Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Zjazd Historyków Polskich (3, 1900, Kraków). 1-2.

Pamiętnik III. Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie. 1-2.

100.00 zł
Kraków 1900-1901
nakładem uczestników zjazdu
Pamiętnik III. Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie : urządzonego przez Towarzystwo Historyczne Lwowskie w dniach 4, 5 i 6 czerwca 1900. 1: Referaty. 2: Protokoły obrad. Kraków 1900-1901, nakładem uczestników zjazdu. 23 cm, s. VII, [1], 433 (wiele liczbowań), ilustracje; s. [2], 154; t. 1 oprawa introligatorska: półpłótno ze złoconym tytułem na grzbiecie, t. 2 okładka broszurowa. Każdy referat w t. 1 z własnym nagłówkiem i paginacją, oprawione z częściowym zachowaniem kolejności z wykazu na s. V-VII. Brak 10 referatów (z 62): w serii I Juliusza Makarewicza, Teodora Schiemanna, M. Schorra, Alojzego Winiarza (x2), Michała Witanowskiego, w serii II Aleksandra Brücknera (x2) i Piotra Chmielowskiego (x2). Na oprawie t. 1 unieważniona papierowa naklejka biblioteczna, na odwrocie strony tytułowej unieważniona pieczęć, okładka t. 2 ze śladem pęknięcia spojenia przedniego skrzydełka z grzbietem, 2 małymi, bladymi plamami u dołu, minimalnym ubytkiem grzbietu i marginesu, lekko spłowiała na licu i grzbiecie, blok w stanie bardzo dobrym.
strony internetowe Bydgoszcz