabl. [288] z ilustracjami (w tym barwnymi), oprawa... [więcej]

Super Paul. The Polish tradition.

50.00 zł
London 1944
The Polish Ministry of Information
Super Paul - The Polish tradition : an interpretation of a nation. 4th impression. London 1944, The Polish Ministry of Information. 20 cm, s. XV, [1], 215, k. tabl. [12] z ilustracjami, mapa... [więcej]

Szarota Tomasz - Niemiecki Michel.

35.00 zł
Warszawa 1988
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-08352-2
Szarota Tomasz - Niemiecki Michel : dzieje narodowego symbolu i autostereotypu. Wyd. 1. Warszawa 1988, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 21 cm, s. 583, ilustracje, oprawa płótno, obwoluta. Obwoluta... [więcej]

Świat człowieka - świat kultury.

60.00 zł
Warszawa 2007
Wydawnicwo Naukowe PWN
ISBN / ISSN  978-83-01-15128-7
Świat człowieka - świat kultury : antologia tekstów klasycznej antropologii. wybór i redakcja naukowa Ewa Nowicka i Małgorzata Głowacka-Grajper. Wyd. 1. Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe... [więcej]

Tazbir Janusz – Okrucieństwo w nowożytnej Europie.

35.00 zł
Warszawa 1993
Polska Oficyna Wydawnicza BGW
ISBN / ISSN  83-7066-478-4
Tazbir Janusz – Okrucieństwo w nowożytnej Europie. Wyd. 1. Warszawa 1993, Polska Oficyna Wydawnicza BGW. 23 cm, s. 215, [1] + Indeks osobowy (24 cm, s. 10). [więcej]
 

Tulisow Jerzy. Starożytni Mongołowie.

15.00 zł
Warszawa 2007
New Media Concept
Mitologie Świata
ISBN / ISSN  978-83-89840-18-9
Tulisow Jerzy - Starożytni Mongołowie. Autor tekstów... Warszawa [cop. 2007], New Media Concept. 24 cm, s. 143, [1], ilustracje barwne, okładka kartonowa. Mitologie Świata, t. 17. Na stronie... [więcej]

Tyc Teodor – Z dziejów kultury w Polsce średniowiecznej.

48.00 zł
Poznań 1925
Fiszer i Majewski
Tyc Teodor – Z dziejów kultury w Polsce średniowiecznej. Poznań 1925, Fiszer i Majewski. 24 cm, s. 138. Ślad małego pęknięcia grzbietu, egzemplarz nie rozcięty. Zawiera: 1. Stanisław... [więcej]

Uniwersalizm i swoistość kultury polskiej. [T.] 1-2.

50.00 zł
Lublin 1989
Redakcja Wydawnictw KUL
ISBN / ISSN  83-228-0009-6
Uniwersalizm i swoistość kultury polskiej. [T.] 1-2. Pod redakcją Jerzego Kłoczowskiego; autorzy: Ludomir Bieńkowski [et al.]. Wyd. 1. Lublin 1989, Redakcja Wydawnictw KUL. 21 cm, s. 297; 291. [więcej]

Wasylewski Stanisław - Na dworze króla Stasia.

80.00 zł
Lwów, Kraków 1919
Wydawnictwo Polskie
Wasylewski Stanisław - Na dworze króla Stasia / St. Wasylewski. Lwów, Kraków 1919, Wydawnictwo Polskie. 20 cm, s. [4], 262, [2], k. tabl. [16] z ilustracjami, ozdobne finaliki, oprawa... [więcej]
 

Wawrykowa Maria. U progu nowoczesności.

18.00 zł
Warszawa 1989
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-08740-4
Wawrykowa Maria - U progu nowoczesności : szkice z dziejów kultury niemieckiej XVIII i XIX wikeu. Wyd. 1. Warszawa 1989, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 20 cm, s. 315, [2], k. tabl. [8] z... [więcej]

Weston Jessie L. – Legenda o Graalu.

24.00 zł
Warszawa 1974
Państwowy Instytut Wydawniczy
Weston Jessie L. – Legenda o Graalu : od starożytnego obrzędu do romansu średniowiecznego. Przełożyła Alina Hanna Bogucka; Przedmową poprzedził Witold Chwalewik. Wyd. 1. Warszawa 1974,... [więcej]

Winniczuk Lidia – Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu. Cz. 1-2.

30.00 zł
Warszawa 1985
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-06735-7
Winniczuk Lidia – Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu. Cz. 1-2. Wyd. 2. Warszawa [1985], Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 20 cm, s. 351, [1], ilustracje; s. [1], 352-759, [2],... [więcej]

Wkład Polaków do kultury świata.

90.00 zł
Lublin 1976
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wkład Polaków do kultury świata. Praca zbiorowa pod red. Mieczysława A[lberta] Krąpca, Piotra Tarasa, Jana Turowskiego. Wyd. 1. Lublin 1976, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu... [więcej]

Zarys wiedzy o kulturze.

35.00 zł
Bielsko-Biała 2003
Park
Myślę, Czytam, Wiem
ISBN / ISSN  83-7266-175-8
Zarys wiedzy o kulturze. Wyd. 1. Bielsko-Biała [cop. 2003], Park. 25 cm, s. 335, ilustracje [w większości barwne]. Myślę, Czytam, Wiem. Tytuł na okładce: Wiedza o kulturze. U góry grzbietu:... [więcej]

Żebrowski Rafał, Borzymińska Zofia – Po-lin : kultura Żydów polskich w XX wieku.

38.00 zł
Warszawa 1983
Wydawnictwo Amarant
Żebrowski Rafał, Borzymińska Zofia – Po-lin : kultura Żydów polskich w XX wieku : (zarys). Warszawa 1983, Wydawnictwo Amarant. 20 cm, s. 368, ilustracje. [więcej]
strony internetowe Bydgoszcz