Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Książki KULTUROZNAWSTWO

Benedict Ruth – Wzory kultury.

35.00 zł
Warszawa 1966
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Benedict Ruth – Wzory kultury / wstęp Antoniny Kłoskowskiej; [tłumaczył Jerzy Prokopiuk; teksty poetyckie tłumaczyła Zofia Kierszys]. Wyd. 1. Warszawa 1966, Państwowe Wydawnictwo... [więcej]

Bieńkowska Barbara – Kopernik i heliocentryzm w polskiej kulturze umysłowej do końca XVIII wieku.

50.00 zł
Wrocław 1971
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Studia Copernicana
Bieńkowska Barbara – Kopernik i heliocentryzm w polskiej kulturze umysłowej do końca XVIII wieku. Wrocław 1971, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s. 293, [2], k. tabl.... [więcej]

Bieńkowski Tadeusz – Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450-1750).

25.00 zł
Wrocław 1976
Zakłąd Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Studia Staropolskie
Bieńkowski Tadeusz – Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450-1750) : główne problemy i kierunki recepcji. Wrocław 1976, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s.... [więcej]

Chojnacki Władysław – Szkice z dziejów polskiej kultury na Mazurach i Warmii.

40.00 zł
Olsztyn 1983
Wydawnictwo Pojezierze
ISBN / ISSN  83-7002-152-2
Chojnacki Władysław – Szkice z dziejów polskiej kultury na Mazurach i Warmii. Wyd. 1. Olsztyn 1983, Wydawnictwo Pojezierze. 24 cm, s. 238, [2], k. tabl. [1] złożona, z tabelą, portret w... [więcej]

Connor Steven – Kulturowa historia brzuchomówstwa.

59.00 zł
Kraków 2009
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
ISBN / ISSN  97883-242-1377-1
Connor Steven – Kulturowa historia brzuchomówstwa / [przekład Magdalena Buchta et al.]. Kraków [cop. 2009], Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas. 25 cm, s. 439, s. tabl.... [więcej]

Corpus epistularum Ioannis Dantisci. Part 5, vol. 1.

25.00 zł
Warsaw, Cracow 2007
Polish Academy of Arts and Sciences
ISBN / ISSN  978-83-60183-68-7
Corpus epistularum Ioannis Dantisci. Part 5: Respublica litteraria in action. Vol. 1: Letters, speeches, poems, inscriptions / ed. Anna Skolimowska. Warsaw, Cracow 2007, Polish Academy of Arts and... [więcej]

Fik Marta – Kultura polska po Jałcie.

40.00 zł
London 1989
Polonia
Najnowsza Historia Polski
ISBN / ISSN  0-902352-83-0
Fik Marta – Kultura polska po Jałcie : kronika lat 1944-1981. London 1989, Polonia. 22 cm, s. XIX, 12-835. Najnowsza Historia Polski; 11. Lekkie sfałdowanie górnej części początkowych kart,... [więcej]

Firth Raymond – Społeczności ludzkie.

25.00 zł
Warszawa 1965
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Firth Raymond – Społeczności ludzkie : wstęp do antropologii społecznej / [tłumaczyli: Jarosław Dunin i Zofia Szyfelbejn-Sokolewicz]. Wyd. 1. Warszawa 1965, Państwowe Wydawnictwo... [więcej]

Gadki toruńskie czyli zagadki weselne z przełomu XVII i XVIII w.

30.00 zł
Toruń 1980
Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela
Gadki toruńskie czyli zagadki weselne z przełomu XVII i XVIII w. / wyboru dokonał i wstępem opatrzył Stanisław Salmonowicz. Toruń 1980, Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela. 23 cm, s.... [więcej]

Geschichte der Mädchen- und Frauenbildung. Bd. 1-2.

140.00 zł
Frankfurt, New York 1996
Campus Verlag
ISBN / ISSN  3-593-35412-8
Geschichte der Mädchen- und Frauenbildung. Bd. 1: Vom Mittelalter bis zur Aufklärung. Bd. 2: Vom Vormärz bis zur Gegenwart. Herausgegeben Elke Kleinau, Claudia Opitz. Frankfurt, New York 1996,... [więcej]

Gould Stephen Jay – Skały wieków.

18.00 zł
Poznań 2002
Zysk i S-ka Wydawnictwo
ISBN / ISSN  83-7298-089-6
Gould Stephen Jay – Skały wieków : nauka i religia w pełni życia / przekład Jacek Bieroń. Wyd. 1. Poznań [cop. 2002], Zysk i S-ka Wydawnictwo. 20 cm, s. 162, [1]. [więcej]

Handbuch der schweizerischen Volkskultur. Bd. 1-3.

195.00 zł
Zürich 1992
Offizin
ISBN / ISSN  3-907495-36-5
Handbuch der schweizerischen Volkskultur : [Leben zwischen Tradition und Moderne : ein Panorama des schweizerischen Alltags] / herausgegeben von Paul Hugger. Bd. 1-3. Zürich [cop. 1992], Offizin.... [więcej]

Hirschberg Haim Zeev – Jüdische und christliche Lehren im vor- und frühislamischen Arabien.

45.00 zł
Kraków 1939
Polska Akademia Umiejętności
Prace Komisji Orientalistycznej / Polska Akademia Umiejętności
Hirschberg Haim Zeev – Jüdische und christliche Lehren im vor- und frühislamischen Arabien : ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Islams = Żydowskie i chrześcijańskie nauki w Arabii... [więcej]

Kot Wiesław – Ilustrowane dzieje kultury i nauki polskiej.

25.00 zł
Warszawa 1998
Świat Książki
ISBN / ISSN  83-7227-101-1
Kot Wiesław – Ilustrowane dzieje kultury i nauki polskiej. [Warszawa cop. 1998], Świat Książki. 31 cm, s. 127, ilustracje [w tym barwne], oprawa karton. [więcej]

Kultura polska w zintegrowanej Europie - szanse czy zagrożenia?

20.00 zł
Toruń cop. 2003
Wydawnictwo Adam Marszałek
Polska, Unia, Integracja
ISBN / ISSN  83-7322-500-5
Kultura polska w zintegrowanej Europie - szanse czy zagrożenia? / praca pod red. Rajmunda Rybińskiego. Toruń [cop. 2003], Wydawnictwo Adam Marszałek. 20 cm, s. 231, mapy. Klub Współczesnej... [więcej]

Landau Józef – Księgi bytu. Rozdział 2.

18.00 zł
Warszawa 1921
nakładem autora, skład w Księgarni Społecznej „ Książka”
Landau Józef – Księgi bytu. Rozdział 2: Na progu poznania / Józef Krajewski. Warszawa 1921, nakładem autora, skład w Księgarni Społecznej „ Książka”. 23 cm, s. 46. Małe ubytki lica... [więcej]

Lechicka Jadwiga – Z zagadnień Oświecenia na Pomorzu.

40.00 zł
Toruń, Łódź 1957
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Lechicka Jadwiga – Z zagadnień Oświecenia na Pomorzu. Wyd. 1. Toruń, Łódź 1957, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 25 cm, s. 204. Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu; R. 60, z. 1.... [więcej]

Ludzie, kontakty, kultura XVI-XVIII w.

40.00 zł
Warszawa 1997
Wydawnictwo Naukowe Semper
ISBN / ISSN  83-86951-31-1
Ludzie, kontakty, kultura XVI-XVIII w. : prace ofiarowane profesor Marii Boguckiej / pod redakcją Jerzego Koweckiego i Janusza Tazbira. Warszawa [cop. 1997], Wydawnictwo Naukowe Semper. 24 cm, s.... [więcej]

Malinowski Bronisław – Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu.

60.00 zł
Kraków 2002
Wydawnictwo Literackie
ISBN / ISSN  83-08-03181-1
Malinowski Bronisław – Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu / wstęp i opracowanie Grażyna Kubica. Kraków 2002, Wydawnictwo Literackie. 20 cm, s. 791, [1], s. tabl. [80] z... [więcej]

Malinowski Leszek Jan – Szkice o kulturze wileńskiej.

35.00 zł
Bydgoszcz 2011
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej
Biblioteka Wileńskich Rozmaitości
ISBN / ISSN  978-83-87865-71-9
Malinowski Leszek Jan – Szkice o kulturze wileńskiej. Bydgoszcz 2011, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. 21 cm, s. 219, ilustracje, oprawa karton. Biblioteka Wileńskich... [więcej]

Między barokiem a oświeceniem.

30.00 zł
Olsztyn 2002
Towarzystwo Naukowe; Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
ISBN / ISSN  0585-3893
Między barokiem a oświeceniem : sarmacki konterfekt / praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka. Wyd. 1. Olsztyn 2002, Towarzystwo Naukowe, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha... [więcej]

Moliński Bogdan – Historia, osobowość, sztuka.

16.00 zł
Warszawa 1966
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Moliński Bogdan – Historia, osobowość, sztuka : refleksje nad antropologią kultury. Wyd. 1. Warszawa 1966, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 20 cm, s. 257, [1], k. tabl. [4] z ilustracjami. [więcej]

Morawski Zdzisław – Z Rawenny.

25.00 zł
Kraków 1921
nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej
Biblioteka Historyczna Krakowskiej Spółki Wydawniczej
Morawski Zdzisław – Z Rawenny. Kraków 1921, nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej. 21 cm, s. [4], 97, [3], k. tabl. [3] z ilustracjami. Bibljoteka Historyczna Krakowskiej Spółki... [więcej]

Narodziny i rozwój nowoczesnej kultury polskiej. [Vol. 1-2].

10.00 zł
Toruń 1974
Polskie Towarzystwo Historyczne
XI Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Toruniu, Sekcja II : Referaty i Komunikaty
Narodziny i rozwój nowoczesnej kultury polskiej. [Vol. 1] / pod redakcją Jerzego Wojtowicza. [Vol. 2:] (Uzupełnienia). Toruń 1974, Polskie Towarzystwo Historyczne. 24 cm, s. [4], 65; [2], 20.... [więcej]

Nowe drogi w studiach i praktyce anglistycznej.

36.00 zł
Toruń 2005
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN / ISSN  83-231-1851-5
Nowe drogi w studiach i praktyce anglistycznej : pokłosie kursów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 2003/2004 / pod redakcją Mirosławy Buchholtz [et al.]. Wyd. 1.... [więcej]

Opałek Mieczysław – Gdy Alkar kochał Eminę.

80.00 zł
Lwów 1924
Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Opałek Mieczysław – Gdy Alkar kochał Eminę : obrazki z epoki biedermeierowskiej. Lwów 1924, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 23 cm, s. 207, [1], ilustracje. "Opowieść o... [więcej]

Polska - Austria : drogi porozumienia.

40.00 zł
Łódź 1999
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN / ISSN  83-7171-251-0
Polska - Austria : drogi porozumienia / pod redakcją Krzysztofa A. Kuczyńskiego, Aleksandra Kozłowskiego, Bonifacego Miązka. Wyd. 1. Łódź 1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 24 cm,... [więcej]

Polska popularna kultura artystyczna.

20.00 zł
Wrocław 1977
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Polska popularna kultura artystyczna : materiały sesji: Polska Popularna Kultura Artystyczna, Warszawa, 21 i 22 stycznia 1975 r. / [redaktor naukowy Rafał Marszałek]. Wrocław 1977, Zakład... [więcej]

Polska w świecie.

60.00 zł
Warszawa 1972
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Polska w świecie : szkice z dziejów kultury polskiej / [komitet redakcyjny: Jerzy Dowiat et al.]. Warszawa 1972, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 25 cm, s. 411, [1], k. tabl. [1] z portretem,... [więcej]

Popko Maciej – Magia i wróżbiarstwo u Hetytów.

25.00 zł
Warszawa 1982
Państwowy Instytut Wydawniczy
Rodowody Cywilizacji
ISBN / ISSN  83-06-00730-1
Popko Maciej – Magia i wróżbiarstwo u Hetytów. Wyd. 1. Warszawa 1982, Państwowy Instytut Wydawniczy. 21 cm, s. 169, [2], s. tabl. [16] z ilustracjami, oprawa karton. [Rodowody Cywilizacji].... [więcej]

Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej.

30.00 zł
Wrocław 1984
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Studia Staropolskie
ISBN / ISSN  83-04-01719-9, 0081-6949
Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej / pod redakcją Barbary Otwinowskiej i Janusza Pelca. Wrocław 1984, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 24 cm, s. 343,... [więcej]

Strzelczyk Jerzy – Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy.

40.00 zł
Warszawa 1987
Państwowy Instytut Wydawniczy
Rodowody Cywilizacji
ISBN / ISSN  83-06-01344-1
Strzelczyk Jerzy – Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy. Wyd. 1. Warszawa 1987, Państwowy Instytut Wydawniczy. 24 cm, s. 515, s. tabl. [32] z ilustracjami [w tym 8 barwnych], mapy w... [więcej]

Suchodolski Bogdan – Dzieje kultury polskiej.

60.00 zł
Warszawa 1986
Wydawnictwo Interpress
ISBN / ISSN  83-223-1856-1
Suchodolski Bogdan – Dzieje kultury polskiej. Wyd. 2 zmienione i rozszerzone. Warszawa 1986, Wydawnictwo Interpress. 32 cm, s. 398, [1], s. tabl. [288] z ilustracjami (w tym barwnymi), oprawa... [więcej]

Szarota Tomasz – Niemiecki Michel.

35.00 zł
Warszawa 1988
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-08352-2
Szarota Tomasz – Niemiecki Michel : dzieje narodowego symbolu i autostereotypu. Wyd. 1. Warszawa 1988, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 21 cm, s. 583, ilustracje, oprawa płótno, obwoluta.... [więcej]

Szymanderska Hanna – Śluby polskie.

40.00 zł
Warszawa 2008
Świat Książki
ISBN / ISSN  978-83-247-1152-9
Szymanderska Hanna – Śluby polskie : tradycje, zwyczaje, przepisy. Warszawa 2008, Świat Książki. 25 cm, s. 334, [1], oprawa karton. [więcej]

Wawrykowa Maria – U progu nowoczesności.

18.00 zł
Warszawa 1989
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-08740-4
Wawrykowa Maria – U progu nowoczesności : szkice z dziejów kultury niemieckiej XVIII i XIX wieku. Wyd. 1. Warszawa 1989, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 20 cm, s. 315, [2], k. tabl. [8] z... [więcej]

Zarys wiedzy o kulturze.

35.00 zł
Bielsko-Biała 2003
Park
Myślę, Czytam, Wiem
ISBN / ISSN  83-7266-175-8
Zarys wiedzy o kulturze. Wyd. 1. Bielsko-Biała [cop. 2003], Park. 25 cm, s. 335, ilustracje (w większości barwne). Myślę, Czytam, Wiem. Tytuł na okładce: Wiedza o kulturze. U góry grzbietu:... [więcej]

Żebrowski Rafał, Borzymińska Zofia – Po-lin : kultura Żydów polskich w XX wieku.

38.00 zł
Warszawa 1983
Wydawnictwo Amarant
Żebrowski Rafał, Borzymińska Zofia – Po-lin : kultura Żydów polskich w XX wieku : (zarys). Warszawa 1983, Wydawnictwo Amarant. 20 cm, s. 368, ilustracje. [więcej]
strony internetowe Bydgoszcz