Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Książki PRAWO

Balzer Oswald – Sądownictwo ormiańskie w średniowiecznym Lwowie.

70.00 zł
Lwów 1909
Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej
Studia nad Historią Prawa Polskiego
Balzer Oswald – Sądownictwo ormiańskie w średniowiecznym Lwowie / napisał.... Lwów 1909, nakładem Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej. 24 cm, s. [2], 187, [1]. Studya nad Historyą... [więcej]

Bujak Franciszek – Narok.

24.00 zł
Lwów 1925
skład główny Kasa im. Rektora J. Mianowskiego, Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej
Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych
Bujak Franciszek – Narok : przyczynek do ustroju społecznego Polski piastowskiej. Lwów 1925, skład główny Kasa im. Rektora J. Mianowskiego, Instytut Popierania Polskiej Twórczości... [więcej]

Chodyński Stanisław – Statuty kapituły katedralnej włocławskiej.

180.00 zł
Kraków 1915
Akademia Umiejętności
Chodyński Stan[isław] – Statuty kapituły katedralnej włocławskiej : z materyałów przysposobionych przez ... wydał i bibliografią ustawodawstwa kapitulnego w Polsce poprzedził Jan... [więcej]

Czajkowska-Matosiuk Katarzyna – Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T. 1.

45.00 zł
Warszawa 2008
Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN / ISSN  978-83-7483-879-5
Czajkowska-Matosiuk Katarzyna – Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T. 1. Wyd. 2. Warszawa 2008, Wydawnictwo C. H. Beck. 23 cm, s. XVI, 520. Tom 1 obejmuje prawo konstytucyjne, prawo... [więcej]

Czajkowska-Matosiuk Katarzyna – Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T. 3.

45.00 zł
Warszawa 2008
Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN / ISSN  978-83-7483-881-8
Czajkowska-Matosiuk Katarzyna – Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T. 3. Wyd. 2. Warszawa 2008, Wydawnictwo C. H. Beck. 24 cm, s. XIV, 479. Tom 3 obejmuje prawo administracyjne,... [więcej]

Czarnecki Ewaryst – Zasady rządzenia państwem socjalistycznym.

10.00 zł
Warszawa 1949
Prezydium Rady Ministrów
Czarnecki Ewaryst – Zasady rządzenia państwem socjalistycznym / [Ewaryst Czarnecki]; Prezydium Rady Ministrów, Biuro Organizacji i Spraw Osobowych. [Warszawa 1949, Prezydium Rady... [więcej]

Dąbkowski Przemysław – Załoga w prawie polskiem średniowiecznem.

30.00 zł
Lwów 1905
nakładem Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej
Archiwum Naukowe
Dąbkowski Przemysław – Załoga w prawie polskiem średniowiecznem / napisał… Lwów 1905, nakładem Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej. 26 cm, s. [3], 49, [2]. Archiwum Naukowe :... [więcej]

Debiuty.

30.00 zł
Toruń 2006
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Studia Iuridica Toruniensia
ISBN / ISSN  83-231-1953-8
Debiuty / pod red. Krystyny Kamińskiej. Toruń 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 24 cm, s. 226, [1]. Studia Iuridica Toruniensia, t. 3. Tom zawiera prace z dziedziny ustroju,... [więcej]

Dziczek Roman – Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym; Roszczenia o przewłaszczenie.

28.00 zł
Warszawa 2013
LexisNexis
Monografie LexisNexis
ISBN / ISSN  978-83-278-0155-5
Dziczek Roman – Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym; Roszczenia o przewłaszczenie : wzory pozwów sądowych, przepisy. Wyd. 1. Warszawa 2013, LexisNexis. 21 cm, s. 201, [2]. Monografie. [więcej]

Ehrlich Ludwik – Starostwa w Halickiem w stosunku do Starostwa lwowskiego w wiekach średnich (1390-1501).

65.00 zł
Lwów 1914
Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej
Studia nad Historią Prawa Polskiego
Ehrlich Ludwik – Starostwa w Halickiem w stosunku do Starostwa lwowskiego w wiekach średnich (1390-1501). Lwów 1914, Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej. 24 cm, s. [2], 135, [1]. Studya... [więcej]

Godlewski Jerzy F. – Katolicka myśl kościelna o państwie i prawie.

20.00 zł
Warszawa 1985
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-05711-4
Godlewski Jerzy F. – Katolicka myśl kościelna o państwie i prawie. Wyd. 1. Warszawa 1985, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 21 cm, s. 342, [1]. [więcej]

Gomulski Edward – Problemy prawa wojny w Polsce czasów insurekcji kościuszkowskiej.

30.00 zł
Wrocław 1986
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo
ISBN / ISSN  83-229-0103-8
Gomulski Edward – Problemy prawa wojny w Polsce czasów insurekcji kościuszkowskiej. Wyd. 1. Wrocław 1986, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 24 cm, s. 158, s. tabl. [2] z... [więcej]

Harbut Juliusz Stanisław – Noc listopadowa w świetle i cieniach procesu przed Najwyższym Sądem Kryminalnym.

90.00 zł
Warszawa 1926
skład główny Książnica-Atlas
Harbut Juliusz Stanisław – Noc listopadowa w świetle i cieniach procesu przed Najwyższym Sądem Kryminalnym : (jeden z największych procesów politycznych w dziejach narodów) / Juljusz... [więcej]

Justyński Janusz – Podstawy prawne polityk gospodarczych Unii Europejskiej.

15.00 zł
Toruń 2001
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora
ISBN / ISSN  83-7285-060-7
Justyński Janusz – Podstawy prawne polityk gospodarczych Unii Europejskiej : na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Toruń 2001, Towarzystwo Naukowe Organizacji i... [więcej]

Konstytucja 3 Maja 1791; Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji.

25.00 zł
Warszawa 1983
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-03773-3
Konstytucja 3 Maja 1791; Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji / opracował Jerzy Kowecki; przedmową opatrzył Bogusław Leśnodorski. Wyd. 3. Warszawa 1983, Państwowy Instytut... [więcej]

Kutrzeba Stanisław – Historja ustroju Polski w zarysie. T. 1: Korona.

60.00 zł
Kraków 1931
skład główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa
Kutrzeba Stanisław – Historia ustroju Polski w zarysie. T. 1: Korona. Wyd. 7. Kraków 1931, skład główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa. 21 cm, s. IX, [1], 358. Mały ubytek,... [więcej]

Kutrzeba Stanisław – Historya ustroju Polski w zarysie. T. 3-4: Po rozbiorach.

120.00 zł
Lwów, Warszawa 1917
Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego, Gebethner i Wolff
Kutrzeba Stanisław – Historya ustroju Polski w zarysie. T. 3-4: Po rozbiorach. [Cz. 1-2]. Lwów, Warszawa 1917, Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego, Gebethner i Wolff. 21 cm, s. VIII,... [więcej]

Kutta Janusz – Dzieje adwokatury w Wielkopolsce i na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1772-1945.

50.00 zł
Bydgoszcz 2017
Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy
Biblioteka Palestry
ISBN / ISSN  978-83-933185-1-3
Kutta Janusz – Dzieje adwokatury w Wielkopolsce i na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1772-1945 : podstawy prawne, organizacja, personalia, funkcjonowanie. Bydgoszcz 2017, Okręgowa Rada... [więcej]

Lernell Leszek – Założenia ideologiczne i program działania Zrzeszenia Prawników Demokratów.

10.00 zł
Warszawa 1949
Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości
Lernell Leszek – Założenia ideologiczne i program działania Zrzeszenia Prawników Demokratów / L. Lernell. Warszawa 1949, Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości. 21 cm, s. 28. Odbitka... [więcej]

Liber scabinorum Veteris Civitatis Thoruniensis 1363-1428.

120.00 zł
Toruń 1936
nakładem Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Liber scabinorum Veteris Civitatis Thoruniensis 1363-1428 / wydał Kazimierz Kaczmarczyk. Toruń 1936, nakładem Towarzystwa Naukowego w Toruniu. 25 cm, s. IX, [3], 516, [2]. Fontes; 29. Dwa... [więcej]

Łaguna Stosław – O prawie graniczném polskiém.

80.00 zł
Warszawa 1875
Redakcja Biblioteki Umiejętności Prawnych
Biblioteka Umiejętności Prawnych
Łaguna Stosław – O prawie graniczném polskiém / przez St. Ł. Warszawa 1875, Redakcja Biblioteki Umiejętności Prawnych. 22 cm, s. [4], IV, 79, [1]. Biblioteka Umiejętności... [więcej]

Majdanek.

40.00 zł
1945
Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”
Majdanek : rozprawa przed specjalnym sądem karnym w Lublinie. B. m. 1945, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”. 21 cm, s. 93, s. tabl. [25] z ilustracjami. Okładka z małymi ubytkami... [więcej]

Małłek Janusz – Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z roku 1542.

48.00 zł
Toruń, Poznań 1967
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Małłek Janusz – Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z roku 1542 : studium z dziejów przemian społecznych i politycznych w lennie pruskim. Toruń, Poznań 1967, Państwowe... [więcej]

Meinardus Otto – Das Halle-Neumarkter Recht von 1181.

68.00 zł
Breslau 1909
Ferdinand Hirt
Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte
Meinardus Otto – Das Halle-Neumarkter Recht von 1181. Breslau 1909, Ferdinand Hirt. 25 cm, s. [6], 82. Quellen zur schlesischen Geschichte / herausgegeben vom Verein für Geschichte Schlesiens;... [więcej]

Mik Cezary – Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym.

25.00 zł
Toruń 1999
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora
ISBN / ISSN  83-87673-29-3
Mik Cezary – Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym. Wyd. 1. Toruń 1999, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora. 24 cm, s. 653, [1], oprawa karton. [więcej]

Modrzewski Andrzej Frycz – Commentariorum de republica emendanda.

60.00 zł
Warszawa 1953
Państwowy Instytut Wydawniczy
Andreae Fricii Modrevii Opera Omnia
Modrzewski Andrzej Frycz – Commentariorum de republica emendanda : libri quinque / edidit Casimirus Kumaniecki. Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy. 25 cm, s. 566, [5], oprawa płótno.... [więcej]

Ochrona praw mniejszości.

30.00 zł
Genewa 1924
nakładem Sekcji Informacyjnej Generalnego Sekretarjatu Ligi Narodów
Ochrona praw mniejszości / Liga Narodów. Genewa 1924, nakładem Sekcji Informacyjnej Generalnego Sekretarjatu Ligi Narodów. 18 cm, s. 32. [więcej]

Opałek Kazimierz – Hugona Kołłątaja poglądy na państwo i prawo.

35.00 zł
Warszawa 1952
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Opałek Kazimierz – Hugona Kołłątaja poglądy na państwo i prawo. Wyd. 1. Warszawa 1952, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 21 cm, s. 267, [1], k. tabl. [1] z ilustracją. [więcej]

Orzechowski Kazimierz – Rachunki śląskich stanów (1527-1741).

28.00 zł
Wrocław 1994
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo
ISBN / ISSN  83-229-1144-0
Orzechowski Kazimierz – Rachunki śląskich stanów (1527-1741) : studium źródłoznawcze. Wrocław 1994, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 24 cm, s. 218. Acta Universitatis... [więcej]

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.

10.00 zł
Bydgoszcz 2001
Oficyna Wydawnicza Branta
ISBN / ISSN  83-86605-72-3
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne : zbiór przepisów : stan prawny na dzień 31 stycznia 2001 r. / pod red. Eugeniusza Ochendowskiego. [Bydgoszcz] 2001, Oficyna Wydawnicza... [więcej]

Prawo a medycyna u progu XXI wieku.

15.00 zł
Toruń 1987
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
ISBN / ISSN  83-00-02346-1
Prawo a medycyna u progu XXI wieku : sympozjum, Toruń, 18-19 maja 1987 / materiały pod redakcją Mariana Filara. Wyd. 1. Toruń 1987, Towarzystwo Naukowe w Toruniu. 23 cm, s. 119, [1].... [więcej]

Prawo finansów publicznych.

20.00 zł
Toruń 2001
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora
ISBN / ISSN  83-7285-066-6
Prawo finansów publicznych. Wyd. 2 poprawione i uaktualnione. Toruń 2001, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora. 23 cm, s. 350. Autorzy: Bogumił Brzeziński, Wojciech... [więcej]

Proces Adama Doboszyńskiego.

100.00 zł
Warszawa 1949
„Książka i Wiedza”
Proces Adama Doboszyńskiego : stenogram z rozprawy sądowej. Warszawa 1949, „Książka i Wiedza”. 21 cm, s. 586, [1]. Obszerny zapis komunistycznego mordu sądowego na Adamie Doboszyńskim... [więcej]

Przemiany polskiego prawa (lata 1989-1999).

30.00 zł
Toruń 2001
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Studia Iuridica Toruniensia
ISBN / ISSN  83-231-1266-5
Przemiany polskiego prawa (lata 1989-1999) / pod redakcją Ewy Kustry. Wyd. 1. Toruń 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 23 cm, s. 314. Studia Iuridica Toruniensia. [więcej]

Przybylski Zygmunt – Województwo Śląskie.

120.00 zł
Warszawa, Poznań 1922
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zbiór Ustaw Ziem Zachodnich
Przybylski Zygmunt – Województwo Śląskie : (ustawy konstytucyjne, sądownictwo, niektóre inne ustawy i rozporządzenia) / zestawił ... Warszawa, Poznań 1922, Ministerstwo Sprawiedliwości.... [więcej]

Przywilej chełmiński 1233, 1251.

20.00 zł
Toruń 1983
Toruńskie Towarzystwo Kultury
Przywilej chełmiński 1233, 1251 / wydała [oraz wstęp] Karola Ciesielska. Toruń 1983, Toruńskie Towarzystwo Kultury : z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Torunia. 30 cm, s. 48, [3], k.... [więcej]

Radecki Wojciech – Prawo łowieckie : komentarz.

40.00 zł
Warszawa 2012
Difin
ISBN / ISSN  978-83-7641-621-2
Radecki Wojciech – Prawo łowieckie : komentarz. Wyd. 4 zaktualizowane. Warszawa 2012, Difin. 23 cm, s. 366, [1]. [więcej]

Republika Polska : Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego.

40.00 zł
1919
Republika Polska : Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego. B. m. i r. [1919], b. wyd. 23 cm, s. 18, X. Paginacja rzymska zawiera „Spis okręgów wyborczych i ilości mandatów. I.... [więcej]

Różycka Danuta, Borkowski Tadeusz – Dzieje Instytutu Ekspertyz Sądowych 1929-1979.

15.00 zł
Warszawa 1979
Wydawnictwo Prawnicze
ISBN / ISSN  83-219-0014-3
Różycka Danuta, Borkowski Tadeusz – Dzieje Instytutu Ekspertyz Sądowych 1929-1979. Warszawa 1979, Wydawnictwo Prawnicze. 17 cm, s. 191, [1], ilustracje. Otarcia okładki. Odręczna dedykacja... [więcej]

Rymaszewski Zygfryd – Sprawy gdańskie przed sądami zadwornymi oraz ingerencja królów w gdański wymiar sprawiedliwości XVI-XVIII w.

38.00 zł
Wrocław, Łódź 1985
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Oddział w Łodzi
Prace Wydziału II - Nauk Humanistycznych i Społecznych / Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-04-01790-3
Rymaszewski Zygfryd – Sprawy gdańskie przed sądami zadwornymi oraz ingerencja królów w gdański wymiar sprawiedliwości XVI-XVIII w. Wrocław, Łódź 1985, Zakład Narodowy im.... [więcej]

Salmonowicz Stanisław – Krystian Bogumił Steiner (1746-1814).

30.00 zł
Toruń, Łódź 1962
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Łodzi
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Salmonowicz Stanisław – Krystian Bogumił Steiner (1746-1814) : toruński prawnik i historyk : studium z dziejów nauki prawa doby Oświecenia w Polsce. Wyd. 1. Toruń, Łódź 1962, Państwowe... [więcej]

Samorząd miejski na terenie b. Królestwa Kongresowego.

30.00 zł
Warszawa 1927
nakładem Księgarni F. Hoesicka
Hoesicka Teksty Ustaw Obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej
Samorząd miejski na terenie b. Królestwa Kongresowego : ustrój, ordynacja wyborcza, władze nadzorcze, obowiązujące przepisy prawne / zebrał Jan Strzelecki. Warszawa 1927, nakładem... [więcej]

Siła-Nowicki Władysław – Wspomnienia i dokumenty. T. 1-2.

60.00 zł
Wrocław 2002
Zarząd Główny Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego „Wolność i Niezawisłość”
Biblioteka Zeszytów Historycznych WiN-u
ISBN / ISSN  83-902803-4-5
Siła-Nowicki Władysław – Wspomnienia i dokumenty. T. 1-2 / do druku przygotowała Maria Nowicka-Marusczyk. Wrocław 2002, Zarząd Główny Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego... [więcej]

Skoczylas Józef Jan – Prawo dewizowe.

12.00 zł
Warszawa 2000
Wydawnictwo Prawnicze
ISBN / ISSN  83-219-1040-8
Skoczylas Józef Jan – Prawo dewizowe : komentarz : stan prawny na dzień 15 stycznia 2000 r. Wyd. 1. Warszawa 2000, Wydawnictwo Prawnicze. 20 cm, s. 231, [1]. [więcej]

Sprawa brzeska 1930-32.

100.00 zł
Katowice 1932
Śląskie Zakłady Graf. i Wyd. „Polonia”
Sprawa brzeska 1930-32. [Katowice] 1932, Śląskie Zakłady Graf. i Wyd. „Polonia”. 21 cm, s. 382, s. tabl. [18] z ilustracjami. Brak okładki oraz s. 383-384 (część spisu treści, tekst... [więcej]

Stefan Batory, król Polski – Uniwersał o podwodach...

10.00 zł
Warszawa 1978
Państwowy Instytut Wydawniczy
Stefan Batory, król Polski – Uniwersał o podwodach czyli rozkazanie Króla Jego Mości Stefana Batorego wytłoczone w Warszawie przez Walentego Łapkę w roku 1578 / [posłowie Andrzej... [więcej]

Studya nad dziejami prawa polskiego prywatnego.

30.00 zł
Warszawa 1917
nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
Studya nad dziejami prawa polskiego prywatnego. Warszawa 1917, nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. 26 cm, s. [4], 67, [1], IV, IV. Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; II.... [więcej]

Szafrański Władysław – Kompetencja sądu w procesie kanonicznym.

15.00 zł
Warszawa 1968
Akademia Teologii Katolickiej
Szafrański Władysław – Kompetencja sądu w procesie kanonicznym : (kan. 1556-1568). Warszawa 1968, Akademia Teologii Katolickiej. 24 cm, s. 109. Nakład 400 egz. [więcej]

Szawłowski Ryszard – Prawa człowieka a Polska.

40.00 zł
London 1982
Polonia
ISBN / ISSN  0-902352-21-0
Szawłowski Ryszard – Prawa człowieka a Polska. London [cop. 1982], Polonia. 22 cm, s. 212, [1]. Na okładce, k. przedtyt. i k. tyt. numer inwentarzowy. [więcej]

Ustawa Rządowa : podobizna pierwodruku.

20.00 zł
Warszawa 1991
Państwowy Instytut Wydawniczy
Ustawa Rządowa : podobizna pierwodruku / [opracowanie Zbigniewa Golińskiego]. Warszawa [1991], Państwowy Instytut Wydawniczy. 35 cm, s. [25]. Tytuł na okładce: Konstytucja 3 Maja 1791. Druk... [więcej]
 

Ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

4.23 zł
Warszawa 1985
Biblioteka Sejmowa
Ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa 1985, Biblioteka Sejmowa. 17 cm, s. 18, [1]. Okł. lekko uszkodzona. [więcej]

Ustawy o organizacji i zakresie działania Rad Narodowych oraz o kompetencji Przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej.

10.00 zł
Lublin 1944
Wydawnictwo Biura Prezydialnego Krajowej Rady Narodowej
Ustawy o organizacji i zakresie działania Rad Narodowych oraz o kompetencji Przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej / [Biuro Prezydialne Krajowej Rady Narodowej]. Lublin 1944, Wydawnictwo... [więcej]

Wachlowski Zenon – Rząd prezydencjalny w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

50.00 zł
Lwów 1935
Zakład Prawa Politycznego i Prawa Narodów U. J. K.
Biblioteka Prawa Politycznego i Prawa Narodów
Wachlowski Zenon – Rząd prezydencjalny w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Lwów 1935, Zakład Prawa Politycznego i Prawa Narodów U. J. K. 21 cm, s. XXI, [1], 213. Bibljoteka Prawa Politycznego... [więcej]

Zedler Feliks – Prawo upadłościowe i układowe.

15.00 zł
Toruń 1997
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora
ISBN / ISSN  83-86850-40-X
Zedler Feliks – Prawo upadłościowe i układowe. Wyd. 1. Toruń 1997, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora. 20 cm, s. 523, [1]. [więcej]

Zielińska-Melkowska Krystyna – Pierwotny i odnowiony przywilej chełmiński (1233 i 1251 r.).

14.00 zł
Toruń 1984
Toruńskie Towarzystwo Kultury
Prace Popularnonaukowe. Biblioteczka Toruńska / Toruńskie Towarzystwo Kultury
Zielińska-Melkowska Krystyna – Pierwotny i odnowiony przywilej chełmiński (1233 i 1251 r.). Toruń 1984, Toruńskie Towarzystwo Kultury. 20 cm, s. 111, [2], ilustracje mapy. Prace... [więcej]
strony internetowe Bydgoszcz