Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Klimkiewicz Witold – Kardynał Ledóchowski na tle swojej epoki : 1822-1902. T. 1-3 [w 2 vol.].

Klimkiewicz Witold
Kardynał Ledóchowski na tle swojej epoki : 1822-1902. T. 1-3 [w 2 vol.].

100.00 zł
Poznań 1987-1988
Księgarnia Świętego Wojciecha
ISBN / ISSN  83-7015-104-3
Klimkiewicz Witold – Kardynał Ledóchowski na tle swojej epoki : 1822-1902. T. 1: Młodość, kapłaństwo i działalność dyplomatyczna ks. Mieczysława Ledóchowskiego. T. 2: Wybór nuncjusza Mieczysława Ledóchowskiego na stolicę gnieźnieńską i poznańską w r. 1865. T. 3 / opracował, wstępem opatrzył i podał do druku Zygmunt Zieliński. Cz. 1: Na stolicy prymasowskiej i w pruskim więzieniu. Cz. 2: Prymas-wygnaniec kardynałem kurialnym w Rzymie. Poznań 1987-1988, Księgarnia Świętego Wojciecha. 25 cm, s. II, [4], III-XXXII, 382; XXV, [1], 315, s. tabl. [16] z ilustracjami; s. 501, [3], s. tabl. [24] z ilustracjami; oprawa plastik (w 2 vol.), obwoluty. T. 1-2 - reprint, oryginał: Poznań 1939, Księgarnia Św. Wojciecha (t. 1) oraz Kraków 1938, nakładem autora (t. 2); t. 3 - wyd. 1. Otarcia obwolut oraz ślady zgięcia górnego marginesu obwoluty t. 2.
strony internetowe Bydgoszcz