Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Książki PRAWO

Balzer Oswald – Sądownictwo ormiańskie w średniowiecznym Lwowie.

70.00 zł
Lwów 1909
Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej
Studia nad Historią Prawa Polskiego
Balzer Oswald – Sądownictwo ormiańskie w średniowiecznym Lwowie / napisał.... Lwów 1909, nakładem Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej. 24 cm, s. [2], 187, [1]. Studya nad Historyą... [więcej]

Bujak Franciszek – Narok.

24.00 zł
Lwów 1925
skład główny Kasa im. Rektora J. Mianowskiego, Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej
Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych
Bujak Franciszek – Narok : przyczynek do ustroju społecznego Polski piastowskiej. Lwów 1925, skład główny Kasa im. Rektora J. Mianowskiego, Instytut Popierania Polskiej Twórczości... [więcej]

Chodyński Stanisław – Statuty kapituły katedralnej włocławskiej.

140.00 zł
Kraków 1915
Akademia Umiejętności
Chodyński Stan[isław] – Statuty kapituły katedralnej włocławskiej : z materyałów przysposobionych przez ... wydał i bibliografią ustawodawstwa kapitulnego w Polsce poprzedził Jan... [więcej]

Czajkowska-Matosiuk Katarzyna – Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T. 1.

45.00 zł
Warszawa 2008
Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN / ISSN  978-83-7483-879-5
Czajkowska-Matosiuk Katarzyna – Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T. 1. Wyd. 2. Warszawa 2008, Wydawnictwo C. H. Beck. 23 cm, s. XVI, 520. Tom 1 obejmuje prawo konstytucyjne, prawo... [więcej]

Czajkowska-Matosiuk Katarzyna – Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T. 3.

45.00 zł
Warszawa 2008
Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN / ISSN  978-83-7483-881-8
Czajkowska-Matosiuk Katarzyna – Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T. 3. Wyd. 2. Warszawa 2008, Wydawnictwo C. H. Beck. 24 cm, s. XIV, 479. Tom 3 obejmuje prawo administracyjne,... [więcej]

Czarnecki Ewaryst – Zasady rządzenia państwem socjalistycznym.

10.00 zł
Warszawa 1949
Prezydium Rady Ministrów
Czarnecki Ewaryst – Zasady rządzenia państwem socjalistycznym / [Ewaryst Czarnecki]; Prezydium Rady Ministrów, Biuro Organizacji i Spraw Osobowych. [Warszawa 1949, Prezydium Rady... [więcej]

Debiuty.

30.00 zł
Toruń 2006
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Studia Iuridica Toruniensia
ISBN / ISSN  83-231-1953-8
Debiuty / pod red. Krystyny Kamińskiej. Toruń 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 24 cm, s. 226, [1]. Studia Iuridica Toruniensia, t. 3. Tom zawiera prace z dziedziny ustroju,... [więcej]

Dziczek Roman – Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym; Roszczenia o przewłaszczenie.

28.00 zł
Warszawa 2013
LexisNexis
Monografie LexisNexis
ISBN / ISSN  978-83-278-0155-5
Dziczek Roman – Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym; Roszczenia o przewłaszczenie : wzory pozwów sądowych, przepisy. Wyd. 1. Warszawa 2013, LexisNexis. 21 cm, s. 201, [2]. Monografie. [więcej]

Ehrlich Ludwik – Starostwa w Halickiem w stosunku do Starostwa lwowskiego w wiekach średnich (1390-1501).

65.00 zł
Lwów 1914
Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej
Studia nad Historią Prawa Polskiego
Ehrlich Ludwik – Starostwa w Halickiem w stosunku do Starostwa lwowskiego w wiekach średnich (1390-1501). Lwów 1914, Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej. 24 cm, s. [2], 135, [1]. Studya... [więcej]

Godlewski Jerzy F. – Katolicka myśl kościelna o państwie i prawie.

20.00 zł
Warszawa 1985
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-05711-4
Godlewski Jerzy F. – Katolicka myśl kościelna o państwie i prawie. Wyd. 1. Warszawa 1985, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 21 cm, s. 342, [1]. [więcej]

Gomulski Edward – Problemy prawa wojny w Polsce czasów insurekcji kościuszkowskiej.

30.00 zł
Wrocław 1986
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo
ISBN / ISSN  83-229-0103-8
Gomulski Edward – Problemy prawa wojny w Polsce czasów insurekcji kościuszkowskiej. Wyd. 1. Wrocław 1986, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 24 cm, s. 158, s. tabl. [2] z... [więcej]

Harbut Juliusz Stanisław – Noc listopadowa w świetle i cieniach procesu przed Najwyższym Sądem Kryminalnym.

90.00 zł
Warszawa 1926
skład główny Książnica-Atlas
Harbut Juliusz Stanisław – Noc listopadowa w świetle i cieniach procesu przed Najwyższym Sądem Kryminalnym : (jeden z największych procesów politycznych w dziejach narodów) / Juljusz... [więcej]

Justyński Janusz – Podstawy prawne polityk gospodarczych Unii Europejskiej.

15.00 zł
Toruń 2001
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora
ISBN / ISSN  83-7285-060-7
Justyński Janusz – Podstawy prawne polityk gospodarczych Unii Europejskiej : na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Toruń 2001, Towarzystwo Naukowe Organizacji i... [więcej]

Kaplan Morton A., Katzenbach Nicholas de Belleville, Tunkin Gregorij I. – Modernes Völkerrecht.

48.00 zł
Berlin (West) 1965
Berlin Verlag
Kaplan Morton A., Katzenbach Nicholas de Belleville, Tunkin Gregorij I. – Modernes Völkerrecht : Form oder Mittel der Aussenpolitik : eine Gegenüberstellung der Lehren / von …; Vorwort von... [więcej]

Konieczny Alfred – Pod rządami wojennego prawa karnego Trzeciej Rzeszy.

50.00 zł
Warszawa, Wrocław 1972
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział Wrocławski
Wydawnictwa Instytutu Śląskiego w Opolu
Konieczny Alfred – Pod rządami wojennego prawa karnego Trzeciej Rzeszy : Górny Śląsk 1939-1945. Warszawa, Wrocław 1972, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział Wrocławski. 24 cm, s. 423,... [więcej]

Konstytucja 3 Maja 1791; Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji.

25.00 zł
Warszawa 1983
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-01-03773-3
Konstytucja 3 Maja 1791; Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji / opracował Jerzy Kowecki; przedmową opatrzył Bogusław Leśnodorski. Wyd. 3. Warszawa 1983, Państwowy Instytut... [więcej]

Koskowski Bolesław – Gmina wiejska.

30.00 zł
Lwów, Warszawa, Poznań 1899
nakładem Towarzystwa Wydawniczego, Księgarnia A. Sadowskiego, Księgarnia A. Cybulskiego.
Koskowski Bolesław – Gmina wiejska : zarys samorządu gminnego w Królestwie Polskiem. Lwów, Warszawa, Poznań 1899, nakładem Towarzystwa Wydawniczego, Księgarnia A. Sadowskiego,... [więcej]

Kutrzeba Stanisław – Historja ustroju Polski w zarysie. T. 1: Korona.

60.00 zł
Kraków 1931
skład główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa
Kutrzeba Stanisław – Historia ustroju Polski w zarysie. T. 1: Korona. Wyd. 7. Kraków 1931, skład główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa. 21 cm, s. IX, [1], 358. Mały ubytek,... [więcej]

Kutrzeba Stanisław – Historya ustroju Polski w zarysie. T. 3-4: Po rozbiorach.

120.00 zł
Lwów, Warszawa 1917
Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego, Gebethner i Wolff
Kutrzeba Stanisław – Historya ustroju Polski w zarysie. T. 3-4: Po rozbiorach. [Cz. 1-2]. Lwów, Warszawa 1917, Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego, Gebethner i Wolff. 21 cm, s. VIII,... [więcej]

Kutta Janusz – Dzieje adwokatury w Wielkopolsce i na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1772-1945.

50.00 zł
Bydgoszcz 2017
Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy
Biblioteka Palestry
ISBN / ISSN  978-83-933185-1-3
Kutta Janusz – Dzieje adwokatury w Wielkopolsce i na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1772-1945 : podstawy prawne, organizacja, personalia, funkcjonowanie. Bydgoszcz 2017, Okręgowa Rada... [więcej]

Lernell Leszek – Założenia ideologiczne i program działania Zrzeszenia Prawników Demokratów.

10.00 zł
Warszawa 1949
Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości
Lernell Leszek – Założenia ideologiczne i program działania Zrzeszenia Prawników Demokratów / L. Lernell. Warszawa 1949, Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości. 21 cm, s. 28. Odbitka... [więcej]

Liber scabinorum Veteris Civitatis Thoruniensis 1363-1428.

120.00 zł
Toruń 1936
nakładem Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Liber scabinorum Veteris Civitatis Thoruniensis 1363-1428 / wydał Kazimierz Kaczmarczyk. Toruń 1936, nakładem Towarzystwa Naukowego w Toruniu. 25 cm, s. IX, [3], 516, [2]. Fontes; 29. Dwa... [więcej]

Łaguna Stosław – O prawie graniczném polskiém.

80.00 zł
Warszawa 1875
Redakcja Biblioteki Umiejętności Prawnych
Biblioteka Umiejętności Prawnych
Łaguna Stosław – O prawie graniczném polskiém / przez St. Ł. Warszawa 1875, Redakcja Biblioteki Umiejętności Prawnych. 22 cm, s. [4], IV, 79, [1]. Biblioteka Umiejętności... [więcej]

Maciejewski Tadeusz – Prawo sądowe w ustawodawstwie miasta Gdańska w XVIII wieku.

30.00 zł
Wrocław 1984
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Seria Monografii / Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Prace Komisji Nauk Prawnych
ISBN / ISSN  83-04-01916-7
Maciejewski Tadeusz – Prawo sądowe w ustawodawstwie miasta Gdańska w XVIII wieku. Wrocław 1984, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. 20 cm, s. 185, [1]. Gdańskie Towarzystwo... [więcej]

Majdanek.

40.00 zł
1945
Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”
Majdanek : rozprawa przed specjalnym sądem karnym w Lublinie. B. m. 1945, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”. 21 cm, s. 93, s. tabl. [25] z ilustracjami. Okładka z małymi ubytkami... [więcej]

Małłek Janusz – Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z roku 1542.

48.00 zł
Toruń, Poznań 1967
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Małłek Janusz – Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z roku 1542 : studium z dziejów przemian społecznych i politycznych w lennie pruskim. Toruń, Poznań 1967, Państwowe... [więcej]

Meinardus Otto – Das Halle-Neumarkter Recht von 1181.

68.00 zł
Breslau 1909
Ferdinand Hirt
Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte
Meinardus Otto – Das Halle-Neumarkter Recht von 1181. Breslau 1909, Ferdinand Hirt. 25 cm, s. [6], 82. Quellen zur schlesischen Geschichte / herausgegeben vom Verein für Geschichte Schlesiens;... [więcej]

Mik Cezary – Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym.

25.00 zł
Toruń 1999
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora
ISBN / ISSN  83-87673-29-3
Mik Cezary – Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym. Wyd. 1. Toruń 1999, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora. 24 cm, s. 653, [1], oprawa karton. [więcej]

Modrzewski Andrzej Frycz – Commentariorum de republica emendanda.

60.00 zł
Warszawa 1953
Państwowy Instytut Wydawniczy
Andreae Fricii Modrevii Opera Omnia
Modrzewski Andrzej Frycz – Commentariorum de republica emendanda : libri quinque / edidit Casimirus Kumaniecki. Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy. 25 cm, s. 566, [5], oprawa płótno.... [więcej]

Ochrona praw mniejszości.

30.00 zł
Genewa 1924
nakładem Sekcji Informacyjnej Generalnego Sekretarjatu Ligi Narodów
Ochrona praw mniejszości / Liga Narodów. Genewa 1924, nakładem Sekcji Informacyjnej Generalnego Sekretarjatu Ligi Narodów. 18 cm, s. 32. [więcej]

Orzechowski Kazimierz – Rachunki śląskich stanów (1527-1741).

28.00 zł
Wrocław 1994
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo
ISBN / ISSN  83-229-1144-0
Orzechowski Kazimierz – Rachunki śląskich stanów (1527-1741) : studium źródłoznawcze. Wrocław 1994, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 24 cm, s. 218. Acta Universitatis... [więcej]

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.

10.00 zł
Bydgoszcz 2001
Oficyna Wydawnicza Branta
ISBN / ISSN  83-86605-72-3
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne : zbiór przepisów : stan prawny na dzień 31 stycznia 2001 r. / pod red. Eugeniusza Ochendowskiego. [Bydgoszcz] 2001, Oficyna Wydawnicza... [więcej]

Prawo a medycyna u progu XXI wieku.

15.00 zł
Toruń 1987
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
ISBN / ISSN  83-00-02346-1
Prawo a medycyna u progu XXI wieku : sympozjum, Toruń, 18-19 maja 1987 / materiały pod redakcją Mariana Filara. Wyd. 1. Toruń 1987, Towarzystwo Naukowe w Toruniu. 23 cm, s. 119, [1].... [więcej]

Prawo finansów publicznych.

20.00 zł
Toruń 2001
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora
ISBN / ISSN  83-7285-066-6
Prawo finansów publicznych. Wyd. 2 poprawione i uaktualnione. Toruń 2001, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora. 23 cm, s. 350. Autorzy: Bogumił Brzeziński, Wojciech... [więcej]

Proces Adama Doboszyńskiego.

100.00 zł
Warszawa 1949
„Książka i Wiedza”
Proces Adama Doboszyńskiego : stenogram z rozprawy sądowej. Warszawa 1949, „Książka i Wiedza”. 21 cm, s. 586, [1]. Obszerny zapis komunistycznego mordu sądowego na Adamie Doboszyńskim... [więcej]

Przemiany polskiego prawa (lata 1989-1999).

30.00 zł
Toruń 2001
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Studia Iuridica Toruniensia
ISBN / ISSN  83-231-1266-5
Przemiany polskiego prawa (lata 1989-1999) / pod redakcją Ewy Kustry. Wyd. 1. Toruń 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 23 cm, s. 314. Studia Iuridica Toruniensia. [więcej]

Przybylski Zygmunt – Województwo Śląskie.

120.00 zł
Warszawa, Poznań 1922
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zbiór Ustaw Ziem Zachodnich
Przybylski Zygmunt – Województwo Śląskie : (ustawy konstytucyjne, sądownictwo, niektóre inne ustawy i rozporządzenia) / zestawił ... Warszawa, Poznań 1922, Ministerstwo Sprawiedliwości.... [więcej]

Przywilej chełmiński 1233, 1251.

20.00 zł
Toruń 1983
Toruńskie Towarzystwo Kultury
Przywilej chełmiński 1233, 1251 / wydała [oraz wstęp] Karola Ciesielska. Toruń 1983, Toruńskie Towarzystwo Kultury : z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Torunia. 30 cm, s. 48, [3], k.... [więcej]

Radecki Wojciech – Prawo łowieckie : komentarz.

40.00 zł
Warszawa 2012
Difin
ISBN / ISSN  978-83-7641-621-2
Radecki Wojciech – Prawo łowieckie : komentarz. Wyd. 4 zaktualizowane. Warszawa 2012, Difin. 23 cm, s. 366, [1]. [więcej]

Różycka Danuta, Borkowski Tadeusz – Dzieje Instytutu Ekspertyz Sądowych 1929-1979.

15.00 zł
Warszawa 1979
Wydawnictwo Prawnicze
ISBN / ISSN  83-219-0014-3
Różycka Danuta, Borkowski Tadeusz – Dzieje Instytutu Ekspertyz Sądowych 1929-1979. Warszawa 1979, Wydawnictwo Prawnicze. 17 cm, s. 191, [1], ilustracje. Otarcia okładki. Odręczna dedykacja... [więcej]

Rymaszewski Zygfryd – Sprawy gdańskie przed sądami zadwornymi oraz ingerencja królów w gdański wymiar sprawiedliwości XVI-XVIII w.

38.00 zł
Wrocław, Łódź 1985
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Oddział w Łodzi
Prace Wydziału II - Nauk Humanistycznych i Społecznych / Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ISBN / ISSN  83-04-01790-3
Rymaszewski Zygfryd – Sprawy gdańskie przed sądami zadwornymi oraz ingerencja królów w gdański wymiar sprawiedliwości XVI-XVIII w. Wrocław, Łódź 1985, Zakład Narodowy im.... [więcej]

Salmonowicz Stanisław – Krystian Bogumił Steiner (1746-1814).

30.00 zł
Toruń, Łódź 1962
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Łodzi
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Salmonowicz Stanisław – Krystian Bogumił Steiner (1746-1814) : toruński prawnik i historyk : studium z dziejów nauki prawa doby Oświecenia w Polsce. Wyd. 1. Toruń, Łódź 1962, Państwowe... [więcej]

Samorząd miejski na terenie b. Królestwa Kongresowego.

30.00 zł
Warszawa 1927
nakładem Księgarni F. Hoesicka
Hoesicka Teksty Ustaw Obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej
Samorząd miejski na terenie b. Królestwa Kongresowego : ustrój, ordynacja wyborcza, władze nadzorcze, obowiązujące przepisy prawne / zebrał Jan Strzelecki. Warszawa 1927, nakładem... [więcej]

Siła-Nowicki Władysław – Wspomnienia i dokumenty. T. 1-2.

60.00 zł
Wrocław 2002
Zarząd Główny Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego „Wolność i Niezawisłość”
Biblioteka Zeszytów Historycznych WiN-u
ISBN / ISSN  83-902803-4-5
Siła-Nowicki Władysław – Wspomnienia i dokumenty. T. 1-2 / do druku przygotowała Maria Nowicka-Marusczyk. Wrocław 2002, Zarząd Główny Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego... [więcej]

Skoczylas Józef Jan – Prawo dewizowe.

12.00 zł
Warszawa 2000
Wydawnictwo Prawnicze
ISBN / ISSN  83-219-1040-8
Skoczylas Józef Jan – Prawo dewizowe : komentarz : stan prawny na dzień 15 stycznia 2000 r. Wyd. 1. Warszawa 2000, Wydawnictwo Prawnicze. 20 cm, s. 231, [1]. [więcej]

Słowniczek łacińsko-polski wyrazów prawa magdeburskiego z wieku XV.

40.00 zł
Poznań 1875
nakładem Biblioteki Kórnickiej
Słowniczek łacińsko-polski wyrazów prawa magdeburskiego z wieku XV : przedruk homograficzny z kodeksu kórnickiego / objaśnił Zygmunt Celichowski. Poznań 1875, nakładem Biblioteki... [więcej]

Sprawa brzeska 1930-32.

100.00 zł
Katowice 1932
Śląskie Zakłady Graf. i Wyd. „Polonia”
Sprawa brzeska 1930-32. [Katowice] 1932, Śląskie Zakłady Graf. i Wyd. „Polonia”. 21 cm, s. 382, s. tabl. [18] z ilustracjami. Brak okładki oraz s. 383-384 (część spisu treści, tekst... [więcej]

Stefan Batory, król Polski – Uniwersał o podwodach...

10.00 zł
Warszawa 1978
Państwowy Instytut Wydawniczy
Stefan Batory, król Polski – Uniwersał o podwodach czyli rozkazanie Króla Jego Mości Stefana Batorego wytłoczone w Warszawie przez Walentego Łapkę w roku 1578 / [posłowie Andrzej... [więcej]

Szafrański Władysław – Kompetencja sądu w procesie kanonicznym.

15.00 zł
Warszawa 1968
Akademia Teologii Katolickiej
Szafrański Władysław – Kompetencja sądu w procesie kanonicznym : (kan. 1556-1568). Warszawa 1968, Akademia Teologii Katolickiej. 24 cm, s. 109. Nakład 400 egz. [więcej]

Szawłowski Ryszard – Prawa człowieka a Polska.

40.00 zł
London 1982
Polonia
ISBN / ISSN  0-902352-21-0
Szawłowski Ryszard – Prawa człowieka a Polska. London [cop. 1982], Polonia. 22 cm, s. 212, [1]. Na okładce, k. przedtyt. i k. tyt. numer inwentarzowy. [więcej]

Szulc Tadeusz – Uchwały podatkowe ze szlacheckich dóbr ziemskich za pierwszych Jagiellonów (1386-1501).

40.00 zł
Łódź 1991
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Acta Universitatis Lodzensis. Folia Iuridica
ISBN / ISSN  0208-6069
Szulc Tadeusz – Uchwały podatkowe ze szlacheckich dóbr ziemskich za pierwszych Jagiellonów (1386-1501). Wyd. 1. Łódź 1991, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 24 cm, s. 159. Acta... [więcej]

Ustawa Rządowa : podobizna pierwodruku.

20.00 zł
Warszawa 1991
Państwowy Instytut Wydawniczy
Ustawa Rządowa : podobizna pierwodruku / [opracowanie Zbigniewa Golińskiego]. Warszawa [1991], Państwowy Instytut Wydawniczy. 35 cm, s. [25]. Tytuł na okładce: Konstytucja 3 Maja 1791. Druk... [więcej]
 

Ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

4.23 zł
Warszawa 1985
Biblioteka Sejmowa
Ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa 1985, Biblioteka Sejmowa. 17 cm, s. 18, [1]. Okł. lekko uszkodzona. [więcej]

Ustawy o organizacji i zakresie działania Rad Narodowych oraz o kompetencji Przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej.

10.00 zł
Lublin 1944
Wydawnictwo Biura Prezydialnego Krajowej Rady Narodowej
Ustawy o organizacji i zakresie działania Rad Narodowych oraz o kompetencji Przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej / [Biuro Prezydialne Krajowej Rady Narodowej]. Lublin 1944, Wydawnictwo... [więcej]

Wachlowski Zenon – Rząd prezydencjalny w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

50.00 zł
Lwów 1935
Zakład Prawa Politycznego i Prawa Narodów U. J. K.
Biblioteka Prawa Politycznego i Prawa Narodów
Wachlowski Zenon – Rząd prezydencjalny w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Lwów 1935, Zakład Prawa Politycznego i Prawa Narodów U. J. K. 21 cm, s. XXI, [1], 213. Bibljoteka Prawa Politycznego... [więcej]

Zedler Feliks – Prawo upadłościowe i układowe.

15.00 zł
Toruń 1997
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora
ISBN / ISSN  83-86850-40-X
Zedler Feliks – Prawo upadłościowe i układowe. Wyd. 1. Toruń 1997, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora. 20 cm, s. 523, [1]. [więcej]

Zielińska-Melkowska Krystyna – Pierwotny i odnowiony przywilej chełmiński (1233 i 1251 r.).

14.00 zł
Toruń 1984
Toruńskie Towarzystwo Kultury
Prace Popularnonaukowe. Biblioteczka Toruńska / Toruńskie Towarzystwo Kultury
Zielińska-Melkowska Krystyna – Pierwotny i odnowiony przywilej chełmiński (1233 i 1251 r.). Toruń 1984, Toruńskie Towarzystwo Kultury. 20 cm, s. 111, [2], ilustracje mapy. Prace... [więcej]
strony internetowe Bydgoszcz