Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Książki EKONOMIA

Arfin Ferne – Public relations finansów.

18.00 zł
Warszawa 1998
Dom Wydawniczy ABC
ISBN / ISSN  83-87286-61-3
Arfin Ferne – Public relations finansów : czego uczą nas doświadczenia największych przedsiębiorstw / przełożył Józef Korzycki. Warszawa 1998, Dom Wydawniczy ABC. 23 cm, s. 201. [więcej]

Baliński Władysław – Administrowanie czynnikiem ludzkim.

20.00 zł
Gliwice 1947
„Instytut Wiedzy” Spółdzielnia Wydawnicza Autorów
Baliński Władysław – Administrowanie czynnikiem ludzkim. Gliwice [1947], „Instytut Wiedzy” Spółdzielnia Wydawnicza Autorów. 21 cm, s. 112. [więcej]

Bernadzikiewicz Tadeusz – Przerosty etatyzmu.

30.00 zł
Warszawa 1935
skład główny Wydawnictwo Bibljoteki Polskiej
Bernadzikiewicz Tadeusz – Przerosty etatyzmu : uwagi o gospodarce państwowej w Polsce. Warszawa 1935, skład główny Wydawnictwo Bibljoteki Polskiej. 19 cm, s. 149, [2]. Grzbiet z małymi... [więcej]

Gryziewicz Stanisław – Na marginesie zagadnienia rozwoju gospodarczego Polski.

30.00 zł
Rzym 1946
nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu
Biblioteka Orła Białego
Gryziewicz Stanisław – Na marginesie zagadnienia rozwoju gospodarczego Polski. Wyd. 2. Rzym 1946, nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu. 17 cm, s. 128, [1]. Biblioteka Orła Białego.... [więcej]

Ihnatowicz Ireneusz – Przemysł łódzki w latach 1860-1900.

30.00 zł
Wrocław 1965
Zakład Narodowy im Ossolińskich - Wydawnictwo
Ihnatowicz Ireneusz – Przemysł łódzki w latach 1860-1900. Wyd. 1. Wrocław 1965, Zakład Narodowy im Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s. 218. Instytut Historii Kultury Materialnej... [więcej]

Kaźmierczak Andrzej – Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej.

20.00 zł
Warszawa 2003
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN / ISSN  83-01-13918-8
Kaźmierczak Andrzej – Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej. Wyd. 2, poprawione. Warszawa 2003, Wydawnictwo Naukowe PWN. 24 cm, s. 214, [2]. Zaznaczenia tekstu żółtym flamastrem na ok.... [więcej]

Ku poprawie Rzeczypospolitej.

80.00 zł
Warszawa 1923
„Liga Pracy”
Wydawnictwa „Ligi Pracy”
Ku poprawie Rzeczypospolitej. Warszawa 1923, „Liga Pracy”. 21 cm, s. [264] (wiele liczbowań), k. tabl. [1] z ilustracją, ilustracje i wykresy w tekście. Wydawnictwa „Ligi Pracy”; t. 2.... [więcej]

Kwiatkowski Eugeniusz – Pięć tez gospodarczych nowej Polski.

10.00 zł
Katowice, Wrocław 1947
Wydawnictwa Instytutu Śląskiego
Zagadnienia Gospodarcze Śląska
Kwiatkowski Eugeniusz – Pięć tez gospodarczych nowej Polski. Katowice, Wrocław 1947, Wydawnictwa Instytutu Śląskiego. 21 cm, s. 32. Zagadnienia Gospodarcze Śląska; seria 2, [nr] 3. [więcej]

Loth Jerzy – Wykład geografji ekonomicznej ziem Polski w granicach przedrozbiorowych.

70.00 zł
Warszawa 1921
nakładem Polskiej Agencji Wydawniczej
Loth Jerzy – Wykład geografji ekonomicznej ziem Polski w granicach przedrozbiorowych : na podłożu geografji fizycznej i antropogeografji z uwzględnieniem historji i towaroznawstwa. Wyd. 2.... [więcej]

Ludkiewicz Zdzisław – Struktura agrarna na Pomorzu.

20.00 zł
Toruń, Warszawa 1934
skład główny Kasa im. Mianowskiego - Instytut Popierania Nauki
Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego
Ludkiewicz Zdzisław – Struktura agrarna na Pomorzu : rozprawa z pracy zbiorowej „Stosunki rolnicze na Pomorzu”. Toruń, Warszawa 1934, skład główny Kasa im. Mianowskiego - Instytut... [więcej]

Łach Stanisław – Rolnictwo na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1949.

25.00 zł
Słupsk 1985
Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Łach Stanisław – Rolnictwo na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1949. Słupsk 1985, Wyższa Szkoła Pedagogiczna. 20 cm, s. 207. Nakład 300 egz. [więcej]

Mainz Karl – Der polnische Aussenhandel.

50.00 zł
Berlin 1935
Volk und Reich Verlag
Schriften des Instituts für Osteuropäische Wirtschaft am Staatswissenschaftlichen Institut der Universität Königsberg
Mainz Karl – Der polnische Aussenhandel. Berlin 1935, Volk und Reich Verlag. 23 cm, s. 202, ilustracje. Schriften des Instituts für Osteuropäische Wirtschaft am Staatswissenschaftlichen... [więcej]

Mitura Elżbieta, Koniuszewska Elżbieta – Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie.

20.00 zł
Warszawa 2006
Centrum Doradztwa i Informacji Difin
Edukacja
ISBN / ISSN  83-7251-646-4
Mitura Elżbieta, Koniuszewska Elżbieta – Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik. Warszawa 2006, Centrum Doradztwa i Informacji Difin. 23 cm, s. 272, ilustracje. Edukacja. [więcej]

Nasiłowski Mieczysław – System rynkowy.

39.00 zł
Warszawa 2007
Wydawnictwo Key Text
ISBN / ISSN  978-83-87251-85-7
Nasiłowski Mieczysław – System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii. Wyd. 6 zmienione i uzupełnione. Warszawa 2007, Wydawnictwo Key Text. 24 cm, s. 503, tabele, wykresy. Stan bardzo dobry. [więcej]

Nizard Georges – Metamorfozy przedsiębiorstwa.

18.00 zł
Warszawa 1998
Wydawnictwo Naukowe PWN
Przedsiębiorczość
ISBN / ISSN  83-08-12623-X
Nizard Georges – Metamorfozy przedsiębiorstwa : zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji / przekład Zbigniew Podlasiak. Wyd. 1. Warszawa 1998, Wydawnictwo Naukowe PWN. 24 cm, s. 248, [1].... [więcej]

Pietkiewicz Jan – Kupujemy własny dom na Ziemiach Odzyskanych.

45.00 zł
Poznań 1948
Wydawnictwo Zachodnie
Pietkiewicz Jan – Kupujemy własny dom na Ziemiach Odzyskanych : akcja uwłaszczeniowa na Ziemiach Odzyskanych i terenie b. W. M. Gdańska - warunki nabycia i spłat. Poznań 1948, Wydawnictwo... [więcej]

Podstawy ekonomii.

30.00 zł
Warszawa 2002
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN / ISSN  83-01-13010-5
Podstawy ekonomii / redakcja naukowa Roman Milewski. Wyd. 2, poprawione. Warszawa 2002, Wydawnictwo Naukowe PWN. 24 cm, s. 682, tabele, wykresy. Miejscami liczne podkreślenia tekstu czerwonym... [więcej]

Romer Eugeniusz – Okresy gospodarcze w Polsce.

30.00 zł
Wrocław 1949
nakładem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego
Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego
Romer Eugeniusz – Okresy gospodarcze w Polsce. Wrocław 1949, nakładem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. 26 cm, s. 132, mapy. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego; seria B, nr 20.... [więcej]

Samorząd terytorialny a banki.

15.00 zł
Toruń 2002
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora
ISBN / ISSN  83-7285-110-7
Samorząd terytorialny a banki / pod red. Andrzeja Borodo. Wyd. 1. Toruń 2002, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora. 23 cm, s. 185, [8]. Książka stanowi pokłosie... [więcej]

Samuelson William F., Marks Stephen G. – Ekonomia menedżerska.

60.00 zł
Warszawa 1998
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN / ISSN  83-208-1088-4
Samuelson William F., Marks Stephen G. – Ekonomia menedżerska / red. naukowa przekładu Ryszard Rapacki. Warszawa 1998, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 24 cm, s. 870, oprawa karton. [więcej]

Skibicki Wacław – Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej niemiecko-polski.

30.00 zł
Warszawa 2000
Wiedza Powszechna
ISBN / ISSN  83-214-0983-0
Skibicki Wacław – Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej niemiecko-polski = Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache deutsch-polnisch. Wyd. 5. Warszawa 2000, Wiedza Powszechna.... [więcej]

Specjalizacja polskich portów morskich.

36.00 zł
Gdańsk, Bydgoszcz, Szczecin 1946
Instytut Bałtycki
Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego. Prace Naukowo-Informacyjne. Sprawy Morskie
Specjalizacja polskich portów morskich : protokół obrad oraz referaty zgłoszone na I. Konferencję Naukowej Komisji Morskiej Instytutu Bałtyckiego w Bydgoszczy 14-15. VI. 1946. Gdańsk,... [więcej]

Strasburger Edward – Ustrój skarbowy Rzeczypospolitej Polskiej; Zagadnienie skarbowo-ekonomiczne na tle wojny.

140.00 zł
Warszawa 1922
nakładem Księgarni F. Hoesicka
Strasburger Edward – Ustrój skarbowy Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 1922, nakładem Księgarni F. Hoesicka. 23 cm, s. [4], 354. [adl.] Strasburger Edward – Zagadnienie... [więcej]

Szubert Wacław – Studia o Fryderyku Skarbku jako ekonomiście.

20.00 zł
Łódź, Wrocław 1954
Zakład im. Ossolińskich
Prace z Historii Myśli Społecznej / Uniwersytet Łódzki
Szubert Wacław – Studia o Fryderyku Skarbku jako ekonomiście. Wyd. 1. Łódź, Wrocław 1954, Zakład im. Ossolińskich. 25 cm, s. 175. Uniwersytet Łódzki; Łódzkie Towarzystwo Naukowe,... [więcej]

Zalewski Romuald I. – Zarządzanie jakością w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego.

14.00 zł
Toruń 1998
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora
ISBN / ISSN  83-87673-19-6
Zalewski Romuald I. – Zarządzanie jakością w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. Toruń 1998, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora. 23 cm, s. 152, [2]. [więcej]

Zarządzanie zasobami ludzkimi.

40.00 zł
Warszawa 2006
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN / ISSN  978-83-01-14813-3
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / redakcja naukowa Henryk Król, Antoni Ludwiczyński; [autorzy podręcznika: Stanisława Borkowska et al.; autorzy... [więcej]

Zbiegień-Maciąg Lidia – Kultura w organizacji.

14.00 zł
Warszawa 1999
Wydawnictwo Naukowe PWN
Przedsiębiorczość
ISBN / ISSN  83-01-12682-5
Zbiegień-Maciąg Lidia – Kultura w organizacji : identyfikacja kultur znanych firm. Warszawa 1999, Wydawnictwo Naukowe PWN. 20 cm, s. 196, [1]. [więcej]
strony internetowe Bydgoszcz