Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

JĘZYKOZNAWSTWO polskie

Baudouin de Courtenay Jan – O języku polskim.

40.00 zł
Warszawa 1984
Warszawa
Biblioteka Filologii Polskiej
ISBN / ISSN  83-01-04368-7
Baudouin de Courtenay Jan – O języku polskim / wybór prac pod redakcją Jana Basary i Mieczysława Szymczaka. Warszawa 1984, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 21 cm, s. 453, k. tabl. [1] z... [więcej]

Blechnerowska Aleksandra – Toponimia byłych powiatów kołobrzeskiego i koszalińskiego.

35.00 zł
Gdańsk 1995
Wydawnictwo Gdańskie
Pomorskie Monografie Toponomastyczne
ISBN / ISSN  83-902651-7-X, 0208-4082
Blechnerowska Aleksandra – Toponimia byłych powiatów kołobrzeskiego i koszalińskiego. Gdańsk 1995, Wydawnictwo Gdańskie. 24 cm, s. 186, [2], mapki. Gdańskie Towarzystwo Naukowe,... [więcej]

Doroszewski Witold – O kulturę słowa. T. 3.

28.00 zł
Warszawa 1979
Państwowy Instytut Wydawniczy
ISBN / ISSN  83-06-00078-1
Doroszewski Witold – O kulturę słowa : poradnik językowy. T. 3. Przedmową poprzedził Mieczysław Szymczak; [tekst i indeks opracowała Magdalena Foland]. Wyd. 1. Warszawa 1979, Państwowy... [więcej]

Doroszewski Witold – Podstawy gramatyki polskiej. Cz. 1.

30.00 zł
Warszawa 1963
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Doroszewski Witold – Podstawy gramatyki polskiej. Cz. 1. Wyd. 2. Warszawa 1963, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 25 cm, s. 318, [2], ilustracje, oprawa płótno. Naddarcie karty przedtytułowej i... [więcej]

Doroszewski Witold – Wśród słów, wrażeń i myśli.

28.00 zł
Warszawa 1966
Państwowy Instytut Wydawniczy
Doroszewski Witold – Wśród słów, wrażeń i myśli : refleksje o języku polskim. Wyd. 1. Warszawa 1966, Państwowy Instytut Wydawniczy. 21 cm, s. 476. Okładka lekko zakurzona z bladymi... [więcej]

Dubisz Stanisław – Między dawnymi a nowymi laty.

18.00 zł
Warszawa 1988
Książka i Wiedza
ISBN / ISSN  83-05-11628-X
Dubisz Stanisław – Między dawnymi a nowymi laty : eseje o języku. Wyd. 1. Warszawa 1988, Książka i Wiedza. 19 cm, s. 295. [więcej]

Glosy i drobne teksty polskie do 1550 roku.

20.00 zł
Warszawa, Poznań 1977
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Zabytki Języka i Literatury Polskiej
Glosy i drobne teksty polskie do 1550 roku : z inkunabułów Biblioteki Kapitulnej i Seminaryjnej w Gnieźnie. Zebrał i wydał Julian Wojtkowski; objaśnienia językowe i indeks glos Zdzisława... [więcej]

Gruszecka-Nitschowa Aniela – Całe życie nad przyrodą mowy polskiej.

20.00 zł
Kraków 1977
Wydawnictwo Literackie
Gruszecka-Nitschowa Aniela – Całe życie nad przyrodą mowy polskiej : Kazimierz Nitsch i jego prace. Wyd. 1. Kraków 1977, Wydawnictwo Literackie. 20 cm, s. 288, s. tabl. [9] z ilustracjami, k.... [więcej]

Jaworski Michał – Metodyka nauki o języku polskim.

18.00 zł
Warszawa 1979
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-01565-9
Jaworski Michał – Metodyka nauki o języku polskim. Wyd. 2. Warszawa 1979, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. 259, [2], ilustracje, oprawa płótno. Oprawa lekko zakurzona, z jasnymi... [więcej]

Język polski : poprawność, piękno, ochrona.

25.00 zł
Bydgoszcz 1969
Państwowe Wydawnictwo Naukowe Oddział Poznań
Prace Popularnonaukowe Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego
Język polski : poprawność, piękno, ochrona / [redaktor naukowy tomu Stanisław Urbańczyk]. Wyd. 1. Bydgoszcz 1969, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział Poznań. 24 cm, s. 216. Bydgoskie... [więcej]

Język polski i jego historya z uwzględnieniem innych języków na ziemiach polskich. Cz. 1-2.

120.00 zł
Kraków 1915
nakładem Akademii Umiejętności
Encyklopedya Polska
Język polski i jego historya z uwzględnieniem innych języków na ziemiach polskich. Cz. 1-2 / opracowali Jan Łoś [et al.]. Kraków 1915, nakładem Akademii Umiejętności. 26 cm, s. XVIII,... [więcej]

Kazania t. zw. Świętokrzyskie.

80.00 zł
Kraków 1934
Polska Akademja Umiejętności
Kazania t. zw. Świętokrzyskie / wydali i opracowali Jan Łoś i Władysław Semkowicz. Kraków 1934, Polska Akademja Umiejętności. 32 cm, s. [4], 60, [2], k. tabl. [10] z ilustracjami.... [więcej]

Klemensiewicz Zenon – Historia języka polskiego. 1-3.

70.00 zł
Warszawa 1985
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
ISBN / ISSN  83-01-06443-9
Klemensiewicz Zenon – Historia języka polskiego. 1-3. Wyd. 6. Warszawa 1985, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. 210, [1], k. tabl. [12] z ilustracjami; s. [4], 211-492, k. tabl. [20] z... [więcej]

Klemensiewicz Zenon – Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego.

20.00 zł
Warszawa 1981
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-03548-X
Klemensiewicz Zenon – Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego. Wyd. 10. Warszawa 1981, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. 152, [1], ilustracje. Miejscami małe, blade plamy na... [więcej]

Klemensiewicz Zenon – Składnia, stylistyka, pedagogika językowa.

60.00 zł
Warszawa 1982
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Biblioteka Filologii Polskiej
ISBN / ISSN  83-01-02877-7
Klemensiewicz Zenon – Składnia, stylistyka, pedagogika językowa / wybór prac pod redakcją Anny Kałkowskiej; [bibliografię zestawiły Krystyna Pisarkowa i Anna Kałkowska]. Warszawa 1982,... [więcej]

Kobylińska Józefa – Rozwój form dopełniacza liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego w języku polskim.

20.00 zł
Wrocław, Warszawa, Kraków 1968
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Prace Komisji Językoznawstwa
Kobylińska Józefa – Rozwój form dopełniacza liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego w języku polskim. Wrocław, Warszawa, Kraków 1968, Zakład Narodowy im. Ossolińskich -... [więcej]

Krupianka Aleksandra – Czasowniki z przedrostkami przestrzennymi w polszczyźnie XVIII wieku.

20.00 zł
Warszawa, Poznań, Toruń 1979
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu
Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu
ISBN / ISSN  83-01-02030-X
Krupianka Aleksandra – Czasowniki z przedrostkami przestrzennymi w polszczyźnie XVIII wieku. Wyd. 1. Warszawa, Poznań, Toruń 1979, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu. 24 cm,... [więcej]

Künstler-Langner Danuta – Anioł w poezji baroku.

42.00 zł
Toruń 2007
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  978-83-231-2124-4
Künstler-Langner Danuta – Anioł w poezji baroku : dzieje postaci w kulturze dawnej Europy. Wyd. 1. Toruń 2007, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 24 cm, s. 223, [8], k.... [więcej]

Mały atlas gwar polskich. T.4, cz. 1-2.

60.00 zł
Wrocław, Warszawa, Kraków 1961
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Mały atlas gwar polskich. T. 4, cz. 1: Mapy 151-200 i 2 mapy pomocnicze; cz. 2: Wstęp do tomu 4; wykazy i komentarze do map 151-200 / opracowany przez Pracownię Atlasu i Słownika Gwar Polskich... [więcej]

Materyały i prace Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie. T. 7, cz. 1.

60.00 zł
Kraków 1915
nakładem Akademii Umiejętności
Materyały i prace Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie. T. 7, cz. 1. Kraków 1915, nakładem Akademii Umiejętności. 24 cm, s. [2], 270, k. tabl. [2] z mapą, ilustracje i mapa... [więcej]

Murzynowski Stanisław – Historyja żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze oraz Ortografija polska.

17.00 zł
Olsztyn 1974
Wydawnictwo Pojezierze
Literatura Warmii i Mazur w Dawnych Wiekach
Murzynowski Stanisław – Historyja żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze oraz Ortografija polska / opracowali Janusz Małłek i Franciszek Pepłowski. [Olsztyn] 1974, Wydawnictwo... [więcej]

O języku poetyckim Jana Kochanowskiego.

25.00 zł
Kraków 1984
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
O języku poetyckim Jana Kochanowskiego : wybór artykułów z "Języka Polskiego" / [wybrał i opracował Marian Kucała]. Kraków 1984, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. 24 cm, s. 216.... [więcej]

Odrodzenie w Polsce. T. 3: Historia języka. Cz. 2.

50.00 zł
Warszawa 1962
Państwowy Instytut Wydawniczy
Odrodzenie w Polsce : materiały sesji naukowej PAN, 25-30 października 1953 roku. T. 3: Historia języka. Cz. 2 / pod redakcją Marii Renaty Mayenowej i Zenona Klemensiewicza; [przewodniczący... [więcej]

Odrodzenie w Polsce. T. 3: Historia języka. Cz. 2.

50.00 zł
Warszawa 1962
Państwowy Instytut Wydawniczy
Odrodzenie w Polsce : materiały sesji naukowej PAN 25-30 października 1953 roku. T. 3: Historia języka. Cz. 2 / [przewodniczący komitetu redakcyjnego Bogusław Leśnodorski]; pod redakcją... [więcej]

Orłoś Teresa Zofia – Zapożyczenia polskie w słowniku Jungmanna.

20.00 zł
Wrocław, Warszawa, Kraków 1967
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Prace Komisji Słowianoznawstwa
Orłoś Teresa Zofia – Zapożyczenia polskie w słowniku Jungmanna. Wrocław, Warszawa, Kraków 1967, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 25 cm, s. 126, [1]. Polska Akademia Nauk,... [więcej]

Pochodzenie polskiego języka literackiego.

40.00 zł
Wrocław 1956
Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Studia Staropolskie
Pochodzenie polskiego języka literackiego / [redaktor naukowy Kazimierz Budzyk]. Wyd. 1. Wrocław 1956, Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 25 cm, s. 471, [1], oprawa płótno. Polska... [więcej]

Polszczyzna regionalna Pomorza. 1.

25.00 zł
Wejherowo 1986
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
Polszczyzna regionalna Pomorza : (zbiór studiów). 1 / pod redakcją Kwiryny Handke; [komitet redakcyjny; Mieczysław Basaj et al.]. Wejherowo 1986, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki... [więcej]

Rittel Teodozja – Kategoria osoby w polskim zdaniu.

30.00 zł
Warszawa, Kraków 1985
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Krakowie
ISBN / ISSN  83-01-06240-1
Rittel Teodozja – Kategoria osoby w polskim zdaniu. Wyd. 1. Warszawa, Kraków 1985, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Krakowie. 20 cm, s. 320, k. tabl. [1] złożona. [więcej]

Salmonowicz Stanisław – Obrońcy i miłośnicy języka polskiego w Toruniu XVI-XVIII w.

20.00 zł
Toruń 1979
Książnica Miejska im. M. Kopernika
Prace Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu
Salmonowicz Stanisław – Obrońcy i miłośnicy języka polskiego w Toruniu XVI-XVIII w. Toruń 1979, Książnica Miejska im. M. Kopernika. 24 cm, s. 26, [2], s. tabl. [1], 15 z ilustracjami, k.... [więcej]

Saloni Zygmunt, Marek Świdziński – Składnia współczesnego języka polskiego.

32.00 zł
Warszawa 1985
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-05629-0
Saloni Zygmunt, Marek Świdziński – Składnia współczesnego języka polskiego. Wyd. 2 zmienione. Warszawa 1985, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. 287, [1], ilustracje. [więcej]

Samuel Bogumił Linde – twórca pierwszego Słownika języka polskiego.

15.00 zł
Toruń 1977
Książnica Miejska im. M. Kopernika
Prace Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu
Samuel Bogumił Linde – twórca pierwszego Słownika języka polskiego. Toruń 1977, Książnica Miejska im. M. Kopernika. 25 cm, s. 24, [3], s. tabl. [6] z ilustracjami, k. tabl. [1] z... [więcej]

Skubulanka Teresa – Historyczna stylistyka języka polskiego.

35.00 zł
Wrocław 1984
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Vademecum Polonisty
ISBN / ISSN  83-04-01362-2
Skubulanka Teresa – Historyczna stylistyka języka polskiego : przekroje. Wrocław 1984, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s. 505, [3], oprawa płótno, obwoluta. Vademecum... [więcej]

Słownik polszczyzny XVI wieku.

40.00 zł
Wrocław 1978
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 11: Kos - kyryje / [redaktor tomu Marian Borecki; hasła opracowali: Joanna Birczyńska et al., doradcy naukowi: Zygmunt Abrahamowicz et al.]. Wrocław 1978,... [więcej]

Studia nad współczesną polszczyzną.

47.00 zł
Toruń 2007
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  978-83-231-2134-3
Studia nad współczesną polszczyzną : gramatyka, semantyka, pragmatyka / pod red. Adama Dobaczewskiego. Wyd. 1. Toruń 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 23 cm, s. 316. [więcej]

Szober Stanisław – Gramatyka języka polskiego.

25.00 zł
Warszawa 1959
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Szober Stanisław – Gramatyka języka polskiego / opracował Witold Doroszewski. Wyd. 5. Warszawa 1959, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. XVI, 389, [1], ilustracje, oprawa płótno. Podpis. [więcej]

Treder Jerzy – Toponimia byłego powiatu puckiego.

60.00 zł
Gdańsk, Wrocław 1977
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Pomorskie Monografie Toponomastyczne
Treder Jerzy – Toponimia byłego powiatu puckiego. Gdańsk, Wrocław 1977, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s. 309, [2], mapy. Gdańskie Towarzystwo Naukowe; Wydział I... [więcej]

Volckmar Mikołaj – Gdy na folwark jadą, albo wyborny zbiorek rozmówek Mikołaja Volckmara.

10.00 zł
Gdańsk, Pelplin 1999 [właściwie 2000]
Polska Akademia Nauk, Biblioteka Gdańska; Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”
ISBN / ISSN  83-907079-3-4
Volckmar Mikołaj – Gdy na folwark jadą, albo wyborny zbiorek rozmówek Mikołaja Volckmara / wstęp i opracowanie Maria Babnis. Gdańsk, Pelplin 1999 [właściwie 2000], Polska Akademia Nauk,... [więcej]

W służbie nauce i szkole.

50.00 zł
Warszawa 1970
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
W służbie nauce i szkole : księga pamiątkowa poświęcona profesorowi doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi / [komitet redakcyjny księgi: Wiesław Krencik et al.]. Wyd. 1. Warszawa 1970,... [więcej]

Wóycicki Kazimierz – Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego.

28.00 zł
Warszawa 1960
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wóycicki Kazimierz – Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego. Wyd. 1. Warszawa 1960, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. 279, k. tabl. [1] z nutami i wykresem. Zarysowanie... [więcej]

Wronicz Jadwiga – Słownictwo pisarzy cieszyńskich XVIII wieku.

23.00 zł
Kraków 1992
Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego
Prace Instytutu Języka Polskiego
ISBN / ISSN  83-85579-10-9, 0208-4047
Wronicz Jadwiga – Słownictwo pisarzy cieszyńskich XVIII wieku. Kraków 1992, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego. 24 cm, s. 157, [1]. Prace Instytutu Języka Polskiego; 79. [więcej]

Wydra Wiesław – Polskie dekalogi średniowieczne.

40.00 zł
Warszawa 1973
Instytut Wydawniczy Pax
Silva Medii et Recentioris
Wydra Wiesław – Polskie dekalogi średniowieczne. Warszawa 1973, Instytut Wydawniczy Pax. 21 cm, s. [4], 360, [1], ilustracje na tablicach w paginacji. Silva Medii et Recentioris; 2. [więcej]

Z dziejów powstawania języków narodowych i literackich.

25.00 zł
Warszawa 1956
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Z dziejów powstawania języków narodowych i literackich : materiały metodologiczne konferencji szkoleniowej Polskiej Akademii Nauk, Zakopane marzec 1955 / [redaktor Zdzisław Stieber]. Warszawa... [więcej]

Zborowski Juliusz – Wskazówki do zbierania nazw geograficznych.

10.00 zł
Warszawa 1923
Gebethner i Wolff
Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
Zborowski Juliusz – Wskazówki do zbierania nazw geograficznych / Juljusz Zborowski. Warszawa 1923, Gebethner i Wolff. 18 cm, s. 32. Bibljoteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego; nr... [więcej]

Życie i prace Jana Karłowicza (1836-1903).

120.00 zł
Warszawa 1904
skład główny w redakcji „Wisły”
Życie i prace Jana Karłowicza (1836-1903) : książka zbiorowa wydana staraniem i nakładem redakcji „Wisły”. Warszawa 1904, skład główny w redakcji „Wisły”. 24 cm, s. [4], 379, V,... [więcej]
strony internetowe Bydgoszcz