Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Sznarbachowski Feliks – Początek i dzieje rzymsko-katolickiej Djecezji Łucko-Żytomierskiej, obecnie Łuckiej, w zarysie.

Sznarbachowski Feliks
Początek i dzieje rzymsko-katolickiej Djecezji Łucko-Żytomierskiej, obecnie Łuckiej, w zarysie.

180.00 zł
Warszawa 1926
Sznarbachowski Feliks – Początek i dzieje rzymsko-katolickiej Djecezji Łucko-Żytomierskiej, obecnie Łuckiej, w zarysie. Warszawa 1926, b. wyd. 25 cm, s. 308, ilustracje. Autor - ksiądz Feliks Sznarbachowski (1876-1931) związany z Wołyniem, miał opinię wybitnego organizatora i działacza społecznego, wielokrotnie karany przez władze carskie za działalność religijno-narodową, z na- rażeniem życia ratował od pogromów ludność żydowską, budowniczy kościołów. „Dochód przeznaczony na budowę Kościoła-Pomnika, w Kowlu, na Wołyniu” - na stronie tytułowej. Miejscami lekkie sfałdowania kart. Rzadkie.
strony internetowe Bydgoszcz