Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

JĘZYKOZNAWSTWO esperanto

Almanako. 1949.

30.00 zł
Den Haag 1949
Universala Ligo, Centra Oficejo
Almanako. Den Haag, Universala Ligo, Centra Oficejo. [Jarlibro] 1949. 14 cm, s. 238, ilustracje. Zawiera m. in.: kalendarium oraz Adresaro de la aktivaj membroj de la Universala Ligo (s. 219-224... [więcej]

Angulisto Georgo la – La Rejno.

8.00 zł
Oberhausen 1989
Eldonejo Angulista
Serio „Turismaj Gvidiloj” : Mini-Libretoj
Angulisto Georgo la – La Rejno : la kasteloj laǔlonge de belega rejna valo. Oberhausen 1989, Eldonejo Angulista. 14 cm, s. 16. Serio „Turismaj Gvidiloj” : Mini-Libretoj; numero 1. Tytuł... [więcej]

Aǔstralio.

15.00 zł
Bonno 1974
Aǔstralia Ambasado en Bonno
Aǔstralio : koncizaj faktoj. Bonno 1974, Aǔstralia Ambasado en Bonno. 15 cm, s. 88, ilustracje. [więcej]

Bandlow Heinrich – Nord-germanaj Rakontoj.

15.00 zł
Dresden 1924
Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel
Esperanta Biblioteko Internacia
Bandlow Heinrich – Nord-germanaj Rakontoj / tradukis Ella Scheerpeltz. 2 eldono. Berlin, Dresden 1924, Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel. 14 cm, s. 48. Esperanra Biblioteko Internacia;... [więcej]

Bulthuis Hindrik Jan – Inferio.

40.00 zł
Hago 1938
Internacia Cseh-Instituto de Esperanto
Bulthuis Hindrik Jan – Inferio / rakonto originale verlita de H. J. Bulthuis; (la bildojn desegnis Rico Bulthuis). [Hago] 1938, Internacia Cseh-Instituto de Esperanto. 21 cm, s. 147, [2],... [więcej]

Butler Montagu C., Merrick Frank – Muzika terminaro.

15.00 zł
Oakville, Ontario 1960
Esperanto Press
Butler Montagu C., Merrick Frank – Muzika terminaro / M. C. Butler kaj F. Merrick. 2 eldono. Oakville, Ontario 1960, Esperanto Press. 15 cm, s. 35. Niewielkie plamki na licu okładki. [więcej]

Coué Émile – La regado de si mem per konscia aŭtosugesto.

18.00 zł
Berlin kaj Dresden 1924
Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel
Esperanta Biblioteko Internacia
Coué Émile – La regado de si mem per konscia aŭtosugesto / E. Coué; esperantigis J[ean] Borel. Berlin kaj Dresden 1924, Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel. 14 cm, s.... [więcej]

Dicţionar esperanto-romîn.

25.00 zł
Bucureşti 1959
Dicţionar esperanto-romîn : cca. 5000 cuvinte. Bucureşti 1959, b. wyd. 15 cm, k. [172]. Maszynopis przebitkowy, okładka ochronna z odręcznie napisanym tytułem. Dedykacja. [więcej]

Dillinger Harley Elvyn – Introduction to Esperanto.

30.00 zł
Placerville, California cop. 1950
Dillinger
Dillinger Harley Elvyn – Introduction to Esperanto / by H. E. Dillinger. Placerville, California [cop. 1950], Dillinger. 22 cm, s. 112, okładka półpłótno. [więcej]

Distra koktelo.

25.00 zł
Austria Esperanto Junularo
Distra koktelo : [por vojaĝantoj kaj aliaj]. [Vol.] 1. B. m. i r., Austria Esperanto Junularo. 14 cm, s. 128, ilustracje. Zawiera m. in. humoreski, rysunki satyryczne, krzyżówki, zadania... [więcej]

Dobrzyński Roman – La nigra kokino. Miki.

10.00 zł
Varsovio 1960
Pola Esperanto-Asocio
Mia Libreto
Dobrzyński Roman – La nigra kokino. Miki / desegnaĵoj de Katarzyna Potkańska. Varsovio [1960], Pola Esperanto-Asocio. 17 cm, s. 15, [1], ilustracje. Mia Libreto; 1. [więcej]

Dratwer Isaj – Pri internacia lingvo dum jarcentoj.

50.00 zł
Tel-Avivo 1977
Dratwer Isaj – Pri internacia lingvo dum jarcentoj. 2-a eldono. Tel-Avivo 1977, b. wyd. 22 cm, s. XV, [3], 320, ilustracja. La naŭdeka datreveno de Esperanto kaj la sesdeka datreveno de morto... [więcej]

Ĝivoje Marinko – Panorama rigardo super la esperanta literaturo.

40.00 zł
Zagreb 1979
Internacia Kultura Servo
Ĝivoje Marinko – Panorama rigardo super la esperanta literaturo. Zagreb 1979, Internacia Kultura Servo. 20 cm, s. 279, [3]. Tytuł na okładce: Panoramo de esperanta literaturo. [więcej]

Głybowski Aleksander – O esperancie.

15.00 zł
Warszawa 1962
Polski Związek Esperantystów
Głybowski Aleksander – O esperancie. Wyd. 1. Warszawa 1962, Polski Związek Esperantystów. 20 cm, s. 86, [1], ilustracje. [więcej]

Grabowski Antoni – Słownik języka esperanto. Cz. 1-2.

200.00 zł
Warszawa 1910-1916
Wydawnictwo M. Arcta
Grabowski Antoni – Słownik języka esperanto = Granda vortaro pola-esperanta. Cz. 1: Polsko-esperancka. Cz. 2: Esperancko-polska : Granda vortaro esperanto-pola. (Wyd. większe).... [więcej]

Heltai Jenő – La morto kaj la kuracisto.

8.00 zł
Budapest 1981
Hungara Esperanto-Asocio
ISBN / ISSN  963-571-090-9
Heltai Jenő – La morto kaj la kuracisto = A halál és az orvos. Budapest 1981, Hungara Esperanto-Asocio. 20 cm, s. 16, [2]. Tytuł okładkowy. [więcej]

Internacia Pedagogia Revuo. 1973, novembro (varbnumero).

12.00 zł
Rotterdam 1973
ILEI
Internacia Pedagogia Revuo / Internacia Ligo de Esperanto-Instruistoj; [redaktoro Reinhard Haupenthal, Helmut Sonnabend]. Rotterdam, ILEI. 1973, novembro (varbnumero). 21 cm, s. 28. [więcej]

Internacia Pedagogia Revuo. Jarkolekto 1 (1970), n-ro 0 (provnumero).

12.00 zł
Nürnberg 1970
Ludwig Pickel
Internacia Pedagogia Revuo : oficiala organo de la Internacia Ligo de Esperanto-Instruistoj / [redaktoro Helmut Sonnabend]. Nürnberg, Ludwig Pickel. Jarkolekto 1 (1970), n-ro 0 (provnumero)... [więcej]

Internacia Pedagogia Revuo. Jarkolekto 1 (1970), n-ro 1.

12.00 zł
Nürnberg 1970
Ludwig Pickel
Internacia Pedagogia Revuo : oficiala organo de la Internacia Ligo de Esperanto-Instruistoj / [redaktoro Helmut Sonnabend]. Nürnberg, Ludwig Pickel. Jarkolekto 1 (1970), n-ro 1 (Oktobro). 24... [więcej]

Internacia Pedagogia Revuo. Jarkolekto 1 (1971), n-ro 2.

12.00 zł
Nürnberg 1971
Ludwig Pickel
Internacia Pedagogia Revuo : oficiala organo de la Internacia Ligo de Esperanto-Instruistoj / [redaktoro Helmut Sonnabend]. Nürnberg, Ludwig Pickel. Jarkolekto 1 (1971), n-ro 2 (Marto). 24 cm,... [więcej]

Internacia Pedagogia Revuo. Jarkolekto 2 (1971), n-ro 1.

12.00 zł
Nürnberg 1971
Ludwig Pickel
Internacia Pedagogia Revuo : oficiala organo de la Internacia Ligo de Esperanto-Instruistoj / [redaktoro Helmut Sonnabend]. Nürnberg, Ludwig Pickel. Jarkolekto 2 (1971), n-ro 1. 24 cm, s. 30,... [więcej]

Internacia Pedagogia Revuo. Jarkolekto 3 (1972), n-ro 1.

12.00 zł
Nürnberg 1972
Ludwig Pickel
Internacia Pedagogia Revuo : oficiala organo de la Internacia Ligo de Esperanto-Instruistoj / [redaktoro Helmut Sonnabend]. Nürnberg, Ludwig Pickel. Jarkolekto 3 (1972), n-ro 1. 24 cm, s. 34,... [więcej]

Internacia Pedagogia Revuo. Jarkolekto 7 (1977), n-ro 3.

12.00 zł
Pizo 1977
ILEI
Internacia Pedagogia Revuo : oficiala organo de la Internacia Ligo de Esperanto-Instruistoj. Pizo, Italujo, ILEI. Jarkolekto 7 (1977), n-ro 3. 21 cm, s. 49-72, ilustracja. [więcej]

Isaev Magomet Izmailovič – Âzyk esperanto.

20.00 zł
Moskva 1981
Izdatelstvo „Nauka”
Âzyki Narodov Azii i Afriki
Isaev Magomet Izmailovič – Âzyk esperanto. Moskva 1981, Izdatelstvo „Nauka”. 22 cm, s. 84, [2], ilustracje. Âzyki Narodov Azii i Afriki. Tylna część okładki lekko zakurzona. [więcej]

Jarlibro de Sennacieca Asocio Tutmonda. 1958-1959.

25.00 zł
Paris 1958-1958
Sennacieca Asocio Tutmonda
Jarlibro de Sennacieca Asocio Tutmonda. Paris, SAT. [Jarlibro] 1958-1959. 15 cm, s. 152, k. tabl. [1] złożona, z mapą. [więcej]

Karinthy Frigyes – Norda vento.

25.00 zł
Berlin 1926
Rudolf Mosse Esperanto-Fako
Biblioteko Tutmonda
Karinthy Frigyes – Norda vento : (novelkolekto) / Frederiko Karinthy; el la Hungara tradukis: Karlo Bodó. Berlin 1926, Rudolf Mosse Esperanto-Fako. 17 cm, s. 95, portret. Biblioteko Tutmonda;... [więcej]

Kristana Esperantista Jarlibro. 1978.

20.00 zł
Roma 1978
Komuna Eldono IKUE-KELI
Kristana Esperantista Jarlibro : K. E. J. / Komuna Eldono IKUE-KELI. Roma. [Jarlibro] 1978. 15 cm, s. 128, ilustracja. Supplemento al periodico „Espero Katolika” 8/1978. Zawiera : Statut... [więcej]

Krusten Erni – Okupacio.

15.00 zł
Tallinn 1972
Eldonejo „Eesti Raamat”
Krusten Erni – Okupacio / [el la estona lingvo tradukis Hillar Saha]. Tallinn 1972, Eldonejo „Eesti Raamat”. 17 cm, s. 90, [1], k. tabl. [1] z ilustracją. [więcej]

La Servaro.

25.00 zł
Genève 1932
Universala Esperanto-Asocio
La Servaro / Universala Esperanto-Asocio. Genève 1932, Universala Esperanto-Asocio. 17 cm, s. 96, k. tabl. [1], ilustracje. [więcej]

Lingvo Internacia. XII-a Jaro (1907), n-ro 9 (165).

25.00 zł
Paris 1907
Presa Esperantista Societo
Lingvo Internacia : centra organo de la esperantistoj. Paris, Presa Esperantista Societo. XII-a Jaro (1907), n-ro 9 (165) (septembro). 21 cm, s. [1], 386-432, s. reklam. [6]. Znaczny ubytek... [więcej]

Mao Zedong – Pri praktiko.

25.00 zł
Pekino 1961
Ĉina Esperanto-Ligo
Mao Zedong – Pri praktiko : pri la rilato inter konado kaj praktiko - rilato inter scio kaj agado / Maǔ Zedong. Pekino 1961, Ĉina Esperanto-Ligo. 19 cm, s. [4], 22, k. tabl. [1] z portretem,... [więcej]

Mao Zedong – Vortoj de prezidanto Maǔ Zedong.

40.00 zł
Pekino 1967
Fremdlingva Eldonejo
Mao Zedong – Vortoj de prezidanto Maǔ Zedong / [antaǔparolo al la dua eldono: Lin Biaǔ]. Pekino 1967, Fremdlingva Eldonejo. 14 cm, s. [6], III, [3], 343, [3], k. tabl. [1] z portretem,... [więcej]

Muzilo. N-ro 9 (oktobro 1966).

8.00 zł
Dordrecht 1966
Muzilo
Muzilo : bulteno de la esperanto muzikasocio / redakcio T. Kowalski. Dordrecht, Muzilo. N-ro 9 (oktobro 1966). 21 cm, s. [12], nuty. [więcej]

Nia Bulteno. 1975, numero 41 kaj 42.

8.00 zł
Nijmegen 1975
Esperanto Klubo Zamenhof
Nia Bulteno / Esperanto Klubo Zamenhof. Nijmegen. 1975, numero 41 kaj 42 (decembro). 17 cm, s. [16]. [więcej]

Or jubileo de Skolta Esperantista Ligo.

12.00 zł
Gloucester 1968
Skolta Esperantista Ligo
Or jubileo de Skolta Esperantista Ligo : „Vivigu la kvaran leĝon” : 1918-1968. Gloucester [1968], Skolta Esperantista Ligo. 17 cm, s. 15, [1], ilustracje. Tytuł okładkowy. [więcej]

Osmond Emma L. – Travivaĵoj de Kiki. [Vol.] 1.

13.00 zł
Köln
Heroldo de Esperanto
Esperanto-Junula Biblioteko
Osmond Emma L. – Travivaĵoj de Kiki. [Vol.] 1. Köln b. r., Heroldo de Esperanto. 14 cm, s. 36. Esperanto-Junula Biblioteko; n-ro 2. [więcej]

Pettyn Andrzej, Wójcik Alina – Mini rozmówki esperanckie.

12.00 zł
Warszawa 1986
Wiedza Powszechna
ISBN / ISSN  83-214-0399-9
Pettyn Andrzej, Wójcik Alina – Mini rozmówki esperanckie. Wyd. 1. Warszawa 1986, Wiedza Powszechna. 14 cm, s. 94, [1]. [więcej]

Plena vortaro de esperanto.

50.00 zł
Paris 1956
Sennacieca Asocio Tutmonda
Plena vortaro de esperanto / verkita de E. Grosjean-Maupin [et al.]. 5 eldono / kun Suplemento kompilita de G[aston] Waringhien. Paris 1956, Sennacieca Asocio Tutmonda. 14 cm, s. 511, [1], 63,... [więcej]

Privat Edmond – Karlo.

15.00 zł
Hago 1968
Internacia Esperanto-Instituto
Privat Edmond – Karlo : facila lego libro / kun antaǔparolo de Marie Hankel. 15 eldono. Hago 1968, Internacia Esperanto-Instituto. 15 cm, s. 47. [więcej]

Revuo Esperanto Internacia. 44a Jaro (1951), n-ro 542 (1).

12.00 zł
Rickmansworth 1951
Universala Esperanto-Asocio
Revuo Esperanto Internacia / Universala Esperanto-Asocio; [redaktoro Hans Jakob]. Rickmansworth, Universala Esperanto-Asocio. 44a Jaro (1951), n-ro 542 (1) (januaro). 20 cm, s. 32, ilustracje.... [więcej]

Revuo Esperanto Internacia. 44a Jaro (1951), n-ro 544 (3).

12.00 zł
Rickmansworth 1951
Universala Esperanto-Asocio
Revuo Esperanto Internacia / Universala Esperanto-Asocio; [redaktoro Hans Jakob]. Rickmansworth, Universala Esperanto-Asocio. 44a Jaro (1951), n-ro 544 (3) (marto). 20 cm, s. [65]-96,... [więcej]

Revuo Esperanto Internacia. 44a Jaro (1951), n-ro 545 (4).

12.00 zł
Rickmansworth 1951
Universala Esperanto-Asocio
Revuo Esperanto Internacia / Universala Esperanto-Asocio; [redaktoro Hans Jakob]. Rickmansworth, Universala Esperanto-Asocio. 44a Jaro (1951), n-ro 545 (4) (aprilo). 20 cm, s. [99]-128,... [więcej]

Revuo Esperanto Internacia. 44a Jaro (1951), n-ro 546 (5).

12.00 zł
Rickmansworth 1951
Universala Esperanto-Asocio
Revuo Esperanto Internacia / Universala Esperanto-Asocio; [redaktoro Hans Jakob]. Rickmansworth, Universala Esperanto-Asocio. 44a Jaro (1951), n-ro 546 (5) (majo). 20 cm, s. [129]-160,... [więcej]

Revuo Esperanto Internacia. 44a Jaro (1951), n-ro 547 (6).

12.00 zł
Rickmansworth 1951
Universala Esperanto-Asocio
Revuo Esperanto Internacia / Universala Esperanto-Asocio; [redaktoro Hans Jakob]. Rickmansworth, Universala Esperanto-Asocio. 44a Jaro (1951), n-ro 547 (6) (junio). 20 cm, s. [161]-192,... [więcej]

Schneider Alois, Carlson Magda – Barbro kaj Eriko.

20.00 zł
Stockholm 1937
Eldona Societo Esperanto - Förlagsföreningen Esperanto
Schneider Alois, Carlson Magda – Barbro kaj Eriko : korespondado inter du junaj geesperantistoj - aǔstro kaj svedino. 2 eldono. Stockholm 1937, Eldona Societo Esperanto - Förlagsföreningen... [więcej]

Stamatiadou Anakreontos A. – Grammatikē.

25.00 zł
Kōnstantinoupolis 1923
Typografeion Foiniks
Stamatiadou Anakreontos A. – Grammatikē : tēs D. V. G. Esperanto metà diasafēōn kaì sēmeiōseōn dià toùs ýpopsēfíous diplōmatoúhous ’Esperantistás : (por la akiro de... [więcej]

Stark Emil – Elementarbuch der internationalen Hilfssprache Esperanto.

48.00 zł
Berlin po 1907
Hans Th. Hoffmann, Esperanto-Verlag
Stark Emil – Elementarbuch der internationalen Hilfssprache Esperanto / herausgegeben von … 3. Auflage. Berlin b. r. [po 1907], Hans Th. Hoffmann, Esperanto-Verlag. 22 cm, s. 110, oprawa... [więcej]

Steiner Hugo – Tutmonda adresaro de la esperantisto.

40.00 zł
Bisamberg ĉe Wien 1938
propra eldonejo de la verkinto
Steiner Hugo – Tutmonda adresaro de la esperantisto / verkita de … Bisamberg ĉe Wien 1938, propra eldonejo de la verkinto. 23 cm, s. 128. Tytuł na okładce: Tutmonda adresaro de la... [więcej]

Stolle Rose – Konsiloj pri higieno.

12.00 zł
Berlin kaj Dresden 1923
Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel
Esperanta Biblioteko Internacia
Stolle Rose – Konsiloj pri higieno / R. Stolle; tradukis J[ean] Borel. Berlin kaj Dresden 1923, Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel. 14 cm, s. 36, [2]. Esperanta Biblioteko Internacia; n-o 17. [więcej]

Szilágyi Ferenc – Curso prático de esperanto.

40.00 zł
Rio de Janeiro
Cooperativa Cultural dos Esperantistas
Szilágyi Ferenc – Curso prático de esperanto : com exercicios de leitura e versão e 210 ilustrações / adaptado ao uso dos povos de lingua portuguêsa por Ismael Gomes Braga. 3. edição... [więcej]

Świdzińska Natalia, Maternicki Jerzy, Grum Jerzy – Pollando.

18.00 zł
Varsovio 1974
Eldonejo Interpress
Świdzińska Natalia, Maternicki Jerzy, Grum Jerzy – Pollando : nombroj kaj faktoj / [redaktoro: Lucjan Mochowski]. Varsovio 1974, Eldonejo Interpress. 16 cm, s. 75, [1], s. tabl. [32] z... [więcej]

Tartary-Fayot Julieta – Gvidlibro tra Paris.

48.00 zł
Marmande 1965
Esperantaj Francaj Eldonoj
Tartary-Fayot Julieta – Gvidlibro tra Paris / originale verkita de Julieta [Tartary-Fayot]; kovrilo kaj ilustraĵoj de l’Aǔtoro. Marmande 1965, Esperantaj Francaj Eldonoj. 21 cm, s. 249,... [więcej]

Teatro en societo.

15.00 zł
Zagreb nie przed 1955
Kroatia Esperanto Servo
Teatro en societo. Zagreb [nie przed 1955], Kroatia Esperanto Servo. 16 cm, s. 84. Tytuł okładkowy. Autorzy: Emilija Lapenna, Mirko Mamužić, Shertse Mulo. [więcej]

Viruly Adriaan – Por la honoro de nia lando.

15.00 zł
Rotterdam ok. 1938
D. Van Sijn & Zonen
Viruly Adriaan – Por la honoro de nia lando : pledado por aertrafiko super la militpensado / de A. Viruly ĉefpiloto de la K. L. M.; el Holanda lingvo tradukis P[etronella] W. van Sijn.... [więcej]

Wójcik Tadeusz, Zalewski Maciej – Principoj de la racia muzikskribo.

15.00 zł
Warszawa 1963
Pola Esperanto Asocio
Biblioteko - Izomorfo
Wójcik Tadeusz, Zalewski Maciej – Principoj de la racia muzikskribo : (izomorfa sistemo) / tradukis Bolesław Monkiewicz. Warszawa 1963, Pola Esperanto Asocio. 29 cm, s. 20, ilustracje, nuty.... [więcej]

Zawieyski Jerzy – Vizito de prezidento.

15.00 zł
Varsovio 1984
Pola Esperanto-Asocio, Eldon-Kleriga Centro Ritmo
ISBN / ISSN  83-7013-001-1
Zawieyski Jerzy – Vizito de prezidento / tradukis Andrzej Pettyn. Wyd. 1. Varsovio 1984, Pola Esperanto-Asocio, Eldon-Kleriga Centro Ritmo. 20 cm, s. 36, ilustracje. [więcej]
strony internetowe Bydgoszcz