Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Zjazd Historyków Polskich (3; 1900; Kraków). Sekcja 2.

III Zjazd Historyków Polskich w Krakowie. (Sekcya 2).

25.00 zł
Kraków 1900

III Zjazd Historyków Polskich w Krakowie. (Sekcya 2).

(1) Brückner Aleksander – Literatura polska XVII. w. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 7. (2) Brückner Aleksander – Polska literatura średniowieczna. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 8. (3) Chmielowski Piotr – Literatura polska wieku oświeconego. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 8. (4) Gubrynowicz Bronisław – W sprawie poetyki polskiej. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 4. (5) Hahn Wiktor – Najważniejsze dezyderaty w sprawie badań nad literaturą humanistyczną w Polsce. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 12. (6) Kallenbach Józef – Kilka uwag o niezałatwionych kwestyach literatury polskiej z pierwszej połowy XIX wieku. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 11. (7) Karbowiak Antoni – Stan badań w polu dziejów wychowania, szkół i nauk w Polsce. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 11. (8) Kolessa Aleksander – Pogląd na współczesny stan badań w zakresie historyi ukraińsko-ruskiej literatury : (kilka zagadnień i dezyderatów). [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 3. (9) Kolessa Aleksander – Rytmika ukraińsko-ruska i polska : (przegląd badań dotychczasowych, uwagi, dezyderata). [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 3. (10) Nehring Władysław – Rozkwit języka polskiego w wieku XVI : zapomniany rozdział z historyi literatury polskiej w. XVI. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 20. (11) Tretiak Józef – Podział historyi literatury polskiej na okresy. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 7. (12) Tretiak Józef – Żywioł ruski w literaturze polskiej. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 7. (13) Winiarz Alojzy – Co uczyniono dotąd w Galicyi dla ratowania archiwaliów gmin miejskich i wiejskich i co jeszcze do zrobienia pozostaje. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 4. Tytuły nagłówkowe. Małe, brązowe plamy w poz. 9 i 12.

strony internetowe Bydgoszcz