Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Syrokomla Władysław – Księgarz uliczny.

Syrokomla Władysław
Księgarz uliczny.

40.00 zł
Toruń 1978
Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela
Syrokomla Władysław – Księgarz uliczny : gawęda. Toruń 1978, Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela. 24 cm, s. [15], ilustracje. Właściwe nazwisko autora Ludwik Kondratowicz. 40 publikacja Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela, „zilustrowana drzeworytami XIX wiecznych mistrzów z „Tygodnika Illustrowanego”, w opracowaniu graficznym Zygfryda Gardzielewskiego, przygotowana na Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów w Toruniu, ukazała się w nakładzie 200 egz. numerowanych, egz. nr 52. Druczek w kopercie z logo Towarzystwa Bibliofilów.
strony internetowe Bydgoszcz