Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Książki EKONOMIA

Arfin Ferne – Public relations finansów.

18.00 zł
Warszawa 1998
Dom Wydawniczy ABC
ISBN / ISSN  83-87286-61-3
Arfin Ferne – Public relations finansów : czego uczą nas doświadczenia największych przedsiębiorstw. Przełożył Józef Korzycki. Warszawa 1998, Dom Wydawniczy ABC. 23 cm, s. 201. [więcej]

Armstrong Michael – Zarządzanie zasobami ludzkimi.

100.00 zł
Kraków, Warszawa 2007
Wolters Kluwer Polska
HR
ISBN / ISSN  978-83-7526-171-4
Armstrong Michael – Zarządzanie zasobami ludzkimi. [Przełożyli: Anna Hędrzak et al.]. Wyd. 4. Kraków, Warszawa 2007, Wolters Kluwer Polska. 28 cm, s. 856, ilustracje, okładka kartonowa. HR. [więcej]

Attman Artur – The Russian and Polish Markets in international trade 1500-1650.

70.00 zł
Göteborg, Kungsbacka 1973
Elanders Boktryckeri Aktiebolag
Publications of the Institute of Economic History of Gothenburg University
ISBN / ISSN  91-85196-00-2
Attman Artur – The Russian and Polish Markets in international trade 1500-1650. [Translated by Eva and Allan Green]. Göteborg, Kungsbacka 1973, Elanders Boktryckeri Aktiebolag. 23 cm, s. 232,... [więcej]

Begg David, Fischer Stanley, Dornbusch Rudiger – Makroekonomia.

40.00 zł
Warszawa 2007
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN / ISSN  978-83-208-1644-0
Begg David, Fischer Stanley, Dornbusch Rudiger – Makroekonomia. Redakcja naukowa przekładu Ryszard Rapacki; tłumaczenie Bogusław Czarny [et al.]. Wyd. 4 zmienione. Warszawa 2007, Polskie... [więcej]

Borodo Andrzej – Finanse publiczne w świetle regulacji prawnych.

28.00 zł
Sopot 1999
Wydawnictwo Prawnicze Lex
ISBN / ISSN  83-7159-332-5
Borodo Andrzej – Finanse publiczne w świetle regulacji prawnych. Wyd. 2. Sopot [cop. 1999], Wydawnictwo Prawnicze Lex. 20 cm, s. 626, [1]. [więcej]

Czarny Elżbieta, Nojszewska Ewelina – Mikroekonomia.

25.00 zł
Warszawa 2000
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN / ISSN  83-208-1233-X
Czarny Elżbieta, Nojszewska Ewelina – Mikroekonomia. Wyd. 2 zmienione. Warszawa 2000, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 24 cm, s. 383. Notatki długopisem na ostatniej, pustej stronie. [więcej]

Domański Ryszard – Zasady geografii społeczno-ekonomicznej.

20.00 zł
Warszawa, Poznań 2000
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN / ISSN  83-01-13359-7
Domański Ryszard – Zasady geografii społeczno-ekonomicznej. Wyd. 4. Warszawa, Poznań 2000, Wydawnictwo Naukowe PWN. 24 cm, s. 244, [1]. [więcej]

Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku. [T.] 1-2.

80.00 zł
Warszawa 1981
Wiedza Powszechna
ISBN / ISSN  83-214-0185-6
Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku. [T.] 1-2. Komitet redakcyjny: redaktor naczelny: Antoni Mączak; członkowie: Ireneusz Ihnatowicz [et al.]. Wyd. 1. Warszawa 1981, Wiedza... [więcej]

Etyka biznesu w działaniu.

29.00 zł
Warszawa 2001
Wydawnictwo Naukowe PWN
Przedsiębiorczość
ISBN / ISSN  83-01-13266-9
Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy. Redakcja naukowa Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl. Wyd. 1. Warszawa 2001, Wydawnictwo Naukowe PWN. 21 cm, s. 350, [1]. Przedsiębiorczość. [więcej]

Handel zagraniczny.

30.00 zł
Warszawa 2005
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN / ISSN  83-208-1568-1
Handel zagraniczny : organizacja i technika. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Jana Rymarczyka; [autorzy: Jan Rymarczyk et al.]. Wyd. 4 zmienione. Warszawa 2005, Polskie Wydawnictwo... [więcej]

Jasiecki Krzysztof, Molęda-Zdziech Małgorzata, Kurczewska Urszula – Lobbing.

29.00 zł
Kraków 2000
Oficyna Ekonomiczna
ISBN / ISSN  83-88597-06-X
Jasiecki Krzysztof, Molęda-Zdziech Małgorzata, Kurczewska Urszula – Lobbing. Kraków 2000, Oficyna Ekonomiczna. 24 cm, s. 263, wykresy. Z boku okładki : Sztuka skutecznego wywierania wpływu. [więcej]

Kaźmierczak Andrzej – Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej.

20.00 zł
Warszawa 2003
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN / ISSN  83-01-13918-8
Kaźmierczak Andrzej – Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej. Wyd. 2, poprawione. Warszawa 2003, Wydawnictwo Naukowe PWN. 24 cm, s. 214, [2]. Zaznaczenia tekstu żółtym flamastrem na ok.... [więcej]

Kompendium wiedzy o marketingu.

29.00 zł
Warszawa 2007
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN / ISSN  978-83-1-14837-9
Kompendium wiedzy o marketingu. Redakcja naukowa Bogna Pilarczyk, Henryk Mruk; autorzy: Ewa Jerzyk [et al.]. Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN. 21 cm, s. 356, [1], ilustracje. Stan bardzo dobry. [więcej]

Mainz Karl – Der polnische Aussenhandel.

50.00 zł
Berlin 1935
Volk und Reich Verlag
Schriften des Instituts für Osteuropäische Wirtschaft am Staatswissenschaftlichen Institut der Universität Königsberg
Mainz Karl – Der polnische Aussenhandel. Berlin 1935, Volk und Reich Verlag. 23 cm, s. 202, ilustracje. Schriften des Instituts für Osteuropäische Wirtschaft am Staatswissenschaftlichen... [więcej]

Mitura Elżbieta, Koniuszewska Elżbieta - Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie.

20.00 zł
Warszawa 2006
Centrum Doradztwa i Informacji Difin
Edukacja
ISBN / ISSN  83-7251-646-4
Mitura Elżbieta, Koniuszewska Elżbieta - Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik. Warszawa 2006, Centrum Doradztwa i Informacji Difin. 23 cm, s. 272, ilustracje. Edukacja. [więcej]

Nasiłowski Mieczysław - System rynkowy.

39.00 zł
Warszawa 2007
Wydawnictwo Key Text
ISBN / ISSN  978-83-87251-85-7
Nasiłowski Mieczysław - System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii. Wyd. 6 zmienione i uzupełnione. Warszawa 2007, Wydawnictwo Key Text. 24 cm, s. 503, tabele, wykresy. Stan bardzo dobry. [więcej]

Nizard Georges – Metamorfozy przedsiębiorstwa.

18.00 zł
Warszawa 1998
Wydawnictwo Naukowe PWN
Przedsiębiorczość
ISBN / ISSN  83-08-12623-X
Nizard Georges – Metamorfozy przedsiębiorstwa : zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji. Przekład Zbigniew Podlasiak. Wyd. 1. Warszawa 1998, Wydawnictwo Naukowe PWN. 24 cm, s. 248, [1].... [więcej]

Nowak Edward. Zarys metod ekonometrii : zbiór zadań.

23.00 zł
Warszawa 2006
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN / ISSN  978-83-01-14739-6
Nowak Edward - Zarys metod ekonometrii : zbiór zadań. Wyd. 3 poprawione. Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN. 24 cm, s. 222, [1]. [więcej]

Podstawy ekonomii.

30.00 zł
Warszawa 2002
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN / ISSN  83-01-13010-5
Podstawy ekonomii. Redakcja naukowa Roman Milewski. Wyd. 2, poprawione. Warszawa 2002, Wydawnictwo Naukowe PWN. 24 cm, s. 682, tabele, wykresy. Miejscami liczne podkreślenia tekstu czerwonym... [więcej]

Podstawy marketingu.

28.00 zł
Poznań 2005
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
ISBN / ISSN  83-7205-223-9
Podstawy marketingu : kompendium, testy, zadania, analiza przypadków. Redakcja Eulalia Skawińska. Poznań 2005, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. 24 cm, s. 180, [1], ilustracje. Stan bardzo... [więcej]

Polskie instruktarze ekonomiczne. T. [1]-2.

150.00 zł
Kraków 1915
nakładem Akademii Umiejętności
Polskie instruktarze ekonomiczne z końca XVII i z XVIII wieku. [T. 1]. Wydał Stefan Pawlik. Kraków 1915, nakładem Akademii Umiejętności. 26 cm, s. XXVIII, 337, [2]. Akademia Umiejętności;... [więcej]

Samorząd terytorialny a banki.

15.00 zł
Toruń 2002
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora
ISBN / ISSN  83-7285-110-7
Samorząd terytorialny a banki. Pod red. Andrzeja Borodo. Wydanie 1. Toruń 2002, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora. 23 cm, s. 185, [8]. Książka stanowi pokłosie... [więcej]

Samuelson William F., Marks Stephen G. Ekonomia menedżerska.

60.00 zł
Warszawa 1998
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN / ISSN  83-208-1088-4
Samuelson William F., Marks Stephen G. - Ekonomia menedżerska. Red. naukowa przekładu Ryszard Rapacki. Warszawa 1998, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 24 cm, s. 870, okładka kartonowa. [więcej]

Specjalizacja polskich portów morskich.

36.00 zł
Gdańsk, Bydgoszcz, Szczecin 1946
Instytut Bałtycki
Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego. Prace Naukowo-Informacyjne. Sprawy Morskie
Specjalizacja polskich portów morskich : protokół obrad oraz referaty zgłoszone na I. Konferencję Naukowej Komisji Morskiej Instytutu Bałtyckiego w Bydgoszczy 14-15. VI. 1946. Gdańsk,... [więcej]

Srokowski Stanisław – Geografja gospodarcza Polski.

120.00 zł
Warszawa 1939
nakład Instytutu Społecznego
Prace Społeczne i Polityczne
Srokowski Stanisław – Geografja gospodarcza Polski. Wyd. nowe, rozszerzone. Warszawa 1939, nakład Instytutu Społecznego. 25 cm, s. VIII, 588, mapy i wykresy w tekście, oprawa introligatorska:... [więcej]

Stefczyk Franciszek - Rolnicze stowarzyszenia pożyczkowe.

60.00 zł
Warszawa 1914
Drukarnia "Gazety Rolniczej"
Wydawnictwo Biura Drobnych Stowarzyszeń Rolniczych Centr. Tow. Rol.
Stefczyk Franciszek - Rolnicze stowarzyszenia pożyczkowe. Wyłożył... Warszawa 1914, Drukarnia "Gazety Rolniczej". 21 cm, s. [4], 52, oprawa płótno, współczesna, zachowana okładka... [więcej]

Szubert Wacław - Studia o Fryderyku Skarbku jako ekonomiście.

20.00 zł
Łódź, Wrocław 1954
Zakład im. Ossolińskich
Prace z Historii Myśli Społecznej / Uniwersytet Łódzki
Szubert Wacław - Studia o Fryderyku Skarbku jako ekonomiście. Wyd. 1. Łódź, Wrocław 1954, Zakład im. Ossolińskich. 25 cm, s. 175. Uniwersytet Łódzki. Prace z Historii Myśli Społecznej;... [więcej]

Szubert Wacław – Studia o Fryderyku Skarbku jako ekonomiście.

20.00 zł
Łódź, Wrocław 1954
Zakład im. Ossolińskich
Prace z Historii Myśli Społecznej / Uniwersytet Łódzki
Szubert Wacław – Studia o Fryderyku Skarbku jako ekonomiście. Wyd. 1. Łódź, Wrocław 1954, Zakład im. Ossolińskich. 25 cm, s. 175. Uniwersytet Łódzki; Łódzkie Towarzystwo Naukowe,... [więcej]

Wood Marian Burk. Plan marketingowy.

35.00 zł
Warszawa 2007
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN / ISSN  978-83-208-1707-2
Wood Marian Burk - Plan marketingowy. Tłumaczenie Grzegorz Łuczkiewicz. Warszawa 2007, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 24 cm, s. 259. [więcej]

Zalewski Romuald I. – Zarządzanie jakością w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego.

14.00 zł
Toruń 1998
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora
ISBN / ISSN  83-87673-19-6
Zalewski Romuald I. – Zarządzanie jakością w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. Toruń 1998, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora. 23 cm, s. 152, [2]. [więcej]

Zarządzanie zasobami ludzkimi.

40.00 zł
Warszawa 2006
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN / ISSN  978-83-01-14813-3
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Redakcja naukowa Henryk Król, Antoni Ludwiczyński; [autorzy podręcznika: Stanisława Borkowska et al.; autorzy aneksu:... [więcej]

Zbiegień-Maciąg Lidia – Kultura w organizacji.

14.00 zł
Warszawa 1999
Wydawnictwo Naukowe PWN
Przedsiębiorczość
ISBN / ISSN  83-01-12682-5
Zbiegień-Maciąg Lidia – Kultura w organizacji : identyfikacja kultur znanych firm. Warszawa 1999, Wydawnictwo Naukowe PWN. 20 cm, s. 196, [1]. [więcej]

Zieliński Janusz Giedymin. Polskie reformy gospodarcze.

25.00 zł
Londyn 1974
Odnowa
ISBN / ISSN  0-903705-03-6
Zieliński Janusz G[iedymin] - Polskie reformy gospodarcze : trzy wykłady. Londyn 1974, Odnowa. 18 cm, s. 136. [więcej]
strony internetowe Bydgoszcz