Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Poška Dionizas – Oda Dionizego Paszkiewicza na pochwałę Franciszka Ksawerego Bohusza i Joachima Lelewela...

Poška Dionizas
Oda Dionizego Paszkiewicza na pochwałę Franciszka Ksawerego Bohusza i Joachima Lelewela...

10.00 zł
Warszawa 1986
Biblioteka Uniwersytecka
Poška Dionizas – Oda Dionizego Paszkiewicza na pochwałę Franciszka Ksawerego Bohusza i Joachima Lelewela w języku litewskim i polskim opublikowana w Dzienniku Warszawskim w 1829 roku przypomniana z okazji 200 rocznicy urodzin Joachima Lelewela / przez Radosława Cybulskiego. Warszawa 1986, Biblioteka Uniwersytecka. 22 cm, s. 11, [10], ilustracje. Druk bibliofilski opublikowany z okazji międzynarodowej sesji naukowej: Joachim Lelewel - księgoznawca, bibliotekarz, bibliograf, 20-22 marca 1986 r.
strony internetowe Bydgoszcz