Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Księga pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. T. 1-2.

Księga pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. T. 1-2.

400.00 zł
Warszawa 1899
Bronisław Natanson
Księga pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. T. 1-2. Warszawa [1899], Bronisław Natanson. 29,5 cm, s. [4], 371, k. tabl. [10] z ilustracjami, ilustracje i nuty w paginacji; s. [4], 300, k. tabl. [10] z ilustracjami, ilustracje w paginacji; oprawa z epoki: płótno. Dzieło wielu autorów: historyków, literatów, artystów (plastyków i muzyków) - zarówno współczesnych poecie, jak i następnego pokolenia, dla których osoba i twórczość Adama Mickiewicza miały szczególne znaczenie i były trwałą inspiracją. Teksty zróżnicowane tematycznie, również o charakterze historycznym i krajoznawczym, opisujące miejsca związane z wieszczem, poza tym wspomnienia oraz korespondencja i wiersze Adama Mickiewicza, pamiątki po nim i rodzinne, całość bogato ilustrowana, w tym portretami. Lekkie otarcia oprawy, w t. 1 ślad małego zaplamienia dolnej krawędzi kart i wewnętrznego marginesu kilku kart, niewielki, blady zaciek, miejscami drobne ślady lekkiego zgięcia kart, stan dobry. Proweniencja: Biblioteka Edmunda Puzdrowskiego (ekslibris).
strony internetowe Bydgoszcz