Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Książki EKONOMIA

Arfin Ferne – Public relations finansów.

18.00 zł
Warszawa 1998
Dom Wydawniczy ABC
ISBN / ISSN  83-87286-61-3
Arfin Ferne – Public relations finansów : czego uczą nas doświadczenia największych przedsiębiorstw. Przełożył Józef Korzycki. Warszawa 1998, Dom Wydawniczy ABC. 23 cm, s. 201. [więcej]

Begg David, Fischer Stanley, Dornbusch Rudiger – Makroekonomia.

40.00 zł
Warszawa 2007
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN / ISSN  978-83-208-1644-0
Begg David, Fischer Stanley, Dornbusch Rudiger – Makroekonomia. Redakcja naukowa przekładu Ryszard Rapacki; tłumaczenie Bogusław Czarny [et al.]. Wyd. 4 zmienione. Warszawa 2007, Polskie... [więcej]

Kaźmierczak Andrzej – Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej.

20.00 zł
Warszawa 2003
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN / ISSN  83-01-13918-8
Kaźmierczak Andrzej – Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej. Wyd. 2, poprawione. Warszawa 2003, Wydawnictwo Naukowe PWN. 24 cm, s. 214, [2]. Zaznaczenia tekstu żółtym flamastrem na ok.... [więcej]

Kompendium wiedzy o marketingu.

29.00 zł
Warszawa 2007
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN / ISSN  978-83-1-14837-9
Kompendium wiedzy o marketingu. Redakcja naukowa Bogna Pilarczyk, Henryk Mruk; autorzy: Ewa Jerzyk [et al.]. Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN. 21 cm, s. 356, [1], ilustracje. Stan bardzo dobry. [więcej]

Mainz Karl – Der polnische Aussenhandel.

50.00 zł
Berlin 1935
Volk und Reich Verlag
Schriften des Instituts für Osteuropäische Wirtschaft am Staatswissenschaftlichen Institut der Universität Königsberg
Mainz Karl – Der polnische Aussenhandel. Berlin 1935, Volk und Reich Verlag. 23 cm, s. 202, ilustracje. Schriften des Instituts für Osteuropäische Wirtschaft am Staatswissenschaftlichen... [więcej]

Mitura Elżbieta, Koniuszewska Elżbieta – Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie.

20.00 zł
Warszawa 2006
Centrum Doradztwa i Informacji Difin
Edukacja
ISBN / ISSN  83-7251-646-4
Mitura Elżbieta, Koniuszewska Elżbieta – Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik. Warszawa 2006, Centrum Doradztwa i Informacji Difin. 23 cm, s. 272, ilustracje. Edukacja. [więcej]

Nasiłowski Mieczysław – System rynkowy.

39.00 zł
Warszawa 2007
Wydawnictwo Key Text
ISBN / ISSN  978-83-87251-85-7
Nasiłowski Mieczysław – System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii. Wyd. 6 zmienione i uzupełnione. Warszawa 2007, Wydawnictwo Key Text. 24 cm, s. 503, tabele, wykresy. Stan bardzo dobry. [więcej]

Nizard Georges – Metamorfozy przedsiębiorstwa.

18.00 zł
Warszawa 1998
Wydawnictwo Naukowe PWN
Przedsiębiorczość
ISBN / ISSN  83-08-12623-X
Nizard Georges – Metamorfozy przedsiębiorstwa : zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji. Przekład Zbigniew Podlasiak. Wyd. 1. Warszawa 1998, Wydawnictwo Naukowe PWN. 24 cm, s. 248, [1].... [więcej]

Podstawy ekonomii.

30.00 zł
Warszawa 2002
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN / ISSN  83-01-13010-5
Podstawy ekonomii. Redakcja naukowa Roman Milewski. Wyd. 2, poprawione. Warszawa 2002, Wydawnictwo Naukowe PWN. 24 cm, s. 682, tabele, wykresy. Miejscami liczne podkreślenia tekstu czerwonym... [więcej]

Samorząd terytorialny a banki.

15.00 zł
Toruń 2002
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora
ISBN / ISSN  83-7285-110-7
Samorząd terytorialny a banki. Pod red. Andrzeja Borodo. Wydanie 1. Toruń 2002, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora. 23 cm, s. 185, [8]. Książka stanowi pokłosie... [więcej]

Samuelson William F., Marks Stephen G. – Ekonomia menedżerska.

60.00 zł
Warszawa 1998
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN / ISSN  83-208-1088-4
Samuelson William F., Marks Stephen G. – Ekonomia menedżerska. Red. naukowa przekładu Ryszard Rapacki. Warszawa 1998, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 24 cm, s. 870, oprawa karton. [więcej]

Specjalizacja polskich portów morskich.

36.00 zł
Gdańsk, Bydgoszcz, Szczecin 1946
Instytut Bałtycki
Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego. Prace Naukowo-Informacyjne. Sprawy Morskie
Specjalizacja polskich portów morskich : protokół obrad oraz referaty zgłoszone na I. Konferencję Naukowej Komisji Morskiej Instytutu Bałtyckiego w Bydgoszczy 14-15. VI. 1946. Gdańsk,... [więcej]

Srokowski Stanisław – Geografja gospodarcza Polski.

120.00 zł
Warszawa 1939
nakład Instytutu Społecznego
Prace Społeczne i Polityczne
Srokowski Stanisław – Geografja gospodarcza Polski. Wyd. nowe, rozszerzone. Warszawa 1939, nakład Instytutu Społecznego. 25 cm, s. VIII, 588, mapy i wykresy w tekście, oprawa introligatorska:... [więcej]

Stefczyk Franciszek – Rolnicze stowarzyszenia pożyczkowe.

60.00 zł
Warszawa 1914
Drukarnia "Gazety Rolniczej"
Wydawnictwo Biura Drobnych Stowarzyszeń Rolniczych Centr. Tow. Rol.
Stefczyk Franciszek – Rolnicze stowarzyszenia pożyczkowe. Wyłożył... Warszawa 1914, Drukarnia "Gazety Rolniczej". 21 cm, s. [4], 52, oprawa płótno, współczesna, zachowana okładka... [więcej]

Szubert Wacław – Studia o Fryderyku Skarbku jako ekonomiście.

20.00 zł
Łódź, Wrocław 1954
Zakład im. Ossolińskich
Prace z Historii Myśli Społecznej / Uniwersytet Łódzki
Szubert Wacław – Studia o Fryderyku Skarbku jako ekonomiście. Wyd. 1. Łódź, Wrocław 1954, Zakład im. Ossolińskich. 25 cm, s. 175. Uniwersytet Łódzki; Łódzkie Towarzystwo Naukowe,... [więcej]

Zalewski Romuald I. – Zarządzanie jakością w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego.

14.00 zł
Toruń 1998
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora
ISBN / ISSN  83-87673-19-6
Zalewski Romuald I. – Zarządzanie jakością w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. Toruń 1998, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora. 23 cm, s. 152, [2]. [więcej]

Zarządzanie zasobami ludzkimi.

40.00 zł
Warszawa 2006
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN / ISSN  978-83-01-14813-3
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Redakcja naukowa Henryk Król, Antoni Ludwiczyński; [autorzy podręcznika: Stanisława Borkowska et al.; autorzy aneksu:... [więcej]

Zbiegień-Maciąg Lidia – Kultura w organizacji.

14.00 zł
Warszawa 1999
Wydawnictwo Naukowe PWN
Przedsiębiorczość
ISBN / ISSN  83-01-12682-5
Zbiegień-Maciąg Lidia – Kultura w organizacji : identyfikacja kultur znanych firm. Warszawa 1999, Wydawnictwo Naukowe PWN. 20 cm, s. 196, [1]. [więcej]
strony internetowe Bydgoszcz