Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Zöllner Erich – Geschichte Österreichs.

Zöllner Erich
Geschichte Österreichs.

60.00 zł
Wien 1961
Verlag für Geschichte und Politik, Österreichischer Bundesverlag
Zöllner Erich – Geschichte Österreichs : von den Anfängen bis zur Gegenart. Wien [cop. 1961], Verlag für Geschichte und Politik, Österreichischer Bundesverlag. 24 cm, s. 672, mapy i tablice w paginacji, oprawa płótno. Grzbiet lekko spłowiały, ze śladami zacieku u dołu oraz częściowo wytartym napisem, dedykacja na karcie przedtytułowej. Z księgozbioru prof. Mariana Biskupa [podpis].
strony internetowe Bydgoszcz