Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

LITERATUROZNAWSTWO polskie

Baatsch Henri-Alexis – Roman polonais.

250.00 zł
Paris 1978
Pierre Bordas et Fils
Baatsch Henri-Alexis – Roman polonais / illustrations de Henri-Alexis Baatsch et de Piotr Kowalski. [Paris] 1978, Pierre Bordas et Fils. 22 cm, s. 61, [7], ilustracje; teka wydawnicza: karton,... [więcej]

Bandurski Władysław – Polska a Rosya w pieśni największych wieszczów narodu.

50.00 zł
Kraków 1916
Centralne Biuro Wydawnictw N.K.N.
Bandurski Władysław – Polska a Rosya w pieśni największych wieszczów narodu. Kraków 1916, Centralne Biuro Wydawnictw N.K.N. 20 cm, s. 47. Odczyt wygłoszony w Wiedniu w 1915 r. przez... [więcej]

Bar Adam – Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących. T. 1-3.

100.00 zł
Warszawa 1980
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Prace Bibljoteczne Krakowskiego Koła Związku Bibljotekarzy Polskich
Bar Adam – Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących / opracował Adam Bar przy współudziale Wł[adysława] Tad[eusza] Wisłockiego i Tad[eusza]... [więcej]

Bartelski Lesław Marian – Polscy pisarze współcześni : informator 1944-1974.

15.00 zł
Warszawa 1977
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Bartelski Lesław Marian – Polscy pisarze współcześni : informator 1944-1974 / opracował Lesław M. Bartelski. Wydanie nowe, poszerzone. Warszawa 1977, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 20... [więcej]

Bereza Henryk – Bieg rzeczy.

18.00 zł
Warszawa 1982
Czytelnik
ISBN / ISSN  83-07-00610-4
Bereza Henryk – Bieg rzeczy : szkice literackie. Wyd. 1. Warszawa 1982, Czytelnik. 20 cm, s. 249, [1], oprawa karton, obwoluta. [więcej]

Bibliografia dramatu polskiego 1765-1964. T. 1-3.

200.00 zł
Warszawa 1972
Państwowy Instytut Wydawniczy
Bibliografia dramatu polskiego 1765-1964. T. 1-2: Bibliografia dramatu polskiego 1765-1939 / Ludwik Simon; opracowali i zredagowali Ewa Heise i Tadeusz Sivert. T. 3: Bibliografia dramatu polskiego... [więcej]

Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut". Vol. 1-16.

500.00 zł
Warszawa 1963-1982
Państwowy Instytut Wydawniczy
ISBN / ISSN  83-06-00104-4
Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut" / praca zainicjowana przez Kazimierza Budzyka, redaktora naczelnego do 1963 r.; komitet redakcyjny: Ewa Korzeniewska [et al.]. T. 1-5, 6, cz. 1-2, t.... [więcej]

Bieńkowski Tadeusz – Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450-1750).

25.00 zł
Wrocław 1976
Zakłąd Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Studia Staropolskie
Bieńkowski Tadeusz – Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450-1750) : główne problemy i kierunki recepcji. Wrocław 1976, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s.... [więcej]

Boleski Andrzej – Słownictwo Juliusza Słowackiego.

25.00 zł
Łódź, Wrocław 1956
Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Prace Wydziału I - Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Boleski Andrzej – Słownictwo Juliusza Słowackiego : (1825-1849). Wyd. 1. Łódź, Wrocław 1956, Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 25 cm, s. 246. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Prace... [więcej]

Brückner Aleksander – Literatura polska.

150.00 zł
Warszawa 1931
Trzaska, Evert i Michalski
Brückner Aleksander – Literatura polska : początki - rozwój - czasy ostatnie. Z 368 ilustracjami w tekście. Warszawa [1931], Trzaska, Evert i Michalski. 27 cm, s. [2], 364, k. tabl. [12] z... [więcej]

Budzyk Kazimierz – Przełom renesansowy w literaturze polskiej drugiej połowy XV i pierwszej połowy XVI wieku.

8.00 zł
Warszawa 1953
Państwowy Instytut Wydawniczy
Z prac przygotowawczych Sesji Naukowej Odrodzenia Polskiej Akademii Nauk
Budzyk Kazimierz – Przełom renesansowy w literaturze polskiej drugiej połowy XV i pierwszej połowy XVI wieku. Wyd. 1. Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy. 19 cm, s. 230, [1]. Z prac... [więcej]

Chadzinikolau Nikos – Literatura nowogrecka 1453-1983.

15.00 zł
Warszawa, Poznań 1985
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-06959-7
Chadzinikolau Nikos – Literatura nowogrecka 1453-1983. Wyd. 1. Warszawa, Poznań 1985, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu. 24 cm, s. 335, [1], ilustracje, oprawa płótno,... [więcej]
 

Chłędowski Adam Tomasz – Spis dzieł polskich opuszczonych lub źle oznaczonych w Bentkowskiego Historyi literatury polskiéy.

15.00 zł
Warszawa 1982
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Chłędowski Adam Tomasz – Spis dzieł polskich opuszczonych lub źle oznaczonych w Bentkowskiego Historyi literatury polskiéy. Warszawa 1982, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 19 cm, s.... [więcej]

Conrad żywy.

100.00 zł
Londyn 1857
B. Świderski
Conrad żywy : książka zbiorowa wydana staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Londyn 1957, B. Świderski. 22 cm, s. 300, [4], k. tabl. [2] z ilustracjami (w tym rozkładana), s. tabl.... [więcej]

Czachowska Jadwiga, Loth Roman - Przewodnik polonisty.

50.00 zł
Wrocław 1989
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Vademecum Polonisty
ISBN / ISSN  83-04-02651-1
Czachowska Jadwiga, Loth Roman - Przewodnik polonisty : bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie. Wrocław 1974, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s. 620, oprawa... [więcej]

Czachowska Jadwiga, Loth Roman – Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty.

30.00 zł
Wrocław 1977
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Vademecum Polonisty
Czachowska Jadwiga, Loth Roman – Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty. Wrocław 1977, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s. 324, s. tabl. [24] z ilustracjami, oprawa... [więcej]

Czachowski Kazimierz – Obraz współczesnej literatury polskiej 1884-1933. T. 1-3.

90.00 zł
Warszawa 1986
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Czachowski Kazimierz – Obraz współczesnej literatury polskiej 1884-1933. T. 1. Naturalizm i neoromantyzm. T. 2. Neoromantyzm i psychologizm. T. 3. Ekspresjonizm i neorealizm. Warszawa 1986,... [więcej]

Dabert Dobrochna – Zbuntowane wiersze.

30.00 zł
Poznań 1998
Wydawnictwo WiS
ISBN / ISSN  83-87346-55-1
Dabert Dobrochna – Zbuntowane wiersze : o języku poezji stanu wojennego. Wyd. 1. Poznań 1998, Wydawnictwo WiS. 21 cm, s. 278, s. tabl. [18] z ilustracjami. W aneksie wybór wierszy o stanie... [więcej]

Dialog w literaturze.

23.00 zł
Warszawa 1978
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Dialog w literaturze / pod redakcją Eugeniusza Czaplejewicza i Edwarda Kasperskiego. Wyd. 1. Warszawa 1978, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 19 cm, s. 317, [2]. Małe naddarcie okładki i karty... [więcej]

Dihm Jan – Niemcewicz jako polityk i publicysta w czasie sejmu czteroletniego.

75.00 zł
Kraków 1928
z zasiłku Wydziału Nauki Min. WRiOP
Prace Historyczno-Literackie
Dihm Jan – Niemcewicz jako polityk i publicysta w czasie sejmu czteroletniego. Kraków 1928, z zasiłku Wydziału Nauki Min. WRiOP. 24 cm, s. [6], 160. Prace Historyczno-Literackie; nr 29.... [więcej]

Dobrzycki Stanisław – Z historii literatury polskiej.

25.00 zł
Warszawa 1986
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Biblioteka Filologii Polskiej
ISBN / ISSN  83-01-06040-9
Dobrzycki Stanisław – Z historii literatury polskiej / wybór i opracowanie Jacek Kolbuszewski. Wyd. 1. Warszawa 1986, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 20 cm, s. 518, [1], k. tabl. [1] z... [więcej]

Dramat i teatr pozytywistyczny. 1.

25.00 zł
Wrocław 1992
Wydawnictwo "Wiedza o Kulturze"
Dramat w Teatrze, Teatr w Dramacie
ISBN / ISSN  83-7044-025-8
Dramat i teatr pozytywistyczny. 1 / [redaktor naukowy Dobrochna Ratajczak]. Wrocław 1992, Wydawnictwo "Wiedza o Kulturze". 24 cm, s. 272, ilustracje. Dramat w Teatrze, Teatr w Dramacie : studia,... [więcej]

Dubowik Henryk – Fantastyka w literaturze polskiej.

30.00 zł
Bydgoszcz 1999
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej
Biblioteka Wileńskich Rozmaitości
ISBN / ISSN  83-87865-06-0
Dubowik Henryk – Fantastyka w literaturze polskiej : dzieje motywów fantastycznych w zarysie. Bydgoszcz 1999, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Bydgoszczy. 21 cm,... [więcej]

Dziedzictwo literackie powstania styczniowego.

50.00 zł
Warszawa 1964
Państwowy Instytut Wydawniczy
Dziedzictwo literackie powstania styczniowego / praca zbiorowa Katedry Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego pod redakcją J[ana] Z[ygmunta Jakubowskiego, J[aniny]... [więcej]

Feldman Wilhelm – Współczesna literatura polska 1864-1918. T. 1-2.

48.00 zł
Kraków, Wrocław 1985
Wydawnictwo Literackie
Biblioteka Studiów Literackich
ISBN / ISSN  83-08-01276-0
Feldman Wilhelm – Współczesna literatura polska 1864-1918. [T.] 1-2 / wstęp napisała Teresa Walas; opracowanie tekstu Maria Rydlowa. Kraków, Wrocław 1985, Wydawnictwo Literackie. 21 cm, s.... [więcej]

Fik Ignacy – Rodowód społeczny literatury polskiej.

20.00 zł
Kraków 1946
Spółdzielnia Księgarska Czytelnik
Biblioteka Uniwersytetów Robotniczych
Fik Ignacy – Rodowód społeczny literatury polskiej. Wyd. 2. Kraków 1946, Spółdzielnia Księgarska Czytelnik. 20 cm, s. [4], 119, [1]. Biblioteka Uniwersytetów Robotniczych; t. 7. Zamazany... [więcej]

Filozoficzne inspiracje literatury. Seria 2.

30.00 zł
Toruń 2006
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  83-922006-1-6
Filozoficzne inspiracje literatury. Seria 2 / pod red. Marzenny Cyzman i Katarzyny Szostakowskiej. Wyd. 1. Toruń 2006, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja... [więcej]

Genologia polska.

30.00 zł
Warszawa 1983
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-04171-4
Genologia polska : wybór tekstów / wybór, opracowanie i wstęp Ewa Miodońska-Brookes, Adam Kulawik, Marian Tatara. Wyd. 1. Warszawa 1983, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 20 cm, s. 545, [1]. [więcej]

Gomolicki Leon – Mickiewicz wśród Rosjan.

25.00 zł
Warszawa 1950
Książka i Wiedza
Gomolicki Leon – Mickiewicz wśród Rosjan. Warszawa 1950, Książka i Wiedza. 21 cm, s. 162, [2], s. tabl. [12] z ilustracjami, k. tabl. [1] z portretem, oprawa płótno. [więcej]

Grabowska Maria – Rozmaitości romantyczne.

23.00 zł
Warszawa 1978
Państwowy Instytut Wydawniczy
Grabowska Maria – Rozmaitości romantyczne.Wyd. 1. Warszawa 1978, Państwowy Instytut Wydawniczy. 20 cm, s. 252, oprawa plastik, obwoluta. Obwoluta lekko postrzępiona, górne obcięcie bloku... [więcej]

Granice i pogranicza.

25.00 zł
Warszawa 1983
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
ISBN / ISSN  83-02-00874-5
Granice i pogranicza : próby podziału literatury polskiej na okresy : antologia / [wybór i opracowanie] Janusz Kapuścik, Wojciech J[erzy] Podgórski. Wyd. 1. Warszawa 1983, Wydawnictwa Szkolne... [więcej]

Grzymała-Siedlecki Adam – O twórczości Wyspiańskiego.

30.00 zł
Kraków 1970
Wydawnictwo Literackie
Biblioteka Studiów Literackich
Grzymała-Siedlecki Adam – O twórczości Wyspiańskiego / wyboru dokonała i posłowiem opatrzyła Aniela Łempicka. Wyd. 1. Kraków 1970, Wydawnictwo Literackie. 21 cm, s. 420, [3], oprawa... [więcej]

Hahn Wiktor – Literatura dramatyczna w Polsce XVI wieku.

48.00 zł
Lwów 1906
Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej
Archiwum Naukowe
Hahn Wiktor – Literatura dramatyczna w Polsce XVI wieku / napisał... Lwów 1906, Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej. 26 cm, s. [4], 133. Archiwum Naukowe; dział 1, t. 3, z. 3. [więcej]

Hernas Czesław – Literatura baroku.

17.00 zł
Warszawa 1995
Wydawnictwo Naukowe PWN
Dzieje Literatury Polskiej
ISBN / ISSN  83-01-07680-1
Hernas Czesław – Literatura baroku. Wyd. 3. Warszawa 1995, Wydawnictwo Naukowe PWN. 20 cm, s. 332, [1]. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; Dzieje Literatury Polskiej. [więcej]

Hierowski Zdzisław – 25 lat literatury na Śląsku 1920-1945.

25.00 zł
Katowice, Wrocław 1947
Instytut Śląski
Pamiętnik Instytutu Śląskiego
Hierowski Zdzisław – 25 lat literatury na Śląsku 1920-1945. Katowice, Wrocław 1947, Instytut Śląski. 22 cm, s. 208. Wydawnictwa Instytutu Śląskiego; Pamiętnik Instytutu Śląskiego;... [więcej]

Hutnikiewicz Artur – Żeromski.

35.00 zł
Warszawa 1987
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-07442-6
Hutnikiewicz Artur – Żeromski. Wyd. 1. Warszawa 1987, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 25 cm, s. 457, [2], k. tabl. [16] z ilustracjami, oprawa plastik, obwoluta. [więcej]

Innowiercy, odszczepieńcy, herezje.

30.00 zł
Poznań 1996
Abedik
Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Poznańskie Studia Polonistyczne; Seria Literacka
ISBN / ISSN  83-906651-1-5, 1233-8680
Innowiercy, odszczepieńcy, herezje / [zespół redakcyjny Barbara Judkowiak, Elżbieta Nowicka, Barbara Sienkiewicz]. Poznań 1996, Abedik. 20 cm, s. 361, ilustracje. Prace Instytutu Filologii... [więcej]

Jagoda Zenon – O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa 1816-1846.

15.00 zł
Kraków 1971
Wydawnictwo Literackie
Monografie Historycznoliterackie
Jagoda Zenon – O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa 1816-1846. Wyd. 1. Kraków 1971, Wydawnictwo Literackie. 20 cm, s. 374, [1]. Monografie Historycznoliterackie. [więcej]

Jakubowski Jan Zygmunt – Trwałe przymierza.

25.00 zł
Warszawa 1988
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Biblioteka Filologii Polskiej
ISBN / ISSN  83-01-08391-3
Jakubowski Jan Zygmunt – Trwałe przymierza / wybór i opracowanie Jadwiga Jakubowska. Wyd. 1. Warszawa 1988, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 21 cm, s. 584, k. tabl. [1] z portretem autora,... [więcej]

Jarosiński Zbigniew – Literatura i nowe społeczeństwo.

18.00 zł
Warszawa 1983
Czytelnik
ISBN / ISSN  83-07-00816-6
Jarosiński Zbigniew – Literatura i nowe społeczeństwo : idee lewicy literackiej dwudziestolecia międzywojennego. Wyd. 1. Warszawa 1983, Czytelnik. 20 cm, s. 258, [2], oprawa karton, obwoluta. [więcej]

Jastrun Mieczysław – Między słowem a milczeniem.

28.00 zł
Warszawa 1979
Czytelnik
Jastrun Mieczysław – Między słowem a milczeniem. Wyd. 1. Warszawa 1979, Czytelnik. 20 cm, s. 559, [3], oprawa karton, obwoluta. [więcej]

Jastrun Mieczysław – Walka o słowo.

18.00 zł
Warszawa 1973
Czytelnik
Jastrun Mieczysław – Walka o słowo. Wyd. 1. Warszawa 1973, Czytelnik. 20 cm, s. 191, [3]. Brak obwoluty. [więcej]

Jaworski Stanisław – Między awangardą a nadrealizmem.

18.00 zł
Kraków 1976
Wydawnictwo Literackie
Jaworski Stanisław – Między awangardą a nadrealizmem : główne kierunki przemian poezji polskiej w latach trzydziestych na tle europejskim. Wyd. 1. Kraków 1976, Wydawnictwo Literackie. 20... [więcej]

Juliusz Słowacki w stopięćdziesięciolecie urodzin.

45.00 zł
Warszawa 1959
Państwowy Instytut Wydawniczy
Juliusz Słowacki w stopięćdziesięciolecie urodzin : materiały i szkice / [redaktorzy: Marian Bizan, Zofia Lewinówna]. Wyd. 1. Warszawa 1959, Państwowy Instytut Wydawniczy. 24 cm, s. 465,... [więcej]

Juszyński Hieronim – Dykcyonarz poetow polskich. T. 1-2.

100.00 zł
Warszawa 1980
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Juszyński Hieronim – Dykcyonarz poetow polskich. T. 1-2 / przez Hieronyma Juszyńskiego. Warszawa 1980, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 20 cm, s. [44], 325, [13]; [10], 466, [17]; oprawy... [więcej]

Kisielewski Jan August – Życie dramatu.

80.00 zł
Lwów, Warszawa 1907
nakładem Towarzystwa Wydawniczego, H. Altenberg, E. Wende i Sp.
Kisielewski Jan August – Życie dramatu. Lwów, Warszawa 1907, nakładem Towarzystwa Wydawniczego, H. Altenberg, E. Wende i Sp. 19 cm, s. [4], 436, oprawa introligatorska: karton. Ekslibris,... [więcej]

Kleiner Juliusz – Juljusz Słowacki. T. 1-4 [w 5 vol.].

300.00 zł
Warszawa 1919-1927
Gebethner i Wolff
Kleiner Juliusz – Juljusz Słowacki : dzieje twórczości. T. 1, Twórczość młodzieńcza. T. 2, Od Balladyny do Lilli Wenedy. T. 3, Okres Beniowskiego. T. 4 cz. 1-2, Poeta - mistyk. Warszawa... [więcej]

Kleiner Juliusz – Mickiewicz. T. 1-2 [w 3 vol.].

150.00 zł
Lublin 1948
Towarzystwo Naukowe K. U. L.
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (seria)
Kleiner Juliusz – Mickiewicz. T. 1: Dzieje Gustawa. Wyd. 2. T. 2, cz. 1-2: Dzieje Konrada. Lublin 1948, Towarzystwo Naukowe K. U. L. 25 cm, s. [1], VIII, 584, k. tabl. [20] z ilustracjami; s.... [więcej]

Kleiner Juliusz – O Krasickim i o Fredrze.

14.00 zł
Wrocław 1956
Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Kleiner Juliusz – O Krasickim i o Fredrze : dziesięć rozpraw. Wyd. 1. Wrocław 1956, Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 22 cm, s. 210, [1], k. tabl. [3] z portretami. Niewielki ubytek... [więcej]

Klimowicz Mieczysław – Oświecenie.

25.00 zł
Warszawa 1975
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Historia Literatury Polskiej
Klimowicz Mieczysław – Oświecenie. Wyd. 2. Warszawa 1975, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. 548, ilustracje, oprawa płótno, obwoluta. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii... [więcej]

Klimowicz Mieczysław – Oświecenie.

40.00 zł
Warszawa 2002
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wielka Historia Literatury Polskiej
ISBN / ISSN  83-01-12279-X
Klimowicz Mieczysław – Oświecenie. Wyd. 8. Warszawa 2002, Wydawnictwo Naukowe PWN. 24 cm, s. 606, [1], s. tabl. [16] z ilustracjami barwnymi, ilustracje w tekście, oprawa karton, obwoluta.... [więcej]

Kołaczkowski Stefan – Pisma wybrane. T. 1-2.

70.00 zł
Warszawa 1968
Państwowy Instytut Wydawniczy
Biblioteka Studiów Literackich
Kołaczkowski Stefan – Pisma wybrane. T. 1: Portrety i zarysy literackie. T. 2: Wyspiański, Kasprowicz, przeglądy / opracował Stanisław Pigoń. Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy.... [więcej]

Korbut Gabriel – Wstęp do literatury polskiej.

30.00 zł
Warszawa 1924
Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego
Korbut Gabriel – Wstęp do literatury polskiej : (zarys metodyki badania literatury). Warszawa 1924, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego Instytutu Popierania Polskiej Twórczości Naukowej. 24 cm,... [więcej]

Korzeniewska Ewa – Maria Dąbrowska.

18.00 zł
Warszawa 1971
Czytelnik
Korzeniewska Ewa – Maria Dąbrowska : kronika życia. Wyd. 1. Warszawa 1971, Czytelnik. 20 cm, s. 382, [5], k. tabl. [12] z ilustracjami. Małe ubytki i przetarcia obwoluty. [więcej]

Kosman Marceli – Henryka Sienkiewicza wizja Polski wspaniałej.

30.00 zł
Poznań 1999
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-87704-15-6
Kosman Marceli – Henryka Sienkiewicza wizja Polski wspaniałej : studia i szkice. Poznań 1999, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo... [więcej]

Kridl Manfred – Literatura polska wieku XIX. Cz. 1.

20.00 zł
Warszawa 1933
Wydawnictwo M. Arcta
Kridl Manfred – Literatura polska wieku XIX. Cz. 1 : Od trzeciego rozbioru do powstania listopadowego. Wydanie skrócone. Warszawa 1933, Wydawnictwo M. Arcta. 23 cm, s. 221, [2], ilustracje. Lico... [więcej]

Krótkie formy dramatyczne.

40.00 zł
Toruń 2007
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Z Problematyki Literatury i Sztuki Młodej Polski
ISBN / ISSN  978-83-231-2144-2
Krótkie formy dramatyczne / pod redakcją Hanny Ratusznej i Radosława Siomy. Wyd. 1. Toruń 2007, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 24 cm, s. 273. Z Problematyki Literatury i... [więcej]

Kryda Barbara – Szkolna i literacka działalność Franciszka Bohomolca.

28.00 zł
Wrocław 1979
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Studia z Okresu Oświecenia
ISBN / ISSN  83-04-00361-9
Kryda Barbara – Szkolna i literacka działalność Franciszka Bohomolca : u źródeł polskiego klasycyzmu XVIII w. Wrocław 1979, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 21 cm, s. 298,... [więcej]

Krzyżanowski Julian – Dzieje literatury polskiej.

35.00 zł
Warszawa 1972
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Krzyżanowski Julian – Dzieje literatury polskiej : od początków do czasów najnowszych / [bibliografię oraz indeks opracowała Zofia Świdwińska-Krzyżanowska]. Warszawa 1972, Państwowe... [więcej]

Krzyżanowski Julian – Paralele.

60.00 zł
Warszawa 1977
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Krzyżanowski Julian – Paralele : studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru. Wyd. 2 rozszerzone. Warszawa 1977, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 21 cm, s. 974, [1], s. tabl. [64] z... [więcej]

Krzyżanowski Julian – Romans polski wieku XVI.

75.00 zł
Lublin 1934
skład główny Dom Książki Polskiej
Prace Komisji Filologicznej / Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie
Krzyżanowski Julian – Romans polski wieku XVI. Lublin 1934, skład główny Dom Książki Polskiej. 25 cm, s. [8], 283, [1], s. tabl. [27] z ilustracjami, ilustracje w tekście. Towarzystwo... [więcej]

Krzyżanowski Julian – W świecie romantycznym.

35.00 zł
Kraków 1961
Wydawnictwo Literackie
Biblioteka Studiów Literackich
Krzyżanowski Julian – W świecie romantycznym. Kraków 1961, Wydawnictwo Literackie. 21 cm, s. 371, [3], oprawa płótno. Biblioteka Studiów Literackich. Górne obcięcie bloku zakurzone. [więcej]

Księga pamiątkowa ku czci Konrada Górskiego.

40.00 zł
Toruń, Poznań 1967
Towarzystwo Naukowe w Toruniu; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu
Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Księga pamiątkowa ku czci Konrada Górskiego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wyd. 1. Toruń, Poznań 1967, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu. 24... [więcej]

Księga pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. T. 1-2.

400.00 zł
Warszawa 1899
Bronisław Natanson
Księga pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. T. 1-2. Warszawa [1899], Bronisław Natanson. 29,5 cm, s. [4], 371, k. tabl. [10] z ilustracjami, ilustracje i nuty w... [więcej]

Kucharski Eugeniusz – Między teorią a historią literatury.

36.00 zł
Warszawa 1986
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Biblioteka Filologii Polskiej
ISBN / ISSN  83-01-06363-7
Kucharski Eugeniusz – Między teorią a historią literatury / wybór i opracowanie Artur Hutnikiewicz. Wyd. 1. Warszawa 1986, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 21 cm, s. 673, k. tabl. [1] z... [więcej]

Kulczycka-Saloni Janina – O "Faraonie".

20.00 zł
Wrocław 1955
Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Studia Historycznoliterackie
Kulczycka-Saloni Janina – O "Faraonie" : szkice. Wyd. 1. Wrocław 1955, Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 24 cm, s. 172, s. tabl. [12] z ilustracjami, k. tabl. [1] z... [więcej]

Kuncewiczowa Maria – Fantasia alla polacca.

17.00 zł
Warszawa 1982
Czytelnik
Kuncewiczowa Maria – Fantasia alla polacca. Wyd. 2. Warszawa 1982, Czytelnik. 20 cm, s. 169, [2], s. tabl. [16] z ilustracjami, oprawa karton, obwoluta. Esej o Stanisławie Przybyszewskim. [więcej]

Lechicka Jadwiga – Józef Wybicki.

48.00 zł
Toruń, Łódź 1962
Towarzystwo Naukowe w Toruniu; Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Lechicka Jadwiga – Józef Wybicki : życie i twórczość. Wyd. 1. Toruń, Łódź 1962, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Oddział w Łodzi. 24 cm, s. 229, [3], k.... [więcej]

Lewandowski Wacław – ...Strofy dla mew i mgieł...

20.00 zł
Toruń 2005
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Archiwum Emigracji
ISBN / ISSN  83-231-1818-3
Lewandowski Wacław – ...Strofy dla mew i mgieł... : z dziejów literatury drugiej emigracji (i jej relacji komunikacyjnych). Toruń 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 24 cm, s.... [więcej]

Lewański Julian – Studia nad dramatem polskiego odrodzenia.

28.00 zł
Wrocław 1956
Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Studia Staropolskie
Lewański Julian – Studia nad dramatem polskiego odrodzenia. Wrocław 1956, Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 25 cm, s. 309, [2], ilustracje, oprawa płótno. Polska... [więcej]

Lichański Jakub Zdzisław – Wtajemniczenia i refleksje.

8.00 zł
Łódź 1986
Wydawnictwo Łódzkie
ISBN / ISSN  83-218-0441-1
Lichański Jakub Zdzisław – Wtajemniczenia i refleksje : szkic monograficzny o Janie Parandowskim. Wyd. 1. Łódź 1986, Wydawnictwo Łódzkie. 20 cm, s. 141, [2], portret. [więcej]

Literatura polska 1918-1975. T. 1 + Dokumentacja bibliograficzna 1918-1944 do tomów 1 i 2.

80.00 zł
Warszawa 1991
Wiedza Powszechna
Z Prac Instytutu Badań Literackich PAN
ISBN / ISSN  83-214-0750-1
Literatura polska 1918-1975. T. 1: 1918-1932 / [autorzy: Alina Brodzka et al.]. Wyd. 2. Warszawa 1991, Wiedza Powszechna. 24 cm, s. 791, oprawa plastik, obwoluta. Z Prac Instytutu Badań... [więcej]

Literatura polska. T. 1: Od średniowiecza do oświecenia.

40.00 zł
Warszawa 1988
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-07621-6
Literatura polska. T. 1: Od średniowiecza do oświecenia / [autorzy:] Zdzisław Libera, Jadwiga Pietrusiewiczowa, Jadwiga Rytel. Wyd. 1. Warszawa 1988, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s.... [więcej]

Literatura staropolska i jej związki europejskie.

40.00 zł
Wrocław, Warszawa 1973
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Oddział w Warszawie
Literatura staropolska i jej związki europejskie : prace poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Warszawie w roku 1973 / pod redakcją Janusza Pelca. Wrocław, Warszawa 1973,... [więcej]

Loth Roman – Młodość Jana Kasprowicza.

20.00 zł
Poznań 1962
Wydawnictwo Poznańskie
Loth Roman – Młodość Jana Kasprowicza : szkic biograficzny. Wyd. 1. Poznań 1962, Wydawnictwo Poznańskie. 21 cm, s. 187, [2], s. tabl. [16] z ilustracjami, k. tabl. [1] z portretem, oprawa... [więcej]

Łukasiewicz Jacek – Mieczysława Jastruna spotkania w czasie.

28.00 zł
Warszawa 1982
Czytelnik
ISBN / ISSN  83-07-00391-1
Łukasiewicz Jacek – Mieczysława Jastruna spotkania w czasie. Wyd. 1. Warszawa 1982, Czytelnik. 20 cm, s. 475, [1], oprawa karton, obwoluta. [więcej]

Markiewicz Henryk – W kręgu Żeromskiego.

20.00 zł
Warszawa 1977
Państwowy Instytut Wydawniczy
Markiewicz Henryk – W kręgu Żeromskiego : rozprawy i szkice historycznoliterackie. Wyd. 1. Warszawa 1977, Państwowy Instytut Wydawniczy. 20 cm, s. 248, [1], oprawa plastik, obwoluta. [więcej]

Materyały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich. T. 1-2.

90.00 zł
Warszawa 1978
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Materyały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich / zebrał Teodor Wierzbowski. T. 1: 1398-1600. T. 2: 1526-1830. Warszawa 1978, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 28... [więcej]

Matuszewski Ryszard – Powroty i pożegnania.

28.00 zł
Warszawa 1987
Czytelnik
ISBN / ISSN  83-07-01332-1
Matuszewski Ryszard – Powroty i pożegnania. Wyd. 1. Warszawa 1987, Czytelnik. 20 cm, s. 442, [2]. [więcej]

Melkowski Stefan – Rówieśnicy i bracia starsi.

23.00 zł
Warszawa 1980
Czytelnik
Melkowski Stefan – Rówieśnicy i bracia starsi. Wyd. 1. Warszawa 1980, Czytelnik. 20 cm, s. 355, [1], oprawa karton, obwoluta. [więcej]

Mencwel Andrzej – Spoiwa.

20.00 zł
Warszawa 1983
Czytelnik
ISBN / ISSN  83-07-00567-1
Mencwel Andrzej – Spoiwa : refleksje krytyczne. Wyd. 1. Warszawa 1983, Czytelnik. 20 cm, s. 279, [1], oprawa karton, obwoluta. [więcej]

Mikulski Tadeusz – Rzeczy staropolskie.

45.00 zł
Wrocław 1964
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Studia Staropolskie
Mikulski Tadeusz – Rzeczy staropolskie / słowem wstępnym poprzedził Wiktor Weintraub; [opracowały Danuta Maniewska i Zofia Mikulska, przy współudziale Tadeusza Witczaka]. Wyd. 1. Wrocław... [więcej]

Miller Marek – Uczta grudniowa 1840 r., czyli dwóch na słońcach swych przeciwnych Bogów.

25.00 zł
Warszawa 2007
Studio Marka Łebkowskiego
ISBN / ISSN  978-83-912785-8-1
Miller Marek – Uczta grudniowa 1840 r., czyli dwóch na słońcach swych przeciwnych Bogów. Warszawa [cop. 2007], Studio Marka Łebkowskiego. 24 cm, s. 125, [2], ilustracje, oprawa karton.... [więcej]

Natanson Wojciech – Stanisław Wyspiański.

25.00 zł
Poznań 1965
Wydawnictwo Poznańskie
Natanson Wojciech – Stanisław Wyspiański : próba nowego spojrzenia. Wyd. 1. Poznań 1965, Wydawnictwo Poznańskie. 21 cm, s. 243, [2], s. tabl. [23] z ilustracjami, k. tabl. [1] z portretem. [więcej]

Nowacka Teresa – Dwudziestolecie międzywojenne.

8.00 zł
Warszawa 1996
Wydawnictwo Pomocy Szkolnych Verbum
Streszczenia, Problematyka : Lektury Szkoły Średniej
ISBN / ISSN  83-901608-6-2
Nowacka Teresa – Dwudziestolecie międzywojenne. Wyd. 2 poprawione. Warszawa 1996, Wydawnictwo Pomocy Szkolnych Verbum. 20 cm, s. 221, [3]. Streszczenia, Problematyka : Lektury Szkoły Średniej. [więcej]

Nowak Zbigniew – Jan Dantyszek.

25.00 zł
Wrocław, Gdańsk 1982
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Oddział w Gdańsku
Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Gdańska
ISBN / ISSN  83-04-01062-3
Nowak Zbigniew – Jan Dantyszek : portret renesansowego humanisty. Wyd. 1. Wrocław, Gdańsk 1982, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Oddział w Gdańsku. 19 cm, s. 312, [1], s.... [więcej]

Nowak-Dłużewski Juliusz – Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce.

30.00 zł
Warszawa 1969
Instytut Wydawniczy Pax
Nowak-Dłużewski Juliusz – Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce : pierwsi królowie elekcyjni. Wyd. 1. Warszawa 1969, Instytut Wydawniczy Pax. 24 cm, s. 251, k. tabl. [10] z ilustracjami,... [więcej]

Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży.

48.00 zł
Warszawa 1984
Wiedza Powszechna
ISBN / ISSN  83-214-0305-0
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży : pisarze, książki, serie, ilustratorzy, nagrody, przegląd bibliograficzny / [redaktorzy naukowi: Krystyna Kuliczkowska, Barbara Tylicka;... [więcej]

Nyczek Tadeusz – Powiedz tylko słowo.

40.00 zł
London 1985
Polonia
Wokół Literatury
ISBN / ISSN  0-902352-38-5
Nyczek Tadeusz – Powiedz tylko słowo : szkice literackie wokół "Pokolenia 68". London 1985, Polonia. 21 cm, s. [2], 148, [1]. Wokół Literatury; 4. [więcej]

O języku poetyckim Jana Kochanowskiego.

25.00 zł
Kraków 1984
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
O języku poetyckim Jana Kochanowskiego : wybór artykułów z "Języka Polskiego" / [wybrał i opracował Marian Kucała]. Kraków 1984, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. 24 cm, s. 216.... [więcej]

Obiezierska Helena – Sztuka powieściopisarska Józefa Weyssenhoffa.

18.00 zł
Bydgoszcz, Poznań 1965
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu
Prace Wydziału Nauk Humanistycznych / Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
Obiezierska Helena – Sztuka powieściopisarska Józefa Weyssenhoffa. Wyd. 1. Bydgoszcz, Poznań 1965, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu. 24 cm, s. 64, [1]. Bydgoskie Towarzystwo... [więcej]

Obremski Krzysztof – Panegiryczna sztuka postaciowania: August II Mocny.

38.00 zł
Toruń 2003
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  83-231-1543-5
Obremski Krzysztof – Panegiryczna sztuka postaciowania: August II Mocny : ( J. K. Rubinkowski, Promienie cnót królewskich...). Wyd. 1. Toruń 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.... [więcej]

Od Arystotelesa do Goethego.

50.00 zł
Warszawa 1989
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
O Dramacie
ISBN / ISSN  83-01-09272-6
Od Arystotelesa do Goethego : poetyki, manifesty, komentarze / [redaktorzy: Barbara Gomulicka, Zenobia Mieczkowska, Janina Zondek]. Wyd. 1. Warszawa 1989, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s.... [więcej]

Od teorii literatury do ontologii świata.

50.00 zł
Toruń 2003
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  83-231-1611-3
Od teorii literatury do ontologii świata / pod redakcją Jerzego Perzanowskiego i Andrzeja Pietruszczaka. Wyd. 1. Toruń 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 24 cm, s. 404, k. tabl.... [więcej]

Papée Stefan – Walka Sienkiewicza o Ziemie Zachodnie.

18.00 zł
Poznań 1947
Instytut Zachodni
Papée Stefan – Walka Sienkiewicza o Ziemie Zachodnie. Poznań 1947, Instytut Zachodni. 17 cm, s. 86. Numery inwentarzowe, egzemplarz nierozcięty. [więcej]

Pelc Janusz – Jan Kochanowski.

48.00 zł
Warszawa 1987
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-01196-3
Pelc Janusz – Jan Kochanowski : szczyt renesansu w literaturze polskiej. Wyd. 2. Warszawa 1987, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. 591, [1], s. tabl. [32], k. tabl. [1] z ilustracjami. [więcej]

Piszczkowski Mieczysław – Ignacy Krasicki.

50.00 zł
Kraków 1969
Wydawnictwo Literackie
Piszczkowski Mieczysław – Ignacy Krasicki : monografia literacka. Wyd. 1. Kraków 1969, Wydawnictwo Literackie. 21 cm, s. 544, [4], k. tabl. [18] z ilustracjami, oprawa płótno, obwoluta.... [więcej]

Poezja i astronomia.

75.00 zł
Toruń 2006
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  83-231-1920-1
Poezja i astronomia / pod redakcją Bogdana Burdzieja i Grażyny Halkiewicz-Sojak. Wyd. 1. Toruń 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 24 cm, s. 666, [4], ilustracje (w tym barwne). [więcej]

Polonistyczne drogi.

34.00 zł
Toruń 2008
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  978-83-231-2189-3
Polonistyczne drogi : księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Władysławowi Sawryckiemu w 70. rocznicę urodzin / pod redakcją Macieja Wróblewskiego. Toruń 2008, Wydawnictwo Naukowe... [więcej]

Polska fraszka mieszczańska.

75.00 zł
Kraków 1948
Polska Akademia Umiejętności
Biblioteka Pisarzów Polskich
Polska fraszka mieszczańska : minucje sowiźrzalskie. Pierwsze wydanie zbiorowe z podobiznami 8 drzeworytów opracował Karol Badecki. Kraków 1948, Polska Akademia Umiejętności. 21 cm, s.... [więcej]

Problemy literatury polskiej okresu oświecenia. Seria 2 + mapy.

50.00 zł
Wrocław 1977
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Problemy literatury polskiej okresu oświecenia. Seria 2 / praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Golińskiego. Wrocław 1977, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s. 346, [1],... [więcej]

Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Seria 1-3.

95.00 zł
Wrocław 1980-1984
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
ISBN / ISSN  83-04-00183-7
Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Seria 1-3 / pod redakcją Edmunda Jankowskiego i Janiny Kulczyckiej-Saloni; przy współudziale Michała Kabaty i Ewy Pieńkowskiej-Rohozińskiej.... [więcej]

Problemy polskiego romantyzmu. Seria 3.

35.00 zł
Wrocław 1981
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
ISBN / ISSN  83-04-00745-2
Problemy polskiego romantyzmu. Seria 3 / praca zbiorowa pod redakcją Marii Żmigrodzkiej. Wrocław 1981, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s. 400, [1]. [więcej]

Pruszyński Mieczysław – Mojżesz i Ksawery.

20.00 zł
Warszawa 1999
Twój Styl
ISBN / ISSN  83-7163-154-5
Pruszyński Mieczysław – Mojżesz i Ksawery. Warszawa 1999, Twój Styl. 21 cm, s. 153, [2], s. tabl. [12] z ilustracjami, oprawa karton. Mojżesz Pomeranz, Ksawery Pruszyński. [więcej]

Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej.

30.00 zł
Wrocław 1984
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Studia Staropolskie
ISBN / ISSN  83-04-01719-9, 0081-6949
Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej / pod redakcją Barbary Otwinowskiej i Janusza Pelca. Wrocław 1984, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s. 343,... [więcej]

Ratuszna Hanna – Wieczność w człowieku.

26.00 zł
Toruń 2005
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego; Towarzystwo Naukowe w Toruniu
ISBN / ISSN  0208-497X
Ratuszna Hanna – Wieczność w człowieku : o młodopolskiej świadomości śmierci w twórczości Stanisława Przybyszewskiego. Wyd. 1. Toruń 2005, Towarzystwo Naukowe. 24 cm, s. 170, [1].... [więcej]

Rolle Antoni Józef – Wybór pism. T. 1-3.

120.00 zł
Kraków 1966
Wydawnictwo Literackie
Rolle Antoni Józef – Wybór pism. T. 1. Gawędy historyczne. T. 2. Gawędy historyczne. T. 3. Sylwetki literackie / Dr Antoni J. (Rolle); wyboru tekstu i ilustracji dokonał, wstępem... [więcej]

Rutkowski Krzysztof – Ani było, ani jest.

18.00 zł
Warszawa 1984
Czytelnik
ISBN / ISSN  83-07-00821-2
Rutkowski Krzysztof – Ani było, ani jest : szkice literackie. Wyd. 1. Warszawa 1984, Czytelnik. 20 cm, s. 223, [2], oprawa płótno, obwoluta. [więcej]

Ryll Ludomira, Wilgat Janina – Polska literatura w przekładach.

40.00 zł
Warszawa 1972
Agencja Autorska
Ryll Ludomira, Wilgat Janina – Polska literatura w przekładach : bibliografia 1945-1970 / słowo wstępne Michał Rusinek. Warszawa 1972, Agencja Autorska. 24 cm, s. 369, [1], oprawa płótno.... [więcej]

Rytm twórczego życia.

30.00 zł
Gdańsk 2013
Fundacja Terytoria Książki
ISBN / ISSN  978-83-7908-003-8
Rytm twórczego życia : jubileuszowe rozmowy o literaturze / Iwona Smolka oraz Żaneta Nalewajk i redakcja kwartalnika „Tekstualia”. Wyd. 1. Gdańsk 2013, Fundacja Terytoria Książki. 22 cm,... [więcej]

Rzepecki Jan – Ueber die bis jetzt unbekannt gebliebenen Gedichte von Zbigniew Morsztyn.

60.00 zł
Posen 1884
im Selbstverlage des Verfassers
Rzepecki Jan – Ueber die bis jetzt unbekannt gebliebenen Gedichte von Zbigniew Morsztyn : Inaugural-Dissertation welche mit Genehmigung der philosophischen Facultät der Kgl. Universität Breslau... [więcej]

Sandauer Artur – Zebrane pisma krytyczne. T. 1-3.

90.00 zł
Warszawa 1981
Państwowy Instytut Wydawniczy
ISBN / ISSN  83-06-00236-9
Sandauer Artur – Zebrane pisma krytyczne. T. 1: Studia o literaturze współczesnej. T. 2: Studia historyczne i teoretyczne. T. 3: Pomniejsze pisma krytyczne i publicystyka literacka. Wyd. 1.... [więcej]

Sapiński Stanisław – Badania źródłowe nad Kazaniami niedzielnymi i świątecznymi Skargi.

40.00 zł
Kraków 1924
skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa
Prace Historyczno-Literackie
Sapiński Stanisław – Badania źródłowe nad Kazaniami niedzielnymi i świątecznymi Skargi / napisał... Kraków 1924, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa. 23 cm, s. X, 335. Prace... [więcej]

Sawicki Stefan – Początki syntezy historycznoliterackiej w Polsce.

36.00 zł
Warszawa 1969
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Sawicki Stefan – Początki syntezy historycznoliterackiej w Polsce : o sposobach syntetycznego ujmowania literatury w 1 połowie w. XIX. Wyd. 1. Warszawa 1969, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 25... [więcej]

Siedlecki Franciszek – Pisma.

30.00 zł
Warszawa 1989
Państwowy Instytut Wydawniczy
Biblioteka Studiów Literackich
ISBN / ISSN  83-06-01462-6
Siedlecki Franciszek – Pisma / zebrali i opracowali Maria Renata Mayenowa i Stefan Żółkiewski. Wyd. 1. Warszawa 1989, Państwowy Instytut Wydawniczy. 21 cm, s. 707, oprawa płótno. Biblioteka... [więcej]

Sinko Tadeusz – Antyk w literaturze polskiej.

40.00 zł
Warszawa 1988
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-07265
Sinko Tadeusz – Antyk w literaturze polskiej : prace komparatystyczne / wybór i opracowanie Tadeusz Bieńkowski; wstęp Stanisław Stabryła. Warszawa 1988, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 21... [więcej]

Sinko Tadeusz – Mickiewicz i antyk.

40.00 zł
Wrocław, Kraków 1957
Ossolineum
Z Prac Komisji Naukowej Obchodu Roku Mickiewiczowskiego
Sinko Tadeusz – Mickiewicz i antyk. Wrocław, Kraków 1957, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 25 cm, s. [4], 539. Z Prac Komisji Naukowej Obchodu Roku Mickiewiczowskiego. [więcej]

Skręt Rościsław – Historiografia literatury polskiej w XIX stuleciu.

30.00 zł
Wrocław 1986
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Prace Habilitacyjne - Polska Akademia Nauk, Instytut Historii
ISBN / ISSN  83-04-02218-4
Skręt Rościsław – Historiografia literatury polskiej w XIX stuleciu. Wrocław 1986, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s. 227, [1]. Polska Akademia Nauk, Instytut... [więcej]
 

Sławiński Janusz – Próby teoretycznoliterackie.

15.00 zł
Kraków 2000
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej
ISBN / ISSN  83-7052-754-X
Sławiński Janusz – Próby teoretycznoliterackie. Kraków 2000, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas. 20 cm, s. 290, [1]. Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli... [więcej]

Słownik pisarzy polskich.

28.00 zł
Kraków 2004
Wydawnictwo Zielona Sowa
ISBN / ISSN  83-7389-123-4
Słownik pisarzy polskich / pod red. Arkadiusza Latuska; [autorzy : Elwira Buszewicz et al.]. Kraków [cop. 2004], Wydawnictwo Zielona Sowa. 21 cm, s. 720, oprawa karton. [więcej]

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1-4 + seria 2 : t. 1-3.

250.00 zł
Warszawa 1963-1980
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut”
ISBN / ISSN  83-01-00190-9
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1-4 [seria 1] / opracował zespół pod redakcją Ewy Korzeniewskiej; [zespół autorski: Zofia Biłek et al.]. Seria 2, t. 1-3 / opracował zespół... [więcej]

Sobolewska Anna – Polska proza psychologiczna (1945-1950).

18.00 zł
Wrocław 1979
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej
ISBN / ISSN  83-04-00314-7
Sobolewska Anna – Polska proza psychologiczna (1945-1950). Wrocław 1979, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s. 137, [1]. Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich.... [więcej]

Stanisław Tarnowski 1837-1917.

18.00 zł
Kraków 1999
Polska Akademia Umiejętności
W Służbie Nauki
ISBN / ISSN  83-86956-59-3
Stanisław Tarnowski 1837-1917 : materiały z posiedzenia naukowego PAU w dniu 14 listopada 1997 r. / [redaktor tomu: Rita Majkowska]. Kraków 1999, Polska Akademia Umiejętności. 24 cm, s. 69,... [więcej]

Stanuch Stanisław – Andrzej Bursa.

16.00 zł
Warszawa 1984
Państwowy Instytut Wydawniczy
Portrety Współczesnych Pisarzy Polskich
ISBN / ISSN  83-06-01100-7
Stanuch Stanisław – Andrzej Bursa. Wyd. 1. Warszawa 1984, Państwowy Instytut Wydawniczy. 18 cm, s. 192, [3], k. tabl. [1] z portretem. Portrety Współczesnych Pisarzy Polskich. Prywatna... [więcej]

Starnawski Jerzy – Dzieje wiedzy o literaturze polskiej (do końca wieku XVIII).

40.00 zł
Wrocław, Gdańsk 1984
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
ISBN / ISSN  83-04-01608-7
Starnawski Jerzy – Dzieje wiedzy o literaturze polskiej (do końca wieku XVIII). Wrocław, Gdańsk 1984, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Oddział w Gdańsku. 24 cm, s. 420, [3],... [więcej]

Starnawski Jerzy – Sylwetki wileńskich historyków literatury.

20.00 zł
Bydgoszcz 1997
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Bydgoszczy
Biblioteka Wileńskich Rozmaitości
ISBN / ISSN  83-907732-3-6
Starnawski Jerzy – Sylwetki wileńskich historyków literatury. Bydgoszcz 1997, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Bydgoszczy. 21 cm, s. 239, ilustracje. Biblioteka... [więcej]

Stoff Andrzej – "Zagłoba sum!"

48.00 zł
Toruń 2006
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  83-231-1996-1
Stoff Andrzej – "Zagłoba sum!" : studium postaci literackiej. Toruń 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 24 cm, s. 400, [1]. [więcej]

Strowski Fortunat – Obraz literatury francuskiej w XIX wieku. T. 1-2.

45.00 zł
Warszawa 1914
Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów
Strowski Fortunat – Obraz literatury francuskiej w XIX wieku. T. 1-2 / (z przedmową autora do wydania polskiego); przekład Maryi Rakowskiej; słowo wstępne Jana Lorentowicza. [Warszawa 1914],... [więcej]

Stylistyka teoretyczna w Polsce.

28.00 zł
Warszawa, Łódź 1946
Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”
Z Zagadnień Poetyki
Stylistyka teoretyczna w Polsce / pod redakcją Kazimierza Budzyka. [Warszawa, Łódź] 1946, Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”, Oddział w Łodzi. 22 cm, s. 406, [2]. Z Zagadnień Poetyki.... [więcej]

Szczepański Jan Józef – Kadencja.

40.00 zł
Paris 1988
Libella
Historia i Teraźniejszość
ISBN / ISSN  2-90332-07-X
Szczepański Jan Józef – Kadencja. Paris 1988, Libella. 21 cm, s. 237. Historia i Teraźniejszość; 15. [więcej]

Szkice z historii i teorii literatury.

14.00 zł
Poznań. Bydgoszcz 1971
Państwowe Wydawnictwo Naukowe Oddział w Poznaniu
Prace Wydziału Nauk Humanistycznych Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego
Szkice z historii i teorii literatury / redaktor naukowy Jerzy Konieczny. Poznań, Bydgoszcz 1971, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu. 24 cm, s. 126, [1]. Bydgoskie Towarzystwo... [więcej]

Śliziński Jerzy – Tadeusz Kościuszko w literaturze narodów Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

20.00 zł
Warszawa 1981
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
ISBN / ISSN  83-11-06635-3
Śliziński Jerzy – Tadeusz Kościuszko w literaturze narodów Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Warszawa 1981, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. 19 cm, s. 283, [1],... [więcej]

Światy przedstawione.

75.00 zł
Toruń 2006
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  83-231-2035-8
Światy przedstawione : prace z historii i teorii literatury ofiarowane profesorowi Jerzemu Speinie / pod redakcją Marii Kalinowskiej [et al.]. Wyd. 1. Toruń 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu... [więcej]

Tarnowski Stanisław – O literaturze polskiej XIX wieku.

30.00 zł
Warszawa 1977
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Biblioteka Filologii Polskiej
Tarnowski Stanisław – O literaturze polskiej XIX wieku / wybór i opracowanie Henryk Markiewicz. Wyd. 1. Warszawa 1977, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 21 cm, s. 904, [1], k. tabl. [1] z... [więcej]

Teatr i dramat polskiej emigracji 1939-1989.

25.00 zł
Poznań 1994
Wydawnictwo Acarus
ISBN / ISSN  83-85340-68-8
Teatr i dramat polskiej emigracji 1939-1989 / praca zbiorowa pod redakcją Izoldy Kiec, Dobrochny Ratajczakowej, Jacka Wachowskiego. Wyd. 1. Poznań 1994, Wydawnictwo Acarus. 24 cm, s. 291, s.... [więcej]

The tradition of Polish ideals.

60.00 zł
London 1981
Orbis Books
ISBN / ISSN  0901149-18-7
The tradition of Polish ideals : essays in history and literature / edited by W[ładysław] J[ózef] Stankiewicz. London 1981, Orbis Books. 21 cm, s. 288, s. tabl. [16] z ilustracjami. Polskie... [więcej]

Toć jest dziwne a nowe.

30.00 zł
Warszawa 1987
Państwowy Instytut Wydawniczy
ISBN / ISSN  83-06-00805-7
Toć jest dziwne a nowe : antologia literatury polskiego średniowiecza / opracowała Antonina Jelicz. Wyd. 1. Warszawa 1987, Państwowy Instytut Wydawniczy. 25 cm, s. 389, [1], k. tabl. [52] z... [więcej]

Trylogia Henryka Sienkiewicza.

40.00 zł
Warszawa 1962
Państwowy Instytut Wydawniczy
Trylogia Henryka Sienkiewicza : studia, szkice, polemiki / wyboru dokonał i opracował Tomasz Jodełka; [mapy do Trylogii opracował Tadeusz Nowak]. Wyd. 1. Warszawa 1962, Państwowy Instytut... [więcej]

Trznadel Jacek – Płomień obdarzony rozumem.

25.00 zł
Warszawa 1978
Czytelnik
Trznadel Jacek – Płomień obdarzony rozumem : poezja w poezji i poza poezją : eseje. Wyd. 1. Warszawa 1978, Czytelnik. 20 cm, s. 394, [1], oprawa karton, obwoluta. Otarcia obwoluty. [więcej]

Ważyk Adam – Amfion.

15.00 zł
Warszawa 1983
Czytelnik
ISBN / ISSN  83-07-00829-8
Ważyk Adam – Amfion : rozważania nad wierszem polskim. Wyd. 1. Warszawa 1983, Czytelnik. 20 cm, s. 213, [2]. Podpis. [więcej]

Winczakiewicz Jan – Z szuflady emigranta.

22.00 zł
Toruń 2001
Biblioteka Uniwersytecka; Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Archiwum Emigracji, Seria „Literacka”
ISBN / ISSN  83-231-1313-0
Winczakiewicz Jan – Z szuflady emigranta. Toruń 2001, Biblioteka Uniwersytecka. 22 cm, s. 167, [2]. Archiwum Emigracji, Seria "Literacka". [więcej]

Winklowa Barbara – Tadeusz Żeleński (Boy) : twórczość i życie.

60.00 zł
Warszawa 1967
Państwowy Instytut Wydawniczy
Winklowa Barbara – Tadeusz Żeleński (Boy) : twórczość i życie. Wyd. 1. Warszawa 1967, Państwowy Instytut Wydawniczy. 24 cm, s. 794, [1], s. tabl. [24] z ilustracjami, k. tabl. [1] z... [więcej]

Witkowski Leon – Poeci nowołacińscy Torunia.

12.00 zł
Toruń, Łódź 1958
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Witkowski Leon – Poeci nowołacińscy Torunia. Toruń, Łódź 1958, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. 44. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Prace Wydziału... [więcej]

Witkowski Michał – Świat teatralny młodego Mickiewicza.

20.00 zł
Warszawa 1971
Państwowy Instytut Wydawniczy
Witkowski Michał – Świat teatralny młodego Mickiewicza. Wyd. 1. Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy. 21 cm, s. 348, [3], k. tabl. [8] z ilustracjami, oprawa płótno, obwoluta.... [więcej]

Wóycicki Kazimierz – Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego.

28.00 zł
Warszawa 1960
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wóycicki Kazimierz – Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego. Wyd. 1. Warszawa 1960, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. 279, k. tabl. [1] z nutami i wykresem. Zarysowanie... [więcej]

Wydra Wiesław – Polskie dekalogi średniowieczne.

40.00 zł
Warszawa 1973
Instytut Wydawniczy Pax
Silva Medii et Recentioris
Wydra Wiesław – Polskie dekalogi średniowieczne. Warszawa 1973, Instytut Wydawniczy Pax. 21 cm, s. [4], 360, [1], ilustracje na tablicach w paginacji. Silva Medii et Recentioris; 2. [więcej]

Wyka Kazimierz – Młoda Polska. T. 1-2.

36.00 zł
Kraków 1987
Wydawnictwo Literackie
Z Pism Kazimierza Wyki
ISBN / ISSN  83-08-01527-1
Wyka Kazimierz – Młoda Polska. T. 1: Modernizm polski. T. 2: Szkice z problematyki epoki. Wyd. 2. Kraków 1987, Wydawnictwo Literackie. 20 cm, s. 375, [1]; 386, [1]. Z Pism Kazimierza Wyki.... [więcej]

Wyka Kazimierz – Modernizm polski.

30.00 zł
Kraków 1959
Wydawnictwo Literackie
Biblioteka Studiów Literackich
Wyka Kazimierz – Modernizm polski. Kraków 1959, Wydawnictwo Literackie. 22 cm, s. XIII, [1], 338, [2], oprawa płótno. Biblioteka Studiów Literackich. Podpis. [więcej]

Wyka Kazimierz – Wędrując po tematach. Vol. 1-3.

75.00 zł
Kraków 1971
Wydawnictwo Literackie
Wyka Kazimierz – Wędrując po tematach. 1: Czasy. 2: Puścizna. 3: Muzy. Kraków 1971, Wydawnictwo Literackie. 20 cm, s. 344, [4]; 439, [4]; 569, [3]; oprawy płótno. Brak obwolut. [więcej]

Wyspiański Stanisław – Dzieła zebrane. T. 16, vol. 2.

30.00 zł
Kraków 1982
Wydawnictwo Literackie
Dzieła Zebrane / Stanisław Wyspiański
ISBN / ISSN  83-08-00628-0
Stokowa Maria – Kalendarz życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego : 1 marca 1890 - ostatnie dni marca 1898 / opracowała ... Kraków 1982, Wydawnictwo Literackie. 20 cm, s. XVI, [2],... [więcej]

Z problematyki krótkich form narracyjnych : nowela młodopolska.

22.00 zł
Toruń 2006
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  83-231-1917-1
Z problematyki krótkich form narracyjnych : nowela młodopolska / studia pod redakcją Hanny Ratusznej. Wyd. 1. Toruń 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 21 cm, s. 190. [więcej]

Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 1-3.

100.00 zł
Warszawa 1965
Państwowy Instytut Wydawniczy
Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Z problemów literatury polskiej XX wieku : księga zbiorowa. T. 1: Młoda Polska. T. 2: Literatura międzywojenna. T. 3: Literatura Polski Ludowej / komitet redakcyjny: Stefan Żółkiewski,... [więcej]

Z teorii dzieła literackiego.

36.00 zł
Toruń 2003
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  83-231-1587-7
Z teorii dzieła literackiego / pod redakcją Andrzeja Stoffa i Marzenny Cyzman. Wyd. 1. Toruń 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 23 cm, s. 244. [więcej]

Zabłocki Stefan – Od prerenesansu do oświecenia.

28.00 zł
Warszawa 1976
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Zabłocki Stefan – Od prerenesansu do oświecenia : z dziejów inspiracji klasycznych w literaturze polskiej. Wyd. 1. Warszawa 1976, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 21 cm, s. 271, [2], oprawa... [więcej]
 

Zakrzewski Bogdan – "Gdy naród do boju..." Gustawa Ehrenberga.

10.00 zł
Wrocław 1979
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
ISBN / ISSN  83-04-00434-8
Zakrzewski Bogdan – "Gdy naród do boju..." Gustawa Ehrenberga. Wrocław 1979, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 23 cm, s. 41, [2], k. tabl. [6] z ilustracjami. [więcej]

Zakrzewski Bogdan – „Palen dla cara”.

24.00 zł
Wrocław 1979
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
ISBN / ISSN  83-04-00196-9
Zakrzewski Bogdan – „Palen dla cara” : o polskiej poezji patriotycznej i rewolucyjnej XIX wieku. Wrocław 1979, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 20 cm, s. 227, [1], s. tabl.... [więcej]

Zawodziński Karol Wiktor – Opowieści o powieści.

30.00 zł
Kraków 1963
Wydawnictwo Literackie
Biblioteka Studiów Literackich; Z pism K. W. Zawodzińskiego
Zawodziński Karol Wiktor – Opowieści o powieści / opracował Czesław Zgorzelski. Kraków 1963, Wydawnictwo Literackie. 21 cm, s. 397, [3], oprawa płótno. Biblioteka Studiów Literackich; Z... [więcej]

Zielińska Marta – Mickiewicz i naśladowcy.

20.00 zł
Warszawa 1984
Państwowy Instytut Wydawniczy
Historia i Teoria Literatury
ISBN / ISSN  83-06-00995-9
Zielińska Marta – Mickiewicz i naśladowcy : studium o zjawisku epigonizmu w systemie literatury romantycznej. Wyd. 1. Warszawa 1984, Państwowy Instytut Wydawniczy. 20 cm, s. 247, [1]. Polska... [więcej]

Znamirowska Janina – Liryka powstania listopadowego.

60.00 zł
Warszawa 1930
z zasiłku Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
Studia z Zakresu Historii Literatury Polskiej
Znamirowska Janina – Liryka powstania listopadowego. Warszawa 1930, z zasiłku Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 24 cm, s. [8], 222, [6]. Studia z Zakresu Historii... [więcej]

Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. T. 1.

35.00 zł
Toruń 2001
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prace Historycznoliterackie - Pracownia Badań Emigracji, Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  83-231-1368-8
Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. [T.] 1 / pod red. Janusza Kryszaka i Rafała Moczkodana. Toruń 2001, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 24 cm, s. 256. Pracownia Badań... [więcej]
strony internetowe Bydgoszcz