Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Książki PRAWO

Aeschines - Mowy.

25.00 zł
Warszawa 2004
Prószyński i S-ka
Biblioteka Antyczna
ISBN / ISSN  83-7337-855-3
Aeschines - Mowy / Ajschines. Przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Włodzimierz Lengauer. Wyd. 1. Warszawa [cop. 2004], Prószyński i S-ka. 20 cm, s. 307, [2], okładka kartonowa.... [więcej]
 

Amin Shakir Mahmoud, Justyński Janusz. Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej na tle tekstów prawnych oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

15.00 zł
Toruń 1999
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora
ISBN / ISSN  83-87673-71-4
Amin Shakir Mahmoud, Justyński Janusz - Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej na tle tekstów prawnych oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wyd. 1. Toruń 1999,... [więcej]

Balzer Oswald - Sądownictwo ormiańskie w średniowiecznym Lwowie.

80.00 zł
Lwów 1909
Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej
Studia nad Historią Prawa Polskiego
Balzer Oswald - Sądownictwo ormiańskie w średniowiecznym Lwowie. Lwów 1909, Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej. 24 cm, s. [2], 187, [1]. Studya nad Historyą Prawa Polskiego; t. 4, z. 1.... [więcej]

Bardach Juliusz, Leśnodorski Bogusław, Pietrzak Michał – Historia ustroju i prawa polskiego.

45.00 zł
Warszawa 2001
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
ISBN / ISSN  83-88296-02-7
Bardach Juliusz, Leśnodorski Bogusław, Pietrzak Michał – Historia ustroju i prawa polskiego. Wyd. 5. Warszawa 2001, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. 24 cm, s. 666, [1]. [więcej]

Bielecki Marian - Pitaval żydowski.

14.00 zł
Łódź 2000
Oficyna Bibliofilów
ISBN / ISSN  83-86058-24-X
Bielecki Marian - Pitaval żydowski. Łódź 2000, Oficyna Bibliofilów. 21 cm, s. 98, [2]. Opis słynnych procesów sądowych S. Oppenheimera, A. Dreyfusa, M. Bejlisa i S. Steigera. [więcej]

Bielski Adam – Ustawodawstwo odrodzonej Polski.

8.00 zł
Warszawa 1948
Poradnik Społeczny
Bielski Adam – Ustawodawstwo odrodzonej Polski. Wyd. 3 uzupełnione. Warszawa 1948, Poradnik Społeczny. 21 cm, s. 45, [2]. Prywatna pieczęć, podpis, data. [więcej]

Bojarski Władysław, Dajczak Wojciech, Sokala Andrzej – Verba iuris.

25.00 zł
Toruń 2007
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora
ISBN / ISSN  978-83-7285-361-5
Bojarski Władysław, Dajczak Wojciech, Sokala Andrzej – Verba iuris : reguły i kazusy prawa rzymskiego. Wyd. 3 zmienione i uzupełnione. Toruń 2007, Towarzystwo Naukowe Organizacji i... [więcej]

Brzozowski Adam, Kocot Wojciech J., Skowrońska-Bocian Elżbieta. Prawo cywile : część ogólna.

30.00 zł
Warszawa 2010
LexisNexis
Podręczniki LexisNexis : Prawo i Postępowanie Cywilne
ISBN / ISSN  978-83-7620-483-3
Brzozowski Adam, Kocot Wojciech J., Skowrońska-Bocian Elżbieta - Prawo cywile : część ogólna. Wyd. 1. Warszawa 2010, LexisNexis. 24 cm, s. 273. Podręczniki LexisNexis : Prawo i Postępowanie... [więcej]

Bujak Franciszek – Narok.

24.00 zł
Lwów 1925
skład główny Kasa im. Rektora J. Mianowskiego, Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej
Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych
Bujak Franciszek – Narok : przyczynek do ustroju społecznego Polski piastowskiej. Lwów 1925, skład główny Kasa im. Rektora J. Mianowskiego, Instytut Popierania Polskiej Twórczości... [więcej]

Chodyński Stanisław – Statuty kapituły katedralnej włocławskiej.

140.00 zł
Kraków 1915
Akademia Umiejętności
Chodyński Stan[isław] – Statuty kapituły katedralnej włocławskiej : z materyałów przysposobionych przez ... wydał i bibliografią ustawodawstwa kapitulnego w Polsce poprzedził Jan... [więcej]

Czajkowska-Matosiuk Katarzyna. Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T. 1.

45.00 zł
Warszawa 2008
Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN / ISSN  978-83-7483-879-5
Czajkowska-Matosiuk Katarzyna - Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T. 1. Wyd. 2. Warszawa 2008, Wydawnictwo C. H. Beck. 23 cm, s. XVI, 520. Tom 1 obejmuje prawo konstytucyjne, prawo... [więcej]

Czajkowska-Matosiuk Katarzyna. Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T. 3.

45.00 zł
Warszawa 2008
Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN / ISSN  978-83-7483-881-8
Czajkowska-Matosiuk Katarzyna - Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T. 3. Wyd. 2. Warszawa 2008, Wydawnictwo C. H. Beck. 24 cm, s. XIV, 479. Tom 3 obejmuje prawo administracyjne,... [więcej]

Dąbkowski Przemysław - Katalog dawnych aktów sądowych polskich województwa ruskiego i bełzkiego przechowywanych w Archiwum Państwowem we Lwowie. Cz. 1.

80.00 zł
Lwów 1937
Towarzystwo Naukowe
Studia nad Historią Prawa Polskiego
Dąbkowski Przemysław - Katalog dawnych aktów sądowych polskich województwa ruskiego i bełzkiego przechowywanych w Archiwum Państwowem we Lwowie. Cz. 1. Ułożył... Lwów 1937, Towarzystwo... [więcej]

Debiuty.

30.00 zł
Toruń 2006
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Studia Iuridica Toruniensia
ISBN / ISSN  83-231-1953-8
Debiuty. Pod red. Krystyny Kamińskiej. Toruń 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 24 cm, s. 226, [1]. Studia Iuridica Toruniensia, t. 3. Tom zawiera prace z dziedziny ustroju,... [więcej]

Dziczek Roman - Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym; Roszczenia o przewłaszczenie.

28.00 zł
Warszawa 2013
LexisNexis
Monografie LexisNexis
ISBN / ISSN  978-83-278-0155-5
Dziczek Roman - Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym; Roszczenia o przewłaszczenie : wzory pozwów sądowych, przepisy. Wyd. 1. Warszawa 2013, LexisNexis. 21 cm, s. 201, [2]. Monografie. [więcej]

Ehrlich Ludwik - Starostwa w Halickiem w stosunku do Starostwa lwowskiego w wiekach średnich (1390-1501).

65.00 zł
Lwów 1914
Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej
Studia nad Historią Prawa Polskiego
Ehrlich Ludwik - Starostwa w Halickiem w stosunku do Starostwa lwowskiego w wiekach średnich (1390-1501). Lwów 1914, Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej. 24 cm, s. [2], 135, [1]. Studya nad... [więcej]

Fidler Jan - Ustawa postępowania sądowego cywilnego z roku 1864...

150.00 zł
Warszawa 1918
F. Hoesick
Fidler Jan - Ustawa postępowania sądowego cywilnego z roku 1864 (według wydania urzędowego z roku 1914) : ze wszystkimi zmianami i uzupełnieniami do dnia 1 stycznia 1918 roku wydanymi w... [więcej]

Górski Grzegorz - Administracja Polski Podziemnej w latach 1939-1945.

48.00 zł
Toruń 1995
Fundacja Inicjatyw Lokalnych „Pomerania”
ISBN / ISSN  83-90351915-0-1
Górski Grzegorz - Administracja Polski Podziemnej w latach 1939-1945 : studium historyczno-prawne. Toruń 1995, Fundacja Inicjatyw Lokalnych "Pomerania". 23 cm, s. XI, [1], 337. [więcej]

Haloander Gregor – Institutionum sive elementorum D. Iustiniani sacratissimi principis libri IIII.

1 800.00 zł
Venetiis 1564
apud Candentem Salamandram
Haloander Gregor – Institutionum sive elementorum D. Iustiniani sacratissimi principis libri IIII. Theophili Institutionibus & Digestis collati & ad editionem Gregorij Haloandri. Venetiis 1564,... [więcej]

Helcel Antoni Zygmunt - Wyciągi z księgi drugiéj dawnych królewskich, wiecowych i ziemskich krakowskich sądowych roków.

120.00 zł
Kraków 1869
Helcel Antoni Zygmunt - Wyciągi z księgi drugiéj dawnych królewskich, wiecowych i ziemskich krakowskich sądowych roków. Kraków 1869, b. wyd. 23 cm, s. [2], 312. Druk dzieła... [więcej]
 

Justyński Janusz. Podstawy prawne polityk gospodarczych Unii Europejskiej.

15.00 zł
Toruń 2001
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora
ISBN / ISSN  83-7285-060-7
Justyński Janusz - Podstawy prawne polityk gospodarczych Unii Europejskiej : na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Toruń 2001, Towarzystwo Naukowe Organizacji i... [więcej]

Kallas Marian – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

20.00 zł
Warszawa 1997
Wydawnictwa Prawnicze PWN
ISBN / ISSN  83-86702-91-5
Kallas Marian – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Wyd. 1. Warszawa 1997, Wydawnictwa Prawnicze PWN. 20 cm, s. 167, [1]. Tekst konstytucji z komentarzem. Dedykacja autora dla prof. Mariana... [więcej]

Kamińska Krystyna – Sądownictwo miasta Torunia do połowy XVII wieku na tle ustroju sądów niektórych miast Niemiec i Polski.

35.00 zł
Warszawa, Poznań, Toruń 1980
Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział w Poznaniu
Studia Iuridica
ISBN / ISSN  83-01-02694-4
Kamińska Krystyna – Sądownictwo miasta Torunia do połowy XVII wieku na tle ustroju sądów niektórych miast Niemiec i Polski. Wyd. 1. Warszawa, Poznań, Toruń 1980, Państwowe Wydawnictwo... [więcej]

Kamińska Krystyna – Sądownictwo miasta Torunia do połowy XVII wieku na tle ustroju sądów niektórych miast Niemiec i Polski.

35.00 zł
Warszawa, Poznań, Toruń 1980
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu
Studia Iuridica / Towarzystwo Naukowe w Totuniu
ISBN / ISSN  83-01-02694-4
Kamińska Krystyna – Sądownictwo miasta Torunia do połowy XVII wieku na tle ustroju sądów niektórych miast Niemiec i Polski. Wyd. 1. Warszawa, Poznań, Toruń 1980, Państwowe Wydawnictwo... [więcej]

Kaplan Morton A., Katzenbach Nicholas de Belleville, Tunkin Gregorij I. – Modernes Völkerrecht.

48.00 zł
Berlin (West) 1965
Berlin Verlag
Kaplan Morton A., Katzenbach Nicholas de Belleville, Tunkin Gregorij I. – Modernes Völkerrecht : Form oder Mittel der Aussenpolitik : eine Gegenüberstellung der Lehren / von …; Vorwort von... [więcej]

Kolańczyk Kazimierz – Studia nad reliktami wspólnej własności ziemi w najdawniejszej Polsce.

100.00 zł
Poznań 1950
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Studia nad Historią Prawa Polskiego
Kolańczyk Kazimierz – Studia nad reliktami wspólnej własności ziemi w najdawniejszej Polsce : rozporządzanie własnością ziemską do końca XIV w. Poznań 1950, Poznańskie Towarzystwo... [więcej]

Księga ławnicza sądu przedmiejskiego Chełmna 1480-1559 (1567).

30.00 zł
Warszawa, Poznań, Toruń 1990
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu
Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu
ISBN / ISSN  83-01-09720-5, 0082-5506
Księga ławnicza sądu przedmiejskiego Chełmna 1480-1559 (1567) / wydali Zenon Hubert Nowak, Janusz Tandecki. Wyd. 1. Warszawa, Poznań, Toruń 1990, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w... [więcej]

Księgi Referendarii Koronnej z drugiej połowy XVIII wieku. T. 1-2.

140.00 zł
Warszawa 1955-1957
Książka i Wiedza
Materiały do Dziejów Wsi Polskiej
Księgi Referendarii Koronnej z drugiej połowy XVIII wieku. T. 1: (1768-1780). T. 2: (1781-1794). Wydali: Antonina Keckowa i Władysław Pałucki; przedmową opatrzył Stanisław Arnold. Wyd. 1.... [więcej]

Kutrzeba Stanisław – Historja ustroju Polski w zarysie. T. 1: Korona.

60.00 zł
Kraków 1931
skład główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa
Kutrzeba Stanisław – Historia ustroju Polski w zarysie. T. 1: Korona. Wyd. 7. Kraków 1931, skład główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa. 21 cm, s. IX, [1], 358. Mały ubytek,... [więcej]

Kutrzeba Stanisław – Historya ustroju Polski w zarysie. T. 3-4: Po rozbiorach.

120.00 zł
Lwów, Warszawa 1917
Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego, Gebethner i Wolff
Kutrzeba Stanisław – Historya ustroju Polski w zarysie. T. 3-4: Po rozbiorach. [Cz. 1-2]. Lwów, Warszawa 1917, Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego, Gebethner i Wolff. 21 cm, s. VIII,... [więcej]
 

Lasok Dominik. Zarys prawa Unii Europejskiej.

18.00 zł
Toruń 1995
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora
ISBN / ISSN  83-85709-79-7
Lasok Dominik - Zarys prawa Unii Europejskiej. Wyd. 1. Toruń 1995, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora. 23 cm, s. 259. [więcej]

Leciak Michał. Tajemnica państwowa i jej ochrona.

45.00 zł
Toruń 2009
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora
ISBN / ISSN  978-83-7285-415-5
Leciak Michał - Tajemnica państwowa i jej ochrona : w prawie karnym materialnym i procesie karnym. Wyd. 1. Toruń 2009, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora. 24 cm, s.... [więcej]

Łaszewski Ryszard – Wiejskie prawo karne w Polsce XVII i XVIII wieku.

38.00 zł
Toruń 1988
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  83-231-0170-1
Łaszewski Ryszard – Wiejskie prawo karne w Polsce XVII i XVIII wieku. Wyd. 1. Toruń 1988, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 24 cm, s. 159, [1]. Rozprawy. [więcej]

Łaszewski Ryszard – Wymiar sprawiedliwości we wsiach województwa chełmińskiego w XVII i XVIII wieku.

50.00 zł
Toruń 1974
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prace Habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Łaszewski Ryszard – Wymiar sprawiedliwości we wsiach województwa chełmińskiego w XVII i XVIII wieku : organizacja sądownictwa i postępowanie sądowe. Toruń 1974, Uniwersytet Mikołaja... [więcej]

Malinowski Adam. Aplikacja sądowo-prokuratorska.

60.00 zł
Warszawa 2008
Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN / ISSN  978-83-255-0282-9
Malinowski Adam - Aplikacja sądowo-prokuratorska : pytania i odpowiedzi. Warszawa 2008, Wydawnictwo C. H. Beck. 24 cm, s. XVII, [1], 531. [więcej]

Małłek Janusz – Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z roku 1542.

42.00 zł
Toruń, Poznań 1967
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Małłek Janusz – Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z roku 1542 : studium z dziejów przemian społecznych i politycznych w lennie pruskim. Toruń, Poznań 1967, Państwowe... [więcej]

Marek Andrzej, Waltoś Stanisław – Podstawy prawa i procesu karnego.

20.00 zł
Warszawa 2002
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
ISBN / ISSN  83-7334-043-2
Marek Andrzej, Waltoś Stanisław – Podstawy prawa i procesu karnego. Wyd. 2. Warszawa 2002, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. 23 cm, s. 274. [więcej]

Meinardus Otto – Das Halle-Neumarkter Recht von 1181.

68.00 zł
Breslau 1909
Ferdinand Hirt
Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte
Meinardus Otto – Das Halle-Neumarkter Recht von 1181. Breslau 1909, Ferdinand Hirt. 25 cm, s. [6], 82. Quellen zur schlesischen Geschichte / herausgegeben vom Verein für Geschichte Schlesiens;... [więcej]

Menger Antoni – Nowa nauka o państwie.

80.00 zł
Lwów 1904
nakładem Wydawnictwa Polskiego
Menger Antoni – Nowa nauka o państwie / przekład z upoważnienia autora. Wyd. 2 przejrzane i poprawione. Lwów [1904], nakładem Wydawnictwa Polskiego. 22 cm, s. XVIII, 372. Przekład z języka... [więcej]

Mik Cezary – Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym.

25.00 zł
Toruń 1999
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora
ISBN / ISSN  83-87673-29-3
Mik Cezary – Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym. Wyd. 1. Toruń 1999, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora. 24 cm, s. 653, [1], okł. kart. [więcej]

Modrzewski Andrzej Frycz. Commentariorum de republica emendanda.

60.00 zł
Warszawa 1953
Państwowy Instytut Wydawniczy
Andreae Fricii Modrevii Opera Omnia
Modrzewski Andrzej Frycz - Commentariorum de republica emendanda : libri quinque. Edidit Casimirus Kumaniecki. Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy. 25 cm, s. 566, [5], oprawa płótno.... [więcej]

Mularczyk Jerzy – Dobór i rola świadków w dokumentach śląskich do końca XIII wieku.

33.00 zł
Wrocław 1977
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego
Mularczyk Jerzy – Dobór i rola świadków w dokumentach śląskich do końca XIII wieku. Wrocław 1977, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 20 cm, s. 179, [1]. Prace Wrocławskiego... [więcej]

Ojcewicz Grzegorz, Włodarczyk Renata, Zajdel Dariusz – Zabójstwo Sergiusza Jesienina.

50.00 zł
Szczytno 2009
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
ISBN / ISSN  978-83-7462-207-3
Ojcewicz Grzegorz, Włodarczyk Renata, Zajdel Dariusz – Zabójstwo Sergiusza Jesienina : studium kryminalistyczno-historycznoliterackie. [Tłumaczenia z języka rosyjskiego Grzegorz Ojcewicz].... [więcej]

Ordynacja wyborcza.

48.00 zł
Warszawa 1922
Spółka Wydawnicza Rzeczpospolita
Ordynacja wyborcza. Warszawa 1922, Spółka Wydawnicza Rzeczpospolita. 22 cm, s. 64, mapa 61x50 cm. Pod tytułem: „Treść : Wstęp. Daty historyczne. Zasady ordynacji wyborczej. Porównanie... [więcej]

Orzechowski Kazimierz – Rachunki śląskich stanów (1527-1741).

28.00 zł
Wrocław 1994
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo
ISBN / ISSN  83-229-1144-0
Orzechowski Kazimierz – Rachunki śląskich stanów (1527-1741) : studium źródłoznawcze. Wrocław 1994, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 24 cm, s. 218. Acta Universitatis... [więcej]

Pomniki Prawa Rzeczypospolitej Krakowskiej. T. 1.

80.00 zł
Kraków 1932
Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności
Pomniki Prawa Rzeczypospolitej Krakowskiej. T. 1: (Akta zasadnicze, protokóły komisji organizacyjnej). Wydał Wacław Tokarz. Kraków 1932, Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności. 26 cm, s.... [więcej]
 

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.

10.00 zł
Bydgoszcz 2001
Oficyna Wydawnicza Branta
ISBN / ISSN  83-86605-72-3
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne : zbiór przepisów : stan prawny na dzień 31 stycznia 2001 r. Pod red. Eugeniusza Ochendowskiego. [Bydgoszcz] 2001, Oficyna Wydawnicza... [więcej]

Poznańska księga prawa magdeburskiego i miśnieńskiego.

50.00 zł
Wrocław 1964
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Starodawne Prawa Polskiego Pomniki. Pomniki Prawa Polskiego
Poznańska księga prawa magdeburskiego i miśnieńskiego = Das Posener Buch des Magdeburger und Meissner Rechts. Opracował i wydał Witold Maisel; adiustację filologiczną sprawował Andrzej... [więcej]

Prawo a medycyna u progu XXI wieku.

15.00 zł
Toruń 1987
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
ISBN / ISSN  83-00-02346-1
Prawo a medycyna u progu XXI wieku : sympozjum, Toruń, 18-19 maja 1987 / materiały pod redakcją Mariana Filara. Wyd. 1. Toruń 1987, Towarzystwo Naukowe w Toruniu. 23 cm, s. 119, [1].... [więcej]

Prawo finansów publicznych.

20.00 zł
Toruń 2001
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora
ISBN / ISSN  83-7285-066-6
Prawo finansów publicznych. Wyd. 2 poprawione i uaktualnione. Toruń 2001, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora. 23 cm, s. 350. Autorzy : Bogumił Brzeziński, Wojciech... [więcej]

Przybylski Zygmunt. Województwo Śląskie.

120.00 zł
Warszawa, Poznań 1922
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zbiór Ustaw Ziem Zachodnich
Przybylski Zygmunt - Województwo Śląskie : (ustawy konstytucyjne, sądownictwo, niektóre inne ustawy i rozporządzenia). Zestawił ... Warszawa, Poznań 1922, Ministerstwo Sprawiedliwości. 22... [więcej]

Przywilej chełmiński 1233 i 1251.

30.00 zł
Toruń 1986
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Teksty Pomników Prawa Chełmińskiego w Przekładach Polskich
Przywilej chełmiński 1233 i 1251 / [wydała i opracowała] Krystyna Zielińska-Melkowska; pod redakcją Zbigniewa Zdrójkowskiego; przekład [z łacińskiego] Witold Wróblewski; Uniwersytet... [więcej]

Radecki Wojciech - Prawo łowieckie : komentarz.

40.00 zł
Warszawa 2012
Difin
ISBN / ISSN  978-83-7641-621-2
Radecki Wojciech - Prawo łowieckie : komentarz. Wyd. 4 zaktualizowane. Warszawa 2012, Difin. 23 cm, s. 366, [1]. [więcej]

Roman Stanisław – Przywileje nieszawskie.

38.00 zł
Wrocław 1957
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Studia nad Historią Państwa i Prawa
Roman Stanisław – Przywileje nieszawskie. Wyd. 1. Wrocław 1957, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 25 cm, s. 203. Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Prawnych; Studia nad... [więcej]

Salmonowicz Stanisław – Krystian Bogumił Steiner (1746-1814).

30.00 zł
Toruń, Łódź 1962
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Łodzi
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Salmonowicz Stanisław – Krystian Bogumił Steiner (1746-1814) : toruński prawnik i historyk : studium z dziejów nauki prawa doby Oświecenia w Polsce. Wyd. 1. Toruń, Łódź 1962, Państwowe... [więcej]

Salmonowicz Stanisław – Studia historycznoprawne.

25.00 zł
Toruń 1995
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  83-231-0680-0
Salmonowicz Stanisław – Studia historycznoprawne. Wyd. 1. Toruń 1995, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 24 cm, s. 179, [2]. [więcej]
 

Skoczylas Józef Jan. Prawo dewizowe.

12.00 zł
Warszawa 2000
Wydawnictwo Prawnicze
ISBN / ISSN  83-219-1040-8
Skoczylas Józef Jan - Prawo dewizowe : komentarz : stan prawny na dzień 15 stycznia 2000 r. Wyd. 1. Warszawa 2000, Wydawnictwo Prawnicze. 20 cm, s. 231, [1]. [więcej]

Sochacki Jarosław - Stosunki publicznoprawne między państwem polskim a Cesarstwem Rzymskim w latach 963-1102.

36.00 zł
Słupsk, Gdańsk 2003
Officina Ferberiana
Peribalticum Meridionale
ISBN / ISSN  83-88731-71-8
Sochacki Jarosław - Stosunki publicznoprawne między państwem polskim a Cesarstwem Rzymskim w latach 963-1102. Słupsk, Gdańsk 2003, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Officina... [więcej]

Stefaniak Adam – Prawo spółdzielcze.

20.00 zł
Łomianki
2000
ISBN / ISSN  83-88379-06-2
Stefaniak Adam – Prawo spółdzielcze : komentarz, orzecznictwo, skorowidz. [Łomianki] 2000, Oficyna Wydawnicza Anna Wilamowska. 24 cm, s. 271, [1]. [więcej]

Sylwestrzak Andrzej – Historia doktryn politycznych i prawnych.

30.00 zł
Warszawa 2011
LexisNexis
Podręczniki LexisNexis : Teoria państwa i prawa, filozofia
ISBN / ISSN  978-83-7620-757-5
Sylwestrzak Andrzej – Historia doktryn politycznych i prawnych. Wyd. 8. Warszawa 2011, LexisNexis. 24 cm, s. 464. Podręczniki LexisNexis : Teoria państwa i prawa, filozofia. Pojedyncze notatki,... [więcej]

Szawłowski Ryszard. Prawa człowieka a Polska.

40.00 zł
London 1982
Polonia
ISBN / ISSN  0-902352-21-0
Szawłowski Ryszard - Prawa człowieka a Polska. London [cop. 1982], Polonia. 22 cm, s. 212, [1]. Na okładce, k. przedtyt. i k. tyt. numer inwentarzowy. [więcej]

Taubenschlag Rafał – Instytucje i historja rzymskiego prawa prywatnego.

50.00 zł
Kraków 1934
Księgarnia Powszechna
Taubenschlag Rafał – Instytucje i historja rzymskiego prawa prywatnego. Kraków 1934, Księgarnia Powszechna. 24 cm, s. [4], 320. Grzbiet częściowo zaplamiony, z odręcznie napisanym... [więcej]
 

Ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

4.23 zł
Warszawa 1985
Biblioteka Sejmowa
Ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa 1985, Biblioteka Sejmowa. 17 cm, s. 18, [1]. Okł. lekko uszkodzona. [więcej]

Volumina constitutionum. T. 1, vol. 1.

50.00 zł
Warszawa 1996
Wydawnictwo Sejmowe
ISBN / ISSN  83-7059-103-5
Volumina constitutionum. T. 1: 1493-1549; vol. 1: 1493-1526 / do druku przygotowali Stanisław Grodziski, Irena Dwornicka i Wacław Uruszczak. Wyd. 1. Warszawa 1996, Wydawnictwo Sejmowe. 24 cm, s.... [więcej]

Zdrójkowski Zbigniew - Zarys dziejów prawa chełmińskiego (1233-1862).

20.00 zł
Toruń 1983
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Monografie Instytutu Historyczno-Prawnego UMK
Zdrójkowski Zbigniew - Zarys dziejów prawa chełmińskiego (1233-1862) : studium z okazji siedemsetpiećdzisięciolecia wydania przywileju chełmińskiego oraz lokacji miast Chełmna i Torunia.... [więcej]
 

Zedler Feliks. Prawo upadłościowe i układowe.

15.00 zł
Toruń 1997
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora
ISBN / ISSN  83-86850-40-X
Zedler Feliks - Prawo upadłościowe i układowe. Wyd. 1. Toruń 1997, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora. 20 cm, s. 523, [1]. [więcej]

Zieliński Andrzej. Postępowanie cywilne : kompendium.

38.00 zł
Warszawa 2006
Wydawnictwo C. H. Beck
Skrypty Becka
ISBN / ISSN  83-7483-304-1
Zieliński Andrzej - Postępowanie cywilne : kompendium. Wyd. 9 uaktualnione i uzupełnione. Warszawa 2006, Wydawnictwo C. H. Beck. 24 cm, s. XXIV, 424. Skrypty Becka. [więcej]
strony internetowe Bydgoszcz