Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Maskiewicz Bogusław Kazimierz – Electionis Series Króla Polskiego po abdykacji Jana Kazimierza Jagiełły w okopie między Warszawą a Wolą odprawowana w roku 1669.

Maskiewicz Bogusław Kazimierz
Electionis Series Króla Polskiego po abdykacji Jana Kazimierza Jagiełły w okopie między Warszawą a Wolą odprawowana w roku 1669.

15.00 zł
Warszawa 1987
Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Książki
Maskiewicz Bogusław Kazimierz – Electionis Series Króla Polskiego po abdykacji Jana Kazimierza Jagiełły w okopie między Warszawą a Wolą odprawowana w roku 1669 / wstęp i opracowanie Marek Makowski. Warszawa 1987, Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Książki. 21 cm, s. 22, [2]. Na s. 4: Ogólnopolskiemu Zjazdowi Bibliofilów w Łodzi 18-20 września 1987 roku Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Książki. Nakład 400 egzemplarzy ręcznie numerowanych, egz. nr 58. Druk bibliofilski.
strony internetowe Bydgoszcz