Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Zarzycki Edmund – Działalność hitlerowskiego sądu specjalnego w Bydgoszczy w sprawach o wypadki z września 1939 roku.

Zarzycki Edmund
Działalność hitlerowskiego sądu specjalnego w Bydgoszczy w sprawach o wypadki z września 1939 roku.

38.00 zł
Warszawa, Poznań 1976
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu
Prace Wydziału Nauk Humanistycznych / Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
Zarzycki Edmund – Działalność hitlerowskiego sądu specjalnego w Bydgoszczy w sprawach o wypadki z września 1939 roku. Warszawa, Poznań 1976, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu. 24 cm, s. 212, [1], ilustracje. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Prace Wydziału Nauk Humanistycznych; seria E, nr 9.
strony internetowe Bydgoszcz