Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Stawiarski Ignacy Franciszek – Do mojego przyjaciela W J Pana Wilhelma Bogumiła Korna w Wrocławiu wiersz…

Stawiarski Ignacy Franciszek
Do mojego przyjaciela W J Pana Wilhelma Bogumiła Korna w Wrocławiu wiersz…

8.00 zł
Wrocław 1986
Oddział Wrocławski Towarzystwa Przyjaciół Książki
Stawiarski Ignacy Franciszek – Do mojego przyjaciela W J Pana Wilhelma Bogumiła Korna w Wrocławiu wiersz na pamiątcę[!] odwiedzin w piękney wsi jego w Oswitzu i miłemu wspomnieniu na gościnność w domu jego doznaną poświęcony / [J. S.; Słowo od wydawcy A. Z.]. Wrocław 1986, Oddział Wrocławski Towarzystwa Przyjaciół Książki. 23 cm, s. [12]. Reprint, oryginał: b. m. 1824, b. wyd. Wydał dla uczczenia odbywającego się w Warszawie w dniach 16-18 maja 1986 roku VIII Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Książki Oddział Wrocławski Towarzystwa. Na s. [7] pod inicjałem autora dwuwiersz Ksawerego Szaniawskiego, podpisany inicjałem X. S. Inicjał autora pod tekstem. Nakład 350 egzemplarzy.
strony internetowe Bydgoszcz