Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Słoński Edward – Ta, co nie zginęła...

Słoński Edward
Ta, co nie zginęła...

120.00 zł
Warszawa 1917
Gebethner i Wolff
Słoński Edward – Ta, co nie zginęła... : wybór wierszy Edwarda Słońskiego o Polsce, o wojnie, i o żołnierzach. Warszawa 1917, Gebethner i Wolff. 14 cm, s. 208; oprawa z epoki: karton z szyldzikiem na grzbiecie, zachowane litograficzne lico okładki wydawniczej sygn. Ferdynand Ruszczyc. Odręczna dedykacja autora na karcie przedtytułowej dla Andrzeja Kulwiecia, dat. Warszawa 1917. Edward Słoński (1872-1926) - poeta i prozaik, w 1915 roku wstąpił do Legionów Polskich, brał udział w wojnie z bolszewikami, do 1921 r. służył w Wojsku Polskim. Kapitan Andrzej Kulwieć studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, kontynuował w Oxfordzie, jako ochotnik zgłosił się do I Kadrowej Kompanii Legionów Józefa Piłsudskiego, uczestniczył w walkach frontowych, po ukończeniu Szkoły Oficerskiej został adiutantem gen. Władysława Sikorskiego, w 1923 r. został wykładowcą w Szkole Oficerskiej dla Podoficerów w Bydgoszczy (przemianowanej w 1927 r. na Szkołę Podchorążych dla Podoficerów), w czasie II wojny światowej działał w ruchu oporu. Oprawa uszkodzona na grzbiecie ze śladem pęknięcia krawędzi i małym ubytkiem na dole, blok w stanie bardzo dobrym.
strony internetowe Bydgoszcz