Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

HISTORIA POLSKI socrealizm

17 maja Narodowy Plebiscyt Pokoju.

15.00 zł
[Warszawa] 1951
Polski Komitet Obrońców Pokoju
17 maja Narodowy Plebiscyt Pokoju / Polski Komitet Obrońców Pokoju. [Warszawa] 1951, Polski Komitet Obrońców Pokoju. 21 cm, s. 15, [1]. Na ostatniej stronie ślady przebić tekstu pisanego... [więcej]

1905 w literaturze polskiej.

40.00 zł
Warszawa 1955
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
1905 w literaturze polskiej / opracował i wstępem opatrzył Stefan Klonowski; [opracowanie graficzne: Ignacy Witz]. Wyd. 1. Warszawa 1955, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. 24 cm, s.... [więcej]

50 lat pracy PPS na Pomorzu oraz sprawozdanie Wojewódzkiego Komitetu P.P.S. w Bydgoszczy na III-cią konferencję wojewódzką.

20.00 zł
Bydgoszcz 1947
WK PPS
50 lat pracy PPS na Pomorzu oraz sprawozdanie Wojewódzkiego Komitetu P.P.S. w Bydgoszczy na III-cią konferencję wojewódzką. Bydgoszcz 1947, WK PPS. 21 cm, s. 62, [1], ilustracje. [więcej]

Alpatov Mihail Antonovič – Idee polityczne francuskiej historiografii burżuazyjnej XIX wieku.

40.00 zł
Warszawa 1953
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Alpatov Mihail Antonovič – Idee polityczne francuskiej historiografii burżuazyjnej XIX wieku / M. A. Ałpatow. Warszawa 1953, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 25 cm, s. 287, [1]. [więcej]

Arnold Stanisław – Historia Polski. Rozdz. 1-3.

30.00 zł
Warszawa 1949
Szkoła Partyjna przy KC PZPR
Szkoła Partyjna przy KC PZPR. Katedra Historii Polski
Arnold Stanisław – Historia Polski. Rozdział 1: Od ustroju plemiennego do początku stosunków feudalnych i powstania państwa polskiego : (do początku XII wieku) : stenogramy wykładów... [więcej]

Bandos Adam – Walki chłopskie 1937 roku.

10.00 zł
Warszawa 1953
Książka i Wiedza
Bandos Adam – Walki chłopskie 1937 roku : [szkic popularny]. Warszawa 1953, Książka i Wiedza. 21 cm, s. 58, [2]. Wydział Historii Partii KC PZPR. Okładka z pojedynczymi, małymi plamami... [więcej]

Bądkowska Stefania – Z filmem przez świat.

30.00 zł
Warszawa 1952
Czytelnik
Bądkowska Stefania – Z filmem przez świat / [okładkę projektował Andrzej Radziejowski]. Warszawa 1952, Czytelnik. 21 cm, s. 158, [1], ilustracje. Otarcia grzbietu, mała, blada plama w... [więcej]

Bieńkowski Władysław – Nauka o Polsce współczesnej.

40.00 zł
Warszawa 1948
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Bieńkowski Władysław – Nauka o Polsce współczesnej. Warszawa 1948, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. 24 cm, s. 260, k. tabl. [2] z portretem i mapą barwną (złożona), ilustracje... [więcej]

Bogatyński Władysław – Walka chłopów z uciskiem szlacheckim w Polsce w XVII i XVIII wieku.

15.00 zł
Kraków 1955
Muzeum Etnograficzne
Bogatyński Władysław – Walka chłopów z uciskiem szlacheckim w Polsce w XVII i XVIII wieku : (dokumentacja historyczna do mapy znajdującej się na wystawie „Historia wsi” w Muzeum... [więcej]

Boguszewska Helena – Czarna kura.

25.00 zł
Warszawa 1952
Książka i Wiedza
Boguszewska Helena – Czarna kura : powieść. Warszawa 1952, Książka i Wiedza. 22 cm, s. 226, [1]. Okładkę projektowała J. Lipowska-Bernacińska. U dołu strony przedtytułowej... [więcej]

Borejsza Jerzy – Na rogatkach kultury polskiej.

10.00 zł
Warszawa 1947
Czytelnik
Borejsza Jerzy – Na rogatkach kultury polskiej. Warszawa 1947, Czytelnik. 21 cm, s. 30, [1]. Zjazd Pełnomocników Powiatowych „Czytelnika” (2; 1947; Warszawa). Stenogram... [więcej]

Brandys Marian – Początek opowieści.

50.00 zł
Warszawa 1951
Państwowy Instytut Wydawniczy : na zlecenie RSW „Prasa”
Biblioteka Sztandaru Młodych
Brandys Marian – Początek opowieści. Wyd. 2. Warszawa [1951], Państwowy Instytut Wydawniczy : na zlecenie RSW „Prasa”. 23 cm, s. 234, [1]. Biblioteka Sztandaru Młodych; nr 5. Powieść.... [więcej]

Braun Andrzej – Lewanty.

25.00 zł
Warszawa 1954
Czytelnik
Braun Andrzej – Lewanty : powieść. Wyd. 2. Warszawa 1954, Czytelnik. 20 cm, s. 428, [3], oprawa wydawnicza: płótno. Kilka notatek ołówkiem, podpis. [więcej]

Brežnev Leonid Il’ič – Wielki czyn partii i narodu.

10.00 zł
Warszawa nie przed 1974
Wydawnictwo „Kraj Rad”
Brežnev Leonid Il’ič – Wielki czyn partii i narodu : przemówienie towarzysza L. Breżniewa wygłoszone na uroczystej akademii w Ałma-Acie, poświęconej 20-leciu zagospodarowywania... [więcej]

Brus Włodzimierz, Pohorille Maksymilian – Zagadnienia budowy ekonomicznych podstaw socjalizmu.

40.00 zł
Warszawa 1953
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Brus Włodzimierz, Pohorille Maksymilian – Zagadnienia budowy ekonomicznych podstaw socjalizmu. Wyd. 1. Warszawa 1953, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. 307, [3], tabele, oprawa... [więcej]

Chruszczow Nikita – Referat sprawozdawczy Komitetu Centralnego KPZR na XX Zjeździe partii wygłoszony 14 lutego 1956 r.

30.00 zł
Warszawa 1956
Książka i Wiedza
Chruszczow Nikita – Referat sprawozdawczy Komitetu Centralnego KPZR na XX Zjeździe partii wygłoszony 14 lutego 1956 r. / N. S. Chruszczow. Rezolucja XX Zjazdu KPZR. Wyd. 1. Warszawa 1956,... [więcej]

Czarnecki Ewaryst – Zasady rządzenia państwem socjalistycznym.

10.00 zł
Warszawa 1949
Prezydium Rady Ministrów
Czarnecki Ewaryst – Zasady rządzenia państwem socjalistycznym / [Ewaryst Czarnecki]; Prezydium Rady Ministrów, Biuro Organizacji i Spraw Osobowych. [Warszawa 1949, Prezydium Rady... [więcej]

Daniszewski Tadeusz – Historia ruchu robotniczego w Polsce. Rozdz. 2.

10.00 zł
Warszawa 1949
Szkoła Partyjna przy KC PZPR
Szkoła Partyjna przy KC PZPR. Katedra Historii Polski
Daniszewski Tadeusz – Historia ruchu robotniczego w Polsce : [stenogram wykładu]. Rozdział 2: Wielki proletariat. Warszawa 1949, Szkoła Partyjna przy KC PZPR. 21 cm, s. 45, [2]. Szkoła... [więcej]

Daniszewski Tadeusz – Historia ruchu robotniczego w Polsce. Rozdz. 3.

10.00 zł
Warszawa 1950
Szkoła Partyjna przy KC PZPR
Szkoła Partyjna przy KC PZPR. Katedra Historii Polski
Daniszewski Tadeusz – Historia ruchu robotniczego w Polsce : [stenogram wykładu]. Rozdział 3: Rozłam w polskim ruchu robotniczym i walka dwóch nurtów : (lata 1886-1900). Wyd. 2. Warszawa... [więcej]

Daniszewski Tadeusz – Ludwik Waryński, wódz i ideolog Wielkiego Proletariatu.

20.00 zł
Warszawa 1952
Państwowe Wydawnictwo Popularno-Naukowe „Wiedza Powszechna”
Mała Biblioteczka Tow. Wiedzy Powszechnej
Daniszewski Tadeusz – Ludwik Waryński, wódz i ideolog Wielkiego Proletariatu. [Warszawa] 1952, Państwowe Wydawnictwo Popularno-Naukowe „Wiedza Powszechna”. 14 cm, s. 59, [5], portret.... [więcej]

Daniszewski Tadeusz – Materiały do studiowania historii polskiego ruchu robotniczego : (lata 1864-1917). Z. 1-2.

20.00 zł
Warszawa 1953-1954
Wydział Propagandy i Agitacji KC PZPR
Daniszewski Tadeusz – Materiały do studiowania historii polskiego ruchu robotniczego : (lata 1864-1917). Z. 1-2. Warszawa 1953-1954, Wydział Propagandy i Agitacji KC PZPR. 21 cm, s. 160,... [więcej]

Efimov Aleksej Vladimirovič – Historia nowożytna.

30.00 zł
Warszawa 1950
Nasza Księgarnia
Efimov Aleksej Vladimirovič – Historia nowożytna / A. W. Jefimow; [tłumaczył z rosyjskiego Franciszek Skibiński]. Warszawa 1950, Nasza Księgarnia. 24 cm, s. 287, [1], ilustracje, mapy.... [więcej]

Erenburg Ilja – Wróciłem z USA.

20.00 zł
Warszawa 1949
Książka i Wiedza
TBO
Erenburg Ilja – Wróciłem z USA / Ilia Erenburg; [tłumaczyły I[rena] Tarłowska i Z[ofia] Łubińska]. Warszawa 1949, Książka i Wiedza. 21 cm, s. 107, [3]. TBO; [P-5]. Podpis. [więcej]

Fëdorov Pavel Il’ič – Generał Dowator. T. 1-2.

35.00 zł
Warszawa 1953
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Biblioteka Prasy
Fëdorov Pavel Il’ič – Generał Dowator. T. 1: Głęboki raid [!]. T. 2: Pod Moskwą / [tłumaczył z rosyjskiego Józef Pisarski]. Warszawa 1953, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.... [więcej]

Fučík Julius – Reportaż spod szubienicy.

15.00 zł
Warszawa 1951
Książka i Wiedza
Biblioteka Sztandaru Młodych
Fučík Julius – Reportaż spod szubienicy / Juliusz Fučik; [przełożyła Helena Gruszczyńska-Dubowa; wstęp: O życiu i walce Juliusza Fuczika / Stefan Keil-Skrobiszewski; przedmowa Gusta... [więcej]

Gomułka Władysław – Ku nowej Polsce.

50.00 zł
Katowice 1945
Wydawnictwo „Literatura Polska”
Gomułka Władysław – Ku nowej Polsce : sprawozdania polityczne i przemówienia wygłoszone na I Zjeździe PPR / Władysław Gomułka - Wiesław. Katowice 1945, Wydawnictwo „Literatura... [więcej]

Gomułka Władysław – Przemówienie wygłoszone na VIII Plenum KC PZPR.

15.00 zł
Warszawa 1956
Książka i Wiedza
Gomułka Władysław – Przemówienie wygłoszone na VIII Plenum KC PZPR. Wyd. 1. Warszawa 1956, Książka i Wiedza. 21 cm, s. 46, [1]. Okładka z licznymi, małymi plamkami oraz zbrązowieniem... [więcej]

Gomułka Władysław, Ignar Stefan – Drogi przyszłości polskiego rolnictwa.

15.00 zł
Poznań 1961
Wydawnictwo Poznańskie
Gomułka Władysław, Ignar Stefan – Drogi przyszłości polskiego rolnictwa : Pierwszy Sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka oraz Prezes NK ZSL Stefan Ignar na wiecu przedwyborczym chłopów... [więcej]

Grosfeld Leon – Polska w latach kryzysu gospodarczego 1929-1933.

40.00 zł
Warszawa 1952
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Grosfeld Leon – Polska w latach kryzysu gospodarczego 1929-1933. Warszawa 1952, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. 20 cm, s. 314, [2], ilustracje, wykresy, tabele. Mały zapisek... [więcej]

Grossman Wasilij – Naród jest nieśmiertelny.

25.00 zł
Warszawa 1951
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Grossman Wasilij – Naród jest nieśmiertelny / Wasyli Grossman; [przetłumaczył z rosyjskiego Henryk Wolpe]. Warszawa 1951, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. 21 cm, s. 174, [2].... [więcej]

Historia nowożytna : 1870-1918.

25.00 zł
Warszawa 1950
Nasza Księgarnia
Historia nowożytna : 1870-1918 / I. Gałkin [(właściwie Galkin, Ill’â Savvič); et al.; tłumaczył z rosyjskiego Franciszek Skibiński]. Warszawa 1950, Nasza Księgarnia. 23 cm, s. 191,... [więcej]

Historia Polski : od połowy XV wieku do roku 1795.

20.00 zł
Warszawa 1954
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Historia Polski  : od połowy XV wieku do roku 1795 / S[tanisław] Arnold, J[erzy] Michalski, K[azimierz] Piwarski; [pod redakcją Stanisław Arnolda]. Wyd. 2. Warszawa 1954, Państwowe... [więcej]

Historia Polski 1864-1918.

25.00 zł
Warszawa 1956
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Historia Polski 1864-1918 : materiały do nauczania w klasie XI / [poszczególne rozdziały napisali: Witold Kula et al.]. Wyd. 4 zmienione. Warszawa 1956, Państwowe Zakłady Wydawnictw... [więcej]

Historia Polski 1864-1945.

40.00 zł
Warszawa 1952
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Historia Polski 1864-1945 : materiały do nauczania w klasie XI / [poszczególne rozdziały napisali: Witold Kula et al.; redaktor Żanna Kormanowa]. Wyd. 1. Warszawa 1952, Państwowe Zakłady... [więcej]

Historia Polski do r. 1466.

30.00 zł
Warszawa 1954
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Historia Polski do r. 1466 / J[uliusz] Bardach, A[leksander] Gieysztor, H[enryk] Łowmiański, E[wa] Maleczyńska; [pod redakcją Juliusza Bardacha]. Wyd. 2, poprawione. Warszawa 1954, Państwowe... [więcej]

Historia.

30.00 zł
Warszawa 1950
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Historia : program nauki w 11-letniej szkole ogólnokształcącej : projekt / Ministerstwo Oświaty. Warszawa 1950, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. 20 cm, s. 220, [4]. Mały zapisek... [więcej]

Horak Alojzy – Edward Śmigły-Rydz, generalny inspektor sił zbrojnych i naczelny wódz, przed i podczas kampanii wrześniowej.

20.00 zł
Łódź 1945
Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”
Horak Alojzy – Edward Śmigły-Rydz, generalny inspektor sił zbrojnych i naczelny wódz, przed i podczas kampanii wrześniowej / A. Horak; [przedmowa I[gnacy Robb-]Narbutt]. [Łódź] 1945,... [więcej]

Hordyński Jerzy – Powrót do światła.

25.00 zł
Warszawa 1951
Czytelnik
Hordyński Jerzy – Powrót do światła. Warszawa 1951, Czytelnik. 17 cm, s. 44, [3]. Wiersze. Drobny zapisek ołówkiem u dołu okładki oraz długopisem na stronie przedtytułowej. [więcej]

Hrustalev P. – Na amerykańskich lotniskach.

30.00 zł
Warszawa 1950
Wydawnictwo „Prasa Wojskowa”
Hrustalev P. – Na amerykańskich lotniskach / P. Chrustalew; [przetłumaczył z rosyjskiego Janusz Przymanowski]. Warszawa 1950, Wydawnictwo „Prasa Wojskowa”. 21 cm, s. 105, [2]. Marginesy... [więcej]

Ignatov Petr Karpovič – Notatki partyzanta. T. 1-3.

50.00 zł
Warszawa 1952
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Biblioteka Głosu Robotniczego
Ignatov Petr Karpovič – Notatki partyzanta. T. 1-3 / P. K. Ignatow; [tłumaczyli z rosyjskiego Alicja i Anatol Sternowie]. Warszawa 1952, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. 21 cm, s.... [więcej]

II sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych, 16-18.XII.1945 r. Z. 2.

40.00 zł
Warszawa 1946
Biuro Studiów Osadniczo-Przesiedleńczych
II sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych, 16-18.XII.1945 r. Z. 2: Problemy osadnictwa rolniczego / Biuro Studiów Osadniczo-Przesiedleńczych. Warszawa 1946, Biuro Studiów... [więcej]

Instrukcja organizacyjna i techniczna dla gromad w sprawie walki ze stonką ziemniaczaną w 1954 roku.

35.00 zł
Warszawa 1954
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
Instrukcja organizacyjna i techniczna dla gromad w sprawie walki ze stonką ziemniaczaną w 1954 roku / Ministerstwo Rolnictwa, Departament Produkcji Roślinnej. Warszawa 1954, Państwowe... [więcej]

Język polski.

30.00 zł
Warszawa 1951
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Język polski : program nauki w 11-letniej szkole ogólnokształcącej : projekt / Ministerstwo Oświaty. Warszawa 1951, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. 21 cm, s. 191, [1]. Mały... [więcej]

Józef Stalin, marszałek Związku Radzieckiego.

20.00 zł
1945
Wydawnictwo Gazety „Wolność”
Józef Stalin, marszałek Związku Radzieckiego. B. m. 1945, Wydawnictwo Gazety „Wolność”. 14 cm, s. 32, k. tabl. [1] z portretem. Małe, żółte plamki na okładce. [więcej]

Kaczanowska Jadwiga – Bibliografia prac Juliana Marchlewskiego.

20.00 zł
Łódź, Wrocław 1954
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Wydział II. Wydawnictwa Bibliograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi
Kaczanowska Jadwiga – Bibliografia prac Juliana Marchlewskiego. Łódź, Wrocław 1954, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 25 cm, s. XX, [2], 205, [1].... [więcej]

Kalendarz Robotniczy 1956.

60.00 zł
Warszawa 1955
Książka i Wiedza
Kalendarz Robotniczy 1956. Warszawa 1955, Książka i Wiedza. 20 cm, s. 446, [2], ilustracje, mapy, nuty. Okładkę projektował J. Lenica. Lekkie otarcia krawędzi grzbietu i zarysowania tylnej... [więcej]

Kalendarz Robotniczy na rok 1955.

60.00 zł
Warszawa 1955
Książka i Wiedza
Kalendarz Robotniczy na rok 1955. Warszawa 1955, Książka i Wiedza. 20 cm, s. 476, [3], ilustracje, mapy, nuty. Otarcia krawędzi grzbietu i skrzydełek okładki, zarysowania tylnej części... [więcej]

Kongres Jedności Demokratycznej Studentów Polskich : Wrocław, 17-18 lipiec 1948.

30.00 zł
Warszawa 1948
nakładem Z.G. Z.A.M.P.
Kongres Jedności Demokratycznej Studentów Polskich : Wrocław, 17-18 lipiec 1948. Warszawa [1948], nakładem Z.G. Z.A.M.P. 20 cm, s. 61, [1], ilustracje. Zarząd Główny Związku Akademickiej... [więcej]

Kornecki-Stramer Roman – Legion Mickiewicza.

40.00 zł
Warszawa 1949
Wydawnictwo „Prasa Wojskowa”
Kornecki-Stramer Roman – Legion Mickiewicza / Gustaw Kaden; [okładkę projektował M. Szancer; opracowanie graficzne Tadeusza Gronowskiego]. Warszawa [1949], Wydawnictwo „Prasa Wojskowa”.... [więcej]

Kott Jan – Po prostu.

30.00 zł
Bydgoszcz, Warszawa 1946
Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”
Kott Jan – Po prostu : szkice i zaczepki / [projekt okładki i ilustracje Jerzego Zaruby]. Bydgoszcz, Warszawa 1946, Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”. 25 cm, s. 211, [1], ilustracje.... [więcej]

Kott Jan – Wiktor Hugo pisarz walczący.

10.00 zł
Warszawa 1952
Książka i Wiedza
Kott Jan – Wiktor Hugo pisarz walczący. Warszawa 1952, Książka i Wiedza. 20 cm, s. 57, [1], ilustracje. Prow.: Wacław Waldemar Michalski (pieczęć, podpis). [więcej]

Kowalewski Mirosław – Kampania znaczy walka.

30.00 zł
Warszawa 1950
Czytelnik
Kowalewski Mirosław – Kampania znaczy walka / [okładkę projektował K. M. Sopoćko]. Warszawa 1950, Czytelnik. 18 cm, s. 394, [1]. Drobne naddarcia marginesów okładki. [więcej]

Koźniewski Kazimierz – Piątka z ulicy Barskiej.

20.00 zł
Warszawa 1953
Państwowy Instytut Wydawniczy
Koźniewski Kazimierz – Piątka z ulicy Barskiej : powieść. Wyd. 4. Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy. 20 cm, s. 291, [1]. Niewielkie pęknięcie grzbietu, okładka lekko zakurzona. [więcej]

Krakowski Stefan – Kościół a państwo polskie do początków XIV w.

30.00 zł
Warszawa 1950
Książka i Wiedza
Krakowski Stefan – Kościół a państwo polskie do początków XIV w. Warszawa 1950, Książka i Wiedza. 20 cm, s. 266, [2], k. tabl. [2] złożone, z mapą i tablicą genealogiczną.... [więcej]

Kuczyński Janusz, Kuczyńska Krystyna – Zagadki religioznawcze.

40.00 zł
Warszawa 1969
Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich
Materiały i Dokumenty / Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich
Kuczyński Janusz, Kuczyńska Krystyna – Zagadki religioznawcze / Janusz i Krystyna Kuczyńscy. Warszawa 1969, Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich. 20 cm, s. [4], II, 212. Materiały... [więcej]

Kurdybacha Łukasz – Dzieje oświaty kościelnej do końca XVIII wieku.

25.00 zł
Warszawa 1949
„Czytelnik” Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa
Biblioteka Postępowego Wychowania
Kurdybacha Łukasz – Dzieje oświaty kościelnej do końca XVIII wieku. Warszawa 1949, „Czytelnik” Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa. 22 cm, s. 201, [1]. Biblioteka Postępowego... [więcej]

Kurdybacha Łukasz – Dzieje oświaty kościelnej do końca XVIII wieku.

20.00 zł
Warszawa 1949
„Czytelnik” Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa
Kurdybacha Łukasz – Dzieje oświaty kościelnej do końca XVIII wieku. Warszawa 1949, „Czytelnik” Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa. 22 cm, s. 201, [1]. Ślady częściowego pęknięcia... [więcej]

Lenin : pieśni, wiersze, inscenizacje, fragmenty prozy.

25.00 zł
Warszawa 1948
Wydawnictwo „Prasa Wojskowa”
Biblioteka Świetlicowa Domu Wojska Polskiego
Lenin : pieśni, wiersze, inscenizacje, fragmenty prozy / [opracował Wydział Literacki D.W.P.]. [Warszawa 1948], Wydawnictwo „Prasa Wojskowa”. 21 cm, s. 143, [1], nuty, oprawa... [więcej]

Lernell Leszek – Założenia ideologiczne i program działania Zrzeszenia Prawników Demokratów.

10.00 zł
Warszawa 1949
Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości
Lernell Leszek – Założenia ideologiczne i program działania Zrzeszenia Prawników Demokratów / L. Lernell. Warszawa 1949, Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości. 21 cm, s. 28. Odbitka... [więcej]

Lider Julian, Słuczański Edward – Nasza konstytucja.

40.00 zł
Warszawa 1952
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Lider Julian, Słuczański Edward – Nasza konstytucja : materiały pomocnicze do nauki o konstytucji dla szkoły ogólnokształcącej / opracowali J. Lider i E. Słuczański. Wyd. 1. Warszawa... [więcej]

Machejek Władysław – Serce.

30.00 zł
Warszawa 1953
Iskry
Machejek Władysław – Serce / [okładka i ilustracje Marka Rudnickiego]. Warszawa 1953, Iskry. 18 cm, s. 133, [2], ilustracje całostronicowe. Powieść. Brak s. 1-2 [karta przedtytułowa],... [więcej]

Maksym Gorki we wspomnieniach współczesnych.

20.00 zł
Warszawa 1949
Spółdzielnia Wydawnicza „Współpraca”
Maksym Gorki we wspomnieniach współczesnych / zebrali: N. Wengrow [właściwie Natan Vengrov] i M. Efros [właściwie Mêra Simonovna Êfros]; redakcja i komentarz N. Wengrowa; przełożył z... [więcej]

Markiewicz Stanisław – Co sądzić o soborowej „Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim”.

20.00 zł
Warszawa 1967
Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich
Materiały i Dokumenty / Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich
Markiewicz Stanisław – Co sądzić o soborowej „Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim”. Warszawa 1967, Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich. 20 cm, s. [4], 61. Materiały i... [więcej]

Michnik Helena, Mosler Ludwika – Historia Polski do roku 1795.

30.00 zł
Warszawa 1956
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Michnik Helena, Mosler Ludwika – Historia Polski do roku 1795 / opracowały...; [pod redakcją Stanisława Arnolda]. Wyd. 1. Warszawa 1956, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. 24 cm, s.... [więcej]

Minc Hilary – Aktualne zagadnienia i perspektywy gospodarcze demokratycznej Polski.

30.00 zł
Katowice 1945
Wydawnictwo „Literatura Polska”
Minc Hilary – Aktualne zagadnienia i perspektywy gospodarcze demokratycznej Polski : referat wygłoszony na I Zjeździe PPR. Katowice 1945, Wydawnictwo „Literatura Polska”. 23 cm, s. 67,... [więcej]

Most przyjaźni.

30.00 zł
Warszawa 1947
Komitet Słowiański w Polsce
Most przyjaźni / [przedmowa Wacław Barcikowski]. Warszawa 1947, Komitet Słowiański w Polsce. 21 cm, s. 218, [3], s. tabl. [64] z ilustracjami. Okładka lekko zakurzona, egzemplarz... [więcej]

Mstislavskìj Sergej Dmitrevič – Szpak, ptak wiosenny.

30.00 zł
Warszawa 1952
Książka i Wiedza
Mstislavskìj Sergej Dmitrevič – Szpak, ptak wiosenny : powieść o M. E. Baumanie / S. Mstisławski; [przełożyła z jęz. rosyjskiego Gabriela Roklewska]. Wyd. 5. Warszawa 1952, Książka... [więcej]

Nietolerancja i zabobon w Polsce w wieku XVII i XVIII.

30.00 zł
Warszawa 1950
Książka i Wiedza
Nietolerancja i zabobon w Polsce w wieku XVII i XVIII : wypisy źródłowe / B[ohdan] Baranowski i W[łodzimierz] Lewandowski. Warszawa 1950, Książka i Wiedza. 20 cm, s.223, [1]. Tylna... [więcej]

Nowe Drogi. R. 8 (1954), nr 3 (57) (marzec).

40.00 zł
Warszawa 1954
Wydawnictwo Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej
Nowe Drogi : organ teoretyczny i polityczny Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Warszawa, [Wydawnictwo Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej]. R. 8 (1954),... [więcej]

Nowymi drogami.

40.00 zł
1946
Wydawnictwo Centralnego Komitetu Obchodu Dnia Spółdzielczości
Nowymi drogami : deklamacje, inscenizacje, pieśni. B. m. 1946, Wydawnictwo Centralnego Komitetu Obchodu Dnia Spółdzielczości. 19 cm, s. 143, [1], nuty. Podtytuł na okładce: deklamacje,... [więcej]

O sytuacji w historii literatury polskiej.

40.00 zł
Warszawa 1951
Państwowy Instytut Wydawniczy
O sytuacji w historii literatury polskiej : wybór referatów wygłoszonych na zjeździe polonistów w dniach od 8 do 12 maja 1950 r. / [pod redakcją Jana Baculewskiego]. [Warszawa] 1951,... [więcej]

Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich : materiały i dokumenty.

40.00 zł
Warszawa 1966
„Polonia”
Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich : materiały i dokumenty. Wyd. 3, zmienione i rozszerzone. Warszawa 1966, „Polonia”. 20 cm, s. 342, [1]. M. in. histeryczne teksty... [więcej]

Osiem lat Polski Ludowej.

8.00 zł
Warszawa 1952
Biblioteka Narodowa, Instytut Bibliograficzny
Osiem lat Polski Ludowej : poradnik bibliograficzny. Warszawa 1952, Biblioteka Narodowa, Instytut Bibliograficzny. 21 cm, s. 43. Blady ślad po zacieku na bocznym marginesie kilku ostatnich... [więcej]

Osmańczyk Edmund Jan – Młode Niemcy.

40.00 zł
Warszawa 1951
Czytelnik
Osmańczyk Edmund Jan – Młode Niemcy / [okładkę projektował Eryk Lipiński]. Warszawa 1951, Czytelnik. 24 cm, s. [1], 162, [4], s. tabl. [32] z ilustracjami i mapą, ilustracja w paginacji.... [więcej]

Pamiętniki dziesięciolecia.

40.00 zł
Warszawa 1955
Książka i Wiedza
Pamiętniki dziesięciolecia / [winiety i przerywniki A[ndrzej] Jurkiewicz; wstęp Stanisław Wygodzki]. Wyd. 1. Warszawa 1955, Książka i Wiedza. 25 cm, s. 392, [4], oprawa płótno, obwoluta.... [więcej]

Pietkiewicz Jan – Kupujemy własny dom na Ziemiach Odzyskanych.

45.00 zł
Poznań 1948
Wydawnictwo Zachodnie
Pietkiewicz Jan – Kupujemy własny dom na Ziemiach Odzyskanych : akcja uwłaszczeniowa na Ziemiach Odzyskanych i terenie b. W. M. Gdańska - warunki nabycia i spłat. Poznań 1948, Wydawnictwo... [więcej]

Platonov Georgij Vasil’evič – Światopogląd Timiriaziewa.

40.00 zł
Warszawa 1953
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Platonov Georgij Vasil’evič – Światopogląd Timiriaziewa / G. Płatonow; [tłumaczył z 1 wyd. ros. Zygmunt Poniatowski]. Wyd. 1. Warszawa 1953, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 21 cm, s.... [więcej]

Podkowiński Marian – Nowe Niemcy.

25.00 zł
Warszawa 1950
Książka i Wiedza
Podkowiński Marian – Nowe Niemcy. Warszawa 1950, Książka i Wiedza. 20 cm, s. 165, [1]. Okładka z minimalnym ubytkiem prawego, dolnego rogu przedniej części, małym naddarciem,... [więcej]

Pokój zwycięży wojnę.

20.00 zł
Warszawa cop. 1950
Książka i Wiedza
Pokój zwycięży wojnę. Warszawa [cop. 1950], Książka i Wiedza. 23 cm, s. 14, [1]. M. in. o wynikach akcji zbierania podpisów pod apelem pokoju. Druk ulotny. [więcej]

Polityka zagraniczna Polski Ludowej.

18.00 zł
Warszawa 1979
Książka i Wiedza
Biblioteka Lektora i Wykładowcy
Polityka zagraniczna Polski Ludowej / Redakcja Publikacji Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej KC PZPR. Warszawa 1979, Książka i Wiedza. 21 cm, s. 64. Biblioteka Lektora i Wykładowcy; 10... [więcej]

Popov Vladimir Fedorovič – Stal i szlaka.

30.00 zł
Warszawa 1950
Książka i Wiedza
Popov Vladimir Fedorovič – Stal i szlaka : powieść / Włodzimierz Popow; [przełożył z jęz. rosyjskiego Włodzimierz Waśkowski]. Warszawa 1950, Książka i Wiedza. 21 cm, s. 380, [3],... [więcej]

Poradnik Pracownika Społecznego. R. 1946, nr 9 (23).

25.00 zł
Warszawa 1946
Ministerstwo Informacji i Propagandy
Poradnik Pracownika Społecznego / Ministerstwo Informacji i Propagandy. Warszawa, Ministerstwo Informacji i Propagandy. R. 1946, nr 9 (23) (15 sierpnia). 20 cm, s. 96. Prywatna pieczęć:... [więcej]

PPR : rezolucje, odezwy, instrukcje i okólniki Komitetu Centralnego I. 1946 - I. 1947.

30.00 zł
Warszawa 1961
Książka i Wiedza
PPR : rezolucje, odezwy, instrukcje i okólniki Komitetu Centralnego I. 1946 - I. 1947 / [opracował zespół: W[ładysław] Góra, R[yszard] Halaba, N[orbert] Kołomejczyk]. Wyd. 1. Warszawa... [więcej]

PPR : rezolucje, odezwy, instrukcje i okólniki Komitetu Centralnego VIII. 1944 - XII. 1945.

30.00 zł
Warszawa 1959
Książka i Wiedza
PPR : rezolucje, odezwy, instrukcje i okólniki Komitetu Centralnego VIII. 1944 - XII. 1945 : w XV rocznicę Polski Ludowej / [opracował zespół: W[ładysław] Góra, R[yszard] Halaba,... [więcej]

Putrament Jerzy – Na literackim froncie.

20.00 zł
Warszawa 1953
Czytelnik
Putrament Jerzy – Na literackim froncie. Wyd. 1. Warszawa 1953, Czytelnik. 20 cm, s. 188, [3]. Lico okładki lekko spłowiałe, podpis. Zbiór artykułów, referatów i felietonów drukowanych... [więcej]

Rozmaryn Stefan – Istota państwa.

10.00 zł
Warszawa 1948
Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości
Rozmaryn Stefan – Istota państwa. Warszawa 1948, Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości. 21 cm, s. 48. Odbitka z: Demokratyczny Przegląd Prawniczy, 1948, nr 10 (og. zb. 36). Pojedyncze... [więcej]

Ruch ludowy w walce o sprawiedliwość, dobrobyt i pokój.

40.00 zł
Warszawa 1949
Wydawnictwo Ludowe
Ruch ludowy w walce o sprawiedliwość, dobrobyt i pokój : sprawozdanie z obrad Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego odbytych w dniach 17, 18 i 19 czerwca 1949 roku / N. K. W. Stronnictwa... [więcej]

Schaff Adam, Brum Leon – Pogadanki ekonomiczne.

30.00 zł
Warszawa 1950
Książka i Wiedza
Schaff Adam, Brum Leon – Pogadanki ekonomiczne. Wyd. 7. Warszawa 1950, Książka i Wiedza. 20 cm, s. 149, [2]. Liczne, blade, drobne plamki na tylnej części okładki. [więcej]

Šejnman Mihail Markovič – Watykan w latach drugiej wojny światowej.

40.00 zł
Warszawa 1953
Książka i Wiedza
Šejnman Mihail Markovič – Watykan w latach drugiej wojny światowej / M. M. Scheinman. Wyd. 1. Warszawa 1953, Książka i Wiedza. 21 cm, s. 405, [2]. Okładka z nielicznymi, małymi plamkami... [więcej]

Stalin Józef – Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR.

20.00 zł
Warszawa 1952
Książka i Wiedza
Stalin Józef – Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR / J. W. Stalin. Warszawa 1952, Książka i Wiedza. 20 cm, s. 102, [1]. Jasnobrązowa plamka na przedniej części okładki oraz na dolnym... [więcej]

Strumph-Wojtkiewicz Stanisław – Generał Komuny.

15.00 zł
Warszawa 1950
Państwowy Instytut Wydawniczy
Strumph-Wojtkiewicz Stanisław – Generał Komuny. [Warszawa 1950], Państwowy Instytut Wydawniczy. 19 cm, s. 289, [2], k. tabl. [1] z ilustracją. Skasowane pieczęcie biblioteczne i numery... [więcej]

Sukertowa-Biedrawina Emilia, Grygier Tadeusz – Walka o społeczne i narodowe wyzwolenie ludności Warmii i Mazur.

25.00 zł
Olsztyn 1956
Wojewódzki Komitet Frontu Narodowego i Wydział Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej
Sukertowa-Biedrawina Emilia, Grygier Tadeusz – Walka o społeczne i narodowe wyzwolenie ludności Warmii i Mazur : (przewodnik po wystawie). Olsztyn [1956], Wojewódzki Komitet Frontu... [więcej]

Śreniowski Stanisław – Dzieje chłopów w Polsce.

20.00 zł
Warszawa 1947
Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”
Prace Polskiego Instytutu Socjologicznego. Studium Problemów Chłopskich i Robotniczych
Śreniowski Stanisław – Dzieje chłopów w Polsce : szkic o ustroju społecznym / [przedmowa Józef Chałasiński]. Warszawa 1947, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”. 21 cm, s. 156.... [więcej]

Świątkowski Henryk – Wolność sumienia i wyznania w Polsce Ludowej.

20.00 zł
Warszawa 1949
„Czytelnik” Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa
Świątkowski Henryk – Wolność sumienia i wyznania w Polsce Ludowej. Warszawa 1949, „Czytelnik” Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa. 22 cm, s. 58, [5]. Grzbiet z bladymi plamami i... [więcej]

Ustawy o organizacji i zakresie działania Rad Narodowych oraz o kompetencji Przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej.

10.00 zł
Lublin 1944
Wydawnictwo Biura Prezydialnego Krajowej Rady Narodowej
Ustawy o organizacji i zakresie działania Rad Narodowych oraz o kompetencji Przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej / [Biuro Prezydialne Krajowej Rady Narodowej]. Lublin 1944, Wydawnictwo... [więcej]

W Obronie Pokoju. R. 1951, nr 5.

40.00 zł
Warszawa 1951
Polski Komitet Obrońców Pokoju
W Obronie Pokoju / Polski Komitet Obrońców Pokoju. Warszawa, Polski Komitet Obrońców Pokoju. R. 1951, nr 5 (październik). 21 cm, s. 127, [1], ilustracje. [więcej]

Wasilewska Wanda – W Paryżu i poza Paryżem.

30.00 zł
Warszawa 1949
Książka i Wiedza
Wasilewska Wanda – W Paryżu i poza Paryżem. Warszawa 1949, Książka i Wiedza. 21 cm, s. 102, [2]. Prywatne pieczęcie, numer inwentarzowy. [więcej]

Widerszpil Stanisław – O kryteriach przynależności do klasy społecznej.

15.00 zł
Warszawa 1956
Książka i Wiedza
Cykl Wykładów z Materializmu Historycznego
Widerszpil Stanisław – O kryteriach przynależności do klasy społecznej : stenogram wykładu wygłoszonego w Stołecznym Ośrodku Szkolenia Partyjnego 27 stycznia 1956 r. / S. Widerszpil.... [więcej]

Wojnar-Sujecka Janina – Franciszek Salezy Jezierski.

30.00 zł
Warszawa 1956
Książka i Wiedza
Wojnar-Sujecka Janina – Franciszek Salezy Jezierski : zarys poglądów / pod redakcją Niny Assorodobraj. Wyd. 1. Warszawa 1956, Książka i Wiedza. 21 cm, s. 200, [3], k. tabl. [6] z... [więcej]

Z dziejów postępowej ideologii na Śląsku w. XIV-XVI.

30.00 zł
Warszawa 1956
Książka i Wiedza
Z dziejów postępowej ideologii na Śląsku w. XIV-XVI / pod redakcją Ewy Maleczyńskiej. Wyd. 1. Warszawa 1956, Książka i Wiedza. 21 cm, s. 336, [3], ilustracje, mapy, oprawa płótno. Brak... [więcej]

Zagadnienia i Materiały dla Aktywu Propagandowego. R. 1959, nr 7.

15.00 zł
Warszawa 1959
Wydział Propagandy i Agitacji KC PZPR
Zagadnienia i Materiały dla Aktywu Propagandowego / redakcja wydawnictw Wydziału Propagandy i Agitacji KC PZPR. Warszawa, Wydział Propagandy i Agitacji KC PZPR. R. 1959, nr 7 (kwiecień). 20... [więcej]

Żółkiewski Stefan – Spór o Mickiewicza.

30.00 zł
Wrocław 1952
Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Studia Historycznoliterackie
Żółkiewski Stefan – Spór o Mickiewicza. Wrocław 1952, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 25 cm, s. 276, [2], k. tabl. [10] z ilustracjami. Instytut Badań Literackich... [więcej]

Żukrowski Wojciech – Dom bez ścian.

30.00 zł
Warszawa 1955
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Złota Biblioteka
Żukrowski Wojciech – Dom bez ścian / [rysunki Aleksandra Kobzdeja]. Wyd. 2. Warszawa 1955, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. 21 cm, s. 391, [1], ilustracje, oprawa płótno. Złota... [więcej]

Życie Partii. R. 1949, nr 7-8.

20.00 zł
Warszawa 1949
KC PZPR
Życie Partii : organ Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Warszawa, KC PZPR. R. 1949, nr 7-8 (wrzesień-październik). 23 cm, s. 63, [1]. Liczne, drobne, brązowe... [więcej]
strony internetowe Bydgoszcz