Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Nordost-Archiv. Neue Folge, Band 6: 1997, Heft 2.

Nordost-Archiv. Neue Folge, Band 6: 1997, Heft 2.

68.00 zł
Lüneburg 1997
Verlag Nordostdeutches Kulturwerk
ISBN / ISSN  0029-1595
Nordost-Archiv : Zeitschrift für Regionalgeschichte. Lüneburg, Verlag Nordostdeutches Kulturwerk. Neue Folge, Band 6: 1997, Heft 2: Pommerellen, Preussen, Pomorze Gdańskie : Formen kollektiver Identität in einer deutsch-polnischen Region. 24 cm, s. [7], 504-900. Wśród autorów: Henryk Samsonowicz, Stanisław Salmonowicz, Janusz Małłek, Magdalena Niedzielska, Józef Borzyszkowski oraz recenzje polskich wydawnictw dotyczących Pomorza i Prus.
strony internetowe Bydgoszcz