Wyszukiwarka zaawansowana
RAZEM: 0.00 zł

Zjazd Historyków Polskich (3; 1900; Kraków). Sekcja 3.

III Zjazd Historyków Polskich w Krakowie. (Sekcya 3).

25.00 zł
Kraków 1900
III Zjazd Historyków Polskich w Krakowie. (Sekcya 3).
(1) Bieńkowski Piotr – Sarmaci i Roxolanie w sztuce rzymskiej. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 7. (2) Bilczewski Józef – Znaczenie archeologii chrześcijańskiej. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 4. (3) Bołsunowski Karol – Najdawniejsze pomniki chrześcijaństwa na Rusi. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 10. (4) Bołsunowski Karol – Wiadomości o domniemanym kalendarzu litewskim „Berło Gedymina” zwanym. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 10. (5) Chamiec Ksawery – Przeddziejowe stosunki zewnętrzne Ziemi Kijowskiej. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 10. (6) Chmielowski Piotr – Spółczucie psychologiczne w badaniach historyczno-literackich. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 6. (7) Demetrykiewicz Włodzimierz – Warunki pracy naukowej w polu archeologii przedhistorycznej w Polsce i kwestya ich zasadniczej poprawy. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 12. (8) Kopera Feliks – O potrzebie zbiorowego wydania piśmiennych źródeł odnoszących się do sztuki, archeologii i kultury XI-XIII. wieku. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 2. (9) Kopera Feliks – O potrzebie krytycznego wydania średniowiecznych monet polskich z uwzględnieniem historyi sztuki i kultury. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 3. (10) Lepszy Leonard – Produkty cechowe w stosunku do kultury średniowiecza i renesansu. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 2. (11) Lepszy Leonard – Sprawa uporządkowania i uprzystępnienia zbiorów rycin, tudzież potrzeba wydawnictwa drzeworytów polskich. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 3. (12) Wojciechowski Konstanty – Potrzeba naukowych krytycznych wydań najznakomitszych poetów polskich dawniejszych i nowszych, jaki ma być program wydawnictwa i na jakich zasadach oparty. [Kraków 1900, b. wyd.]. 23 cm, s. 5. Tytuły nagłówkowe.
strony internetowe Bydgoszcz