Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Polska Zachodnia.

Polska Zachodnia.

80.00 zł
Poznań 1926
Związek Obrony Kresów Zachodnich
Polska Zachodnia : rocznik pierwszy Związku Obrony Kresów Zachodnich. Poznań 1926, nakład Związku Obrony Kresów Zachodnich. 24 cm. Więcej nie ukazało się. Dominują artykuły historyczne, m. in.: Kazimierz Tymieniecki - Polityka krzyżacka do czasów Albrechta Brandenburskiego. Bolesław Gryficz - Plebiscyt wschodnio-pruski i jego skutki. Emilia Sukertowa - Dusza mazurska w świetle legend. M. T. - Dzieje żywiołu polskiego na ziemiach krzyżackich. Stan więcej niż dobry, przeszło 200 stron tekstu.
strony internetowe Bydgoszcz