Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Zjazd Historyków Polskich (2; 1890; Lwów).

Drugi Zjazd historyków Polskich we Lwowie.

20.00 zł
ok. 1890

Drugi Zjazd historyków Polskich we Lwowie.

(1) Kubala Ludwik – O wydawnictwie źródeł historycznych XVII wieku / referat Ludwika Kubali. [B. m. ok. 1890, b. wyd.]. 24 cm, s. 5. (2) Liske Ksawery – W jaki sposób dałby się rozbudzić i rozwinąć ruch naukowy na prowincyi? / referat Xawerego Liskego. [B. m. ok. 1890, b. wyd.]. 24 cm, s. 4. (3) Łuszczkiewicz Władysław – Jakie mogłyby być środki zwiększenia liczby pracowników dla zadań historyi sztuki w kraju, a tem samem obudzenia żywszego interesu dla zajęć komisyi akademickiej / referat Władysława Łuszczkiewicza. [B. m. ok. 1890, b. wyd.]. 24 cm, s. 6. (4) Prochaska Antoni – O wydawnictwie pomników dziejopisarstwa litewsko-ruskiego / referat Antoniego Prochaski. [B. m. ok. 1890, b. wyd.]. 24 cm, s. 9. (5) Rembowski Aleksander – Czy reformy polityczne zawarte w Monumencie Jana Ostroroga noszą piętno XV czy XVI stulecia? / referat Alexandra Rembowskiego. [B. m. ok. 1890, b. wyd.]. 24 cm, s. 10. (6) Skrochowski Eustachy – O potrzebie zakładania muzeów dyecezyalnych dla zabytków artystycznego przemysłu, archeologii i sztuki kościelnej / referat Eustachego Skrochowskiego. [B. m. ok. 1890, b. wyd.]. 24 cm, s. 6. (7) Stankiewicz Maurycy – W sprawie gromadzenia materyałów do dziejów piśmiennictwa litewskiego / referat Maurycego Stankiewicza. [B. m. ok. 1890, b. wyd.]. 24 cm, s. 3. (8) Tarnowski Stanisław – Stan i charakter literatury politycznej polskiej w wieku XVII / referat Stanisława Tarnowskiego. [B. m. ok. 1890, b. wyd.]. 24 cm, s. 15. (9) Windakiewicz Stanisław – Znaczenie szkół i uniwersytetów dla oświaty i literatury łacińskiej w Polsce / referat Stanisława Windakiewicza. [B. m. ok. 1890, b. wyd.]. 24 cm, s. 10. Tytuły nagłówkowe. Naddarcia kilku kart, małe, blade plamy w 4 zeszytach.

strony internetowe Bydgoszcz