Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Bar Adam – Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących. T. 1-3.

Bar Adam
Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących. T. 1-3.

100.00 zł
Warszawa 1980
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Prace Bibljoteczne Krakowskiego Koła Związku Bibljotekarzy Polskich
Bar Adam – Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących / opracował Adam Bar przy współudziale Wł[adysława] Tad[eusza] Wisłockiego i Tad[eusza] Godłowskiego. T. 1: Pseudonimy i kryptonimy od A do K. T. 2: Pseudonimy i kryptonimy od L do Ż. T. 3: Wykaz nazwisk pisarzy. Warszawa 1980, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 25 cm, s. XXXVIII, [2], 230, [2]; [4], 240, [2]; [3], 150, [2]; oprawy plastik. Prace Bibljoteczne Krakowskiego Koła Związku Bibljotekarzy Polskich; 7-9. Reprint, oryginał: Kraków 1936-1938, nakładem Krakowskiego Koła Związku Bibljotekarzy Polskich.
strony internetowe Bydgoszcz