Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

HISTORIA POLSKI do 1795

Abraham Władysław – Studya krytyczne do dziejów średniowiecznych synodów prowincyonalnych Kościoła polskiego.

35.00 zł
Kraków 1917
nakładem Akademii Umiejętności
Studya i Materyały do Historyi Ustawodawstwa Synodalnego w Polsce
Abraham Władysław – Studya krytyczne do dziejów średniowiecznych synodów prowincyonalnych Kościoła polskiego / napisał ... Kraków 1917, nakładem Akademii Umiejętności. 23 cm, s. 57.... [więcej]

Acta Tomiciana. T. 10.

180.00 zł
Posnaniae 1899
sumptibus Bibliothecae Kornicensis
Acta Tomiciana : epistolarum, legationum, responsorum, actionum, et rerum gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi Regis Poloniae magni ducis Lithuaniae. T. 10: A. D. MDXXVIII / per... [więcej]

Acta Tomiciana. T. 11.

180.00 zł
Posnaniae 1901
sumptibus Bibliothecae Kornicensis
Acta Tomiciana : epistolarum, legationum, responsorum, actionum, et rerum gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi Regis Poloniae magni ducis Lithuaniae. T. 11: A. D. MDXXIX / per Stanislaum... [więcej]

Acta Tomiciana. T. 12.

180.00 zł
Posnaniae 1906
sumptibus Bibliothecae Kornicensis
Acta Tomiciana : epistolarum, legationum, responsorum, actionum, et rerum gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi Regis Poloniae magni ducis Lithuaniae. T. 12: A. D. MDXXX / per Stanislaum... [więcej]

Acta Tomiciana. T. 17.

120.00 zł
Wrocław 1966
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Acta Tomiciana : decimus epistolarum, legationum, responsorum, actionum et rerum gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi Regis Poloniae magni ducis Lithuaniae. T. 17: A. D. MDXXXV / per... [więcej]

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia; 18.

40.00 zł
Toruń 1982
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  0137-5830
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne; z. 128. Historia; 18. Toruń 1982, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 23 cm, s. 168. Z księgozbioru Karola Górskiego [podpis]. [więcej]

Akta stanów Prus Królewskich. T. 1-8 (1489-1526).

600.00 zł
Toruń 1955-1993,
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Akta stanów Prus Królewskich. T. 1-8 (1489-1526) / wydali Karol Górski, Marian Biskup, Irena Jarosz-Biskupowa. Toruń 1955-1993, Towarzystwo Naukowe w Toruniu. 24 i 25 cm, s. LXII, [2], 606,... [więcej]

Akta stanów Prus Królewskich. T. 7.

45.00 zł
Warszawa, Poznań, Toruń 1986
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu
Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu
ISBN / ISSN  83-01-06376-9, 0082-5506
Akta stanów Prus Królewskich. T. 7: (1516-1520) / wydali Marian Biskup i Irena Janosz-Biskupowa. Wyd. 1. Warszawa, Poznań, Toruń 1986, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu. 24... [więcej]

Biskup Marian – Sveriges plats i Jagellonernas politik kring sekelskiftet 1500.

10.00 zł
Lund 1979
Statens humanistiska forskningsrd
Biskup Marian – Sveriges plats i Jagellonernas politik kring sekelskiftet 1500 / (översättning: Roger Stenlund). [Lund] 1979, [Statens humanistiska forskningsrd]. 22 cm, s. 223-264. Särtryck... [więcej]

Bogucka Maria – Dzieje Polski do 1795 r.

20.00 zł
Warszawa 1964
Wiedza Powszechna
Biblioteka Wiedzy Historycznej. Historia Polski
Bogucka Maria – Dzieje Polski do 1795 r. Wyd. 1. Warszawa 1964, Wiedza Powszechna. 21 cm, s. 320, [1], s. tabl. [104] z ilustracjami, mapy w tekście, oprawa płótno. Biblioteka Wiedzy... [więcej]

Bogucka Maria – Hołd Pruski.

16.00 zł
Warszawa 1982
Wydawnictwo Interpress
Panorama dziejów Polski - fakty i mity
ISBN / ISSN  83-223-2025-6
Bogucka Maria – Hołd Pruski. Wyd. 1. Warszawa 1982, Wydawnictwo Interpress. 19 cm, s. 203, k. tabl. [16] z ilustracjami. Panorama Dziejów Polski : fakty i mity. [więcej]

Bratkowski Stefan – Z czym do nieśmiertelności.

25.00 zł
Katowice 1977
Wydawnictwo „Śląsk”
Cykl biograficzny Wydawnictwa „Śląsk”
Bratkowski Stefan – Z czym do nieśmiertelności. Wyd. 1. Katowice 1977, Wydawnictwo „Śląsk”. 20 cm, s. 440, [3], s. tabl. [16] z ilustracjami i mapami, oprawa płótno, obwoluta. Cykl... [więcej]

Bruchmann Karl – Die Huldigungsfahrt König Friedrichs I. von Böhmen (des "Winterkönigs") nach Mähren und Schlesien.

68.00 zł
Breslau 1909
Ferdinand Hirt
Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte
Bruchmann Karl – Die Huldigungsfahrt König Friedrichs I. von Böhmen (des "Winterkönigs") nach Mähren und Schlesien. Breslau 1909, Ferdinand Hirt. 25 cm, s. [6], 106. Darstellungen und Quellen... [więcej]

Bujak Franciszek – Narok.

24.00 zł
Lwów 1925
skład główny Kasa im. Rektora J. Mianowskiego, Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej
Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych
Bujak Franciszek – Narok : przyczynek do ustroju społecznego Polski piastowskiej. Lwów 1925, skład główny Kasa im. Rektora J. Mianowskiego, Instytut Popierania Polskiej Twórczości... [więcej]

Buława Józef – Walki społeczno-ustrojowe w Toruniu w I połowie XVI wieku.

35.00 zł
Toruń, Poznań 1971
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Buława Józef – Walki społeczno-ustrojowe w Toruniu w I połowie XVI wieku. Wyd. 1. Toruń, Poznań 1971, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu. 24 cm, s. 173, [1]. Roczniki... [więcej]

Burda Bogumiła – Związki edukacyjne Śląska z ziemiami polskimi w okresie Oświecenia.

30.00 zł
Zielona Góra 1992
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego
ISBN / ISSN  83-85693-14-9
Burda Bogumiła – Związki edukacyjne Śląska z ziemiami polskimi w okresie Oświecenia. Wyd. 1. Zielona Góra 1992, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. 23 cm, s. 165.... [więcej]

Chodyński Stanisław – Statuty kapituły katedralnej włocławskiej.

140.00 zł
Kraków 1915
Akademia Umiejętności
Chodyński Stan[isław] – Statuty kapituły katedralnej włocławskiej : z materyałów przysposobionych przez ... wydał i bibliografią ustawodawstwa kapitulnego w Polsce poprzedził Jan... [więcej]

Cieślak Edmund – Walki społeczno-polityczne w Gdańsku w drugiej połowie XVII wieku.

40.00 zł
Gdańsk 1962
Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Cieślak Edmund – Walki społeczno-polityczne w Gdańsku w drugiej połowie XVII wieku : interwencja Jana III Sobieskiego. Wyd. 1. Gdańsk 1962, Gdańskie Towarzystwo Naukowe. 24 cm, s. 309, [1],... [więcej]

Colloquium Charitativum Secundum.

20.00 zł
Toruń 1996
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
ISBN / ISSN  83-85196-15-3
Colloquium Charitativum Secundum : materiały konferencji międzynarodowej zorganizowanej w Toruniu 13-15 października 1995 r. w 350 rocznicę „Rozmowy Braterskiej”. Pod redakcją Kazimierza... [więcej]

Czaja Roman, Mikulski Krzysztof, Dygdała Jerzy – Urzędnicy miejscy Torunia. Cz. 1-3.

69.00 zł
Toruń 1999-2002
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
ISBN / ISSN  83-87639-24-9, 83-87639-40-0, 83-87639-49-4, 0082-5522
Czaja Roman, Mikulski Krzysztof, Dygdała Jerzy – Urzędnicy miejscy Torunia : spisy. Cz. 1: Do roku 1454 / Roman Czaja. Cz. 2: 1454-1650 / Krzysztof Mikulski. Cz. 3: 1651-1793 / Jerzy Dygdała.... [więcej]

Dantyszek Jan – Corpus epistularum Ioannis Dantisci. Part 1, vol. 1.

50.00 zł
Warsaw, Cracow 2004
Centre for Studies on the Classical Tradition in Poland and East-Central Europe Warsaw University; Polish Academy of Arts and Sciences
ISBN / ISSN  83-88857-81-9
Dantyszek Jan – Corpus epistularum Ioannis Dantisci. Part 1: Ioannis Dantisci epistulae latine. Vol. 1: Ioannes Dantiscus' latin letters, 1537 / edited by Jerzy Axer with collaboration of Anna... [więcej]

Dąbrowski Jan – Korona Królestwa Polskiego w XIV wieku.

30.00 zł
Wrocław, Kraków 1956
Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Dąbrowski Jan – Korona Królestwa Polskiego w XIV wieku : studium z dziejów rozwoju polskiej monarchii stanowej. Wyd. 1. Wrocław, Kraków 1956, Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 21 cm,... [więcej]

Dihm Jan – Niemcewicz jako polityk i publicysta w czasie sejmu czteroletniego.

75.00 zł
Kraków 1928
z zasiłku Wydziału Nauki Min. WRiOP
Prace Historyczno-Literackie
Dihm Jan – Niemcewicz jako polityk i publicysta w czasie sejmu czteroletniego. Kraków 1928, z zasiłku Wydziału Nauki Min. WRiOP. 24 cm, s. [6], 160. Prace Historyczno-Literackie; nr 29.... [więcej]

Długosz Jan – Banderia Prutenorum.

90.00 zł
Warszawa 1958
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Długosz Jan – Banderia Prutenorum. Wydał Karol Górski; [przekładu wstępu i objaśnień na język łaciński dokonały Gabriela Pianko, Lidia Winniczuk]. Wyd. 1. Warszawa 1958, Państwowe... [więcej]

Długosz Jan – Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga 1-11 (w 8 vol.).

1 000.00 zł
Warszawa 1964-1985
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-04995-2
Długosz Jan – Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego = Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae. Księga 1-2; 3-4; 5-6; 7-8; 9; 10 : 1370-1405;... [więcej]

Dzieje Poznania. T. 1, cz. 1-2.

120.00 zł
Warszawa, Poznań 1988
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-08195-3
Dzieje Poznania. T. 1, cz. 1-2: Dzieje Poznania do roku 1793 / pod redakcją Jerzego Topolskiego. Wyd. 1. Warszawa, Poznań 1988, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. 609, [2], s. tabl. [88] z... [więcej]

Ehrlich Ludwik – Starostwa w Halickiem w stosunku do Starostwa lwowskiego w wiekach średnich (1390-1501).

65.00 zł
Lwów 1914
Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej
Studia nad Historią Prawa Polskiego
Ehrlich Ludwik – Starostwa w Halickiem w stosunku do Starostwa lwowskiego w wiekach średnich (1390-1501). Lwów 1914, Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej. 24 cm, s. [2], 135, [1]. Studya... [więcej]

Eine schwierige Erbschaft.

100.00 zł
Wiesbaden 1995
Harrassowitz Verlag
Deutsches Historisches Institut Warschau. Quellen und Studien
ISBN / ISSN  3-447-03620-6, 0947-4226
Eine schwierige Erbschaft : die Verhandlungen nach den Tode Herzog Jakobs von Kurland 1682/3 / Almut Bues (Hg.). Wiesbaden 1995, Harrassowitz Verlag. 25 cm, s. [8], 448, oprawa plastik. Deutsches... [więcej]

Falkenstein Konstantin Karl – Thadée Kosciuszko, dans sa vie politique et intime.

300.00 zł
Paris 1839
Firmin Didot Freres
Falkenstein Konstantin Karl – Thadée Kosciuszko, dans sa vie politique et intime / par Charles Falkenstein, traduit de l'allemand et accompagné de notes par Charles Forster. Paris... [więcej]

Goldberg Henryk – Zwanzig Jahre aus der Regierung Sigismund's I Koenigs von Polen.

107.00 zł
Leipzig 1870
Goldberg Henryk – Zwanzig Jahre aus der Regierung Sigismund's I Koenigs von Polen : auf Grund der Acta Tomiciana / dargestellt von Heinrich Goldberg. Leipzig 1870, b. wyd. 22 cm, s. 80; oprawa... [więcej]

Góralski Zbigniew – Stanisław August w insurekcji kościuszkowskiej.

35.00 zł
Warszawa 1988
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-07847-2
Góralski Zbigniew – Stanisław August w insurekcji kościuszkowskiej. Wyd. 1. Warszawa 1988, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 20 cm, s. 322, [2]. [więcej]

Grudziński Tadeusz – Bolesław Szczodry. Cz. 1.

45.00 zł
Toruń 1953
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Grudziński Tadeusz – Bolesław Szczodry : zarys dziejów panowania. Cz. 1. Toruń 1953, Towarzystwo Naukowe w Toruniu. 25 cm, s. 211, [2]. Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu; R. 57, z. 2. [więcej]

Grudziński Tadeusz – Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław.

20.00 zł
Warszawa 1986
Wydawnictwo Interpress
Panorama Dziejów Polski : Fakty i Mity
ISBN / ISSN  83-223-1987-8
Grudziński Tadeusz – Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław : dzieje konfliktu. Wyd. 2. Warszawa 1986, Wydawnictwo Interpress. 19 cm, s. 250, [2], s. tabl. [32] z ilustracjami. Panorama... [więcej]

Grunwald 1410-1960.

10.00 zł
Olsztyn 1959
Wydawnictwo Pojezierze
Grunwald 1410-1960. Wyd. 1. Olsztyn 1959, Wydawnictwo Pojezierze. 20 cm, s. 64, s. tabl. [18] z ilustracjami i mapami (w tym 2 złożone). Zawiera : Stefan M. Kuczyński – Grunwald; Władysław... [więcej]

Handbuch der Geschichte Ost- und Westpreußens. Teil 2/1.

80.00 zł
Lüneburg 1994
Institut Nordostdeutschen Kulturwerk
Einzelschriften der Historischen Kommision für Ost- und Westpreussische Landesforschung
ISBN / ISSN  3-922296-77-7
Handbuch der Geschichte Ost- und Westpreußens / im Auftrag der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung; herausgegeben von Ernst Opgenoorth. Teil 2/1: Von der Teilung... [więcej]

Inwentarz aktów sejmikowych Prus Królewskich (1600-1764). [T. 1-2].

80.00 zł
Toruń 1950
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Inwentarz aktów sejmikowych Prus Królewskich (1600-1764). [T. 1-2] / wydał Karol Górski. Toruń 1950, nakładem Towarzystwa Naukowego w Toruniu. 26 cm, s. XXXIII, [1], 250; [2], 251-502.... [więcej]

Inwentarz dóbr biskupstwa chełmińskiego z r. 1614.

60.00 zł
Toruń 1927
Towarzystwo Naukowe
Fontes - Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Inwentarz dóbr biskupstwa chełmińskiego z r. 1614 : z uwzględnieniem późniejszych do r. 1759 inwentarzy / wydał Alfons Mańkowski. Toruń 1927, nakładem Towarzystwa Naukowego. 23 cm, s.... [więcej]

Inwentarz dóbr biskupstwa chełmińskiego z r. 1614.

80.00 zł
Toruń 1927
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Inwentarz dóbr biskupstwa chełmińskiego z r. 1614 : z uwzględnieniem późniejszych do r. 1759 inwentarzy / wydał Alfons Mańkowski. Toruń 1927, Towarzystwo Naukowe w Toruniu. 23 cm, s. [4],... [więcej]

Inwentarz dóbr kapituły katedralnej chełmińskiej z XVII i XVIII wieku.

68.00 zł
Toruń 1928
Towarzystwo Naukowe
Fontes - Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Inwentarz dóbr kapituły katedralnej chełmińskiej z XVII i XVIII wieku / wydał Alfons Mańkowski. Toruń 1928, nakładem Towarzystwa Naukowego. 25 cm, s. [3], VI, [4], 143. Towarzystwo... [więcej]

Inwentarz dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego z roku 1582.

48.00 zł
Toruń 1953
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Inwentarz dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego z roku 1582 = Revisio bonorum Episcopatus Wladislaviensis facta a. 1582 / wydał Leonid Żytkowicz. Toruń 1953, Towarzystwo Naukowe w Toruniu.... [więcej]

Inwentarz dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego.

40.00 zł
Toruń 1950
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Inwentarz dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego = Revisio bonorum Episcopatus Wladislaviensis : facta A. 1598 / wydał Leonid Żytkowicz. Toruń 1950, Towarzystwo Naukowe w Toruniu. 26 cm, s.... [więcej]

Inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego (1646 i 1676).

40.00 zł
Toruń, Warszawa 1955
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego (1646 i 1676) / wydał Ryszard Mienicki. Toruń, Warszawa 1955, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 25 cm, s. XXI, [1], 179. Towarzystwo Naukowe w Toruniu.... [więcej]

Inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego (1723-1747).

40.00 zł
Warszawa 1956
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego (1723-1747) / wydał Ryszard Mienicki. Toruń, Warszawa 1956, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 25 cm, s. XXIII, [1], 276. Towarzystwo Naukowe w Toruniu.... [więcej]

Inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego z r. 1759.

60.00 zł
Toruń, Łódź 1959
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego z r. 1759 / wydał Ryszard Mienicki. Toruń, Łódź 1959, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. XVI, 416, k. tabl. [3] luzem, złożone z mapami.... [więcej]

Inwentarze dóbr kapituły katedralnej chełmińskiej z XVII i XVIII wieku.

100.00 zł
Toruń 1928
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Inwentarze dóbr kapituły katedralnej chełmińskiej z XVII i XVIII wieku / wydał Alfons Mańkowski. Toruń 1928, Towarzystwo Naukowe w Toruniu. 25 cm, s. [4], VI, [4], 143, [1]. Fontes; 23.... [więcej]

Inwentarze dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego z XVII w.

40.00 zł
Warszawa, Toruń 1957
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Inwentarze dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego z XVII w. / wydał Leonid Żytkowicz. Wyd. 1. Warszawa, Toruń 1957, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 25 cm, s. XXVII, [1], 344. Towarzystwo... [więcej]

Inwentarze starostw puckiego i kościerskiego z XVII wieku.

45.00 zł
Warszawa, Toruń 1954
Państwowe Wydawnictwo Naukowe; Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Inwentarze starostw puckiego i kościerskiego z XVII wieku / wydał Gerard Labuda. Warszawa, Toruń 1954, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe w Toruniu. 25 cm, s. XXI, [1], 232, k.... [więcej]

Inwentarze starostwa bytowskiego i lęborskiego z XVII i XVIII w.

45.00 zł
Toruń, Warszawa 1959
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Inwentarze starostwa bytowskiego i lęborskiego z XVII i XVIII w. / wydał Gerard Labuda. Toruń, [Warszawa] 1959, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 26 cm, s. XXVIII, 198, [1]. Towarzystwo Naukowe w... [więcej]

Kaczor Dariusz – Przestępczość kryminalna i wymiar sprawiedliwości w Gdańsku w XVI-XVIII wieku.

68.00 zł
Gdańsk 2005
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Officina Ferberiana
Gdańskie Studia z Dziejów Nowożytnych
ISBN / ISSN  83-7326-345-4, 83-917026-3-4
Kaczor Dariusz – Przestępczość kryminalna i wymiar sprawiedliwości w Gdańsku w XVI-XVIII wieku. Gdańsk 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Officina Ferberiana. 25 cm, s. 448,... [więcej]

Kościół katolicki w Małopolsce w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym.

74.00 zł
Kielce, Gdańsk 2001
Kieleckie Towarzystwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-86006-46-3
Kościół katolicki w Małopolsce w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym / pod red. Waldemara Kowalskiego, Jadwigi Muszyńskiej. Kielce, Gdańsk 2001, Kieleckie Towarzystwo Naukowe,... [więcej]

Kot Stanisław – Andrzej Frycz Modrzewski.

80.00 zł
Kraków 1923
Krakowska Spółka Wydawnicza
Kot Stanisław – Andrzej Frycz Modrzewski : studjum z dziejów kultury polskiej w. XVI. Wyd. 2, przejrzane. Kraków 1923, Krakowska Spółka Wydawnicza. 21 cm, s. VIII, 320; oprawa z epoki:... [więcej]

Królowie polscy w Toruniu.

18.00 zł
Toruń 1984
Muzeum Okręgowe; Toruńskie Towarzystwo Kultury; Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu
Królowie polscy w Toruniu : szkice / pod redakcją Mariana Biskupa; opracowali: Zenon Hubert Nowak [et al.]. Toruń 1984, Muzeum Okręgowe, Toruńskie Towarzystwo Kultury, Towarzystwo Przyjaciół... [więcej]

Krzyżaniakowa Jadwiga, Ochmański Jerzy – Władysław II Jagiełło.

28.00 zł
Wrocław 1990
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
cykl biograficzny Ossolineum
ISBN / ISSN  83-04-03317-8
Krzyżaniakowa Jadwiga, Ochmański Jerzy – Władysław II Jagiełło. Wrocław 1990, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 21 cm, s. 362, s. tabl. [24] z ilustracjami, mapy w... [więcej]

Księga kolektora papieskiego Piotra syna Stefana 1373-1375.

35.00 zł
Kraków 1994
nakładem Polskiej Akademii Umiejętności
Monumenta Poloniae Vaticana
ISBN / ISSN  83-902528-8-0
Księga kolektora papieskiego Piotra syna Stefana 1373-1375 / wydał, wstępem i indeksem opatrzył Stanisław Szczur; Polska Akademia Umiejętności. Kraków 1994, nakładem Polskiej Akademii... [więcej]

Kuczyński Stefan M. – Wielka wojna z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411.

60.00 zł
Warszawa 1960
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Kuczyński Stefan M. – Wielka wojna z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411. Wyd. 2 (nowe). Warszawa 1960, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. 24 cm, s. 622, [1], s. tabl. [6] z... [więcej]

Kuczyński Stefan M[aria] – Bitwa pod Grunwaldem.

20.00 zł
Katowice 1987
Wydawnictwo Śląsk
ISBN / ISSN  83-216-0508-7
Kuczyński Stefan M[aria] – Bitwa pod Grunwaldem. Wyd. 1. Katowice [1987], Wydawnictwo Śląsk. 20 cm, s. 213, [3], ilustracje + Mapy : s. [12] (w tym 11 złożonych, z mapami barwnymi). [więcej]

Kurze Beiträge.

12.00 zł
Posen 1931
im Verlag der Historischen Gesellschaft für Posen
Kurze Beiträge / von Martin Kage [et al.]. Posen 1931, im Verlag der Historischen Gesellschaft für Posen. 22 cm, s. [1], 102-122. Sonder-Abdruch aus Heft 22 der Deutschen Wissenschaftl.... [więcej]

Kwiatkowski Marcin – Pisma : edycje królewieckie 1564-1577.

25.00 zł
Bydgoszcz 1997
Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy
ISBN / ISSN  83-7096-146-0
Kwiatkowski Marcin – Pisma : edycje królewieckie 1564-1577 / opracował i wstępem poprzedził Marian Pawlak. Bydgoszcz 1997, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej. 21 cm, s.... [więcej]

Lechicka Jadwiga – Z zagadnień Oświecenia na Pomorzu.

40.00 zł
Toruń, Łódź 1957
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Lechicka Jadwiga – Z zagadnień Oświecenia na Pomorzu. Wyd. 1. Toruń, Łódź 1957, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 25 cm, s. 204. Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu; R. 60, z. 1.... [więcej]

Leitgeber Bolesław – Rzym w radościach i troskach dawnej Polski.

30.00 zł
Londyn 1991
Oficyna Poetów i Malarzy
ISBN / ISSN  0-948668-59-8
Leitgeber Bolesław – Rzym w radościach i troskach dawnej Polski : momenty historyczne. Londyn 1991, Oficyna Poetów i Malarzy. 22 cm, s. 248. Nieliczne małe, blade, brązowe plamy u dołu... [więcej]

Lelewel Joachim – Polska, dzieje i rzeczy jej rozpatrywane. T. 13.

300.00 zł
Poznań 1863
J. K. Żupański
Lelewel Joachim – Polska, dzieje i rzeczy jej rozpatrywane / przez ... T. 13: [Historya polska do końca panowania Stefana Batorego: dzieło pośmiertne / przypiskami pomnożone i wydane przez E.... [więcej]

Lelewel Joachim – Polska, dzieje i rzeczy jej rozpatrywane. T. 6.

150.00 zł
Poznań 1859
J. K. Żupański
Lelewel Joachim – Polska, dzieje i rzeczy jej rozpatrywane / przez ... T. 6: 1. Panowanie króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego. 2. Przypiski. 3. Porównanie dwu powstań narodu... [więcej]

Lissauer Geburtsbriefe 1639-1731.

69.00 zł
Posen 1940
im Verlag der Historischen Gesellschaft im Wartheland
Schriftenreihe Deutsche Sippenforschung im Osten
Lissauer Geburtsbriefe 1639-1731 / bearbeitet und herausgegeben von Hansjoachim Harms. Posen 1940, im Verlag der Historischen Gesellschaft im Wartheland. 23 cm, s. 172. Schriftenreihe Deutsche... [więcej]

Łowmiański Henryk – Akty cechów wileńskich. T. 1.

200.00 zł
Wilno 1939
Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Łowmiański Henryk – Akty cechów wileńskich. T. 1. Wilno 1939, Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 30 cm, s. 493. Dzieło nieukończone z racji wybuchu wojny, ukazała się jeszcze część t. 2.... [więcej]

Łowmiański Henryk – Początki Polski. T. 2.

50.00 zł
Warszawa 1963
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Łowmiański Henryk – Początki Polski : z dziejów Słowian w I tysiącleciu n. e. [T.] 2. Wyd. 1. Warszawa 1963, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. 425, [1], mapy, oprawa płótno. Brak... [więcej]

Łowmiański Henryk – Początki Polski. T. 3.

50.00 zł
Warszawa 1967
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Łowmiański Henryk – Początki Polski : z dziejów Słowian w I tysiącleciu n. e. [T.] 3. Wyd. 1. Warszawa 1967, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. 519, k. tabl. [3] złożone, z mapami,... [więcej]

Łowmiański Henryk – Początki Polski. T. 4.

60.00 zł
Warszawa 1970
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Łowmiański Henryk – Początki Polski : z dziejów Słowian w I tysiącleciu n. e. [T.] 4. Wyd. 1. Warszawa 1970, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. 538, mapy w tekście, oprawa płótno,... [więcej]

Majewski Jan – Gospodarstwo folwarczne we wsiach miasta Poznania w latach 1582-1644.

54.00 zł
Poznań 1957
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych
Majewski Jan – Gospodarstwo folwarczne we wsiach miasta Poznania w latach 1582-1644. Poznań 1957, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 25 cm, s. [8], 383, k. tabl. [1] złożona z mapą dwubarwną.... [więcej]

Materyały do historyi stosunków kulturalnych w XVI w. na dworze królewskim polskim.

60.00 zł
Kraków 1915
nakładem Akademii Umiejętności
Wydawnictwo Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce Akademii Umiejętności
Materyały do historyi stosunków kulturalnych w XVI w. na dworze królewskim polskim / zebrał i opracował Stanisław Tomkowicz. Kraków 1915, nakładem Akademii Umiejętności. 26 cm, s. [6],... [więcej]

Mews Siegfried – Ein englischer Gesandtschaftsbericht über den polnischen Staat zu Ende des 16. Jahrhunderts.

40.00 zł
Leipzig 1936
S. Hirzel
Deutschland und der Osten
Mews Siegfried – Ein englischer Gesandtschaftsbericht über den polnischen Staat zu Ende des 16. Jahrhunderts : sir George Carew: A relation of the State of Polonia and the united Provinces of... [więcej]

Meye Albrecht – Das Strafrecht der Stadt Danzig von der Carolina bis zur Vereinigung Danzigs mit der preussischen Monarchie (1532-1793).

60.00 zł
Danzig 1935
Danziger Verlags-Gesellschaft
Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreussens
Meye Albrecht – Das Strafrecht der Stadt Danzig von der Carolina bis zur Vereinigung Danzigs mit der preussischen Monarchie (1532-1793). Danzig 1935, Danziger Verlags-Gesellschaft. 24 cm, s. 107.... [więcej]

Między barokiem a oświeceniem.

35.00 zł
Olsztyn 2004
Towarzystwo Naukowe; Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
ISBN / ISSN  0585-3893
Między barokiem a oświeceniem : wojny i niepokoje czasów saskich / praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka. Wyd. 1. Olsztyn 2004, Towarzystwo Naukowe, Ośrodek... [więcej]

Między barokiem a oświeceniem.

30.00 zł
Olsztyn 2002
Towarzystwo Naukowe; Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
ISBN / ISSN  0585-3893
Między barokiem a oświeceniem : sarmacki konterfekt / praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka. Wyd. 1. Olsztyn 2002, Towarzystwo Naukowe, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha... [więcej]

Modrzewski Andrzej Frycz – Commentariorum de republica emendanda.

60.00 zł
Warszawa 1953
Państwowy Instytut Wydawniczy
Andreae Fricii Modrevii Opera Omnia
Modrzewski Andrzej Frycz – Commentariorum de republica emendanda : libri quinque / edidit Casimirus Kumaniecki. Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy. 25 cm, s. 566, [5], oprawa płótno.... [więcej]

Możejko Beata – Czynsz gdański w polityce Kazimierza Jagiellończyka i jego synów (1468-1516).

60.00 zł
Gdańsk 2004
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ISBN / ISSN  83-7326-198-2
Możejko Beata – Czynsz gdański w polityce Kazimierza Jagiellończyka i jego synów (1468-1516). Gdańsk 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 24 cm, s. 485, [2], ilustracje. [więcej]

Mularczyk Jerzy – Dobór i rola świadków w dokumentach śląskich do końca XIII wieku.

33.00 zł
Wrocław 1977
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego
Mularczyk Jerzy – Dobór i rola świadków w dokumentach śląskich do końca XIII wieku. Wrocław 1977, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 20 cm, s. 179, [1]. Prace Wrocławskiego... [więcej]

Murzynowski Stanisław – Historyja żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze oraz Ortografija polska.

17.00 zł
Olsztyn 1974
Wydawnictwo Pojezierze
Literatura Warmii i Mazur w Dawnych Wiekach
Murzynowski Stanisław – Historyja żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze oraz Ortografija polska / opracowali Janusz Małłek i Franciszek Pepłowski. [Olsztyn] 1974, Wydawnictwo... [więcej]

Nadolski Andrzej – Grunwald.

35.00 zł
Olsztyn 1990
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
ISBN / ISSN  0585-3893
Nadolski Andrzej – Grunwald : problemy wybrane. Olsztyn 1990, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. 24 cm, s. 242, k. tabl. [1] złożona z mapą, ilustracja, mapy i wykresy... [więcej]

Nanke Czesław – Szlachta wołyńska wobec konstytucyi trzeciego maja.

150.00 zł
Lwów 1907
Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej
Archiwum Naukowe / Wydawnictwo dla Popierania Nauki Polskiej
Nanke Czesław – Szlachta wołyńska wobec konstytucyi trzeciego maja. Lwów 1907, Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej. 26 cm, s. [3], 93. Archiwum Naukowe : Wydawnictwo dla Popierania... [więcej]

Nowacki Bronisław – Przemysł II.

25.00 zł
Poznań 1995
Wydawnictwo WBP
Biblioteka „Kroniki Wielkopolski”
ISBN / ISSN  83-85811-20-6
Nowacki Bronisław – Przemysł II : książę wielkopolski, król Polski 1257-1295. Wyd. 1. Poznań 1995, Wydawnictwo WBP. 21 cm, s. 178, [2], ilustracje. Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział... [więcej]

Nowak Zbigniew – Jan Dantyszek.

25.00 zł
Wrocław, Gdańsk 1982
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Oddział w Gdańsku
Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Gdańska
ISBN / ISSN  83-04-01062-3
Nowak Zbigniew – Jan Dantyszek : portret renesansowego humanisty. Wyd. 1. Wrocław, Gdańsk 1982, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Oddział w Gdańsku. 19 cm, s. 312, [1], s.... [więcej]

Nowak-Dłużewski Juliusz – Stanisław Konarski.

20.00 zł
Warszawa 1989
Instytut Wydawniczy Pax
ISBN / ISSN  83-211-1122-X
Nowak-Dłużewski Juliusz – Stanisław Konarski / przedmowa Konrada Górskiego. Wyd. 2. Warszawa 1989, Instytut Wydawniczy Pax. 20 cm, s. 257, [1], oprawa płótno, obwoluta. Otarcia obwoluty. [więcej]

Okęcki Antoni Onufry – Antonii Onuphrii de Okęcie Okęcki episcopi posnaniensis et varsaviensis supremi regni cancellarii Ecclesiae Cathedralis Posnaniensis visitatio; Visitatio generalis decanatus posnaniensis.

120.00 zł
Poznań 1917
Wydział Teologiczny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu
Wydawnictwa / Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Wydział Teologiczny. Seria 1, Materiały
Okęcki Antoni Onufry – Antonii Onuphrii de Okęcie Okęcki episcopi posnaniensis et varsaviensis supremi regni cancellarii Ecclesiae Cathedralis Posnaniensis visitatio die 15. Junii anno 1781... [więcej]

Orzechowski Kazimierz – Rachunki śląskich stanów (1527-1741).

28.00 zł
Wrocław 1994
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo
ISBN / ISSN  83-229-1144-0
Orzechowski Kazimierz – Rachunki śląskich stanów (1527-1741) : studium źródłoznawcze. Wrocław 1994, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 24 cm, s. 218. Acta Universitatis... [więcej]

Ostrożyński Władysław – Sprawa zamachu na Stanisława Augusta z 3. listopada 1771 r. prze sądem sejmowym.

40.00 zł
Lwów 1891
drukiem i nakładem drukarni Wł. Łozińskiego
Ostrożyński Władysław – Sprawa zamachu na Stanisława Augusta z 3. listopada 1771 r. przed sądem sejmowym / napisał ... Lwów 1891, drukiem i nakładem drukarni Wł. Łozińskiego. 22 cm,... [więcej]

Pachoński Jan – Bitwa pod Racławicami.

14.00 zł
Warszawa, Kraków 1987
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-05603-7
Pachoński Jan – Bitwa pod Racławicami / Jan Lubicz-Pachoński. Wyd. 3. Warszawa, Kraków 1987, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 21 cm, s. 141, [1], k. tabl. [2] z ilustracjami, mapy 2... [więcej]

Papée Fryderyk – Aleksander Jagiellończyk.

60.00 zł
Kraków 1949
Polska Akademia Umiejętności
Papée Fryderyk – Aleksander Jagiellończyk. Kraków 1949, Polska Akademia Umiejętności. 24 cm, s. [4], 120, oprawa współczesna: półplastik ze złoceniami na grzbiecie, okładki... [więcej]

Paternowski Stefan – Finanse miasta Poznania w wiekach średnich.

40.00 zł
Poznań 1937
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Historycznej
Paternowski Stefan – Finanse miasta Poznania w wiekach średnich. Poznań 1937, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 24 cm, s. [2], 107, k. tabl. [2] złożone z tabelami, tabele w... [więcej]

Pielgrzymowski Eliasz – Didžioji Leono Sapiegos pasiuntinybė į Maskvą, 1600-1601 m.

48.00 zł
Vilnius 2002
Žara
Historiae Lituaniae Fontes Minores
ISBN / ISSN  9986-34-093-4
Pielgrzymowski Eliasz – Didžioji Leono Sapiegos pasiuntinybė į Maskvą, 1600-1601 m. / Elijas Pilgrimovijus; parengė Jūratė Kiaupienė. Vilnius 2002, Žara. 29 cm, s. 111, [1], ilustracje.... [więcej]

Pociecha Władysław – Polska wobec elekcji cesarza Karola V. w roku 1519.

28.00 zł
Wrocław 1947
nakładem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego
Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego
Pociecha Władysław – Polska wobec elekcji cesarza Karola V. w roku 1519. Wrocław 1947, nakładem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. 26 cm, s. 88. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego;... [więcej]

Początki państwa polskiego. T. 1-2.

120.00 zł
Poznań 1962
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Początki państwa polskiego : księga tysiąclecia. T. 1: Organizacja polityczna. T. 2: Społeczeństwo i kultura / [redaktor Kazimierz Tymieniecki; współredaktorzy Gerard Labuda, Henryk... [więcej]

Polska w epoce Odrodzenia.

20.00 zł
Warszawa 1970
Wiedza Powszechna
Konfrontacje Historyczne
Polska w epoce Odrodzenia : państwo, społeczeństwo, kultura / pod redakcją Andrzeja Wyczańskiego. Wyd. 1. Warszawa 1970, Wiedza Powszechna. 20 cm, s. 321, [1], s. tabl. [40] z ilustracjami,... [więcej]

Pomniki dziejowe Polski. T. 1-6.

1 000.00 zł
Warszawa 1960-1961
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Monumenta Poloniae historica = Pomniki dziejowe Polski. T. 1-6 / edidit August Bielowski [et al.]. Warszawa 1960-1961, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 25 cm, s. [8], XXXII, 946, k. tabl. [8]; s.... [więcej]

Powstanie kościuszkowskie w dokumencie archiwalnym.

14.00 zł
Warszawa 1985
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
ISBN / ISSN  83-11-07157-8
Powstanie kościuszkowskie w dokumencie archiwalnym / opracowała Barbara Sobolowa. Wyd. 1. Warszawa 1985, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. 20 cm, s. 109, [1], ilustracje, faksymile... [więcej]

Prace Komisji Historycznej. T. 6.

140.00 zł
Poznań 1930
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Prace Komisji Historycznej. T. 6. Poznań 1930, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 24 cm, s. [4], 568. Okładka z drobnymi ubytkami i naddarciami marginesów, zakurzona, egzemplarz... [więcej]

Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich. T. 3.

36.00 zł
Toruń 2010
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu
ISBN / ISSN  978-83-61487-68-5, 0082-5506
Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich. T. 3: (Listopad 1530 - październik 1535) / wydali Marian Biskup, Krzysztof Kopiński, Piotr Oliński, Janusz Tandecki. Wyd. 1. Toruń 2010,... [więcej]

Protokóły posiedzeń Komisyi Edukacyi Narodowej 1773-1777.

90.00 zł
Warszawa 1910
z zapomogi Kasy im. J. Mianowskiego
Komisja Edukacji Narodowej i Jej Szkoły w Koronie 1773-1794
Protokóły posiedzeń Komisyi Edukacyi Narodowej 1773-1777 / wydał Teodor Wierzbowski. Warszawa 1910, z zapomogi Kasy im. J. Mianowskiego. 25 cm, s. 159. Komisja Edukacji Narodowej i Jej Szkoły... [więcej]

Protokóły posiedzeń Komisyi Rozdawniczej Koronnej 1774-1776.

90.00 zł
Warszawa 1912
z zapomogi Kasy im. J. Mianowskiego
Komisja Edukacji Narodowej i Jej Szkoły w Koronie 1773-1794
Protokóły posiedzeń Komisyi Rozdawniczej Koronnej 1774-1776 / wydał Teodor Wierzbowski. Warszawa 1912, z zapomogi Kasy im. J. Mianowskiego. 25 cm, s. [4], 159, [1]. Komisja Edukacji Narodowej i... [więcej]

Randt Erich – Die neuere polnische Geschichtsforschung über die politschen Beziehungen West-Pommerns zu polen im Zeitalter Kaiser Ottos des Grossen.

54.00 zł
Danzig 1932
Danziger Verlags-Gesellschaft
Ostland-Forschungen
Randt Erich – Die neuere polnische Geschichtsforschung über die politschen Beziehungen West-Pommerns zu polen im Zeitalter Kaiser Ottos des Grossen. Danzig 1932, Danziger Verlags-Gesellschaft.... [więcej]

Repertorium Rerum Polonicarum ex Archivo Orsini in Archivo Capitolino Romae. 3 Pars.

100.00 zł
Romae 1964
Institutum Historicum Polonicum Romae
Elementa ad Fontium Editiones
Repertorium Rerum Polonicarum ex Archivo Orsini in Archivo Capitolino Romae. 3 Pars / collegit Wanda Wyhowska de Andreis. Romae 1964, Institutum Historicum Polonicum Romae. 24 cm, s. XVI, 343.... [więcej]

Rhode Gotthold – Die Ostgrenze Polens. 1. Band.

150.00 zł
Köln, Graz 1955
Böhlau Verlag
Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart
Rhode Gotthold – Die Ostgrenze Polens : politische Entwicklung, kulturelle Bedeutung und geistige Auswirkung. 1. Band : Im Mittelalter bis zum Jahre 1401. Köln, Graz 1955, Böhlau Verlag. 25 cm,... [więcej]

Rozynkowski Waldemar – Powstanie i rozwój sieci parafialnej w diecezji chełmińskiej w czasach panowania zakonu krzyżackiego.

40.00 zł
Toruń 2000
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
ISBN / ISSN  83-87639-33-8
Rozynkowski Waldemar – Powstanie i rozwój sieci parafialnej w diecezji chełmińskiej w czasach panowania zakonu krzyżackiego. Wyd. 1. Toruń 2000, Towarzystwo Naukowe w Toruniu. 24 cm, s. 218,... [więcej]

Schemmerling Otto – Einwohnerlisten aus dem Kreise Heiligenbeil. Teil 1, 1-2. Halbband.

240.00 zł
Hamburg 1987-1989
Selbstverlag des Vereins für Familienforschung in Ost- und Westpreussen
Sonderschriften des Vereins für Familienforschung in Ost- und Westpreussen
ISBN / ISSN  3-922953-99-9, 3-922953-98-0
Schemmerling Otto – Einwohnerlisten aus dem Kreise Heiligenbeil. Teil 1. 1. Halbband: 1601-1690. 2. Halbband: 1691-1751. Zusammengestellt nach den Amtsrechnungen der Ämter Balga, Brandenburg,... [więcej]

Skwarczyński Paweł – Szkice z dziejów reformacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

35.00 zł
Londyn 1967
Odnowa
Skwarczyński Paweł – Szkice z dziejów reformacji w Europie Środkowo-Wschodniej / [cztery rozdziały pt. „Reformacja w Europie Środkowo-Wschodniej”przełożył z angielskiego Jan... [więcej]

Smoleński Władysław – Mieszczaństwo warszawskie w końcu wieku XVIII.

40.00 zł
Warszawa 1976
Państwowy Instytut Wydawniczy
Klasycy Historiografii Polskiej
Smoleński Władysław – Mieszczaństwo warszawskie w końcu wieku XVIII / opracowali i wstępem poprzedzili M[arian] H[enryk] Serejski i A[ndrzej Wierzbicki. Wyd. 2. Warszawa 1976, Państwowy... [więcej]

Spieralski Zdzisław – Jan Tarnowski 1488-1561.

25.00 zł
Warszawa 1977
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Spieralski Zdzisław – Jan Tarnowski 1488-1561. Wyd. 1. Warszawa 1977, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. 19 cm, s. 436, [2], s. tabl. [32] z ilustracjami, plan w paginacji.  [więcej]

Stasiewicz-Jasiukowa Irena – Onufry Kopczyński, współpracownik Komisji Edukacji Narodowej.

40.00 zł
Wrocław, Gdańsk 1987
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Oddział w Gdańsku
ISBN / ISSN  83-04-02500-0
Stasiewicz-Jasiukowa Irena – Onufry Kopczyński, współpracownik Komisji Edukacji Narodowej : studium o społecznej roli uczonego w Polsce Stanisławowskiej. Wrocław, Gdańsk 1987, Zakład... [więcej]

Stasiewski Bernhard – Untersuchungen über drei Quellen zur Ältesten Geschichte und Kirchengeschichte Polens.

120.00 zł
Breslau 1933
Verlag Müller & Seiffert
Breslauer Studien zur Historischen Theologie
Stasiewski Bernhard – Untersuchungen über drei Quellen zur Ältesten Geschichte und Kirchengeschichte Polens. Breslau 1933, Verlag Müller & Seiffert. 27 cm, s. XX, 178. Breslauer Studien zur... [więcej]

Sucheni-Grabowska Anna – Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504-1548.

40.00 zł
Wrocław 1967
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Sucheni-Grabowska Anna – Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504-1548. Wrocław 1967, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 25 cm, s. 240, [2]. Instytut Historii Polskiej Akademii... [więcej]

Sułek Zdzisław – Sprzysiężenie Jakuba Jasińskiego.

40.00 zł
Warszawa 1982
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
ISBN / ISSN  83-11-06822-4
Sułek Zdzisław – Sprzysiężenie Jakuba Jasińskiego. Warszawa 1982, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. 24 cm, s. 279, [1], ilustracje, mapy, plan, oprawa płótno, obwoluta. Wojskowy... [więcej]

Sznarbachowski Feliks – Początek i dzieje rzymsko-katolickiej Djecezji Łucko-Żytomierskiej, obecnie Łuckiej, w zarysie.

180.00 zł
Warszawa 1926
Sznarbachowski Feliks – Początek i dzieje rzymsko-katolickiej Djecezji Łucko-Żytomierskiej, obecnie Łuckiej, w zarysie. Warszawa 1926, b. wyd. 25 cm, s. 308, ilustracje. Autor - ksiądz... [więcej]

Tandecki Janusz – Kancelarie toruńskich korporacji rzemieślniczych w okresie staropolskim.

24.00 zł
Warszawa, Poznań, Toruń 1987
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
ISBN / ISSN  83-01-07512-0, 0082-5522
Tandecki Janusz – Kancelarie toruńskich korporacji rzemieślniczych w okresie staropolskim. Wyd. 1. Warszawa, Poznań, Toruń 1987, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu. 24 cm, s.... [więcej]

The history of Polish diplomacy X-XX c.

80.00 zł
Warsaw 2005
The Sejm Publishing Office
ISBN / ISSN  83-7059-708-4
The history of Polish diplomacy X-XX c. / editors: Gerard Labuda, Waldemar Michowicz; authors: Marian Biskup [et al.]; (and translators: Aleksandra Rodzińska-Chojnowska [et al.]); Diplomatic... [więcej]

Trzymajmy się morza.

24.00 zł
Gdańsk 1985
Wydawnictwo Morskie
ISBN / ISSN  83-215-6825-4
Trzymajmy się morza : problem morza w opinii Rzeczypospolitej XVIII wieku / wyboru tekstów dokonał, wstępem i objaśnieniami opatrzył Edmund Kotarski. Wyd. 1. Gdańsk 1985, Wydawnictwo... [więcej]

Ungeheuer Marian – Stosunki kredytowe w Ziemi Przemyskiej w połowie XV wieku.

70.00 zł
Lwów 1929
skład główny Kasa im. J. Mianowskiego, Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej - Warszawa
Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych
Ungeheuer Marian – Stosunki kredytowe w Ziemi Przemyskiej w połowie XV wieku / przedmowę zawierającą życiorys autora napisał Fr[anciszek] Bujak. Lwów 1929, skład główny Kasa im. J.... [więcej]

Urzędy dworu monarszego dawnej Rzeczypospolitej i państw ościennych.

25.00 zł
Kraków 1996
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
ISBN / ISSN  83-7052-389-7
Urzędy dworu monarszego dawnej Rzeczypospolitej i państw ościennych : materiały sesji zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu, listopad 1993 / pod redakcją Antoniego Gąsiorowskiego i... [więcej]

Vladenie Smorgon'.

48.00 zł
Minsk 1977
Izdatel'stvo „Nauka i Tehnika”
Inventari Magnatskih Vladenij Belorussii XVII-XVIII vv.
Vladenie Smorgon' / [redakcionnaâ kollegiâ: E. M. Karpačev et al.; sostaviteli: P[avel] G[rigor'evič] Kozlovskij, E. P. Šlossberg, E. L. Braver]. Minsk 1977, Izdatel'stvo „Nauka i... [więcej]

Warmiński Ignacy – Andrz. Samuel i Jan Seklucyan.

90.00 zł
Poznań 1906
Księgarnia Św. Wojciecha
Warmiński I[gnacy] – Andrz. Samuel i Jan Seklucyan / z polecenia Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu napisał... Poznań 1906, Księgarnia Św. Wojciecha, skład główny w Księgarni G.... [więcej]

Wdowiszewski Zygmunt. Genealogia Jagiellonów.

60.00 zł
Warszawa 1968
Instytut Wydawniczy Pax
Wdowiszewski Zygmunt - Genealogia Jagiellonów. Warszawa 1968, Instytut Wydawniczy Pax. 20 cm, s. 230, [2], s. tabl. [8] z ilustracjami, tablic genealogicznych 15 (w paginacji), oprawa wydawnicza:... [więcej]

Wierzbowski Teodor – Komisya Edukacyi Narodowej : 1773-1794. T. 1.

90.00 zł
Warszawa 1911
z zapomogi Kasy im. J. Mianowskiego
Wierzbowski Teodor – Komisya Edukacyi Narodowej : 1773-1794 : monografia historyczna. T. 1 : A. Opracowania i źródła drukowane. B. Źródła archiwalne. Warszawa 1911, z zapomogi Kasy im.... [więcej]

Wimmer Jan – Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej.

90.00 zł
Warszawa 1956
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Komisja Woskowo-Historyczna Ministerstwa Obrony Narodowej
Wimmer Jan – Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej : (1700-1717). Wyd. 1. Warszawa 1956, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. 25 cm, s. 610, [2], s. tabl. [29] złożonych, z... [więcej]

Wisner Henryk – Unia : sceny z przeszłości Polski i Litwy.

20.00 zł
Warszawa 1988
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
ISBN / ISSN  83-205-4027-5
Wisner Henryk – Unia : sceny z przeszłości Polski i Litwy. Wyd. 1. Warszawa 1988, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 20 cm, s. 327, [1], ilustracje, mapy, oprawa płótno, obwoluta. Obwoluta z... [więcej]

Wojciechowski Zygmunt – Hołd Pruski i inne studia historyczne.

30.00 zł
Poznań 1946
Księgarnia Ziem Zachodnich
Wojciechowski Zygmunt – Hołd pruski i inne studia historyczne. Poznań 1946, Księgarnia Ziem Zachodnich. 22 cm, s. 151, [1]. Egzemplarz nierozcięty. [więcej]

Wojciechowski Zygmunt – Państwo polskie w wiekach średnich.

36.00 zł
Poznań 1945
Księgarnia Akademicka
Wojciechowski Zygmunt – Państwo polskie w wiekach średnich : dzieje ustroju. Poznań 1945, Księgarnia Akademicka. 22 cm, s. XV, [1], 276. Małe ubytki i drobne naddarcia okładki. [więcej]

Wojtowicz Jerzy – Studia nad kształtowaniem się układu kapitalistycznego w Toruniu.

35.00 zł
Toruń 1960
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwa Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Prace Instytutu Historycznego
Wojtowicz Jerzy – Studia nad kształtowaniem się układu kapitalistycznego w Toruniu : stosunki przemysłowe miasta Torunia w XVIII wieku. Wyd. 1. Toruń 1960, Państwowe Wydawnictwo Naukowe... [więcej]

Wójcik Zbigniew – Stanisław Staszic.

30.00 zł
Kraków 1999
Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
ISBN / ISSN  83-902089-3-8
Wójcik Zbigniew – Stanisław Staszic : organizator nauki i gospodarki. Kraków 1999, Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. 24 cm, s. 220, tablice z... [więcej]

Zbierski Andrzej – Port gdański na tle miasta w X-XIII wieku.

65.00 zł
Gdańsk 1964
Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Prace Komisji Archeologicznej; Gdańsk Wczesnośredniowieczny
Zbierski Andrzej – Port gdański na tle miasta w X-XIII wieku. Wyd. 1. Gdańsk 1964, Gdańskie Towarzystwo Naukowe. 25 cm, s. 414, [1], k. tabl. [14] złożonych luzem z planami [w tym 3... [więcej]

Zdanek Maciej – Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu.

30.00 zł
Warszawa 2005
Wydawnictwo Neriton; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
ISBN / ISSN  83-89729-23-7
Zdanek Maciej – Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu. Wyd. 1. Warszawa 2005, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN. 24 cm, s. 231, [2]. Ślad zgięcia górnego, lewego... [więcej]

Źródła do dziejów ekonomii malborskiej. T. 1-5.

120.00 zł
Toruń 1959-1971
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Fontes Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Źródła do dziejów ekonomii malborskiej / wydali Wojciech Hejnosz, Julian Gronowski, Janina Waluszewska. T. 1-5. Toruń 1959-1971, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Oddział w Łodzi. 24 cm, s.... [więcej]
strony internetowe Bydgoszcz