Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Strumieński Olbrycht – O spráwie, sypániu, wymiérzániu i rybieniu stáwów...

Strumieński Olbrycht
O spráwie, sypániu, wymiérzániu i rybieniu stáwów, tákże o przekopách, o ważeniu i prowádzeniu wody.

40.00 zł
Opole 1987
Instytut Śląski
Strumieński Olbrycht – O spráwie, sypániu, wymiérzániu  i rybieniu stáwów, tákże o przekopách, o ważeniu i prowádzeniu wody : książki wszystkim gospodarzóm potrzebné / opracowała Krystyna Kwaśniewska-Mżyk; przedmową poprzedził Aleksander Nyrek. Opole 1987, Instytut Śląski. 19 cm, s. LXXXIII, [1], 333, [2], ilustracje. Tekst w transkrypcji i reprodukcji fototypicznych.
strony internetowe Bydgoszcz