Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Korbut Gabriel – Literatura polska od początków do wojny światowej. T. 1-4.

Korbut Gabriel
Literatura polska od początków do wojny światowej. T. 1-4.

180.00 zł
Warszawa 1929-1931
skład główny w Kasie im. Mianowskiego
Korbut Gabriel – Literatura polska od początków do wojny światowej : książka podręczna informacyjna dla studjujących naukowo dzieje rozwoju piśmiennictwa polskiego / Gabrjel Korbut. T. 1: Od wieku X do końca XVII. T. 2: Od wieku XVIII do r. 1820. T. 3: Od roku 1820 do roku 1863. T. 4: od roku 1864 do r. 1914. Wyd. 2, powiększone. Warszawa 1929-1931, skład główny w Kasie im. Mianowskiego. 25 cm, s. XII, 621; [4], 439; [4], 607; [6], 378. Brak przedniej części okładki tomów 1 i 4, częściowy ubytek grzbietu t. 2 z nazwą autora i ostatnią literą tytułu, w t. 1, 3, i 4 ubytki grzbietów minimalne, poszczególne tomy nierozcięte. Komplet wydawniczy.
strony internetowe Bydgoszcz