Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Zjazd Historyków Polskich (3; 1900; Kraków). Sekcja 1.

III Zjazd Historyków Polskich w Krakowie. (Sekcya 1).

40.00 zł
Kraków 1900
III Zjazd Historyków Polskich w Krakowie. (Sekcya 1).
(1) Askenazy Szymon – Przegląd dziejów Polski : epoka saska : 1696-1763. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 19. (2) Askenazy Szymon – Przegląd dziejów Polski : epoka porozbiorowa : 1795-1830. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 11. (3) Czołowski Aleksander – O potrzebie badania i gromadzenia zabytków municypalnych, cechowych, brackich itp. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 3. (4) Czermak Wiktor – Przegląd dziejów Polski : wiek XVII. Cz. 2: (1632-1696). [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 4. (5) Dembiński Bronisław – Przegląd dziejów Polski : epoka Stanisława Augusta. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 12. (6) Dembiński Bronisław – Stan nauki historycznej pod względem metody. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 15. (7) Finkel Ludwik – Składane dzieje Polski. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 3. (8) Jabłonowski Aleksander – Atlas historyczny Ziem Ruskich Korony w epoce przełomu z wieku XVI-go na XVII-ty. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 6. (9) Korzeniowski Józef – Przegląd dziejów Polski  : wiek XVI (od r. 1506 do r. 1586). [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 8. (10) Krzyżanowski Stanisław – Wielka własność gruntowa i jej wpływ na organizacyę społeczną i polityczną wieków średnich. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 4. (11) Łoziński Bronisław – Historya współczesna w programie wykształcenia politycznego. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 5. (12) Makarewicz Juliusz – Metoda socyologiczna w historyi prawa. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 35. (13) Schiemann Teodor – Zgon Waleryana Łukasińskiego. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 3. (14) Schorr – Historya Żydów w Polsce. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 3. (15) Winiarz Alojzy – Przegląd literatury prawa polskiego w ostatniem dziesięcioleciu. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 7. (16) Witanowski Michał Rawicz – Monografie miast jako materyał do poznania wewnętrznych dziejów kraju. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 2. Tytuły nagłówkowe. Poz. 15 z minimalnym ubytkiem koniuszka lewego, górnego rogu (bez szkody dla tekstu) i drobnymi naddarciami. Z księgozbioru prof. Teofila Emila Modelskiego (pieczęć w poz. 7).
strony internetowe Bydgoszcz